Zahlavi

NEZkreslená věda

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, kterým provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustrace Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům základních a středních škol.

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a široké veřejnosti byly motivací pro vznik dalších sérií. Nejnovější, devátá řada byla dokončena v roce 2023 a tematicky celá vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21. Videa jsou opatřena českými a anglickými titulky, díky nimž se cyklus NEZkreslená věda stává přístupným neslyšícím a zahraničním divákům.

nezkveda_serie4
NEZkreslená věda IV

1. díl: Včely, Metodický list
2. díl: Algoritmy, Metodický list
3. díl: Geneticky modifikované organismy (GMO), Metodický list
4. díl: 3D tisk, Metodický list
5. díl: Paměť v digitálním věku, Metodický list
6. díl: Srážky kosmických těles se Zemí, Metodický list
7. díl: Co je komunikace, Metodický list
8. díl: Skladování energie, Metodický list
9. díl: Vakcíny, Metodický list
10. díl: Češi ve vesmíru, Metodický list

nezkveda_serie3
NEZkreslená věda III

1. díl: Dějiny peněz, Metodický list
2. díl: Co je to světlo?, Metodický list
3. díl: O bateriích, Metodický list
4. díl: Genetika, Metodický list
5. díl: Metabolismus – o přeměně látek, Metodický list
6. díl: Kdo řídí lidské tělo?, Metodický list
7. díl: O teorii relativity, Metodický list
8. díl: Co je to ropa?, Metodický list
9. díl: Jak funguje elektromotor , Metodický list
10. díl: Co je to diamant?, Metodický list

nezkveda_serie2

NEZkreslená věda II

1. díl: Co je to fotosyntéza?, Metodický list
2. díl: Plasty kolem nás, Metodický list
3. díl: Radioaktivita, Metodický list
4. díl: Vodí – nevodí polovodič?, Metodický list
5. díl: Periodické společenství prvků, Metodický list
6. díl: Co je atom?, Metodický list
7. díl: Jak vzniká zemětřesení, Metodický list
8. díl: Proteosyntéza – od DNA k proteinu, Metodický list
9. díl: Jak funguje počítač?, Metodický list
10. díl: Finanční gramotnost, Metodický list

nezkveda_serie1

NEZkreslená věda I

1. díl: Co je to lék, Metodický list
2. díl: Kde je hranice nanosvěta, Metodický list
3. díl: Jak vznikl vesmír, Metodický list
4. díl: O viru HIV a nemoci AIDS, Metodický list
5. díl: O vývoji člověka, Metodický list
6. díl: O tajemství mikrosvěta, Metodický list
7. díl: Jak funguje naše imunita, Metodický list
8. díl: Jak funguje jaderná elektrárna, Metodický list
9. díl: O tlaku a síle kolem nás, Metodický list
10. díl: Když onemocní buňky, Metodický list

Kontakt pro projekt NEZkreslená věda

Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
 
telefon: +420 221 403 853