Zahlavi

Výuková videa

algor lihne

NEZkreslená věda  

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a gymnázií a široké veřejnosti byly motivací pro vznik neméně úspěšných sérií z roku 2015: NEZkreslená věda II, roku 2016: NEZkreslená věda III a z roku 2018: NEZkreslená věda IV. Nejnovější pátá řada byla dokončena v roce 2019 a tematicky celá vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21. Novinkou jsou české a anglické titulky ke každému ze sedmi dílů. Pátá série se tak stává přístupná neslyšícím a zahraničním divákům. 

V jednotlivých dílech NEZkreslené vědy se diváci mohou dozvíte více o těchto tématech: co je to lék, kde je hranice nanosvěta, jak vznikl vesmír, o viru HIV a nemoci AIDS, o vývoji člověka, o tajemství mikrosvěta, jak funguje naše imunita, jak funguje jaderná elektrárna, o tlaku a síle kolem nás, o tom, když onemocní buňky, co je to fotosyntéza?, o plastech kolem nás, o radioaktivitě, jestli vodí – nevodí polovodič?, o periodickém společenství prvků, co je atom?, jak vzniká zemětřesení, o proteosyntéze – od DNA k proteinu, jak funguje počítač?, o finanční gramotnosti, o dějinách peněz, co je to světlo?, o bateriích, o genetice, o metabolismu – o přeměně látek, kdo řídí lidské tělo?, o teorii relativity, co je to ropa?, jak funguje elektromotor, co je to diamant?, o včelách, o algoritmech, o geneticky modifikovaných organismech (GMO), o technologii 3D tisku, o paměti v digitálním věku, o srážkách kosmických těles se Zemí, o tom, co je komunikace?, o skladování energie, o vakcínách, o Češích ve vesmíru, o vodě, o barbarech, kam se podíváme s kukátkem do nanosvěta, proč se nebát ekonomie, jak funguje internet, o civilizačních chorobách nebo o chytrých materiálech.

Všemi díly provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky a ilustrace Tomáše Zacha.

Podívejte se na 1. díl z V. série NEZkreslené vědy: Voda

Videa:

NEZkreslená věda V:

1. díl: Voda
2. díl: Barbaři
3. díl: Kukátko do nanosvěta
4. díl: Nebojte se ekonomie
5. díl: Jak funguje internet
6. díl: Civilizační choroby
7. díl: Chytré materiály

NEZkreslená věda IV:

1. díl: Včely
2. díl: Algoritmy
3. díl: Geneticky modifikované organismy (GMO)
4. díl: 3D tisk
5. díl: Paměť v digitálním věku
6. díl: Srážky kosmických těles se Zemí
7. díl: Co je komunikace
8. díl: Skladování energie
9. díl: Vakcíny
10. díl: Češi ve vesmíru

NEZkreslená věda III:

1. díl: Dějiny peněz
2. díl: Co je to světlo?
3. díl: O bateriích
4. díl: Genetika
5. díl: Metabolismus – o přeměně látek
6. díl: Kdo řídí lidské tělo?
7. díl: O teorii relativity
8. díl: Co je to ropa?
9. díl: Jak funguje elektromotor
10. díl: Co je to diamant?

Trailer

NEZkreslená věda II:

1. díl: Co je to fotosyntéza?
2. díl: Plasty kolem nás
3. díl: Radioaktivita
4. díl: Vodí – nevodí polovodič?
5. díl: Periodické společenství prvků
6. díl: Co je atom?
7. díl: Jak vzniká zemětřesení
8. díl: Proteosyntéza – od DNA k proteinu
9. díl: Jak funguje počítač?
10. díl: Finanční gramotnost

NEZkreslená věda I:

1. díl: Co je to lék
2. díl: Kde je hranice nanosvěta
3. díl: Jak vznikl vesmír
4. díl: O viru HIV a nemoci AIDS
5. díl: O vývoji člověka
6. díl: O tajemství mikrosvěta
7. díl: Jak funguje naše imunita
8. díl: Jak funguje jaderná elektrárna
9. díl: O tlaku a síle kolem nás
10. díl: Když onemocní buňky

 

Kontakt:

Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
 
tel.: +420 221 403 853