03. 02. 2023
Martin Potocký z Ústavu experimentální botaniky AV ČR zkoumá rostlinné buňky. Zajímá ho, jak rostou, co přesně se v nich děje a jak to ovlivňuje růst celého těla rostliny. ...
03. 02. 2023
Podle teorie protinádorového imunitního dohledu si s většinou nádorových buněk poradí imunitní systém dříve, než se rozvine onemocnění. Přesto každý rok v Česku přibude téměř 90 tisíc pacientů s rakovinou. ...
01. 02. 2023
Biologická rozmanitost na celém světě dramatický klesá a mnoha druhům hrozí vyhynutí. Která společenstva přežijí? Ta s velkým množstvím rozmanitých druhů? Nebo naopak ta, v nichž jeden druh převládne? ...
27. 01. 2023
Helena Dáňová a Klára Mezihoráková z Ústavu dějin umění AV ČR se zajímají o umělecká díla, která vznikla díky aktivním ženám ve středověku. Činorodé byly třeba královny Eliška Rejčka, Blanka z Valois nebo Anna Svídnická. ...
27. 01. 2023
Jak rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A jak správně nastavit pravidla, která mají v naší společnosti regulovat vývoj a využívání umělé inteligence? ...
23. 01. 2023
Výsledky výzkumů mohou neplánovaně, často nevědomky posloužit jinému záměru, než který stál u jejich zrodu. Jak může vlivové působení cizí moci ve vědě vypadat a proč jej nepodceňovat, vysvětluje v prosincovém čísle časopisu AB / Akademický ...
11. 01. 2023
Dvacátá sedmá světová konference o klimatu COP 27 se konala v listopadu 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu. Účastnili se jí vrcholní představitelé států, akademici i zástupci nevládních organizací a zájmových skupin. ...
09. 01. 2023
Spolupráce na vědeckých projektech, podpora sdílení nákladné laboratorní a experimentální techniky a informačních zdrojů i součinnost při popularizaci vědy. ...