24. 06. 2022
Občas se záchrana mizejících druhů hmyzu může v našich podmínkách jevit jako boj s větrnými mlýny. Entomologové ale neklesají na mysli a snahu o přežití vzácných motýlů či brouků nevzdávají. ...
23. 06. 2022
Michal Ernée z Archeologického ústavu AV ČR se věnuje archeogenetice, revolučnímu přístupu v archeologii, který zkoumá archaickou DNA. Co její analýza napovídá o životě lidí například v době bronzové? ...
22. 06. 2022
Sucho, kůrovec, vichřice… na lesy se v posledních letech valí jedna katastrofa za druhou. Nebo jde o přehnané tvrzení? Možná nejsou v krizi a ohrožení lesy, nýbrž náš lidský pohled na ně. ...
17. 06. 2022
Kovové slitiny, které se používají k výrobě kloubních náhrad a kostních implantátů, musejí být velmi pevné a odolné, ale zároveň nebývale pružné. ...
24. 06. 2022
Jaký bude vývoj globálního klimatu a jak zasáhne do našeho lokálního podnebí v Česku? Budou jeho důsledky na hospodářství a zemědělství dramatické? A je možné je nějak zmírnit? ...
22. 06. 2022
Pandemie covidu-19, která propukla před více než dvěma lety, jasně ukázala klíčový význam vědy a výzkumu. Zároveň odhalila, nakolik je důležitá aktivní komunikace a sdílení informací mezi jednotlivými vědeckými institucemi. ...
21. 06. 2022
Pětadvacet výrazných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022. ...
15. 06. 2022
Zastoupení žen mezi výzkumníky, ženy ve vedoucích pozicích, rovnost a transparentnost v odměňování, sexuální násilí na akademické půdě nebo vhodné podmínky pro matky vědkyně. ...