26. 05. 2022
Před osmdesáti lety se parašutistům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi podařilo zlikvidovat jednoho z nejvyšších důstojníků nacistické Třetí říše. ...
26. 05. 2022
Michal Rybníček, Tomáš Kolář a Irena Sochová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) jsou dendrochronologové. Dovedou datovat stáří dřevěného vzorku ze stromu nebo dřevěné stavby s přesností na rok, a dokonce určí i roční období. ...
19. 05. 2022
Aby se ze surové vody složitými postupy čištění stala voda pitná, musí se z ní nejprve odstranit fyzické části nečistot. Využívá se k tomu jev zvaný koagulace, který ale není ve všech případech stejně účinný. ...
19. 05. 2022
Petr Cígler vede výzkumnou skupinu syntetické nanochemie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým vytváří a sleduje nové typy nanočástic pro použití v terapii, zobrazování a diagnostice onemocnění. ...
25. 05. 2022
Ve vile Lanna v pražské Bubenči se v pondělí 23. května 2022 uskutečnilo tradiční vyhlašování cen časopisu Živa. Redakce přírodovědného časopisu a redakční rada ocenily nejlepší články a autory za roky 2020 a 2021. ...
17. 05. 2022
Vědecké společnosti nejsou uzavřenými spolky, jak by se mohlo pro vnějšího pozorovatele zdát. Jejich úloha je nezastupitelná: rozšiřují a rozvíjejí poznání, ale také se vyjadřují ke společenským otázkám. ...
13. 05. 2022
Věda nepřináší jen poznání a pokrok, nezřídka také svou krásou povznáší. Dovede nám zpřístupnit pohledy, které jsou našemu zraku běžně skryté. ...
11. 05. 2022
Pobýval zde například spisovatel Franz Kafka, možná byl zdejší zámek dokonce inspirací pro jeho slavný román. Náročná rekonstrukce objektu zahrnující i zahradu, rybník a park trvala dva a půl roku a stála téměř čtvrt miliardy korun. V úterý 10. ...