Fellowship J. E. Purkyně

Cílem Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky je získat pro pracoviště AV ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí, a to jak vědce českého původu pracující dlouhodobě v zahraničí, tak špičkové vědce zahraniční, zpravidla mladší 40 let, a zajistit jim na pracovištích AV ČR přiměřené finanční ohodnocení. Fellowship J. E. Purkyně se poskytuje nejdéle na dobu 5 let.

Fellowship J. Dobrovského

Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro výzkumné pracovníky, kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie.