Akademie věd ČR uděluje

  1. čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“,
  2. čestné oborové medaile:
  3. pamětní medaile Jana Patočky,
  4. čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy,
  5. čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky.


Návrhy na udělení medailí AV ČR jsou oprávněni podat ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť a Vědecká rada AV ČR. Návrhy na udělení čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy je oprávněna podat také Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR a Ediční rada AV ČR. K předkládání návrhů na udělení čestné oborové medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a realizaci výsledků vědeckého výzkumu je oprávněna také Rada pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační sférou AV ČR.

Návrhy na udělení medailí se předkládají písemně a elektronicky vždy k 31. březnu kalendářního roku a k 30. září kalendářního roku. Bližší informace naleznete níže ve směrnici č. 3/2018.