Obhajoba disertační práce „Structure and Dynamics of Multicomponent Macromolecular and Supramolecular Solids at Atomic Resolution: From Separation of Local Fields and 1H Spin Diffusion Analysis to Domain-Selective NMR Crystallography“ doc. Ing. Jiřího Bruse, Dr., se koná 18. června 2024 ve 14:00 hodin před komisí Makromolekulární chemie v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v. v. i., Heyrovského nám 2, 16200 Praha 6, zasedací místnost B.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. FRSC Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 


 

Obhajoba disertační práce „Proton-Electron Transfer Reactivity of Enzymatic and Biomimetic Transition Metal Complexes“ RNDr. Martina Srnce, Ph.D., se koná 19. června 2024 ve 13:00 hodin před komisí Fyzikální chemie v Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. – Dolejškova 3, Praha, zasedací místnost Brdičkova posluchárna.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Tomasz Borowski Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Poland
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 


 

Obhajoba disertační práce „Magnetically Induced Reorientation New physical effect providing giant magnetic-field-induced strain Mgr. Ing. Olega Heczko Dr., se koná 5. září 2024 ve 10:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – Na Slovance 2, Praha 8, Dvořákova seminární místnost.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Volodymyr Chernenko Shysh Universidad del Pais Vasco, Bilbao, Spain
Prof. Hideki Hosoda Tokyo Institute of Technology, Japan
Prof. Xavier Balandraud SIGMA-Clermont engineering school, France