Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvy Zaměření výzvy Zkratka pro výzvu Lhůta pro podání žádosti Přílohy
10/2021 Fellowship Josefa Dobrovského FJD 10.11.2021 Výzva 10/2021
Žádost 10/2021
Příloha 1 10/2021
Příloha 2 10/2021
Příloha 3 10/2021
11/2021 Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů PPLZ 10.11.2021 Výzva 11/2021
Žádost 11/2021
Příloha 1 11/2021
12/2021 Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR DSC 10.11.2021 Výzva 12/2021
Žádost 12/2021
Příloha 1 12/2021
Příloha 2 12/2021
13/2021 Mezinárodní spolupráce MS 10.11.2021 Výzva 13/2021
Žádost 13/2021
Příloha 1 13/2021
14/2021 Mezinárodní spolupráce - Platforma HERA a NORFACE HERA-NOR 10.11.2021 Výzva 14/2021
Žádost 14/2021
Příloha 1 14/2021
15/2021 Prezentace vědy a výzkumu MAP 10.11.2021 Výzva 15/2021
Žádost 15/2021
Příloha 1 15/2021
Příloha 2 15/2021
16/2021 Strategie AV21 AV21 10.11.2021 Výzva 16/2021
Žádost 16/2021
Příloha 1 16/2021
Příloha 2 16/2021
17/2021 Stavební akce STA 10.11.2021 Výzva 17/2021
Žádost 17/2021
Příloha 1 17/2021
Příloha 2 17/2021
18/2021 Specifické investiční a neinvestiční náklady NEON 10.11.2021 Výzva 18/2021
Žádost 18/2021
Příloha 1 18/2021
Příloha 2 18/2021
Příloha 3 18/2021
19/2021 Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR PČP 10.11.2021 Výzva 19/2021
Žádost 19/2021
Příloha 1 19/2021
Příloha 2 19/2021
Příloha 3 19/2021
20/2021 Přístrojové vybavení PŘI 10.11.2021 Výzva 20/2021
Žádost 20/2021
Příloha 1 20/2021
21/2021 Ekonomický informační systém EIS 10.11.2021 Výzva 21/2021
Žádost 21/2021
Příloha 1 21/2021
Příloha 2 21/2021
Příloha 3 21/2021
Příloha 4 21/2021
22/2021 Počítačové sítě KIT 10.11.2021 Výzva 22/2021
Žádost 22/2021
Příloha 1 22/2021
Příloha 2 22/2021
Příloha 3 22/2021
24/2021 Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků MSM 10.11.2021 Výzva 24/2021
Žádost 24/2021
Příloha 1 24/2021
Příloha 2 24/2021
26/2021 Prémie O. Wichterleho POW 30.09.2021 Výzva 26/2021
Žádost 26/2021
Příloha 1 26/2021
27/2021 Mezinárodní spolupráce - Platforma CEFRES CEF 10.11.2021 Výzva 27/2021
Žádost 27/2021
Příloha 1 27/2021
28/2021 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv BIL 10.11.2021 Výzva 28/2021
Žádost 28/2021
Příloha 1 28/2021
29/2021 Podpora předkladatelů projektů ERC PERC 30.09.2021 Výzva 29/2021
Žádost 29/2021
Příloha 1 29/2021