Obhajoba disertační práce prof. Ing. Davida Vališe, Ph.D. et Ph.D., "Metody modelování degradace spolehlivosti technických systémů" se koná 30června 2020 v 10:00 hodin před komisí Aplikovaná a teoretická mechanika v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:

doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. Fakulta stavební ČVUT