Obhajoba disertační práce „Advanced Environmental Scaning Electron Microscopy“ doc Ing. et Ing. Viléma Neděly, Ph.D., se koná 29. listopadu v 10:00 hod před komisí Elektrotechnika, elektronika a fotonika v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 57, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:

RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. DELONG INSTRUMENTS a. s.
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Prof. Marc Georg Willinger Technical University of Munich