Obhajoba disertační práce Mgr. Jana Horáčka, dr. és. sc. „Heat transport in tokamak plasma boundary“ se koná on-line formou 3. prosince 2020 od 13:00 hodin před komisí Fyzika plazmatu a optika ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha – Libeň, místnost č. 117 (1. poschodí).

Teze disertace

Oponenti:

prof. Roman Schrittwieser Institute for Ion Physics and Applied Physics of the University of Innsbruck
prof. RNDr. David Trunec, CSc. Přírodovědecká fakulta MU v Brně
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 


 

Obhajoba disertační práce PhDr. Vladimíra Liščáka, CSc., "Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století" se koná se koná on-line formou 11. prosince 2020 v 11:00 hodin před komisí Obecné a české dějiny v Kanceláři AV ČR, v. v. i., Národní 3, 117 20 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Pedagogická fakulta UK Praha
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. Přírodovědecká fakulta MU Brno, katedra antropologie
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. Filozofická fakulta MU Brno