18. 09. 2023
Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu, což je nejčastější závažné nádorové onemocnění u žen. Postihnout může asi desetinu populace. Vědcům se nyní podařilo popsat význam stovek vrozených mutací v genu CHEK2, které způsobují tento karcinom. ...
14. 09. 2023
Téma umělé inteligence se na nás valí s novou naléhavostí a intenzitou. Pomyslnou revoluci způsobilo masivní rozšíření technologie ChatGPT. ...
13. 09. 2023
Mladá vědkyně hledá cesty, jak určit stáří archeologických artefaktů, u nichž to klasickými postupy není možné. Využívá k tomu sofistikované přístrojové vybavení laboratoře Ústavu jaderné fyziky AV ČR, například urychlovač MILEA. ...
06. 09. 2023
Touha po svobodě vyhnala po roce 1917 z domovů miliony lidí, kteří se odmítli smířit s bolševickým terorem a totalitním kurzem země. Mnoho ruských a ukrajinských emigrantů posléze našlo domov v tehdejším Československu. ...
19. 09. 2023
Velkomoravské elity, profesoři v Praze ve středověku či německá literatura v Česku. Témata z historie a dějin literatury ovládla 15. ročník Cen Nakladatelství Academia. ...
13. 09. 2023
Spolupráce na rozvoji potenciálu studentů a žáků, propagaci a popularizaci vědy i zlepšování života ve městě s využitím vědeckých poznatků. ...
08. 09. 2023
První místo v jedné z kategorií pro youtubový kanál Zvěd, ocenění Top rated pro podcast Věda na dosah a časopis AΩ / Věda pro každého a finálová nominace pro Vědu fotogenickou. Popularizační projekty Akademie věd ČR bodovaly v 21. ...
05. 09. 2023
Novátorství a významné objevy ve fyzice, biologii i historii vysloužily vědcům ocenění v podobě čestných medailí. Za přínos vědě je badatelkám a badatelům předala 4. ...