Zahlavi

Komise pro etiku vědecké práce

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

  • JUDr. Jan Bárta, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i., člen VR AV ČR)
  • Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
  • Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
  • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.)
  • Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK)
  • Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
  • Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 
Tajemnice:
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Vyjádření komise

Komise své nálezy poskytuje zúčastněným osobám, vedení AV ČR a předsedovi Vědecké rady AV. Zveřejnění přichází v úvahu pouze v případě odůvodněného veřejného zájmu.

-->