08. 02. 2023
Jazykovědec Martin Prošek vede Ústav pro jazyk český AV ČR a sám má zkušenosti z jazykové poradny, která funguje od 40. let 20. století. Každý všední den tu vědci radí uživatelům, jak se poprat s nástrahami naší rodné řeči. ...
03. 02. 2023
Martin Potocký z Ústavu experimentální botaniky AV ČR zkoumá rostlinné buňky. Zajímá ho, jak rostou, co přesně se v nich děje a jak to ovlivňuje růst celého těla rostliny. ...
03. 02. 2023
Podle teorie protinádorového imunitního dohledu si s většinou nádorových buněk poradí imunitní systém dříve, než se rozvine onemocnění. Přesto každý rok v Česku přibude téměř 90 tisíc pacientů s rakovinou. ...
01. 02. 2023
Biologická rozmanitost na celém světě dramatický klesá a mnoha druhům hrozí vyhynutí. Která společenstva přežijí? Ta s velkým množstvím rozmanitých druhů? Nebo naopak ta, v nichž jeden druh převládne? ...
08. 02. 2023
Přerod poznatků základního výzkumu do praxe a doslovná ochutnávka plodů výzkumu aplikovaného. Tak by se daly shrnout hlavní body programu návštěvy ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové Ústavu experimentální botaniky AV ČR v ...
07. 02. 2023
Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se v pondělí 6. února 2023 na svém mimořádném zasedání zabývala podezřením z nevhodného chování ředitele ústavu prof. Miroslava Vaňka a jeho zástupce doc. ...
27. 01. 2023
Jak rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A jak správně nastavit pravidla, která mají v naší společnosti regulovat vývoj a využívání umělé inteligence? ...
23. 01. 2023
Výsledky výzkumů mohou neplánovaně, často nevědomky posloužit jinému záměru, než který stál u jejich zrodu. Jak může vlivové působení cizí moci ve vědě vypadat a proč jej nepodceňovat, vysvětluje v prosincovém čísle časopisu AB / Akademický ...