13. 05. 2022
Jak si představíte hackera? Je to digitální zločinec, který za sebou nikdy nezanechává stopy, vždy pracuje sám a vyhýbá se jakékoliv publicitě? Takového najdeme snad už jen ve filmech. ...
12. 05. 2022
Na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově pozorují oblohu dva nové Čerenkovovy teleskopy vysokoenergetického záření gama. Jde o vůbec největší optické dalekohledy v České republice. ...
12. 05. 2022
Historičky Karolína Stegurová a Alena Flimelová sledují příběhy československých vojákyň za druhé světové války. V nové epizodě podcastu Věda na dosah se jich ptáme, jak se ženy zapojily do britské armády a jak bojovaly na východní frontě. ...
06. 05. 2022
Polarografie, přelomová analytická metoda fyzikální chemie našla uplatnění v desítkách oborů a nedávno oslavila sté výročí. Také současné výsledky badatelů z Ústavu fyzikální chemie J. ...
13. 05. 2022
Věda nepřináší jen poznání a pokrok, nezřídka také svou krásou povznáší. Dovede nám zpřístupnit pohledy, které jsou našemu zraku běžně skryté. ...
11. 05. 2022
Pobýval zde například spisovatel Franz Kafka, možná byl zdejší zámek dokonce inspirací pro jeho slavný román. Náročná rekonstrukce objektu zahrnující i zahradu, rybník a park trvala dva a půl roku a stála téměř čtvrt miliardy korun. V úterý 10. ...
10. 05. 2022
Nejpřesnější metoda jaderné analýzy, urychlovačová hmotnostní spektrometrie, dokáže odhalit až milionkrát nižší množství radionuklidů než metody jiné. Její pomoc je nedocenitelná v archeologii, geologii a při studiu změn klimatu. ...
02. 05. 2022
Čím se řídí tok živin ve vodních ekosystémech, jak může studium řas pomoci chladicím systémům v Temelíně, co vše dokáže odhalit fosilní pyl nebo co formovalo současnou psanou i mluvenou češtinu? ...