19. 05. 2022
Aby se ze surové vody složitými postupy čištění stala voda pitná, musí se z ní nejprve odstranit fyzické části nečistot. Využívá se k tomu jev zvaný koagulace, který ale není ve všech případech stejně účinný. ...
12. 05. 2022
Na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově pozorují oblohu dva nové Čerenkovovy teleskopy vysokoenergetického záření gama. Jde o vůbec největší optické dalekohledy v České republice. ...
06. 05. 2022
Polarografie, přelomová analytická metoda fyzikální chemie našla uplatnění v desítkách oborů a nedávno oslavila sté výročí. Také současné výsledky badatelů z Ústavu fyzikální chemie J. ...
06. 05. 2022
Starat se o rodinu je dřina. Své o tom vědí nejen kukačky, ale i některé ryby, například sumečci z afrického jezera Tanganika. Péči o potomstvo proto raději přenechávají jiným. ...
02. 05. 2022
Následující roky bude českou energetiku definovat globální geopolitická situace a s ní spojené hledání alternativ plynu i rozvoj jaderných zdrojů. ...
29. 04. 2022
Před miliony let umožnily houby rostlinám přechod z vody na souš a v obstarávání těžko dostupných živin jim pomáhají dodnes. Svým hostitelům jsou nápomocní také v překonávání stresu. ...
27. 04. 2022
Téma šetrnosti v časech války na Ukrajině, zvyšování cen zboží a klimatické nejistoty rezonuje ve veřejném prostoru. Za zdánlivě prostou a univerzálně platnou myšlenkou se však skrývá svět plný paradoxů. ...
22. 04. 2022
Jakým způsobem ovlivňuje hospodaření s vodou pohlavní život bolenů dravých v řekách? Na to se zaměřili vědci z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR. ...