Zahlavi

Poslání

Činnost Akademie věd ČR se odvíjí od následujících koncepčních a strategických dokumentů: