Zahlavi

Kontakty pro média

Kontakty pro média

Odbor mediální komunikace (OMK) - Kancelář AV ČR

  Ing. Jan Martinek
  ředitel Odboru mediální komunikace

+420 221 403 423
+420 602 270 999
   PhDr. Markéta Růžičková
   vztahy s veřejností

+420 221 403 574
+420 777 970 812
ruzickovam@kav.cas.cz

   Mgr. Alice Horáčková
   redaktorka – editorka

+420 221 403 516
+420 734 517 015
horackova@kav.cas.cz

 

   Mgr. Milan Pohl
   redaktor webových stránek

+420 221 403 389
+420 737 733 321
pohl@kav.cas.cz

 

Divize vnějších vztahů – Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

   PhDr. Kateřina Sobotková
   ředitelka Divize vnějších vztahů

+420 221 403 454
+420 733 690 788
sobotkova@ssc.cas.cz
   Mgr. Petr Borovský
   vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858
borovsky@ssc.cas.cz

   Mgr. Monika Petržílková
   vedoucí Odboru popularizace vědy a marketingu

+420 221 403 274
+420 221 403 848
+420 724 943 813
petrzilkova@ssc.cas.cz

   Mgr. Viktor Černoch
   vedoucí Odboru akademických médií

+420 221 403 531
+420 776 792 474
cernoch@ssc.cas.cz

   Václav Špaček
   vedoucí Odboru audiovizuálních technologií

+420 221 403 581
+420 733 690 541
spacek@ssc.cas.cz
Mgr. Dita Hladíková

   Mgr. Dita Hladíková
   sponzoring

+420 221 403 278
+420 731 694 243
hladikova@ssc.cas.cz

 

Naše projekty

Týden vědy a techniky AV ČR

Mgr. Ilona Petrová

   Mgr. Ilona Petrová
   hlavní manažerka festivalu

+420 221 403 230
+420 605 227 776
petrova@ssc.cas.cz


Veletrh vědy, Otevřená věda

   Mgr. Petr Borovský
   vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858
borovsky@ssc.cas.cz


Týden mozku, Věda fotogenická

   Ing. Kristýna Vidimová
   hlavní manažerka festivalu

+420 221 403 405
vidimova@ssc.cas.cz


Časopisy A / Věda a výzkum, AB / Akademický bulletin, AΩ / Věda pro každého

   Mgr. Viktor Černoch
   vedoucí Odboru akademických médií

+420 221 403 531
+420 776 792 474
cernoch@ssc.cas.cz


Videoreportáže

   Václav Špaček
   vedoucí Odboru audiovizuálních technologií

+420 221 403 581
+420 733 690 541
spacek@ssc.cas.cz

Kontakty pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR