Zahlavi

Publikace ke stažení

Oficiální časopisy AV ČR

A / Magazín

Čtvrtletník o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách – vychází tištěně i elektronicky. Výtisk zasíláme zdarma. Výtisk zasíláme zdarma (kontakt: predplatne@ssc.cas.cz).

A / Easy

Vychází dvakrát ročně pro návštěvníky popularizačních akcí AV ČR (Veletrhu vědy, Týdne Akademie věd ČR apod.) – tištěně a elektronicky. Výtisk zasíláme zdarma (kontakt: predplatne@ssc.cas.cz).

 

Newsletter A / Z Akademie

Interní newsletter pro zaměstnance z pracovišť Akademie věd ČR.

 

Brožura o Akademii věd ČR

Kdo jsme a jaké je naše poslání? Základní informace o naší instituci se dočtete v brožuře o Akademii věd ČR.

 

Publikace AV21

Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva (SSČ AV ČR, 2019, ke stažení v pdf)

Rozhovory s koordinátory Strategie AV21 (SSČ AV ČR, 2017, k listování v pdf)

Více dokumentů na webu Strategie AV21

 

Publikace z edice Věda kolem nás

Edice Věda kolem nás je soubor sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků studentům, učitelům a širší veřejnosti. Edici vydává Nakladatelství Academia ve spolupráci s pracovišti AV ČR.

 

Ročenka AV ČR - vybrané výsledky činnosti AV ČR

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2016–2017 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2016–2017 – verze s odkazy na primární zdroje

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2015–2016 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2015–2016 – rozšířená elektronická verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014–2015 – tištěná verze

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014–2015 – rozšířená elektronická verze