Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2024

LXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. dubna 2024

Usnesení LXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 16. dubna 2024

Dokumenty z LXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. dubna 2024

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2023

LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2023

Usnesení LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 12. prosince 2023

Dokumenty z LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2023

 

LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. dubna 2023

Usnesení LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 18. dubna 2023

Dokumenty z LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. dubna 2023

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2022

LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. prosince 2022

Usnesení LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 13. prosince 2022

Dokumenty z LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. prosince 2022

 

LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 20. dubna 2022

Usnesení LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 20. dubna 2022

Dokumenty z LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 20. dubna 2022

 

Hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 4 ve dnech 4. – 8. dubna 2022

Usnesení Akademického sněmu AV ČR přijatá v hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 4 ve dnech 4. až 8. dubna 2022

Dokumenty posouzené Akademickým sněmem AV ČR v hlasování per rollam č. 4 ve dnech 4. až 8. dubna 2022

 

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2021

LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 8. prosince 2021

Usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 8. prosince 2021

Dokumenty z LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 8. prosince 2021

 

LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 23. března 2021

Usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 23. března 2021

Dokumenty z LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 23. března 2021

 

Hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 3 ve dnech 2. – 5. března 2021

Usnesení Akademického sněmu AV ČR přijaté v hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 3 ve dnech 2. až 5. března 2021

Dokumenty posouzené Akademickým sněmem AV ČR v hlasování per rollam č. 3 ve dnech 2. až 5. března 2021

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2020

LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 7. prosince 2020

Usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 7. prosince 2020

Dokumenty z LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 7. prosince 2020

 

Hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 2 ve dnech
9. – 12. listopadu 2020

Usnesení Akademického sněmu AV ČR přijaté v hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam č. 2 ve dnech 9. až 12. listopadu 2020

Dokumenty posouzené Akademickým sněmem AV ČR v hlasování per rollam č. 2 ve dnech
9. až 12. listopadu 2020

 

Hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam ve dnech
11. – 15. května 2020

Usnesení Akademického sněmu AV ČR přijatá v hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam ve dnech 11. až 15. května 2020

Dokumenty posouzené Akademickým sněmem AV ČR v hlasování per rollam ve dnech
11. až 15. května 2020

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2019

LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 10. prosince 2019

Usnesení LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 10. prosince 2019

Dokumenty z LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 10. prosince 2019

 

LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. dubna 2019

Usnesení LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 16. dubna 2019

Dokumenty z LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. dubna 2019

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2018

LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. prosince 2018

Usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 18. prosince 2018

Dokumenty z LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. prosince 2018

 

LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 17. dubna 2018

Usnesení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 17. dubna 2018

Dokumenty z LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 17. dubna 2018

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2017

LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2017

Usnesení LI. Akademického sněmu AV ČR ze dne 12. 12. 2017

Dokumenty z LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2017

 

L. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. března 2017

Usnesení L. Akademického sněmu AV ČR ze dne 21. 3. 2017

Dokumenty z L. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. března 2017

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2016

XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2016

Usnesení XLIX. Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2016

Dokumenty z XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2016

XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. dubna 2016

Usnesení XLVIII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 21. 04. 2016

Dokumenty z XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. dubna 2016

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2015

XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2015

Dokumenty z XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2015

Usnesení XLVI. Akademického sněmu AV ČR ze dne 23. 04. 2015

Dokumenty z XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2015

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2014
Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2013

XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2013

Usnesení XLIII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 12. 12. 2013

Dokumenty z XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 12. prosince 2013

XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. března 2013

Usnesení XLII. Akademického sněmu AV ČR dne 19. 03. 2013

Dokumenty z XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. března 2013

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2012

XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. prosince 2012

Usnesení XLI. Akademického sněmu AV ČR ze dne 13. 12. 2012

Dokumenty z XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. dubna 2012

XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. dubna 2012

Usnesení XL. Akademického sněmu AV ČR ze dne 19. 04. 2012

Dokumenty z XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. dubna 2012

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2011

XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. dubna 2011

Usnesení XXXVIII. Akademického sněmu AV ČR dne 21. 04. 2011

Dokumenty z XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. dubna 2011

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2010
Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2009

XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2009

Usnesení XXXV. Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2009

Dokumenty z XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2009

Mimořádné zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 30. června 2009

Usnesení mimořádného Akademického sněmu AV ČR ze dne 30. 06. 2009

Dokumenty z mimořádného zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 30. června 2009

XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. března 2009

Usnesení XXXIV. Akademického sněmu AV ČR ze dne 24. 03. 2009

Dokumenty z XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. března 2009

Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2008
Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2007
Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2006
Archiv dokumentů Akademického sněmu za rok 2005

XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2005

Usnesení XXVII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2005

Dokumenty z XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2005

 
Usnesení Akademického sněmu za rok 2004
Usnesení Akademického sněmu za rok 2003
Usnesení Akademického sněmu za rok 2002
Usnesení Akademického sněmu za rok 2001

Usnesení Akademického sněmu za rok 2000

Usnesení XVII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 14. 12. 2000
XVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. prosince 2000, přijímá toto usnesení:

 

I.

    Akademický sněm
 1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XVI. zasedání Akademického sněmu,
   
 2. ve smyslu čl. 10 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje sloučení Institutu pro výzkum veřejného mínění se Sociologickým ústavem AV ČR ke dni 31. prosince 2000 podle předloženého návrhu.
   

 

II.

    Akademický sněm
 1. bere na vědomí informaci o změně právního postavení, hospodaření a vnitřní organizace Akademie věd ČR k 1. lednu 2001 a o výhledech do budoucna,
   
 2. přijímá úpravu některých ustanovení Stanov Akademie věd ČR podle předloženého návrhu,
   
 3. ukládá předsedovi Akademie věd ČR, aby zajistil rozeslání tohoto návrhu do meziresortního připomínkového řízení a poté jeho předložení ke schválení vládě ČR,
   
 4. ukládá Akademické radě a ředitelům všech pracovišť AV ČR, aby od 1. ledna 2001 zajistili důsledné uplatnění zákonů č. 218 a 219/2000 Sb. v hospodaření Akademie a jejích pracovišť,
   
 5. ukládá Akademické radě AV ČR provést k 1. lednu 2001 reorganizaci Kanceláře AV ČR na vnitřní organizační jednotku Akademie podle předloženého návrhu,
   
 6. ukládá Akademické radě AV ČR, aby pokračovala v aktivním přístupu k přípravě návrhů zákona o výzkumu a vývoji a zákona o veřejných výzkumných institucích a v přípravě novelizace zákona o Akademii věd ČR a při tom i nadále důsledně uplatňovala usnesení XVI. zasedání Akademického sněmu ze dne 27. dubna 2000, týkající se této věci.
   

 

III.

    Akademický sněm schvaluje zpřesnění Vědní koncepce AV ČR k 1. lednu 2001 podle předloženého návrhu.

 
IV.

    Akademický sněm
 1. bere na vědomí zprávu o současné ekonomické situaci AV ČR,
   
 2. bere na vědomí, že Zásady vnitřní finanční a mzdové politiky AV ČR budou novelizovány po ukončení hodnocení výzkumných záměrů a výsledků vědeckých pracovišť AV ČR,
   
 3. ve smyslu čl. 10 odst. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2001 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,
   
 4. zmocňuje Akademickou radu k předběžnému schválení Státního závěrečného účtu AV ČR za rok 2000 v případě, že by si Poslanecká sněmovna vyžádala tento dokument před konáním jarního zasedání Akademického sněmu.
   

 

V.

    Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

Poznámka:

Předpokládá se, že XVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční v úterý dne 27. března 2001.

Usnesení XVI Akademického sněmu AV ČR ze dne 27. 04. 2000

XVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 27. dubna 2000, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XV. zasedání Akademického sněmu,
   
 2. bere na vědomí rezignaci Doc. RNDr. Blanky Říhové, DrSc., na funkci členky Akademické rady ke dni 31. ledna 2000 v souvislosti s jejím jmenováním do funkce ředitelky Mikrobiologického ústavu AV ČR a vyslovuje jí poděkování za její práci,
   
 3. souhlasí s tím, aby na zbytek funkčního období 1997 - 2001 nebyla již Akademická rada AV ČR doplňována o dalšího člena.
   
II.

Akademický sněm ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie za rok 1999 podle předloženého návrhu.

 

III.

Akademický sněm schvaluje

 1. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR závěrečný účet Akademie za rok 1999,
 2. zprávu o aktuální ekonomické situaci Akademie věd ČR podle předloženého materiálu.

IV.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,
   
 2. ukládá Akademické radě AV ČR informovat ředitele pracovišť AV ČR o možnostech obrany proti šíření nepravdivých zpráv o AV ČR.
   
V.

Akademický sněm

 1. schvaluje Koncepci Akademie věd České republiky na začátku 21. století podle předloženého návrhu s připomínkami,
   
 2. ukládá předsedovi AV ČR, aby ve smyslu usnesení vlády ČR č. 16 ze dne 5. ledna 2000 o Národní politice výzkumu a vývoje předložil schválenou Koncepci ve struktuře Národní politiky výzkumu a vývoje místopředsedovi vlády, ministru financí a předsedovi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj Doc. Ing. P. Mertlíkovi, CSc.,
   
 3. ukládá Akademické radě AV ČR
a) dále konkretizovat schválenou Koncepci a promítnout ji do návrhu rozpočtu Akademie věd na rok 2001, který bude předložen příštímu zasedání Sněmu,

b) průběžně zabezpečovat uskutečňování Koncepce a informovat o jejím plnění Akademický sněm,

c) dále se aktivně podílet na přípravě návrhů nového zákona o výzkumu a vývoji a zákona o veřejných výzkumných institucích a přitom důsledně uplatňovat tyto priority:
 • zachování samostatného zákona o Akademii věd ČR včetně zachování rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR,
   
 • uskutečnění transformace pracovišť Akademie věd ČR na veřejné výzkumné instituce tak, aby tím nebyla dotčena shora uvedená priorita.

Poznámka:
Předpokládá se, že XVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční ve čtvrtek dne 14. prosince 2000.

Usnesení Akademického sněmu za rok 1999

Usnesení XV. Akademického sněmu AV ČR ze dne 14. 12. 1999

XV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. prosince 1999, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XIV. zasedání Akademického sněmu,
   
 2. ukládá Akademické radě, aby po schválení Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky vládou ČR předložila v součinnosti s Vědeckou radou AV ČR Akademickému sněmu návrh opatření k uplatňování Národní politiky v Akademii věd ČR.
   
II.

Akademický sněm

 1. schvaluje zpřesnění Vědní koncepce AV ČR ve znění k 1. lednu 2000 a úpravy jejích příloh podle předloženého návrhu,
   
 2. souhlasí s tím, aby schválené znění Vědní koncepce AV ČR včetně příloh nebylo - vzhledem k jeho předpokládaným úpravám po schválení Národní politiky výzkumu a vývoje ČR - prozatím vydáváno v tištěné formě, ale bylo uveřejněno na www stránkách Akademie věd ČR.
   
III.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí zprávu o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR,
   
 2. ve smyslu čl. 10 odst. c) Stanov Akademie věd ČR předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2000 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s tím, že
   
 1. v případě, kdy se Poslaneckou sněmovnou schválená konečná výše výdajů rozpočtové kapitoly AV ČR nebude od nynějšího návrhu lišit o více než 7%, zmocňuje Akademickou radu, aby provedla nezbytné upřesnění rozpočtu a jeho rozpisu,
   
 2. v případě, kdy ve výdajové části rozpočtové kapitoly AV ČR dojde ke změně vyšší než 7%, ukládá Akademické radě, aby neprodleně svolala mimořádné zasedání Akademického sněmu k novému projednání a schválení rozpočtu AV ČR na rok 2000 a jeho rozpisu,
   
 1. ukládá Akademické radě, aby
 1. zajistila v rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2000 prostředky na podporu financování čtyř- a pětiletých projektů Grantové agentury AV ČR ve výši 6 mil. Kč,
   
 2. předložila příštímu zasedání Akademického sněmu návrh novelizace Zásad vnitřní finanční a mzdové politiky Akademie věd ČR a návrh na využití účelových prostředků pro další léta,
   
 1. zmocňuje Akademickou radu k předběžnému schválení Státního závěrečného účtu AV ČR za rok 1999 v případě, že by si Poslanecká sněmovna vyžádala tento dokument před konáním jarního zasedání Akademického sněmu.
   
IV.

Akademický sněm schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

 

V.

Akademický sněm

 1. schvaluje úpravu Stanov, Jednacího a volebního řádu a Zásad činnosti Grantové agentury AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkou,
   
 2. ukládá Akademické radě zveřejnit úplné novelizované znění těchto dokumentů v Interních normách AV ČR.
   
VI.

Akademický sněm ukládá Akademické radě zajistit vypracování návrhu koncepce zabezpečení náročných výpočtů v AV ČR a po širším odborném posouzení jej předložit k projednání jarnímu zasedání Akademického sněmu.

 

VII.

Akademický sněm vzhledem k převládajícímu charakteru a zaměření činnosti Knihovny AV ČR souhlasí na návrh Akademické rady s přeřazením tohoto pracoviště ze 7. sekce sociálně - ekonomických věd do kategorie pracovišť, zajišťujících služby nutné pro činnost vědeckých pracovišť (čl. 45, písm. b) Stanov AV ČR); tímto rozhodnutím není dotčeno další plnění výzkumných úkolů, jimiž se Knihovna zabývá.

 

VIII.

Akademický sněm

 1. bere s politováním na vědomí, že úmrtím PhDr. Vladimíra Macury, DrSc., se uvolnilo jedno místo člena Vědecké rady AV ČR,
   
 2. bere na vědomí rezignaci prof. PhDr. Josefa Války, CSc., na členství ve Vědecké radě AV ČR ze zdravotních a pracovních důvodů a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
   
 3. ve smyslu čl. 10, písm. h) a čl. 35 Stanov Akademie věd ČR jmenuje členy Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 1997 - 2001
   
   doc. PhDr. Miloše Havelku, CSc., (Sociologický ústav AV ČR) a

 

   PhDr. Pavla Janouška, CSc., (Ústav pro českou literaturu AV ČR).

 

IX.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Jana Janči, DrSc., na členství v Dozorčí komisi Akademického sněmu vzhledem k jeho jmenování do oborové komise pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků pracovišť AV ČR a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
   
 2. volí členem Dozorčí komiseAkademického sněmu na zbytek funkčního období 1998 - 2002 prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc., (Matematicko-fyzikální fakulta UK).

Předpokládá se, že XVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční ve čtvrtek dne 27. dubna 2000.

 

Usnesení XIV. Akademického sněmu AV ČR ze dne 28. 04. 1999

XIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 28. dubna 1999, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm
schvaluje toto nové úplné znění § 14 jednacího řádu Akademického sněmu AV ČR:

"§14

 1. Členy  Akademické rady AV ČR (článek 15 Stanov Akademie věd ČR) volí Sněm tajným hlasováním (lístky) z kandidátů, předem písemně navržených z řad členů Sněmu shromážděními vědeckých pracovníků pracovišť Akademie. K volbě členů Akademické rady obdrží členové Sněmu jako podkladový materiál seznam kandidátů s charakteristikami.
 2. Návrhy kandidátů na členství v Akademické radě se před zasedáním Sněmu předloží sekcím Akademie, které k nim mohou sdělit Sněmu své stanovisko.
 3. Ke zvolení člena Akademické rady je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných hlasů. Členové Akademické rady jsou voleni na základě kandidátní listiny, na níž jsou kandidáti rozděleni do tří skupin ("košů") podle vědních oblastí. O počtu volitelných míst v jednotlivých skupinách a o podrobnostech volební procedury rozhodne Sněm v souladu s § 10 jednacího řádu před zahájením volby.
 4. O odvolání člena Akademické rady z funkce ve smyslu článku 78 Stanov rozhoduje Sněm tajným hlasováním. K platnosti rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných hlasů."

 

II.

Akademický sněm

1)    ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 1998 podle předloženého návrhu,
2)    ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XIII. zasedání Akademického sněmu,
3)    za hlavní úkol Akademie věd v příštím období pokládá pokračovat v badatelské práci na řešení úkolů, vyplývajících z výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť, grantů a dalších projektů.

Dalšími úkoly Akademie bude
a)   aktivně spolupracovat na přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky,
b)    usilovat o dosažení optimálního právního a ekonomického postavení Akademie jako celku i jejích pracovišť,
c)    v návaznosti na předchozí hodnocení a podle vládního usnesení č. 281/1998 připravovat a realizovat hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti vědeckých pracovišť Akademie,
d)   maximálně se podílet na uskutečňování doktorských studijních programů a dále posilovat spolupráci s vysokými školami,
e)    všestranně podporovat získávání a uplatnění mladých vědeckých pracovníků včetně zahraničních a postupně zlepšovat nepříznivou věkovou strukturu pracovníků Akademie.

Nezbytným předpokladem pro úspěšné plnění těchto úkolů je zlepšení finančního a materiálního zajištění činnosti Akademie, jež se musí projevit již ve výrazném posílení jejího rozpočtu na rok 2000.

 

III.

Akademický sněm

1.    schvaluje závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 1998 podle předloženého návrhu,
2.    souhlasí s tím, aby ve schváleném rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1999 byly stavební náklady na rekonstrukci domu Na Florenci 3 zvýšeny o 14 mil. Kč a stavební náklady na úpravu dvorany v budově na Národní 3 o 12 mil. Kč, a to na úkor veškerých rezerv.

 

IV.

Akademický sněm
schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

 

V.

Akademický sněm
zvolil dalšími členy Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 1998 - 2002

Doc. RNDr. Viktora Brabce, DrSc., (Biofyzikální ústav AV ČR),
RNDr. Miloše Buděšínského, CSc., (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
Prof. RNDr. Jana Janču, DrSc., (Přírodovědecká fakulta MU v Brně),
MUDr. Ladislava Vyklického, DrSc., ml. (Fyziologický ústav AV ČR).

 

VI.

Akademický sněm věnoval pozornost i několika pořadům České televize o financování vědy, výzkumu a vývoje, z toho zejména části pořadu ČT1 "Tady a teď plus" nazvané "Česká věda", která byla vysílána dne 19. 4. 1999 od 21,30 hodin. Akademický sněm považuje tento pořad za hrubě zkreslující poměry v českém výzkumu a vývoji. Uváděním polopravd a dokonce i zásadních nepravd, nezasvěceným směšováním problémů účelového a institucionálního financování, základního a aplikovaného výzkumu a účelovým sestřihem výroků některých účastníků pořadu - významných reprezentantů výzkumu a vývoje i průmyslové sféry - byla celá česká vědecká obec veřejně nařčena z neodpovědného plýtvání státními prostředky a označena za téměř přímo spoluodpovědnou za současnou ekonomickou krizi v ČR.

Členové Sněmu jakožto reprezentanti významné části české vědecké obce protestují proti tomuto způsobu manipulace s fakty a informování veřejnosti a žádají vedení ČT o zjednání nápravy.

Poznámka:

Předpokládá se, že XV. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční v úterý dne 14. prosince 1999.

Usnesení Akademického sněmu za rok 1998

Usnesení XIII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 17. 12. 1998

XIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 17. prosince 1998, přijímá toto usnesení:

I.

    Akademický sněm ve smyslu čl. 13 Stanov Akademie věd ČR schvaluje jednací řád Akademického sněmu pro funkční období 1998 - 2002 podle předloženého návrhu s doplněním § 13 odst. (3) a s tím, že § 14 odst. (2) se prozatím vypouští a bude nově zformulován podle připomínek z XIII. zasedání Akademického sněmu a předložen k dodatečnému schválení XIV. zasedání Akademického sněmu.

 

II.

    Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XII. zasedání Akademického sněmu,

2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby pokračovala v jednáních o optimální legislativní úpravě právního a ekonomického postavení Akademie věd a jejích pracovišť; o všech důležitých nových skutečnostech bude Akademická rada informovat Akademický sněm.

 

III.

    Akademický sněm

1. bere na vědomí zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR za období od XII. zasedání Akademického sněmu,

2. schvaluje zpřesnění věcné náplně vědní koncepce Akademie věd ČR pro rok 1999 podle předloženého návrhu s připomínkami,

 

IV.

    Akademický sněm

1. bere na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 1998,

2. zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po vyjádření Dozorčí komise Akademického sněmu ve smyslu čl. 20 Stanov Akademie věd ČR schválila návrh závěrečného účtu Akademie věd ČR za rok 1998 s tím, že bude dodatečně předložen XIV. zasedání Akademického sněmu.

 

V.

    Akademický sněm

1. schvaluje zprávu dosavadní Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XII. zasedání Akademického sněmu,

2. vyslovuje Dozorčí komisi Akademického sněmu poděkování a usnáší se udělit předsedovi a devíti členům Dozorčí komise za jejich práci v uplynulém čtyřletém funkčním období odměnu v celkové částce 130.000,- Kč.

 

VI.

     Akademický sněm

1. schvaluje návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1999 a jeho rozpisu na pracoviště podle předloženého materiálu s připomínkami a zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení státního rozpočtu na rok 1999 provedla případné zpřesnění rozpočtu Akademie věd ČR a jeho rozpisu za předpokladu, že Poslaneckou sněmovnou schválená výše výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR se nebude lišit od nynějšího návrhu o více než 7%,

2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v případě, že ve výdajové části rozpočtu AV ČR dojde ke změně vyšší než 7%, neprodleně svolala mimořádné zasedání Akademického sněmu ke schválení rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1999.

 

VII.

    Akademický sněm zvolil Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 1998 - 2002 ve složení:

PhDr. Petr Nejedlý (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR),
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR),
Doc. Dr. Jan Sokol, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze),
Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

s tím, že zbývající čtyři členové Dozorčí komise budou zvoleni na XIV. zasedání Akademického sněmu z kandidátů, kteří postoupili do 3. kola voleb. Dozorčí komise si zvolí prozatímního předsedu, který se bude do XIV. zasedání Akademického sněmu zúčastňovat zasedání Akademické rady.

 

VIII.

    Akademický sněm

1. bere na vědomí rezignaci doc. RNDr. Milana Mareše, DrSc., a doc. RNDr. Milana Bezděka, CSc., na členství v Akademické radě AV ČR a vyslovuje jim poděkování za jejich práci,

2. zvolil novými členy Akademické rady AV ČR na zbytek funkčního období 1997 - 2001 Ing. Rostislava Macha, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR) a Prof. MVDr. Jana Motlíka, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR).

 

IX.

    Akademický sněm

1. bere na vědomí rezignaci RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc., na členství ve Vědecké radě AV ČR a vyslovuje mu poděkování za jeho práci,

2. jmenuje novým členem Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 1997 - 2001 Doc. Ing. Jana Krekuleho, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR).

 

X.

    Akademický sněm vyslovuje podporu petici ředitelů biomedicínských ústavů, zaslané předsedovi vlády Velké Britanie Tonymu Blairovi, ve věci výhrůžek extremistické organizace tzv. "ochránců práv zvířat" britským vědcům a pověřuje předsedu Akademie věd ČR Prof. Ing. R. Zahradníka, DrSc., aby v tomto směru požádal o pomoc prezidenta Royal Society sira Aarona Kluga.

Usnesení XII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. 05. 1998

XII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky , konané dne 22. dubna 1998, přijímá toto usnesení:
 

I.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 10, písm. b), c) a d) Stanov AV ČR schvaluje

    a) zprávu o činnosti Akademické rady za období od XI. zasedání Akademického sněmu,
    b) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 1997 s připomínkami,
    c) závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 1997 s připomínkami,

2. schvaluje závěrečnou zprávu o činnosti Dozorčí komise Akademického sněmu, vyslovuje Dozorčí komisi poděkování za vykonanou práci a pověřuje ji dalším výkonem její funkce až do doby, kdy nově ustavený Sněm zvolí svou Dozorčí komisi,

3. ukládá Akademické radě a ředitelům vědeckých pracovišť AV ČR, aby ve smyslu možností, které poskytuje nový zákon o vysokých školách, učinili ihned po jeho vyhlášení potřebné kroky ke včasnému a co nejširšímu zapojení pracovišť AV ČR do uskutečňování doktorských studijních programů a aby přitom využívali všech forem spolupráce s vysokými školami,

4. ukládá Akademické radě, aby ve vhodné chvíli předložila pracovištím AV ČR a Akademickému sněmu k posouzení návrh resp. návrhy nové legislativní úpravy právního a ekonomického postavení Akademie věd a jejích pracovišť v souvislosti s transformací rozpočtových a příspěvkových organizací.
II.
Akademický sněm
 1. zřizuje s účinností k 1. 7. 1998 z oddělení ekologie terestrických obratlovců, oddělení vodních ekosystémů a oddělení ekologie rezervoárů a patoergontů Ústavu ekologie krajiny Ústav biologie obratlovců (ÚBO) jako příspěvkovou organizaci AV ČR a začleňuje jej do 6. sekce věd,
   
 2. bere na vědomí, že oddělení travinných ekosystémů Ústavu ekologie krajiny bude k 1. 7. 1998 převedeno do Botanického ústavu AV ČR,
   
 3. ukládá předsedovi AV ČR, Akademické radě a ředitelům Ústavu ekologie krajiny, Ústavu biologie obratlovců a Botanického ústavu AV ČR učinit potřebná opatření k realizaci tohoto usnesení.
   
III.
Akademický sněm zvolil podle čl. 8, písm. e) a f) Stanov AV ČR tyto členy Akademického sněmu na funkční období 1998 - 2002:
A) z řad zástupců podnikatelských kruhů a bank byli zvoleni:

    Dr. Rudolf Bares (Pro.Med.,CS, a. s. ),
    RNDr. Petr Bedrník, CSc. (Biopharm, a. s.)
    Ing. Jiří Čoupek, CSc. (Společnost vědeckotechnických parků ČR),
    Ing. Martin Fusek, CSc. (Sigma-Aldrich, s.r.o.),
    PhDr. Martin Kratochvíl (Bonton, a. s.),
    Ing. Vladimír Kubiš, CSc. (Inženýrská a vývojová společnost),
    Ing. Richard Machát (LACHEMA, a. s.),
    Ing. Ivan Souček (Unipetrol, a. s.),
    Ing. Karel Šperlink, CSc. (Asociace inovačního podnikání ČR),
    Ing. Jiří Zerzaň (SPOLANA, a. s., Neratovice),


B) z řad významných domácích a zahraničních vědců byli zvoleni:

    Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha),
    Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (Ústřední vojenská nemocnice, Praha),
    Doc. RNDr. Pavel Blažka, CSc. (Biologická fakulta JU, České Budějovice),
    Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha),
    Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UPJŠ, Košice),
    MUDr. Jan Bureš, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR),
    Prof. PhDr. František Daneš, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR),
    Doc. MUDr. Milan Elleder, DrSc. (Ústav dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN, Praha),
    Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta UK, Praha),
    RNDr. Petr Jakeš, CSc. (Ústav geochemie, mineralogie a přírodních zdrojů
    Přírodvědecké fakulty UK, Praha),
    Prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU, Brno),
    Prof. František Janouch, CSc. (Nadace Charty 77),
    Radslav Kinský, D.Vet., Ph.D,
    Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1. lékařská fakulta UK, Praha),
    Prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
    Ing. Josef Kotrba, Ph.D, (Česká spořitelna, a. s.),
    Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. (Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd UK, Praha),
    Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR),
    Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. m. Prahy),
    Prof. Ivan Lefkovits, Ph.D, Institute for Immunology, Basel),
    Prof. PhDr. Bedřich Loewenstein,
    Prof. PhDr. Jaroslav Marek, CSc. (Historický ústav AV ČR),
    Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR),
    Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha),
    Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha),
    Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. (Biologická fakulta JU, České Budějovice),
    Prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha),
    Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha),
    PhDr. Josef Zumr, CSc. (Filozofický ústav AV ČR),
    Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. (České vysoké učení technické, Praha).
IV.
Akademický sněm
 1. bere na vědomí rezignaci Prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., na členství v Akademické radě a děkuje mu za vykonanou práci,
   
 2. zvolil členem Akademické rady na zbytek funkčního období 1997 - 2001 RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc.
   
V.
Na závěr svého čtyřletého funkčního období Akademický sněm děkuje všem pracovníkům, kteří přispěli k plnění jeho úkolů.

Akademický sněm AV ČRUsnesení Akademického sněmu za rok 1997

Usnesení XI. Akademického sněmu AV ČR ze dne 17. 12. 1997

XI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 17. prosince 1997 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.
Akademický sněm

    pokládá za nezbytné znovu naléhavě upozornit Parlament a vládu České republiky na neřešené tíživé podmínky české vědy a vzdělanosti, které ve svých důsledcích vážně ohrožují celou naši společnost. Nestanou-li se věda a vzdělanost nejen proklamovanou, ale skutečnou prioritou vládní politiky a nezvýší-li se - i přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci - přednostně a zásadním způsobem jejich podpora, uzavře se České republice cesta mezi vyspělé evropské demokratické země a velmi neblaze to ovlivní zaměření i tempo našeho ekonomického vývoje, kulturu i život společnosti. Akademický sněm vyjadřuje připravenost Akademie věd poskytnout vrcholným orgánům České republiky při řešení těchto problémů pomoc a podporu. Akademický sněm v této souvislosti podporuje "Prohlášení Akademické rady a Vědecké rady AV ČR k postavení vědy v České republice" ze dne 15. 12. 1997.
 
II.
Akademický sněm
 1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od X. zasedání Akademického sněmu,
   
 2. ukládá Akademické radě, aby se aktivně zapojila do přípravy a projednávání legislativních opatření souvisejících s transformací rozpočtových a příspěvkových organizací a se zákonem o státní podpoře výzkumu a vývoje, jakož i zákona o vysokých školách, a vyvinula veškeré úsilí k dosažení optimálního právního a ekonomického postavení Akademie a jejích pracovišť,
   
 3. souhlasí s tím, že u pracovišť AV ČR, která ve smyslu čl. 45 Stanov AV ČR zajišťují služby nutné pro činnost vědeckých pracovišť, tzv. servisních pracovišť, je stanoven zvláštní postup při jmenování a odvolávání jejich ředitelů a výkon funkčních období není časově omezen. Podrobnosti upravuje směrnice, kterou vydává Akademická rada podle čl. 52 Stanov AV ČR.
   
III.
Akademický sněm
 1. bere na vědomí zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR a schvaluje zpřesnění věcné náplně Vědní koncepce Akademie věd ČR na rok 1998 v části II.6 Chemické vědy podle předloženého návrhu,
   
 2. podporuje záměr vzniku mezinárodních výzkumných center v České republice tak, jak je předkládán Radě vlády pro výzkum a vývoj, jako významné opatření k rozvoji naší vědy a preintegrační krok pro vstup do Evropské unie.
   
IV.
Akademický sněm
 1. bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o průběhu  a způsobu přípravy jejího rozpočtu na rok 1998,
   
 2. schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 1998 a jeho rozpis na pracoviště AV ČR podle předloženého návrhu,
   
 3. v souvislosti s chystanou transformací rozpočtových a příspěvkových organizací souhlasí s tím, aby všechna pracoviště Akademie věd ČR (s výjimkou Kanceláře AV ČR) přešla k 1. červenci 1998 na příspěvkovou formu hospodaření,
   
 4. zmocňuje Akademickou radu, aby po vyjádření Dozorčí komise Akademického sněmu
   
a) provedla v případě potřeby nezbytné úpravy rozpisu schváleného rozpočtu AV ČR na rok 1998, které by vyplynuly z konečného znění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998,

b) ve smyslu čl. 20 Stanov AV ČR předběžně schválila návrh závěrečného účtu Akademie věd ČR za rok 1997 s tím, že bude předložen k dodatečnému schválení XII. zasedání Akademického sněmu.
V.

    Akademický sněm schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od X. zasedání Akademického sněmu.
 
 VI.
Akademický sněm
 1. na návrh Akademické rady zřizuje s účinností k 1. lednu 1998  z dosavadního útvaru "Slovanský ústav" při Archivu AV ČR Slovanský ústav AV ČR (SLÚ)se sídlem v Praze 1, Valentinská 1, a začleňuje jej do sekce humanitních a filologických věd,
   
 2. ukládá předsedovi AV ČR a Akademické radě učinit potřebná opatření k realizaci tohoto bodu usnesení,
   
 3. ukládá Akademické radě projednat organizační uspořádání Ústavu ekologie krajiny AV ČR tak, aby bylo možno tuto otázku uzavřít na příštím zasedání Akademického sněmu,
   
 4. bere se souhlasem na vědomí reorganizaci Střediska služeb AV ČR, spojenou s převodem hotelu Mazanka, ubytovny Sedlec a dalších objektů, jakož i správy bytového fondu v rozsahu schváleném Akademickou radou včetně převodu veškerých práv a závazků na Kancelář AV ČR s účinností ke dni 1. 7. 1997.
   
VII.
Akademický sněm
 1. bere na vědomí rezignaci Ing. Josefa Kotrby, PhD., na členství v Akademické radě,
   
 2. zvolil členem Akademické rady na zbytek funkčního období 1997 - 2001 PhDr. Václava Podaného.
   

  

                                                                                                  Akademický sněm AV ČR

Usnesení X. Akademického sněmu AV ČR ze dne 27. 03. 1997

X. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 27. března 1997, přijímá toto usnesení:
 

I.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí ústní zprávu o vývoji Akademie věd ČR v letech 1993 - 1996 a o činnosti Akademické rady AV ČR v prvním funkčním období, přednesenou předsedou Akademie věd Prof. Ing. R. Zahradníkem, DrSc., oceňuje odpovědnou a kvalifikovanou činnost Akademické rady v období transformace AV ČR a vyslovuje jí poděkování za práci, kterou v tomto období vykonala,

2. ve smyslu čl. 10, písm. b) a d) Stanov AV ČR schvaluje

a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 1996 podle předloženého návrhu,
b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od IX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,

3. ukládá nově zvolené Akademické radě AV ČR
    a) vycházet ve své činnosti ze závěrů projednaných zpráv, zejména

aa) zajišťovat uplatňování Vědní koncepce Akademie věd ČR a její další zpřesňování a usilovat o zvyšování podpory činnosti Akademie a o vytvoření optimálního legislativního prostředí pro její práci,

ab) usilovat v souladu se závěry Akademického hodnotitelského grémia ve spolupráci s vysokými školami a dalšími středisky výzkumu a vzdělávání o vytvoření materiálních podmínek nezbytných pro zlepšení věkové struktury české vědecké obce a pro urychlenou modernizaci vybavení vědeckých pracovišť, jakož i legislativních podmínek pro zajištění vyvážené účasti vysokých škol a Akademie věd na výchově doktorandů,
b) zveřejnit v Akademickém bulletinu AV ČR "Projev R. Zahradníka na X. Sněmu AV ČR" a dát jej k dispozici sdělovacím prostředkům,
 
c) zabývat se všemi podněty vzešlými z diskuse na X. zasedání Akademického sněmu.
 
II.
Akademický sněm
 
 1. schvaluje zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR v prvním funkčním období, oceňuje rozsáhlou koncepční činnost Vědecké rady, která významně ovlivnila vývoj Akademie věd ČR v uplynulém období, a vyslovuje jí poděkování za její práci,
   
 2. žádá nově jmenovanou Vědeckou radu AV ČR, aby ve své činnosti plně využila výsledků a zkušeností z dosavadní iniciativní koncepční práce Vědecké rady a plynule v ní pokračovala také směrem k hlubší analýze jednotlivých vědních oborů v kontextu jejich postavení v rámci vědy v České republice.
   
III.
Akademický sněm
 
 1. schvaluje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích I. cyklu nezávislého hodnocení vědecké úrovně a výkonnosti vědeckých pracovišť AV ČR uskutečněného v letech 1994 - 1996,
   
 2. vyslovuje Akademickému hodnotitelskému grémiu a oborovým grémiím srdečné poděkování za jejich obětavou a kvalifikovanou práci při hodnocení pracovišť,
   
 3. ukládá ředitelům vědeckých pracovišť AV ČR, Akademické radě a Vědecké radě AV ČR dále uplatňovat v rámci Akademie závěry z nezávislého hodnocení a pečovat o jejich plné využití.
   
IV.

Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR a na základě vyjádření Dozorčí komise Akademického sněmu schvaluje

a) závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 1996 podle předloženého návrhu a ukládá nově zvolené Akademické radě AV ČR, aby jej předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
b) konečné znění rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1997 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,

c) jmenovitý rozpis stavebních investic a nákladných oprav,

d) vázání výdajů za nesplnitelné předepsané příjmy,

2. ukládá Akademické radě AV ČR neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na pracoviště AV ČR a soustavně zabezpečovat jeho plnění.

V.

    Akademický sněm schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od IX. zasedání Akademického sněmu.

VI.

Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. g), a čl. 15 Stanov AV ČR zvolil předsedou Akademie věd ČR na funkční období 1997-2001

Prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc.,

2. ve smyslu čl. 10, písm. g), a čl. 15 Stanov AV ČR zvolil Akademickou radu Akademie věd ČR na funkční období 1997-2001 v tomto složení:

Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP AV ČR),
Doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ AV ČR),
RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ AV ČR),
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ AV ČR),
Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ AV ČR),
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP AV ČR),
Ing. Josef Kotrba, PhD. (NHÚ AV ČR),
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (ÚDU AV ČR),
RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA AV ČR),
Ing. Vladimír Nekvasil, CSc. (FZÚ AV ČR),
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG AV ČR),
PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (ÚEF AV ČR),
RNDr. Vladimír Petrus, CSc. (ÚMCH AV ČR),
Doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ AV ČR),
RNDr. Antonín Sochor, DrSc. (MÚ AV ČR),

3. ve smyslu čl. 10, písm. h), a čl. 34 Stanov AV ČR jmenoval Vědeckou radu Akademie věd ČR na funkční období 1997-2001 v tomto složení:

PhDr. Vojtěch Balík (Národní knihovna ČR),
Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc. (PřF UK),
RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. (FZÚ AV ČR),
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FZÚ AV ČR),
Doc. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (ÚIVT AV ČR),
RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (ASÚ AV ČR),
Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc. (ÚFCH JH AV ČR),
RNDr. Antonín Holý, DrSc. (ÚOCHB AV ČR),
Doc. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (ÚMG AV ČR),
Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (OÚ AV ČR),
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (1.LF, PřF UK),
PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (OÚ AV ČR),
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (A AV ČR),
RNDr. Jaroslav Kypr, CSc. (BFÚ AV ČR),
Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚFM AV ČR),
PhDr. Vladimír Macura, DrSc. (ÚČL AV ČR),
RNDr. Josef Matěna, CSc. (HBÚ AV ČR),
Doc. Ing. Jan Rybář, CSc. (ÚSMH AV ČR),
Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, CSc. (MFF UK),
PhDr. Martin Steiner (FLÚ AV ČR),
Doc. RNDr. Milan Stloukal, DrSc. (Národní muzeum),
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (HÚ AV ČR),
PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (HÚ AV ČR),
Prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (FF MU),
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.(ÚEB AV ČR),
RNDr. Bedřich Velický, CSc. (MFF UK),
Ing. Pavel Vlasák, CSc., Dip.H.E. (ÚH AV ČR),
Prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc. (VŠCHT),
RNDr. Dana Wagnerová, CSc. (ÚACH AV ČR),
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. (ČVUT).

Usnesení Akademického sněmu za rok 1996

Usnesení IX. Akademického sněmu AV ČR ze dne 26. 11. 1996

IX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 26. listopadu 1996, přijímá toto usnesení:
 

I.
Akademický sněm
   ve smyslu čl. 10, písm. d)

Stanov AV ČR

   schvaluje zprávu o činnosti

Akademické rady AV ČR

   za období od VIII. zasedání Akademického sněmu, 1. bere na vědomí, že Doc. RNDr. Jan Palouš, DrSc., byl ke dni 30. června 1996 uvolněn z členství v Akademické radě v souvislosti se jmenováním do funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR, a vyslovuje mu poděkování za práci, kterou v Akademické radě vykonal,
   
 2. souhlasí s tím, aby složení Akademické rady pro zbytek funkčního období 1993 - 1997 nebylo již doplňováno o dalšího člena,
   
 3. souhlasí s tím, aby X. zasedání Akademického sněmu, na němž bude volen předseda Akademie a další členové Akademické rady a jmenována Vědecká rada Akademie na funkční období 1997 - 2001, bylo svoláno na druhou polovinu března 1997 x) ; do té doby bude podle ustanovení § 7 odst. (4) zákona o Akademii věd ČR a čl. 18 Stanov AV ČR vykonávat své funkce dosavadní Akademická rada a ve své činnosti budou pokračovat i ostatní orgány AV ČR.
   
II.
Akademický sněm
 1. bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci Akademie a o přípravě jejího rozpočtu na rok 1997,
   
 2. schvaluje zásady rozpisu rozpočtu AV ČR na rok 1997 podle bodu II.2. předložené zprávy s připomínkami,
   
 3. ukládá Akademické radě připravit pro příští zasedání Akademického sněmu konečný návrh rozpočtu AV ČR na rok 1997 a rozpisu neinvestičních a investičních výdajů na pracoviště s tím, že při jejich přípravě využije podnětů Dozorčí komise Akademického sněmu a připomínek z diskuse,
   
 4. ukládá Akademické radě připravit rozpis prostředků na stavební investice a nákladnou údržbu podle naléhavosti potřeb jednotlivých pracovišť tak, aby mohl být projednán na příštím zasedání Akademického sněmu,
   
 5. ukládá Akademické radě pokračovat v jednání s příslušnými státními orgány o rozpočtových otázkách včetně zjednodušení pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky AV ČR a granty.
   
III.
    Akademický sněm schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.
 
IV.
Akademický sněm
 1. schvaluje novelizaci Stanov Grantové agentury AV ČR a Zásad její činnosti podle předložených návrhů,
   
 2. ukládá Akademické radě AV ČR publikovat úplné novelizované znění obou materiálů v Interních normách AV ČR.
   

 

Poznámka:

x) Předpokládá se, že X. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční ve čtvrtek dne 27. března 1997.

 

 

Usnesení VIII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 26. 03. 1996

VIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 26. března 1996, přijímá toto usnesení:
 

I.
    Akademický sněm ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od VII. zasedání Akademického sněmu.
 
II.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie věd České republiky za rok 1995 podle předloženého návrhu,

2. konstatuje, že dosavadní průběh nezávislého hodnocení vědecké úrovně a výkonnosti pracovišť AV ČR je pozitivním přínosem pro dokončení transformace Akademie věd ČR,

3. ukládá Akademické radě AV ČR,

a) aby se schválenou výroční zprávou seznámila Parlament a vládu České republiky,

b) aby po ukončení nezávislého hodnocení vědecké úrovně a výkonnosti všech pracovišť AV ČR podala Akademickému sněmu soubornou zprávu o jeho výsledcích a přijatých závěrech,

c) aby připravila doporučení ke koordinaci postupu pracovišť AV ČR při zařazování tvůrčích pracovníků do platových tříd podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění.
III.
    Akademický sněm bere se souhlasem na vědomí informaci o výstavbě počítačové infrastruktury v Akademii věd ČR.
 
IV.
Akademický sněm
1. schvaluje zprávu o hospodaření Akademie věd ČR s finančními prostředky v roce 1995,

2. schvaluje na základě vyjádření Dozorčí komise Akademického sněmu konečné znění závěrečného účtu Akademie věd ČR za rok 1995 a ukládá Akademické radě AV ČR, aby jej předložila Parlamentu České republiky,

3. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 1996 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s připomínkou k příjmům pracovišť AV ČR,

4. ukládá Akademické radě AV ČR neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na pracoviště AV ČR a soustavně zabezpečovat jeho plnění.
V.
    Akademický sněm ukládá Akademické radě AV ČR neprodleně usilovat o zařazení zaměstnanců vědy a výzkumu do okruhu osob taxativně uvedených v § 73 odst. 2 zákoníku práce.
 
VI.
    Akademický sněm schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.
 
VII.
Akademický sněm
1. bere na vědomí zprávu o stavu prací na novelizaci Stanov Akademie věd ČR,

2. ukládá Akademické radě AV ČR dále sledovat vývoj podmínek pro příznivé dořešení novelizace Stanov AV ČR a ve vhodné chvíli předložit Akademickému sněmu příslušný návrh.

VIII.
    Akademický sněm ve smyslu čl. 34 a 35 Stanov AV ČR jmenuje členem Vědecké rady Akademie věd ČR na zbytek funkčního období 1993 - 1997 PhDr. Vojtěcha Balíka, ředitele Národní knihovny České republiky.

Usnesení Akademického sněmu za rok 1995

Usnesení VII. Akademického sněmu AV ČR ze dne 28. 11. 1995

VII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 28. listopadu 1995, přijímá toto usnesení:
 

I

Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od VI. zasedání Akademického sněmu,

2. přijímá rezignaci JUDr. Jiřího K e j ř e, CSc., na členství ve Vědecké radě AV ČR a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,

3. ukládá Akademické radě AV ČR, aby ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR připravila pro příští zasedání Akademického sněmu návrh na jmenování nového člena Vědecké rady na zbytek funkčního období 1993 - 1997.
II

Akademický sněm

1. schvaluje Vědní koncepci Akademie věd ČR včetně její věcné náplně k 1. 1. 1996 (příloha A) s připomínkami a zmocňuje Vědeckou radu AV ČR, aby posoudila připomínky došlé do 9. prosince 1995 a případně je podle svého uvážení začlenila do přílohy A; současně bere na vědomí ostatní přílohy (průvodní zprávu, přílohu B - Úvahu o vývoji vědecké činnosti v AV ČR a Dodatek), 2. shledává, že schválením Vědní koncepce AV ČR je završena soustava základních dokumentů Akademie věd ČR, naplňujících její transformační projekt,

3. vyslovuje poděkování všem pracovníkům vědeckých pracovišť, vedení AV ČR i oponentům za úsilí, které vedlo ke vzniku rozsáhlých podkladových dokumentů k Vědní koncepci AV ČR a vyzývá k všestrannému využití těchto dokumentů,

4. ukládá Akademické radě AV ČR zveřejnit Vědní koncepci AV ČR s přílohami,

5. ukládá Vědecké radě AV ČR

a) navrhnout do 30. 6. 1996 postup a konkrétní způsob cyklického vytváření Vědní koncepce AV ČR,

b) při zpřesňování Vědní koncepce AV ČR zvažovat náměty obsažené v příloze B Vědní koncepce,

c) po ukončení prvního cyklu nezávislého hodnocení úrovně a výkonnosti vědeckých pracovišť AV ČR v roce 1996 navrhnout z jeho závěrů náměty pro upřesnění Vědní koncepce AV ČR.
III

Akademický sněm

1. schvaluje zásady vnitřní finanční a mzdové politiky Akademie věd ČR, návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1996 a zásady jeho rozpisu na pracoviště podle předložených návrhů,

2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v návaznosti na další vývoj vědní koncepce při respektování změn vnějších legislativních a finančních podmínek zásady vnitřní finanční a mzdové politiky Akademie věd ČR podle potřeby novelizovala.

3. s politováním konstatuje, že se nepodařilo dosáhnout zlepšení celkových ekonomických podmínek pro výzkumnou práci, zejména pracovních a hmotných podmínek mladých vědeckých pracovníků ve smyslu usnesení V. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. listopadu 1994. Proto ukládá Akademické radě AV ČR o toto zlepšení nadále usilovat.

4. ukládá Akademické radě AV ČR, aby podle schválených zásad vypracovala rozpis rozpočtu AV ČR na rok 1996 na pracoviště a ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR jej předložila ke schválení VIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR v březnu 1996.
IV

Akademický sněm

schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.
 

V

Akademický sněm

1. bere na vědomí informaci o dosavadní přípravě novelizace Stanov Akademie věd ČR,

2. žádá své členy, aby posoudili předložený návrh novelizovaného znění Stanov AV ČR a sdělili své připomínky a návrhy Akademické radě AV ČR do 20. prosince 1995,

3. ukládá Akademické radě AV ČR

a) zpracovat došlé připomínky členů Sněmu, využít jich k další úpravě novelizovaného znění Stanov AV ČR a případně zajistit rozeslání takto upraveného znění Stanov do meziresortního připomínkového řízení,

b) předložit VIII. zasedání Akademického sněmu v březnu 1996 další zprávu a návrhy k novelizaci Stanov AV ČR.
VI

Akademický sněm

souhlasí s odesláním otevřeného dopisu předsedovi vlády a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve znění, schváleném Sněmem a pověřuje Akademickou radu AV ČR ve spolupráci s Dr. J. Křížem případnými stylistickými úpravami dopisu.
 

Praha, dne 28. listopadu 1995

 

Usnesení VI. Akademického sněmu AV ČR ze dne 14. 03. 1995

VI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. března 1995, přijímá toto usnesení:
 

I
Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od V. zasedání Akademického sněmu,

2. bere se souhlasem na vědomí, že ve smyslu čl. 10, písm. e) Stanov AV ČR a usnesení V. zasedání Akademického sněmu ze dne 22. listopadu 1994 (bod VI) se Masarykův ústav AV ČR zřizuje jako rozpočtová organizace AV ČR ke dni 1. dubna 1995 a bude začleněn do 7. sekce sociálně-ekonomických věd
 
II
Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. b) a c) Stanov AV ČR schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie věd České republiky za rok 1994,

2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby s výroční zprávou seznámila Parlament a vládu České republiky
 
III
Akademický sněm

1. souhlasí se zprávou o hospodaření Akademie věd s finančními prostředky v roce 1994 včetně předběžných podkladů pro závěrečný účet Akademie za tento rok,

2. zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po předchozím vyjádření Dozorčí komise Akademického sněmu schválila konečné znění závěrečného účtu Akademie věd za rok 1994 a předložila jej Parlamentu České republiky,

3. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd České republiky na rok 1995 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,

4. ukládá Akademické radě AV ČR neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu včetně objemu mzdových prostředků na pracoviště AV ČR a soustavně zabezpečovat jeho plnění
 
IV
Akademický sněm

schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období
 
V
Akademický sněm

bere na vědomí informaci Vědecké rady AV ČR o postupu dalších prací na vědní koncepci Akademie věd České republiky
 
VI
Akademický sněm

1. bere na vědomí předloženou informaci o činnosti nakladatelství AV ČR Academia a Fondu pro vydávání vědecké literatury,

2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby ve smyslu závěrů předloženého materiálu a připomínek z diskuse učinila potřebná opatření k realizaci doporučených námětů, zejména ke zřízení Ediční rady AV ČR do 30. 6. 1995, ke zlepšení informovanosti pracovišť o činnosti nakladatelství Academia a Fondu pro vydávání vědecké literatury, ke zvýšení pomoci nakladatelství v ediční činnosti pracovišť, k využití neprodejných publikací a k odlišení vědecké a komerční produkce
 
VII
Akademický sněm ve smyslu čl. 10, písm. k) Stanov AV ČR a platného statutu Dozorčí komise Akademického sněmu

1. uvolnil PhDr. Antonína Kostlána, CSc., z členství v Dozorčí komisi Akademického sněmu v souvislosti s jeho jmenováním ředitelem

Archivu AV ČR

a vyslovuje mu poděkování za práci, kterou v Komisi vykonal,

2. zvolil členem Dozorčí komise Akademického sněmu na zbytek funkčního období 1994 - 1998 PhDr. Petra Nejedlého (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Usnesení Akademického sněmu za rok 1994

Usnesení V. Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. 11. 1994

V. zasedáníAkademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 22. listopadu 1994, přijímá toto usnesení:
 

I.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady za období od posledního zasedání Akademického sněmu a konstatuje, že usnesení předchozích zasedání Sněmu jsou řádně plněna,

2. hodnotí jako v zásadě úspěšné cílevědomé strukturální, personální a organizační změny, které v uplynulých pěti letech proběhly v Akademii jako celku, na pracovištích i uvnitř jednotlivých badatelských týmů,

3. zveřejňuje pro lepší informovanost partnerů i širší veřejnosti "Stanovisko k současné situaci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání", které je nedílnou součástí tohoto usnesení

4. dále konstatuje, že jedním ze základních předpokladů plného uplatnění pozitivního vlivu všech dosavadních změn je stabilizace vnitřních i vnějších podmínek činnosti Akademie, činnosti jejích pracovišť a badatelských týmů ve všech oblastech a na všech úrovních. Opakované zpochybňování postavení AV ČR poškozuje nejen naši vědu samotnou, ale odrazuje především mladé vědecké pracovníky,

5. konstatuje, že Akademie věd vybudovala funkční systém řízení a kontroly, a za základní poslání Akademické rady i ostatních celoakademických orgánů považuje vytváření a zajišťování podmínek pro optimální využívání lidských i finančních kapacit tvůrčích týmů, vědeckých pracovišť i celé Akademie v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, přičemž za hlavní úkoly v příštím období pokládá zejména:

a) upřesňovat a uplatňovat vědní koncepci Akademie dle přijatých zásad, dokončit první kolo hloubkového hodnocení vědecké úrovně a výkonnosti jednotlivých vědeckých pracovišť Akademie. Na základě výsledků hodnocení připravit v souladu s usnesením III. zasedání Akademického sněmu (bod III/5 c) zásady vnitřní finanční politiky Akademie a uvážlivě přijímat potřebné kroky ke zvyšování celkové úrovně pracovišť i celé Akademie,

b) v návaznosti na očekávané přijetí nového zákona o vysokém školství usilovat o akreditaci pracovišť AV k uskutečňování doktorského studia, podporovat přímé zapojování pracovníků AV ČR do pedagogické činnosti na vysokých školách, společné výzkumné projekty a činnost společných pracovišť, zpřístupňovat pracoviště AV ČR pro badatelskou činnost diplomantů, doktorandů a postdoktorandů i pedagogů z vysokých škol a i jinak soustavně rozvíjet spolupráci mezi Akademií věd a vysokými školami,

c) v zájmu budoucnosti vzdělanosti a vědy u nás využívat všech možností k zlepšování pracovních i hmotných podmínek mladých vědeckých pracovníků a usilovat o celkové zlepšení ekonomických podmínek pro výzkumnou práci, zejména pokud jde o přístrojové vybavení a o odměňování pracovníků. V souladu se schválenými zásadami vlády pro oblast výzkumu a vývoje o postupném posilování rozpočtových prostředků na tyto účely racionálně využívat účelového financování vědy a výrazněji diversifikovat institucionální financování výzkumu, pokračovat v převodu pracovišť na režim příspěvkových organizací a podněcovat i aktivitu pracovišť AV ČR v získávání mimorozpočtových zdrojů pro jejich činnost,

d) k legislativnímu zakotvení probíhajících pozitivních změn v Akademii připravit návrh novelizace Stanov Akademie věd ČR.
II.
Akademický sněm
1. schvaluje
a) rozpis rozpočtu Akademie věd na rok 1995 podle účelu použití rozpočtových prostředků tak, jak je uvedeno v projednaném návrhu,

b) zásady přípravy rozpisu rozpočtu pracovišť Akademie věd ČR na rok 1995 podle projednaného návrhu,
2. ukládá Akademické radě, aby ve smyslu čl. l0, písm. c) Stanov AV ČR předložila příštímu zasedání Sněmu ke schválení konečný návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1995 a jeho rozpisu na pracoviště,

3. ukládá Akademické radě, aby usilovala o zvyšování institucionálních prostředků tak, aby byla zaručena kontinuita činnosti pracovišť s vědeckými výsledky mezinárodní úrovně; zvyšování prostředků pro Grantovou agenturu AV ČR nelze proto řešit na úkor stávajících prostředků institucionálních,

4. ukládá Akademické radě zajistit metodickou pomoc pracovištím AV ČR při přechodu z rozpočtových na příspěvkové organizace,

5. zmocňuje Akademickou radu, aby průběžně rozhodovala o přechodu pracovišť AV ČR, která o to požádají, z rozpočtových na příspěvkové organizace.
III.
Akademický sněm
1. schvaluje přednesenou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,

2. ukládá Akademické radě, aby v návaznosti na kontrolní zprávu o průběhu transformace Akademie a ve spolupráci s partnerskými pracovišti zhodnotila i výsledky převodu pracovníků AV ČR na vysoké školy v souvislosti s letošním ukončením čerpání finančních prostředků z vyčleněných k tomuto účelu vládou ČR.
IV.
Akademický sněm
1. schvaluje zásady vědní koncepce Akademie věd ČR, jejího vytváření a uplatňování podle předloženého návrhu a ukládá vydat je jako směrnici Akademické rady,

2. ukládá Vědecké radě AV ČR zpracovat do 30. 9. 1995 vědní koncepci AV ČR ve smyslu čl. V těchto zásad a vyzývá všechna pracoviště a pracovníky AV ČR, aby se na této práci podíleli; o postupu prací podat na příštím zasedání Akademického sněmu informaci,
3. konstatuje nezbytnost spolupráce AV ČR s vysokými školami a ostatními výzkumnými pracovišti při formulování koncepcí vědy a doktorského studia a ukládá Vědecké radě AV ČR vejít při vytváření vědní koncepce v kontakt s koncepčními orgány partnerských institucí, příp. hledat základnu pro dlouhodobou koordinaci koncepčních prací v české vědě.
V.
Akademický sněm
1. schvaluje Stanovy Grantové agentury Akademie věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami, týkajícími se zejména ukončení činnosti vědecké rady GA AV ČR a procedurálních otázek voleb do oborových rad,

2. ukládá Akademické radě publikovat schválené Stanovy GA AV ČR v Interních normách Akademie věd ČR.
VI.
Akademický sněm

1. souhlasí se zřízením Masarykova ústavu AV ČR jako rozpočtové organizace AV ČR za předpokladu, že do rozpočtu AV ČR na rok 1995 a na další léta budou příslušnými ústředními orgány státní správy převedeny finanční prostředky na činnost tohoto pracoviště,

2. zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby rozhodla o datu nabytí účinnosti usnesení ve smyslu bodu 1), učinila k tomu potřebná opatření a podala zprávu příštímu zasedání Akademického sněmu AV ČR.
 
VII.
    Akademický sněm na základě tajného hlasování o kandidátech, navržených vědeckými radami pracovišť 7. - 9. sekce AV ČR, jmenuje ve smyslu čl. 34 a 35 Stanov AV ČR dalším členem Vědecké rady Akademie věd ČR na zbytek funkčního období 1993-1997 Ing. Josefa Kotrbu, pracovníka Národohospodářského ústavu AV ČR.
 
VIII.
    Akademický sněm ukládá Akademické radě, aby příštímu zasedání Akademického sněmu podala úplnou informaci o nakladatelství AV ČR Academia, jeho činnosti a aktuálních možnostech vydávání publikací, jež vznikají na pracovištích AV ČR, jakož i o činnosti Fondu pro vydávání vědecké literatury.

 

Příloha
Stanovisko k současné situaci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání

    Pro budoucnost české vzdělanosti a vědy je významné, že se podařilo vybudovat jednotný systém účelového financování výzkumu a vývoje při zachování plurality a nezávislosti zdrojů i institucí. Současně je podstatné, že vláda přijala zásady své činnosti v této oblasti, které by měly zajistit postupné zvyšování státní podpory výzkumu a vývoje a současně deklarují liberální přístup vlády k řízení vědy.

    Existující a ve vyspělých zemích mnohem pestřejší pluralita v badatelském výzkumu odráží mnohotvárnost v poslání a institucionálním uspořádání vysokých škol a zařízení mimovysokoškolského výzkumu, jehož podstatnou součástí jsou vědecká pracoviště sdružená v rámci Akademie věd ČR. Je přirozené a i do budoucna účelné respektovat tuto skutečnost nejen v legislativě, ale i při řízení a institucionálním financování těchto odlišných subjektů. I vysoké školy zřejmě budou v blízké budoucnosti instituce značně různorodého typu, zřizované rozličnými zakladateli při naplňování základního úkolu - obnovy a rozkvětu naší vzdělanosti.

    Důležitou součástí tohoto úkolu je probíhající proces nezbytného propojování vysokoškolského vzdělávání s vědou a výzkumem. Těsná součinnost AV a vysokých škol při jeho podpoře zahrnuje především přímé zapojování pracovníků AV do vysokoškolské a vědecké výchovy, zpřístupňování pracovišť AV pro badatelskou činnost diplomantů, doktorandů, postdoktorandů i pedagogů a podporu společných projektů a pracovišť při současném posilování výzkumu přímo na vysokých školách.

    Badatelský výzkum má již ve své podstatě nadresortní charakter. To však nevylučuje možnost uvažovat o případných jiných principech organizace vědecké práce. Chystané i budoucí změny v legislativě by v každém případě měly všem partnerům v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje poskytnout dostatečný prostor pro optimální využívání dostupných lidských i finančních kapacit. Příprava rozsáhlejších změn je dlouhodobou a náročnou úlohou. Pro současnost pokládá Akademie věd za správné využít dostatečně bohatých možností poskytovaných daným uspořádáním a veškeré zásahy provádět až po zralém posouzení.

Schváleno V. zasedáním Akademického sněmu dne 22. listopadu 1994 jako nedílná součást jeho usnesení.


Příloha
Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu
Usnesení IV. Akademického sněmu AV ČR ze dne 14. 06. 1994

  IV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. června 1994, které je ustavujícím zasedáním Sněmu pro funkční období 1994 - 1998, přijímá toto usnesení:


I.

Akademický sněm potvrzuje ve smyslu čl. 13 Stanov AV ČR platnost jednacího řádu Akademického sněmu, schváleného II. zasedáním Sněmu dne 25. října 1993.


II.

Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady za období od posledního zasedání Akademického sněmu a konstatuje, že usnesení III. zasedání Sněmu jsou řádně plněna;

2. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR schvaluje závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 1993;

3. konstatuje
a) velmi neutěšenou situaci v oblasti investičních prostředků, zejména přístrojového vybavení, a informačních zdrojů pracovišť AV ČR. V této souvislosti ukládá Akademické radě, aby urychleně vedla s příslušnými orgány jednání ke zlepšení situace a promítla ji do rozpočtu AV ČR na rok 1995;

b) naléhavou potřebu stabilizace počtu pracovníků AV ČR a plynulého omlazování pracovních týmů. Proto ukládá Akademické radě pokračovat v jednáních o zlepšení platových podmínek v Akademii věd ČR, především pokud jde o mladé vědecké pracovníky;

4. schvaluje zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu a vyslovuje jí poděkování za práci ve funkčním období 1993 - 1994;

5. potvrzuje Akademickou radu, zvolenou ustavujícím zasedáním Akademického sněmu dne 25. února 1993, ve funkci na zbytek funkčního období 1993 - 1997, pro něž byla zvolena.
III.

Akademický sněm

1. bere s připomínkami na vědomí předloženou první verzi návrhu vědní koncepce Akademie věd ČR;

2. ukládá Vědecké radě AV ČR, aby v souladu s harmonogramem schváleným na III. zasedání Akademického sněmu dne 22. února 1994

a) upravila návrh vědní koncepce Akademie věd ČR s uvážením připomínek Sněmu a předložila jej do širší diskuse v Akademii věd i v zúčastněných mimoakademických orgánech a institucích;

b) zpřístupnila v součinnosti s Akademickou radou upravený návrh vědní koncepce Akademie věd ČR tisku a sdělovacím prostředkům;

c) předložila po zpracování výsledků diskuse konečný návrh vědní koncepce Akademie věd ČR ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu.
IV.

Akademický sněm

1. schvaluje zásady krátkodobých změn v organizaci a činnosti Grantové agentury AV ČR podle předloženého návrhu. Za významné považuje především ustanovení, které neumožňuje členům oborových rad podávat žádosti o grant k oborové radě, jejímiž jsou členy, a ustanovení o neslučitelnosti členství v oborové radě GA AV a členství v oborové nebo podoborové komisi Grantové agentury České republiky;

2. ukládá předsednictvu Grantové agentury AV ČR a Akademické radě ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR novelizovat Zásady činnosti Grantové agentury AV ČR a podmínky pro podávání grantových projektů podle schválených změn v organizaci a činnosti GA AV ČR tak, aby se uplatnily již v připravovaném V. kole grantové soutěže;

3. ukládá předsednictvu Grantové agentury AV ČR zveřejnit do 31. 7. 1994 další návrhy týkající se struktury a zásad dlouhodobé činnosti Grantové agentury AV ČR v Akademickém bulletinu a předložit je v konečném znění ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu.
V.

Akademický sněm

1. ve smyslu ustanovení čl. 10, písm. e) Stanov Akademie věd ČR zrušuje servisní pracoviště Patentové a licenční služby Akademie věd ČR s účinností k 30. 6. 1994 a děkuje všem jeho pracovníkům za dlouholetou úspěšnou a záslužnou práci;

2. ukládá Akademické radě, aby v součinnosti s ředitelem pracoviště Patentové a licenční služby AV ČR dořešila příslušné převody úkolů a pracovníků do Kanceláře Akademie věd ČR a přijala další potřebná opatření k ukončení činnosti pracoviště Patentové a licenční služby AV ČR.
VI.

Akademický sněm

1. zvolil ve smyslu čl. 10, písm. k) Stanov AV ČR Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 1994 - 1998 ve složení:

Prof. Ing. Tomáš BOUBLÍK, DrSc. ;  (Přírodovědecká fakulta UK)
RNDr. Zdeněk BRANDL, CSc.;  (Biologická fakulta JČU)
Mgr. Jiří FIDLER, CSc.;  (ÚTIA AV ČR)
RNDr. Tomáš HERBEN, CSc.;  (BÚ AV ČR)
Ing. Jiří KAMARÁD, CSc.;  (FZÚ AV ČR)
Prof. MUDr. Pavel KLENER, DrSc.;  (I. lékařská fakulta UK)
PhDr. Antonín KOSTLÁN, CSc.;  (A AV ČR)
Ing. Jan KREKULE, DrSc.;  (ÚEB AV ČR)
RNDr. Daniela ŘEZÁČOVÁ, CSc.;  (ÚFA AV ČR);
2. schvaluje upravený statut Dozorčí komise Akademického sněmu ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení.
VII.

Akademický sněm

1. přijímá rezignaci Doc. MUDr. Josefa Syky, DrSc., na členství v Akademické radě v souvislosti s jeho jmenováním ředitelem Ústavu experimentální medicíny AV ČR a děkuje mu za práci, kterou v Akademické radě vykonal,

2. ve smyslu čl. 17 Stanov AV ČR zvolil členkou Akademické rady na zbytek funkčního období Akademické rady ;  (1993-1997)

Doc. RNDr. Blanku ŘÍHOVOU, DrSc.     ;  (MBÚ AV ČR).

Příloha: Statut Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR

Statut Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR

 

I. čl.

Dozorčí komise je stálým kontrolním orgánem Akademického sněmu AV ČR, kterému odpovídá za svou činnost.
      Funkční období Dozorčí komise je shodné s funkčním obdobím Sněmu.

 

II. čl.

      Dozorčí komise je volena Sněmem v počtu 9 členů z řad členů Sněmu, z nichž nejméně 3 členové jsou z řad externích členů Akademického sněmu (nejsou v pracovním poměru k pracovištím Akademie). Členství v Akademické radě nebo Vědecké radě AV ČR a funkce ředitele pracoviště Akademie vylučuje možnost členství v Dozorčí komisi.

 

III. čl.

      Členové komise volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.

      Předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda Dozorčí komise mají právo zúčastňovat se všech zasedáníAkademické rady.

 

IV. čl .

      Dozorčí komise zejména

a) dohlíží

 • na dodržování stanov Akademie,
 • na plnění usnesení Akademického sněmu, zejména na dodržování schváleného rozpočtu Akademie, jeho změn a rozpisu na jednotlivá pracoviště ve vztahu k věcnému plnění vědní politiky Akademie,

b) zpracovává a předkládá Akademickému sněmu

 • svá zjištění a doporučení vztahující se k činnosti Akademie věd ČR a jejich orgánů,
 • svá stanoviska k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu Akademie, které předkládá Akademická rada Sněmu,
 • zprávu o stížnostech a námětech adresovaných Akademickému sněmu a stavu jejich projednání a řešení.

      O svých poznatcích, stanoviscích a závěrech průběžně informuje Dozorčí komise Akademickou radu a Vědeckou radu Akademie věd ČR.

 

V. čl.

      Pro přípravu svých stanovisek a závěrů má Dozorčí komise právo vyžadovat informace od výkonných orgánů AV ČR.

      Dozorčí komise dostává

 1. zápisy z jednání Akademické rady a Vědecké rady a přísl. pomocných orgánů podle rozdělovníku,
 2. obecně platné normy a interní směrnice v oblasti vědy a vzdělávání, zejména pak ty, které upravují vnitřní i vnější hospodaření.  
VI. čl.

      Podle potřeby si Dozorčí komise může zřídit pracovní skupiny z členů Akademického sněmu a vyžádat si součinnost kontrolního odboru Kanceláře AV ČR a dalších odborných útvarů KAV ČR, příp. i externích expertů.

 

VII. čl.

      Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však 4x do roka. Na žádost nejméně 3 členů Dozorčí komise musí být svolána její mimořádná schůze.

      O jednání Dozorčí komise se pořizují zápisy, které obdrží všichni její členové, členové Akademické rady, Vědecká rada i Kancelář AV ČR.

 

VIII. čl.

      K úhradě nezbytných výdajů souvisejících s činnosti Dozorčí komise je vyčleněna částka z rozpočtu AV ČR.

Usnesení III. Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. 02. 1994

  III. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, které se sešlo dne 22. února 1994, přijímá toto usnesení:

 

I.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10, písm. d) Stanov AV ČR schvaluje písemně předloženou zprávu o činnosti Akademické rady za období od posledního zasedání Sněmu a konstatuje, že usnesení II. zasedání Sněmu ze dne 25. října 1993 bylo splněno,
   
 2. ve smyslu čl. 10, písm. b) Stanov AV ČR schvaluje písemně předloženou výroční zprávu o činnosti Akademie věd České republiky za rok 1993,
   
 3. ukládá Akademické radě zabezpečovat další transformaci Akademie věd České republiky v souladu s přijatým transformačním projektem a závěry vlády k jeho dosavadní realizaci.
II.
Akademický sněm
1. bere na vědomí zprávu o stavu přípravy vědní koncepce Akademie věd České republiky a konstatuje, že přednesené pojetí přípravy vědní koncepce AV ČR je v souladu s potřebami rozvoje vědy a s úkoly vytyčenými transformačním projektem,
2. upozorňuje, že vědní koncepci AV ČR je nutno připravovat souběžně s přípravou návrhu zásad nového zákona o AV ČR a v součinnosti s přípravou obdobných dokumentů v oblastech školství, výzkumu a vývoje,

3. schvaluje, aby se vědní koncepce AV ČR připravovala za účasti celé vědecké obce AV ČR a aby v poslední fázi přípravy byla otevřena i širší mimoakademické diskusi,

4. ukládá B. Velickému zveřejnit do 15. 3. 1994 v Bulletinu AV ČR teze zprávy o přípravě vědní koncepce AV ČR přednesené na III. zasedání Sněmu včetně návrhu předběžných východisek vědní koncepce AV ČR,

5. ukládá Vědecké radě a Akademické radě AV ČR pokračovat v přípravě návrhu vědní koncepce AV ČR podle tohoto harmonogramu:

   Zveřejnění písemných tezí zprávy B. Velického včetně nárysu předběžných východisek vědní koncepce AV ČR -  15. 3.1994


   Shromáždění připomínek z pracovišť AV ČR -  15. 4. 1994


   Návrh vědní koncepce AV ČR zasedání AR -  10. 5. 1994


   První projednání návrhu vědní koncepce AV ČR a otevření širší diskuse k tomuto návrhu IV. zasedání Sněmu -  červen 1994


   Konečný návrh znění vědní koncepce AV ČR zasedání VR zasedání AR -  30. 9. 1994


   Závěrečné projednání vědní koncepce AV ČR V. zasedání Sněmu -  říjen-listopad 1994
6. vyzývá pracovníky Akademie k aktivní účasti na stanovení vědní koncepce AV ČR.
III.
Akademický sněm
1. bere na vědomí předložené zprávy o výsledcích redukce pracovišť, o čerpání finančních prostředků a o počtu pracovníků v jednotlivých ústavech k 31. 12. 1993,

2. bere na vědomí zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu a pověřuje Dozorčí komisi, aby nadále vykonávala svou funkci až do zvolení nové Dozorčí komise ustavujícím zasedáním příštího Sněmu a vyjádřila se zejména k návrhu závěrečného účtu AV ČR za rok 1993,

3. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd České republiky na rok 1994 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,

4. ukládá ředitelům pracovišť AV ČR, aby počínaje březnem 1994 až do rozepsáni závazných mzdových limitů pro pracoviště AV ČR vypláceli pouze nárokové platy (tj. tarifní platy, příplatky za vedení a za zdraví škodlivé prostředí) a osobní příplatky a odměny v průměru nejvýše do 5 % tarifních platů pracovišť.
5. ukládá Akademické radě,
a) aby urychleně rozepsala pracovištím AV ČR výši mzdových limitů pro rok 1994 vycházející z tarifních platů s přihlédnutím k meziročním nárůstům výdělků a aby je průběžně upravovala na základě dalšího uvolňování mzdového limitu,

b) aby pokračovala v jednáních s příslušnými státními orgány o výši mzdového limitu AV ČR na rok 1994,

c) aby souběžně s přípravou návrhu vědní koncepce AV ČR a se zahájením nezávislého hodnocení pracovišť připravovala i návrh zásad vnitřní finanční a mzdové politiky Akademie.
IV.
    Akademický sněm považuje za nezbytné vymezit do budoucna účel výročních zpráv AV ČR a ukládá Akademické radě, aby do 31. října 1994 připravila nové pojetí a strukturu příští výroční zprávy AV ČR s přihlédnutím k připomínkám, které zazněly na zasedání Akademického sněmu.
 
V.
Akademický sněm
1. schvaluje ve smyslu čl. 76 Stanov AV ČR nové Stanovy Grantové agentury AV ČR včetně jednacího a volebního řádu podle předloženého návrhu s tím, že § 1, odst. 2 Stanov se doplňuje slovy "... ve smyslu § 12."; tímto schválením současně pozbývají účinnosti dosavadní Stanovy Grantové agentury AV ČR, schválené II. zasedáním Akademického sněmu dne 25. 10. 1993 (bod V usnesení),
2. ukládá Předsednictvu Grantové agentury AV ČR
a) zhodnotit výsledky I. kola grantové soutěže AV ČR podle oborů a poskytnout je Vědecké radě AV ČR do 15. 4. 1994 jako jeden z podkladů pro přípravu vědní koncepce AV ČR,

b) předložit IV. zasedání Akademického sněmu návrh krátkodobých a dlouhodobých opatření ke zlepšení činnosti Grantové agentury AV ČR a k její profilaci .
VI.
Akademický sněm
1. přijímá rezignaci doc. PhDr. Miroslava Červenky, DrSc., na členství v Akademické radě AV ČR a děkuje mu za práci, kterou v této funkci vykonal,

2. ve smyslu čl. 17 Stanov AV ČR zvolil tajným hlasováním členem Akademické rady na zbytek funkčního období 1993 - 1997
PhDr. Petra KRATOCHVÍLA,  CSc. (ÚDU AV ČR),

3. souhlasí s uvolněním PhDr. Petra Kratochvíla, CSc. z členství ve Vědecké radě AV ČR.
VII.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 8, písm. e) Stanov AV ČR zvolil tajným hlasováním tyto členy příštího Akademického sněmu na funkční období 1994 - 1998 z řad zástupců podnikatelských a bankovních kruhů:

   Zdeňka BAKALU   (generální ředitel CS FIRST Boston v ČR)

   Prof. Ing. Stanislava HANZLA, CSc.   (prezident Asociace strojních inženýrů Svazu průmyslu),

   Prof. Ing. Jaroslava KADRNOŽKU, CSc.  (člen Asociace výzkumných organizací Svazu průmyslu),

   Jarmilu KNIGHT, MIL, MInstD  (členka správní rady IPF PANOK a předsedkyně správní rady Masokombinátu Kladno),

   Michaela KOCÁBA  (podnikatel, předseda správní rady VIF Trend, prezident a.s. Artproduction - K),

   RNDr. Svatopluka KŘÍŽE, DrSc.  (majitel vydavatelské firmy SK PRESS),

   Ing. Pavla KYSILKU, CSc.  (zástupce guvernéra České národní banky),

   JUDr. Richarda SALZMANNA  (předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky),

   Karla J. SCHWARZENBERGA  (finančník a podnikatel, generální ředitel nadace Bohemiae),

   Ing. Milana VEVERKU, CSc.  (prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, generální ředitel firmy Interinvest Praha),
2. ve smyslu č1. 8, písm. f) Stanov AV ČR zvolil tajným hlasováním tyto členy příštího Akademického sněmu na funkční období 1994 - 1998 z řad významných domácích a zahraničních vědců:

   Prof. Dr. Vladimíra E. BONDYBEYE  (Technische Universität München),

   Prof. Ing. Tomáše BOUBLÍKA, DrSc.  (PřF UK Praha),

   RNDr. Zdeňka BRANDLA, CSc.  (BF JU České Budějovice),

   Prof. RNDr. Lva BUKOVSKÉHO, DrSc.  (UPJŠ Košice),

   Prof . PhDr . Františka DANEŠE, DrSc.  (ÚJČ AV ČR),

   Doc. MUDr. Milana ELLEDERA, DrSc.  (1. LF UK Praha),

   Prof. Dr. Herwiga FRIESINGERA  (Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien),

   Prof. Ernesta GELLNERA  (Středoevropská univerzita Praha),

   Prof. PhDr. Ivana HLAVÁČKA, CSc.  (FF UK Praha),

   Prof. Ing. Jana HLAVIČKU, DrSc.  (Fak. elektrotechnická ČVUT Praha),

   Prof. RNDr. Jana JANČU, DrSc.  (PřF MU Brno),

   Doc. PhDr. Karla KAPLANA, CSc.  (ÚSD AV ČR),

   Prof. MUDr. Pavla KLENERA, DrSc.  (1. LF UK Praha),

   Prof. PhDr. Jana KŘENA, DrSc.  (FSV UK Praha),

   Prof. dr. Ivana LEFKOVITSE  (Instituce for Immunology Basel),

   Doc. PhDr. Pavla MACHONINA, DrSc.  (SOÚ AV ČR),

   Doc. PhDr. Jiřího MUSILA, CSc.  (Středoevropská univerzita Praha),

   Prof. Ing. Emanuela ONDRÁČKA, CSc.  (VUT Brno),

   Prof. RNDr. Jaroslava PODLAHU, CSc.  (PřF UK Praha),

   Prof. RNDr. Bedřicha SEDLÁKA, DrSc.  (MFF UK Praha),

   Prof. Dr. Ferdinanda SEIBTA  (Universität Bochum),

   Prof. RNDr. Eduarda SCHMIDTA, CSc.  (MU Brno),

   Prof. Dr. H. Gordona SKILLINGA  (University of Toronto),

   Doc. RNDr. Milana STRAŠKRABU, DrSc.  (ENTÚ AV ČR),

   RNDr. Ivana JETLÍKA, CSc.  (MBÚ AV ČR),

   Prof. Ing. Karla ŠTULÍKA, DrSc.  (PřF UK Praha),

   Prof. PhDr. Josefa VÁLKU, CSc.  (FF MU Brno),

   Prof. RNDr. Zdeňka VESELOVSKÉHO, DrSc.  (BF JU České Budějovice),

   Prof. Ing. Dr. Zdeňka VODRÁŽKU, DrSc.  (VŠCHT Praha),

   PhDr. Josefa ZUMRA, CSc.  (FLÚ AV ČR).

VIII.
    V závěru svého posledního zasedání ve funkčním období 1993 - 1994 děkuje Akademický sněm všem, kdo se aktivně podíleli na jeho práci v uplynulém složitém a náročném údobí, a přeje novému Sněmu, který bude ustaven již na čtyřleté funkční období 1994 - 1998, úspěšnou činnost.
 

Praha, dne 22. února 1994

 

Usnesení Akademického sněmu za rok 1993

Usnesení II. Akademického sněmu AV ČR ze dne 25. 10. 1993
Usnesení II. zasedání Akademického sněmu
Akademie věd České republikyAkademického sněmu Akademie věd České republiky, které se sešlo dne 25. října 1993 v Praze, přijalo toto usnesení:

 

 I.

        Akademický sněm

1. bere na vědomí zprávu R. Zahradníka o plnění usnesení ustavujícího zasedání Akademického sněmu ze dne 25. 2. 1993, o postupu transformace Akademie a o činnosti Akademické rady za období od března do října 1993 a zprávu V. Petruse o ekonomických a organizačních záležitostech Akademie za toto období;

2. konstatuje, že usnesení ustavujícího zasedání Akademického sněmu byla až na dílčí, objektivně odůvodněné výjimky splněna;
v této souvislosti oceňuje práci, která byla vykonána při transformaci a redukci pracovišť Akademie a při přípravě a dosavadní realizaci transformačního projektu Akademie věd ČR;

3. k zabezpečení další transformace Akademie věd ČR v souladu s vládou přijatým nárysem transformačního projektu ukládá
a) ředitelům vědeckých pracovišť AV ČR, aby ve smyslu článků 66 a 79 Stanov AV ČR zajistili do 10. února 1994 první zhodnocení činnosti (atestace) vysokoškolsky vzdělaných pracovníků vědeckých útvarů pracovišť. Sněm pokládá za správné, aby většina vědeckých a vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků pracovišť Akademie v této souvislosti přešla na pracovní poměry na dobu určitou v trvání nejdéle pěti let,

b) Akademické radě
ba/ předložit ve stanovené lhůtě vládě ČR zprávu o průběhu transformace Akademie s návrhem dalšího postupu; v této zprávě uplatnit připomínky a doporučení Akademického sněmu,
bb/ zpracovat v souladu s principy transformačního projektu, konkretizovanými ve zprávě V. Petruse, návrh rozpočtu Akademie na rok 1994 a jeho rozpisu na pracoviště a předložit jej příštímu zasedání Akademického sněmu v únoru 1994; při přípravě rozpisu základního rozpočtu na rok 1994 na pracoviště vycházet ze základního rozpočtu na rok 1993, schváleného na ustavujícím zasedání Akademického sněmu; až do schválení Akademickým sněmem budou rozpočet a jeho rozpis pokládány za prozatímní, bc/ předložit příštímu zasedání Akademického sněmu zprávu o výsledcích redukce pracovišť, o čerpání finančních prostředků a o počtu pracovníků v jednotlivých ústavech k 31. 12. 1993, bd/ v součinnosti s Vědeckou radou Akademie dokončit přípravu systému hodnocení vědecké činnosti pracovišť a ustavit nezávislá hodnotitelská gremia tak, aby činnost byla zahájena v průběhu roku 1994, be/ pokračovat v návaznosti na právní úpravu neziskových právnických osob v přípravě návrhu nového zákona o Akademii věd a ve vhodné době předložit jeho zásady k posouzení Akademickému sněmu;
c) Vědecké radě, aby podala příštímu zasedání Akademického zprávu o stavu přípravy vědní politiky AV ČR.
 II.

        Akademický sněm v souladu s článkem 13 Stanov AV ČR schvaluje jednací řád Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu s tím, že v §13 a dalších, pokud jde o tajná hlasování, se škrtá slovo "platných". V §15  odst. 3 se vypustí slova "..., jehož je členem,...".

 

 III.

        Akademický sněm

1. v souladu s článkem 10, písm. k) Stanov AV ČR schvaluje zřízení Dozorčí komise Akademického sněmu a její statut ve znění uvedeném v příloze 1. tohoto usnesení; současně ukončuje činnost pracovní skupiny pro přípravu návrhu na zřízení a statut Kontrolní a revizní komise Akademického sněmu a děkuje jí za vykonanou práci.
2. zvolil Dozorčí komisi Akademického sněmu na zbytek funkčního období 1993/1994 ve složení:

   RNDr. Zdeněk BRANDL, CSc. ;  (Biologická fakulta Jihočeské univerzity

   v Českých Budějovicích)

   ing. Miloslav HARTMAN, DrSc. ;  (Ústav chemických procesů AV ČR)

   RNDr. Tomáš HERBEN, CSc. ;  (Botanický ústav AV ČR

   ing. Jiří KAMARÁD, CSc. ;  (Fyzikální ústav AV ČR)

   ing. Jan KREKULE, DrSc. ;  (Ústav experimentální botaniky AV ČR

   RNDr. Vladimír ROSKOVEC, CSc. ;  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

   RNDr. Daniela ŘEZÁČOVÁ, CSc. ;  (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)

   ing. Karel ŠPERLINK, CSc. ;  (Výzkumný ústav kovů v Panenských Břežanech)

   MUDr. Vladimír VIKLICKÝ,CSc. ;  (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
3. ukládá Dozorčí komisi, aby vypracovala svůj jednací řád.
IV.

        Akademický sněm schvaluje zásady postavení a činnosti sekcí Akademie věd ČR a jejich strukturu ve znění, uvedeném v příloze 2. tohoto usnesení.

 

 V.

        Akademický sněm v souladu s článkem 76 Stanov AV ČR schvaluje Stanovy Grantové agentury AV ČR včetně jednacího a volebního řádu podle předloženého návrhu. Pověřuje Akademickou radu, aby příštímu zasedání Akademického Sněmu předložila k projednání návrh novelizace Stanov Grantové agentury AV ČR a jednacího a volebního řádu, do něhož budou promítnuty připomínky vzešlé z tohoto zasedání a připomínky písemné.

 

 VI.

        Akademický sněm

1. ve smyslu ustanovení čl. 10, písm. e) Stanov AV ČR zrušuje Středisko informačních systémů Akademie věd ČR s účinností k 31. 12. 1993;

2. ukládá Akademické radě, aby v součinnosti s ředitelem Střediska informačních systémů AV ČR přijala potřebná opatření k ukončení činnosti tohoto pracoviště včetně vypořádání pracovněprávních vztahů;

3. zmocňuje Akademickou radu, aby v případě, že by nebylo možno ukončit pracovní poměry zaměstnanců Střediska informačních systémů AV ČR a zajistit úkoly ke dni 31. 12. 1993, odložila účinnost rozhodnutí na dobu nezbytně nutnou.
 VII.

        Akademický sněm

1. přijímá rezignaci prof. MUDr. Vratislava Schreibera, DrSc. na členství ve Vědecké radě AV ČR ze zdravotních a pracovních důvodů a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci;

2. ve smyslu článků 34 a 35 Stanov AV ČR jmenuje dalšími členy Vědecké rady AV ČR:

   prof. George J. DVOŘÁKA, PhD.;   (Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York),

   RNDr. Jiřího GRYGARA, CSc. ;  (Fyzikální ústav AV ČR),

   prof. MUDr. Ctirada JOHNA, DrSc. ;  (1. Lékařská fakulta UK Praha),

   ing. Pavla ŠVEJDU, CSc. ;  (Ústav pro hospodářskou politiku ČR).

Přílohy:

1. Statut Dozorčí komise Akademického sněmu
2. Zásady postavení a činnosti sekcí Akademie věd ČR a jejich struktura k 1. listopadu 1993

 

Příloha č. 1

Statut Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR

 

I. čl.

      Dozorčí komise je stálým kontrolním orgánem Akademického sněmu AV ČR, kterému odpovídá za svou činnost.

 

      Funkční období Dozorčí komise je shodné s funkčním obdobím Sněmu.

 

II. čl.

      Dozorčí komise je volena Sněmem v počtu 9 členů z řad členů Sněmu, z nichž nejméně 3 členové jsou z řad externích členů Akademického sněmu (nejsou v pracovním poměru k pracovištím Akademie). Členství v Akademické radě nebo Vědecké radě AV ČR a funkce ředitele pracoviště Akademie vylučuje možnost členství v Dozorčí komisi.

 

III. čl.

      Členové komise volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.       Předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda Dozorčí komise mají právo zúčastňovat se všech zasedání Akademické rady.

 

I V. čl .

      Dozorčí komise zejména a) dohlíží

 • na dodržování stanov Akademie,
 • na plnění usnesení Akademického sněmu, zejména na dodržování schváleného rozpočtu Akademie, jeho změn a rozpisu na jednotlivá pracoviště ve vztahu k věcnému plnění vědní politiky Akademie,

b) zpracovává a předkládá Akademickému sněmu

 • svá zjištění a doporučení vztahující se k činnosti Akademie věd ČR a jejich orgánů,
 • svá stanoviska k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu Akademie, které předkládá Akademická rada Sněmu,
 • zprávu o stížnostech a námětech adresovaných Akademickému sněmu a stavu jejich projednání a řešení.

      O svých poznatcích, stanoviscích a závěrech průběžně informuje Dozorčí komise Akademickou radu a Vědeckou radu Akademie věd ČR.

 

V. čl.

      Pro přípravu svých stanovisek a závěrů má Dozorčí komise právo vyžadovat informace od výkonných orgánů AV ČR.       Dozorčí komise dostává

 1. zápisy z jednání Akademické rady a Vědecké rady a přísl. pomocných orgánů podle rozdělovníku,
 2. obecně platné normy a interní směrnice v oblasti vědy a vzdělávání, zejména pak ty, které upravují vnitřní i vnější hospodaření.

 

VI. čl.

      Podle potřeby si Dozorčí komise může zřídit pracovní skupiny z členů Akademického sněmu a vyžádat si součinnost kontrolního odboru Kanceláře AV ČR a dalších odborných útvarů KAV ČR, příp. i externích expertů.

 

VII. čl.

      Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však 4x do roka. Na žádost nejméně 3 členů Dozorčí komise musí být svolána její mimořádná schůze.       O jednání Dozorčí komise se pořizují zápisy, které obdrží všichni její členové, členové Akademické rady, Vědecká rada i Kancelář AV ČR.

 

VIII. čl.

      K úhradě nezbytných výdajů souvisejících s činnosti Dozorčí komise je vyčleněna částka z rozpočtu AV ČR.   Příloha č. 2

Zásady postavení a činnosti sekcí
Akademie věd České republiky a jejich struktura
k 1. listopadu 1993

 

 1. Sekce se vytvářejí jako skupiny vědeckých pracovišť s relativně blízkým charakterem výzkumné činnosti, výstupů a podmínek pro hodnocení úrovně a výkonnosti vědecké práce. Smyslem jejich existence a činnosti je vyjadřovat se k odborným otázkám a podílet se na tvorbě koncepce daného oboru, usnadňovat horizontální přenos informací, umožňovat koordinaci postupu příbuzných pracovišť v otázkách společného zájmu a vytvářet základnu pro hodnocení vědecké výkonnosti pracovišť nezávislými hodnotitelskými grémii.
 2. Sekce nemají charakter dalšího organizačního mezičlánku ve struktuře Akademie. Organizační a administrativní styk mezi pracovišti a celoakademickými orgány a vzájemný vertikální přenos informací je i nadále přímý a zabezpečují jej tři členové předsednictva Akademické rady pověřeni stykem s pracovišti ve vědní oblasti 1., 2. a 3. sekce, 4., 5. a 6. sekce, resp. 7., 8. a 9. sekce spolu s třemi pracovníky sekretariátu Akademické rady. Existence sekcí nebrání tomu, aby se uvnitř nich i mezi nimi vytvářela další uskupení nebo neformální skupiny pracovišť na principu oborovém, areálovém, regionálním i podle dalších společných zájmů.
 3. Orgánem sekce je shromáždění ředitelů a předsedů vědeckých rad pracovišť sdružených v sekci (dále jen shromáždění), které je oprávněno přijímat doporučení pro pracoviště sdružená v sekci, pro další sekce a pro celoakademické orgány (Akademický sněm, Akademickou radu a Vědeckou radu Akademie). Funkci svolavatele shromáždění vykonávají postupně ředitelé pracovišť sekce, kteří se v jejím výkonu střídají v dohodnutém časovém intervalu (např. po šesti měsících). Shromáždění se schází podle potřeby; musí být svoláno vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina pracovišť začleněných do sekce, Akademický sněm, Akademická rada, Vědecká rada Akademie, předseda Akademie nebo člen předsednictva Akademické rady pověřený stykem s pracovišti v dané vědní oblasti.
 4. Na shromáždění mohou být vedle jeho řádných členů pozvány s poradním hlasem i další osoby, které mohou přispět k jeho úspěšnému jednání, zvláště člen předsednictva Akademické rady pověřený stykem s pracovišti příslušné vědní oblasti, další členové celoakademických orgánů, jichž se týká projednávaná problematika, apod.
 5. Strukturu, postavení a zásady činnosti sekcí včetně jejich názvů a seznamů takto sdružených ústavů Akademie věd České republiky je třeba pokládat za prozatímní a předběžné; po jejich ověření v praktické činnosti se Akademický sněm k těmto otázkám vrátí a rozhodne o jejich začlenění do Stanov Akademie věd České republiky.
Struktura sekcí Akademie věd České republiky k 1. 11. 1993

 

1. sekce matematiky, fyziky a informatiky

   Astronomický ústav

 

   Fyzikální ústav

 

   Matematický ústav

 

   Ústav informatiky a výpočetní techniky

 

   Ústav jaderné fyziky

 

   Ústav teorie informace a automatizace2. sekce aplikované fyziky

   Ústav fyzikální metalurgie

 

   Ústav fyziky plazmatu

 

   Ústav pro elektrotechniku

 

   Ústav pro hydrodynamiku

 

   Ústav přístrojové techniky

 

   Ústav radiotechniky a elektroniky

 

   Ústav teoretické a aplikované mechaniky

 

   Ústav termomechaniky

 

   (přidruženě: Institut technologie a spolehlivosti

 

   - společné pracoviště se ZČU v Plzni)3. sekce věd o Zemi

   Geofyzikální ústav

 

   Geologický ústav

 

   Ústav dozimetrie záření

 

   Ústav fyziky atmosféry

 

   Ústav geoniky

 

   Ústav geotechniky4. sekce chemických věd

   Ústav analytické chemie

 

   Ústav anorganické chemie

 

   Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

 

   Ústav chemických procesů

 

   Ústav makromolekulární chemie

 

   Ústav organické chemie a biochemie

 

   (přidruženě: Společná laboratoř chemie pevných látek

 

   - společné pracoviště s VŠCHT v Pardubicích5. sekce
biologických a lékařských věd

   Biofyzikální ústav

 

   Entomologický ústav

 

   Farmakologický ústav

 

   Fyziologický ústav

 

   Mikrobiologický ústav

 

   Ústav experimentální botaniky

 

   Ústav experimentální medicíny

 

   Ústav molekulámí biologie rostlin

 

   Ústav molekulární genetiky

 

   Ústav živočišné fyziologie a genetiky6. sekce biologicko-ekologických věd

   Botanický ústav

 

   Hydrobiologický ústav

 

   Parazitologický ústav

 

   Ústav ekologie krajiny

 

   Ústav půdní biologie7. sekce sociálně-ekonomickírch věd

   Knihovna

 

   Národohospodářský ústav

 

   Psychologický ústav

 

   Sociologický ústav

 

   Ústav státu a práva8. sekce historických věd

   Archeologický ústav Brno

 

   Archeologický ústav Praha

 

   Archiv

 

   Historický ústav

 

   Ústav dějin umění

 

   Ústav pro hudební vědu

 

   Ústav pro soudobé dějiny9. sekce humanitních a filologických věd

   Filozofický ústav

 

   Orientální ústav

 

   Ústav pro českou literaturu

 

   Ústav pro etnografii a folkloristiku

 

   Ústav pro jazyk český

 

   Ústav pro klasická studia

 

   (přidružené: Slovanský ústav

 

  - společné pracoviště s FF UK Praha)


Schváleno na II. zasedání Akademického sněmu dne 25. 10. 1993.

 

Usnesení I. Akademického sněmu AV ČR ze dne 24. 02. 1993
Usnesení ustavujícího zasedání Akademického sněmu

        Ve dnech 24. a 25. února 1993 se v Praze sešel ustavující sněm Akademie věd České republiky, která byla zřízena zákonem České národní rady č. 283 ze dne 6. května 1992 a zahájila svou činnost dne 31. 12. 1992. Akademický sněm, jakožto nejvyšší orgán Akademie, při této příležitosti prohlašuje, že Akademie věd České republiky bude novou moderní soustavu autonomních vědeckých pracovišť přispívajících výzkumem vysoké úrovně a výraznou mezinárodní spoluprací k rozvoji vědeckého poznání, vzdělanosti a kultury. Hodlá těsně spolupracovat s vysokými školami a pracovišti aplikovaného výzkumu, s kterými chce vytvořit funkční, personálně propojený celek, v němž každá složka bude hrát svou nezastupitelnou roli. Výzkum soustředěný v nově formované Akademii bude zdůrazňovat interdisciplinaritu a tématickou specializaci. Nová Akademie vzniká zásadní transformací bývalé Československé akademie věd a navazuje na více než dvousetletou tradici starších českých vědeckých institucí, zvláště Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění.

        Prvním, velmi závažným a náročným krokem bude zásadní přetvoření bývalé ČSAV na soustavu vědeckých pracovišť odpovídajících požadavkům doby. Tento proces musí proběhnout promyšleně v rámci systémových změn celé oblasti vědy a vysokého školství a v souladu s novým uspořádáním společnosti a její ekonomikou, a to na základě trvalé soutěže výzkumných programů i projektů a hodnocení dosažených výsledků. Protože však odhodlání, znalosti a vytrvalost vědecké obce samy o sobě nestačí, obracíme se na vládu, parlament a veřejnost České republiky, abychom společně a v zájmu této země neodkladně zajistili vzdělanosti a vědě u nás nejen svobodu a autonomii, ale i  trvalou morální, finanční a legislativní podporu.
        Akademický sněm přijímá k činnosti Akademie věd České republiky tato usnesení:
 
I.
        Akademický sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro řízení pracovišť Akademie při. přípravě ustavení Akademie věd České republiky a konstatuje, že úkoly, vyplývající z § 20 zákona ČNR č. 283/1992 Sb., byly splněny. Současně vyslovuje Výboru pro řízení pracovišť poděkování za vykonanou práci.
 
II.
        Akademický sněm zvolil
 • 1. čestným předsedou Akademie věd ČR prof. dr. ing. Otto WICHTERLEHO, DrSc.,
 • 2. předsedou Akademie věd ČR prof. ing. Rudolfa ZAHRADNÍKA, DrSc.,
 • 3. dalšími členy Akademické rady Akademie věd ČR:

 

    Doc. PhDr. Miroslava ČERVENKU, DrSc.;    (ÚČSL AV ČR),

 

    PhDr. Viléma HEROLDA, CSc. ;   (FLÚ AV ČR),

 

    RNDr. Helenu ILLNEROVOU, DrSc. ;   (FGÚ AV ČR),

 

    Ing. Karla JUNGWIRTHA, DrSc. ;   (ÚFP AV ČR),

 

    RNDr. Milana MAREŠE, DrSc. ;   (ÚTIA AV ČR),

 

    Doc. Ing. Jiřího NIEDERLEHO, DrSc. ;   (FZÚ AV ČR),

 

    JUDr. Františka NOVÁKA, CSc. ;   (ÚSP AV ČR),

 

    Doc. RNDr. Václava PAČESA, DrSc. ;   (ÚMG AV ČR),

 

    Prof. RNDr. Emila PALEČKA, DrSc. ;   (BFÚ AV ČR),

 

    RNDr. Jana PALOUŠE, CSc. ;   (ASÚ AV R),

 

    PhDr. Svetozára PANTŮČKA, CSc. ;   (OÚ AV ČR),

 

    RNDr. Vladimíra PETRUSE, CSc. ;   (ÚMCH AV ČR),

 

    RNDr. Antonína SOCHORA, CSc. ;   (MÚ AV ČR),

 

    Doc. MUDr. Josefa SYKU, DrSc. ;   (ÚEM AV ČR),

 

    Ing. Milana ŠOLCE, DrSc. ;   (ÚACH AV ČR),

 

   • 4. členy Vědecké rady Akademie věd ČR:

 

    RNDr. Vladimíra DVOŘÁKA, DrSc. ;   (FZÚ AV ČR),

 

    RNDr. Petra HÁJKA, DrSc. ;   (ÚIVT AV ČR),

 

    RNDr. Petra HARMANCE, DrSc. ;   (ASÚ AV ČR),

 

    Doc. Ing. Ivana HAVLA, PhD. ;   (Centrum pro teoret. studia),

 

    Doc. PhDr. Ivo HLOBILA, CSc. ;   (ÚDÚ AV ČR),

 

    Ing. Vladimíra HNATOWICZE, DrSc. ;   (ÚJJF AV ČR),

 

    RNDr. Antonína HOLÉHO, DrSc. ;   (ÚOCHB AV ČR),

 

    RNDr. Václava HOŘEJŠÍHO, CSc. ;   (ÚMG AV ČR),

 

    JUDr. Jiřího KEJŘE, CSc. ;   (Univ. Palackého Olomouc),

 

    PhDr. Josefa KOLMAŠE, DrSc. ;   (OÚ AV ČR),

 

    PhDr. Petra KRATOCHVÍLA, CSc. ;   (ÚDÚ AV ČR),

 

    RNDr. Jana KVĚTA, CSc. ;   (BÚ AV ČR),

 

    RNDr. Jaroslava KYPRA, CSc. ;   (BFÚ AV ČR),

 

    Doc. RNDr. Petra LUKÁŠE, CSc. ;   (ÚFM AV ČR),

 

    Prof. PhDr. Miloslava PETRUSKA, CSc. ;   (FSV UK Praha),

 

    Doc. RNDr. Františka SEHNALA, CSc. ;   (ENTÚ AV ČR),

 

    Prof. RNDr. Eduarda SCHMIDTA, CSc. ;   (MU Brno),

 

    Prof. MUDr. Vratislava SCHREIBERA, DrSc. ;   (1. LF 3 int. kl. UK),

 

    Doc. PhDr. Jiřího SLÁMU ;   (FF UK Praha),

 

    PhDr. Martina STEINERA, ;   (FLÚ AV ČR),

 

    Doc. PhDr. Františka ŠMAHELA, DrSc. ;   (HIÚ AV ČR),

 

    Prof. Ing. Karla ŠTULÍKA, DrSc. ;   (PřF UK Praha),

 

    PhDr. Dušana TŘEŠTÍKA, CSc. ;   (HIÚ AV ČR),

 

    RNDr. Jiřího VELEMÍNSKÉHO, DrSc. ;   (ÚEB AV ČR),

 

    RNDr. Bedřicha VELICKÉHO, CSc. ;   (Mat.- fyz. fak. UK Praha),

 

    Ing. Pavla VLASÁKA, CSc. ;   (ÚH AV ČR),

 

   Prof. Ing. Dr. Zdeňka VODRÁŽKU, DrSc. ;   (VŠCHT Praha),

 

III.
        Akademický sněm konstatuje, že jistá redukce počtu pracovišť i pracovníků v Akademii věd jsou v souladu s vůlí přetvořit Akademii věd v novou, moderní soustavu autonomních vědeckých pracovišť. Současný rozsah a rychlost redukce jsou však neblaze podmíněny pronikavým snížením rozpočtu AV ČR na r. 1993, což může způsobit nenávratné škody.
Akademický sněm
   1. ve smyslu ustanovení § 6 písm. d) zákona ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd ČR

 

  • z r u š u j e tato pracoviště Akademie věd ČR s účinnosti k 30. 6. 1993:
   • Ekonomický ústav v Praze
   • Geografický ústav v Brně
   • Laboratoř evoluční biologie v Praze
   • Pedagogický ústav JAK v Praze
   • Prognostický ústav v Praze
   • Slezský ústav v Opavě
   • Sociálně-ekonomický ústav v Ústí nad Labem
   • Společné laboratoře biologických pracovišť v Českých Budějovicích
   • Ústav dějin střední a východní  Evropy v Praze
   • Ústav ekologie průmyslové krajiny v Ostravě
   • Ústav experimentální biofarmacie v Hradci Králové
   • Ústav fyziologických regulací v Praze
   • Ústav chemie skelných a keramických materiálů v Praze
   • Ústav krajinné ekologie v Českých Budějovicích
   • Ústav nukleární biologie a radiochemie v Praze
   • Ústav obecné energetiky AV ČR v Praze
   • Ústav systematické a ekologické biologie v Brně
   • Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí v Plzni
   • Ústav teorie a historie vědy v Praze
   • Ústav teorie hutnických procesů v Ostravě
   • Vývojové dílny v Praze,


    s tím, že u vědeckých pracovišť budou k 30. 4. 1993 ukončeny pracovní poměry všech zaměstnanců kromě vedoucího a členů likvidační skupiny, které jmenuje Akademická rada,

   • s 1 u č u j e s účinností ke dni 30. 6. 1994 Ústav dozimetrie záření AV ČR s Ústavem jaderné fyziky AV ČR pod názvem pracoviště - Ústav jaderné fyziky AV ČR,
   • z ř i z u j e s účinností ke dni. 1. 4. 1993 Ústav ekologie krajiny se sídlem v Brně jako samostatnou organizační jednotku AV ČR na základě postupné delimitace vybraných vědeckých problematik a skupin rušených ekologicky orientovaných pracovišť (Ústavu krajinné ekologie, Ústavu ekologie průmyslové krajiny a Ústavu systematické a ekologické biologie) s tím, že tento ústav bude tvořen třemi sektory, a to po jednom sektoru v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě,
   • s o u h 1 a s í
    • s předloženou reorganizací Hornického ústavu AV ČR a jeho přejmenováním na Ústav geoniky AV ČR s účinností ke dni 1. 4. 1993,
    • se zrušením pobočky Filozofického ústavu, tj. Ústavu etiky a religionistiky AV ČR a MÚ v Brně s účinností ke dni 30.4.1993,
   2. ukládá Akademické radě, aby
   • v součinnosti s řediteli příslušných pracovišť AV ČR dořešila v souladu s návrhem Výboru pro řízení pracovišt' u rušených nebo reorganizovaných pracovišť uvedených v bodu 1 tohoto usnesení příslušné převody vědeckých úkolů, popř. jejich uzavření, převody závazků vyplývajících z mezinárodní spolupráce, z výchovy vědeckých pracovníků, převody hmotného a nehmotného majetku a přijala další potřebná opatření k ukončení činnosti nebo restrukturalizaci těchto pracovišť,
   • dokončila jednání s vysokými školami a dalšími institucemi týkající se vytvoření těchto společných pracovišť:

 

   • Slezského ústavu se Slezskou univerzitou v Opavě,
   • Sociálně ekonomického ústavu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
   • Ústavu ekologie průmyslové krajiny s Ostravskou univerzitou,
   • Ústavu experimentální biofarmacie s firmou PRO.MED.CS.,
   • Ústavu chemie skelných a keramických materiálů s Vysokou školou chemické technologie v Praze,
   • Ústavu technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí se Západočeskou univerzitou v Plzni,
  • pokračovala v jednáních, týkajících se vytvoření a využití transferového fondu k převodu pracovišť, týmů a jednotlivců z Akademie věd na vysoké školy nebo další instituce a zajistila předpoklady pro vytváření dalších společných vědeckopedagogických nebo vědeckovýzkumných pracovišť Akademie věd a vysokých škol, příp. jiných institucí,
  • zmocňuje Akademickou radu, aby v případě, že by nebylo možno ukončit pracovní poměry u pracovišť AV ČR uvedených v bodu 1) a zajistit úkoly uvedené v bodu 2) ke dni stanovenému v bodu 1), odložila účinnost rozhodnutí na dobu nezbytně nutnou,
IV.

1. Akademický sněm byl seznámen s rozpočtem přiděleným Akademií věd pro rok 1993 zákonem č. 10/1993 Sb. a regulačními opatřeními ministerstva financí ČR ze dne 27. 1. 1993, na jejichž základě byl zpracován návrh rozpočtu AV ČR pro rok 1993.
2. Akademický sněm schvaluje rozpočet Akademie věd ČR a rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště Akademie na rok 1993 podle návrhu předloženého sněmu s těmito připomínkami a úkoly pro Akademickou radu:
a) dále minimalizovat položku "nerozdělených prostředků" a stanovit přesná pravidla jejich čerpání;
b) nepřerozdělovat prostředky jednou již přidělené do jednotlivých stávajících oddělení věd;
c) vypracovat pravidla přidělování dodatečných výdajových prostředků za plnění předepsaných příjmů (včetně zásad pro společná pracoviště a příjmů z licencí);

 

V.
        Akademický sněm

 

   1. schvaluje předložený návrh stanov Akademie věd ČR s tím, že odst. 8 platí ve znění varianty A s písm. a) ve znění "ředitelé všech vědeckých pracovišť"..., s písm. b) ve znění "na každých 50 vědeckých pracovníků"..., s písm. e) a f) ve znění "s tajnou volbou předcházejícím sněmem v závěru jeho funkčního období"...a s připomínkami.

 

   2. ukládá Akademické radě, aby návrh stanov předložila ke schválení vládě ČR.

 

VI.
        Akademický sněm

 

   1. souhlasí s tím, aby se soustava pracovišť AV ČR ve smyslu odst. 7 návrhu stanov prozatím nadále členila na 3 sekce, odpovídající dosavadním oddělením věd;

 

  2. ukládá Akademické radě, aby otázky struktury sekcí dále zkoumala v souvislosti s probíhajícími změnami v soustavě pracovišť AV ČR a ve vhodné době předložila Sněmu návrh dlouhodobého řešení.

 

VII.
        Akademický sněm ukládá pracovní skupině
    Ing. Miloslava HARTMAN, DrSc. ;   (ÚTZCHT AV ČR),

 

    JUDr. Michal ILLNER ;   (SLÚ AV ČR),

 

    Ing. Jiří KAMARÁD, CSc. ;   (FZÚ AV ČR),

 

    RNDr. Jaroslav KUNEŠ, CSc. ;   (FGÚ AV ČR),

 

    Pharm.Dr. Ing. Blahoslav ŠRÁMEK, CSc. ;   (ÚEBF AV ČR),

 

    RNDr. Viktor TRKAL, CSc. ;   (ÚRE AV ČR),

 

    MUDR. Vladimír VIKLICKÝ, CSc. ;   (ÚMG AV ČR)

 


    připravit ve spolupráci s Akademickou radou návrh na zřízení a statut Kontrolní a revizní komise Akademického sněmu pro příští zasedání Akademického sněmu.