Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvy Zaměření výzvy Zkratka pro výzvu Lhůta pro podání žádosti Přílohy
30/2021 Specifické investiční a neivestiční náklady (NEON II) NEON II 21.12.2021 Výzva 30/2021
Žádost 30/2021
Příloha 1 30/2021
Příloha 2 30/2021
Příloha 3 30/2021