Obhajoba disertační práce PhDr. Martiny Klicperové, CSc., "Psychologie demokracie" se koná 21. září 2020 v 10:00 hodin před komisí Psychologie v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 612 00 Brno.

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff Univessity, School of Law and Politics, Cardiff
prof. PhDr. Josef Výrost, DrSc. Centrum společenských a psychologických věd SAV Bratislava

 


 

Obhajoba disertační práce doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D., "Raný vývoj jazyka: měření, rané porozumění a faktory ovlivňující vývoj" se koná 21září 2020 v 11:30 hodin před komisí Psychologie v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 612 00 Brno.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Dr. Barbara Mertins Fakultät für Kulturwissenschaften TU Dortmund
prof. Dr. phil. Habil. Denisa Bordag Herder-Institut, Universität Leipzig
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. Institut výzkumu dětí mládeže a rodiny MU Brno

 


 

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Pavla Drábera, CSc., "Molekulární mechanismy nukleace a organizace mikrotubulů" se koná 23. září 2020 v 10:00 hodin před komisí Molekulární biologie a genetika v zasedací místnosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Haškova posluchárna (budova F, přízemí), Vídeňská 1083, Praha 4.

Teze disertace

Oponenti:

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. Biotechnologické centrum AV ČR

 


 

Obhajoba disertační práce Mgr. Jana Horáčka, dr. és. sc. „Heat transport in tokamak plasma boundary“ se koná 24září 2020 v 13:30 hodin před komisí Fyzika plazmatu a optika ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha – Libeň, místnost č. 117 (1. poschodí).

Teze disertace

Oponenti:

prof. Roman Schrittwieser Institute for Ion Physics and Applied Physics of the University of Innsbruck
prof. RNDr. David Trunec, CSc. Přírodovědecká fakulta MU v Brně
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 


 

Obhajoba disertační práce doc. Dr. Ing. Miroslava Rozložníka, "Gram-Schmidt orthogonalization in presence of rounding errors" se koná 10. listopadu 2020 v 10:00 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 1, Žitná 25, v zasedací místnosti v prvním patře zadní budovy.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU-VŠB Ostrava
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Stavebná fakulta STU Bratislava

 


 

Obhajoba disertační práce doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D., "Steady compressible Navier-Stokes-Fourier systém and related problems: Large data results" se koná 10. listopadu 2020 v 11:15 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 1, Žitná 25, v zasedací místnosti v prvním patře zadní budovy.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislavě.