Obhajoba disertační práce doc. Ing. Hanuše Seinera, Ph.D., "Mechanical Properties of Advanced Metallic Materials Studied by Laser-Ultrasonic Methods" se koná on-line formou 3. února 2021 v 10:00 hodin před komisí Aplikovaná a teoretická mechanika v Kanceláři AV ČR, v. v. i., Národní 3, 117 20 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

doc. RNDr. Kristián Máthis, DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
prof. Stanislav Stupkiewicz, Ph.D. Institute of Fundamental Technological Research, PAN Warszawa