Zahlavi

Popularizační časopisy AV ČR

A / Magazín

Čtvrtletník o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách – vychází tištěně i elektronicky. V období 1/2017–1/2023 vycházel pod názvem A / Věda a výzkum.

Výtisk zasíláme zdarma přímo do schránek. Pokud máte o časopis zájem, napište nám do redakce na predplatne@ssc.cas.cz.

A 2_2024_obálka
2/2024 (verze k listování)
2/2024 (verze ke stažení)

A / Easy

Vychází dvakrát ročně pro návštěvníky popularizačních akcí AV ČR (Veletrhu vědy, Týdne Akademie věd ČR apod.) – tištěně a elektronicky. V letech 2017–2022 vycházel pod názvem AΩ / Věda pro každého.

Výtisk zasíláme zdarma přímo do schránek. Pokud máte o časopis zájem, napište nám do redakce na predplatne@ssc.cas.cz.

AB / Akademický bulletin

Měsíčník pro zaměstnance AV ČR – vycházel elektronicky v letech 2017–2023. Od září 2023 jej nahradil interní newsletter A / Z Akademie.

Starší čísla časopisu AB / Akademický bulletin

Archiv Akademického bulletinu (1990–2016)

Kontakt pro popularizační časopisy

cernochViktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor akademických médií
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

e-mail: cernoch@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 531
mobil: +420 776 792 474

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 1. Kdo je správcem Vašich údajů?

  Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

 2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

  Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

 3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
  Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa) – shromažďujeme za účelem vytvoření seznamu odběratelů časopisu A / Věda a výzkum. Seznam je neveřejný a slouží k zajištění distribuce časopisu.

  Tyto údaje zpracováváme na základě čl. 6, odst. 1, písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.

  Tento náš oprávněný zájem představuje naplnění poslání a funkce Akademie věd ČR prostřednictvím informování veřejnosti o její činnosti.

  Vaše údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu vydávání časopisu A / Věda a výzkum.

  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

 4. Odkud vaše osobní údaje získáváme?

  Vaše osobní údaje získáváme z webových stránek ústavů Akademie věd ČR, univerzit a vysokých škol, orgánů státní a veřejné správy. Jedná se o veřejně dostupné zdroje.

 5. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

  Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:
  • oprávněným zaměstnancům správce;
  • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím distribuční služby.

 6. Jaká jsou Vaše práva?

  Máte právo:
  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;
  • Na podání námitky proti zpracování osobních údajů.

Dále máte právo:

  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • Na přenositelnost svých údajů.