Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvy Zaměření výzvy Zkratka pro výzvu Lhůta pro podání žádosti Přílohy
02/2023 Podpora činností pracovišť AV ČR PČP 10. 11. 2023/
5. 12. 2023
Výzva 02/2023
Příloha 1 02/2023
Příloha 2 02/2023
Žádost 02/2023