Zahlavi

Čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu

 

Čestná oborová medaile Františka Křižíka
za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena 21. února 2006 k ocenění mimořádných výsledků dosažených v oblasti technických věd, významného přínosu k inovacím a zavádění moderních technologií. Nositelem může být vědec, realizátor výsledků výzkumu a vývoje nebo pracovník výrobní sféry.

František Křižík (1847–1941) byl významným inženýrem a vědcem, který výrazně ovlivnil rozvoj elektrotechniky a strojírenství a jehož ohlas pronikl i do světa. Proslavil se zejména vynálezem obloukové lampy se samočinnou regulací uhlíku, vybudoval světelnou fontánu na jubilejní výstavě v Praze v roce 1891, projektoval a postavil několik elektrických drah. Úspěch svého díla založil na důsledném propojení teorie s experimentem dovedeným až k praktickému využití výsledků vědecké práce.

Autorem výtvarného návrhu medaile Františka Křižíka je prof. Jiří Harcuba (1928–2013), rytec skla, sochař a medailér, žák prof. Karla Štipla na Vysoké škole umělecko-průmyslové.

Udělené medaile