prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Roku 1987 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor matematická analýza. V roce 1991 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.), v r. 2001 doktorskou (DrSc.), v r. 2004 se habilitoval na Matematickém ústavu v Opavě a v r. 2006 jmenován profesorem v oboru matematická analýza. Od roku 1991 až dosud působí jako vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR. Od roku 2005 rovněž pedagogicky působí na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, v letech 2005–2008 a od roku 2016 jako jeho ředitel, od roku 2011 prorektor univerzity pro vědu a zahraniční styky. Působil jako Senior Research Fellow na Erwin Schrödinger Institut für Mathematische Physik ve Vídni (2007) a jako hostující profesor v Marseille (2009), krom toho absolvoval řadu kratších (do půl roku) pobytů hrazených hostitelem na různých zahraničních institucích (University of Cambridge, Kansas State University, Lund University, Helsinki University, Universite Aix de Marseille, Concordia University, Göteborg University, aj.). Je autorem okolo 100 publikací v oblasti funkcionální analýzy, komplexní analýzy a geometrie, teorie operátorů a jejich aplikací v matematické fyzice. Za výsledky své vědecké práce získal cenu Učené společnosti ČR pro mladé vědecké pracovníky (1997) a pro vědecké pracovníky (2007), cenu ,,ISAAC Award” společnosti International Society for Analysis, its Applications and Computation (Berlín 2001), Wichterleho prémii AV ČR (2002), v roce 2009 zvolen řádným členem Učené společnosti ČR.

telefon:
+420 222 090 723
e-mail:
englis@math.cas.cz