Zahlavi

Kurzy pro pedagogy

Akademie věd ČR se v rámci projektu Otevřená věda věnuje vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů. Profesní rozvoj pedagogů je totiž významnou aktivitou, která vede ke zvýšení zájmu a motivaci žáků a studentů k vědecké práci.

Cílem vzdělávání učitelů je dosáhnout posunu ve způsobu výuky daných předmětů tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Učitelé mají možnost obohatit svou výuku o nejnovější trendy ve vědě a zatraktivnit ji o poutavé a nevšední informace ze zákulisí vědy a práce předních českých vědců.

Kurzy pro pedagogy přírodovědných oborů

Letní vědecký kemp

Akademie věd ČR pořádá od roku 2013 vždy v srpnu Letní vědecký kemp, který je určen pedagogům exaktních věd na základních a středních školách. V období letních prázdnin si formou workshopů a následných diskusí mohou pedagogové rozšířit své znalosti v oboru chemie, biologie, fyziky a matematiky tak, aby je následně mohli využít nejen v laboratorní výuce ve svých školách. Důraz při volbě experimentů je kladen na finanční „nenáročnost“ a zařazení do Rámcových vzdělávacích programů na příslušném stupni škol.

Více informací najdete na webové stránce www.otevrenaveda.cz.

Kurzy pro pedagogy humanitních oborů

Škola českého jazyka a literatury

Školu českého jazyka a literatury pro pedagogy pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR každoročně v říjnu již od roku 2012. Vzdělávací kurz je určen aktivním učitelům českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií. Cílem je pedagogům představit zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře.

Po absolvování kurzu každý pedagog získá nové poznatky a nápady, které následně může aplikovat v praxi při výuce českého jazyka a literatury. Odbornými garanty Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy jsou PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, z Ústavu pro jazyk český AV ČR a PhDr. Robert Kolár, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Více informací najdete na webové stránce: www.otevrenaveda.cz.

Kontakt pro kurzy

Nikola Dašková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

e-mail: daskova@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 815