Zahlavi

Kontakty

 

   


Divize vnějších vztahů (DVV)  

 
Hlavním posláním DVV je naplňovat strategii a vizi Akademie věd České republiky prostřednictvím popularizace vědy a propagace výsledků vědecké práce. Dlouhodobě se zaměřuje na zintenzivnění komunikace mezi AV ČR a odbornou i širokou veřejností a organizaci významných propagačních a edukativních projektů. Je důležitým nástrojem pro vytváření pozitivního mediálního obrazu AV ČR a prezentaci této společensky respektované vědecké instituce.
 
Zajišťuje výrobu propagačních materiálů a audiovizuálních děl a vydává pravidelný měsíčník Akademický bulletin. Mezi stěžejní projekty DVV v popularizaci patří tematicky nejpestřejší vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR, projekt Otevřená věda, podpora mezinárodní spolupráce v oblasti lidských zdrojů prostřednictvím centra EURAXESS ČR či Veletrh vědy.
 
DVV aktivně vyhledává příležitosti pro navázání spolupráce s potenciálními partnery a vytváří tak prostor pro realizaci společných projektů s pracovišti AV ČR. Připravuje a rozvíjí koncepci sponzoringu, organizuje setkání partnerů a každoročně pořádá slavnostní novoroční představení na některé ze scén Národního divadla.
 
 
Kontakt:
 
PhDr. Kateřina Sobotková
ředitelka DVV
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1
 
Tel.: +420 221 403 454
Mob.: +420 733 690 788