03. 10. 2022
Pozitivní vliv kojení a mateřského mléka pro zdravý růst a vývoj miminka jsou neoddiskutovatelné. Jaké faktory mohou ovlivnit kvalitu této blahodárné tekutiny? A jak dlouho by matky měly kojit? ...
30. 09. 2022
Na úvod své vědecké kariéry hledal Patrik Španěl organické sloučeniny v mezihvězdném prostoru. Pak se ale vrátil na pevnou zemi, mezi lidi. ...
30. 09. 2022
Současnost nám klade nelehké výzvy spjaté s překotnou migrací, pandemií covidu-19 a nyní především s válkou, rozpoutanou ruským režimem. Ve společnosti vzrůstá napětí. ...
27. 09. 2022
Historička architektury Vendula Hnídková z Ústavu dějin umění AV ČR zkoumá koncept zahradního města, jak jej na konci 19. století formuloval anglický urbanista Ebenezer Howard. ...
03. 10. 2022
Podrobné analýzy, validní informace a vědecké výzkumy by měly být hlavním podkladem pro tvorbu zákonů a politických rozhodnutí. ...
30. 09. 2022
Letošní Ceny předsedy Grantové agentury České republiky znamenaly velký úspěch pro vědce z Akademie věd ČR. Z pěti laureátů mají čtyři své domovské působiště právě na jejích ústavech. Ocenění si 29. 9. ...
26. 09. 2022
Vysoká škola chemicko-technologická spojila oslavy sedmdesáti let své samostatné existence s předáváním čestných doktorátů a Medailí Emila Votočka. Mezi oceněnými se 23. ...
15. 09. 2022
Skleníkové plyny v půdě, algebra, ekologie ryb či moderní historie. Jen stručný výběr z badatelských oblastí, kterým se věnují někteří z jedenáctky nově oceněných vědců. ...