Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 15. 3. 2023

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

15.3. Upozorňujeme na oznámené parametry připravovaných výzev TAČR u programů TREND 10 PP1 "Technologičtí lídři" a Doprava 2030. Podrobnosti v naší databázi.

19.1. Tento týden upozorňujeme na sadu nových výzev v programu OP TAK (Spolupráce-klastry, Partnerství znalostního výzkumu, Inovační vouchery a Technologické platformy) podporujících spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Za povšimnutí stojí i připravované výzvy agentury TAČR nebo TC Praha výzva ESA Spark funding podporující financování technol.transferu kosmických inovací do pozemních produktů. 

4.11. dnes jsme přidali výzvy v programu EUREKA zaměřené na mezinárodní spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu a inovací produktů (elektronika, pokročilá výroba). A dále tzv. výzvy s kaskádovým financováním vyhlašované konsorcii projektů HorizonEurope/2020 a EK. Zajímavé pro start-upy a malé a střední podniky. Více v naší databázi. 

5.10.2022 Upozorňujeme na spuštěný program SIGMA TAČR, kde byla vyhlášena 1. výzva v oblasti aplik. projektů pro řešitele projektů EIC Accelerator "Seal of Excelence" z r. 2020. Rovněž byla vyhlášena konkrétní podtémata nadcházející výzvy v oblasti SHUV (společenských věd a humanitních oborů). Více v naší databázi.

30.9.2022 jen 14 dní zbývá do ukončení podávání žádostí do výzvy Danube Lab, která podpoří vývoj a komercializaci výsledků výzkumu v oblasti farmacie a biotechnologie. Více v naší databázi. 

23.9.2022 Byly oznámeny předběžné parametry u mezinárodních programů CET a DUT spolufinancovaných ze zdrojů TAČR.

14.9.2022 TAČR vyhlásil dlouho očekávané základní parametry programu SIGMA vč. termínu vyhlášení 1. výzvy. Ta bude zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních oborů a navazovat na program ÉTA. Termín přijímání žádostí je stanoven na 27.10.2022. Více informací ZDE nebo v naší databázi.

9.9.2022 Upozorňujeme na nově a nedávno vyhlášené výzvy CHIST-ERA ORD, která je zaměřená na otevřená výzkumná data a software z pohledu jejich možného opětovného využití s uzávěrkou podávání projektů 14.12.2022 a dále vyhlášení očekávané vývy programu Partnerství pro biodiverzitu s uzávěrkou podání projektů 9.11.2022

6.9.2022 Dne 5.9. byla vyhlášena výzva MPO „Czech Rise Up 3.0“ zaměřená na podporu medicínského výzkumu, a to dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast v oblasti zdravotnictví. Lze získat až 200 000 euro na projekt pro financování klinického výzkumu, validace patentů a certifikace. Uzávěrka podání žádostí je 17.10.2022. Více informací k nalezení na webu MPO Program Czech Rise Up 3.0 | MPO

2.9.2022 Přidali jsme nově vyhlášené výzvy pro start-upy a spin-offy, Disruptors Summit a Start-up Vouchery od Moravskoslezského inovačního centra a středoevropské sítě CEE Start-up Network.

17.8. OP TAK spuštěn! Byly vyhlášeno prvních 6 výzev. Pro akademické instituce vhodné zejména programy Aplikace, Inovace, Proof-of-Concept a Inovační vouchery-ochrana duš.vlastnictví. Více v naší databázi.

12.8. Dnes jsme přidali několik výzev zaměřených na podporu inovačních aktivit a aplikací výsledků do praxe start-upů a spin-off společností, ať již založených nebo plánovaných k založení, v rámci výzev ESA nebo EIC a Horizon Europe.

8.7. program OP JAK připravuje na den 14.7.2022 ke spuštění výzvu Špičkový výzkum zaměřenou na podporu vytváření mezinárodních špičkových výzkumných týmů a výsledků s aplikačním potenciálem. Uzávěrka žádostí je 16.1.2023. Více informacíZDE

1.7. Agentura Czechinvest dnes spouští dlouho očekávaný program podpory spin-off a stat-up podniků Technologická inkubace v 6 oblastech: umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti. Žádosti lze podávat do 31.7.2022. NEPROMEŠKEJTE !! Více informací ZDE

1.7. Byla vyhlášena 6. výzva v programu TAČR - Prostředí pro život určená projektům přinášejícím aplikace do praxe v oblasti životního prostředí. Žádosti lze podávat do 14.9.2022. Více informací ZDE

27.5. Dnes jsme přidali 2 výzvy v oblastli aplikovaného výzkumu. Jedna z programu ZEMĚ Ministerstva zemědělství s uzávěrkou podání projektů 13.6.2022 a druhá Evropské zájmové skupiny EIG pro spolupráci s Japonskem s uzávěrkou podání projektů 18.7.2022 a tématem vývoje materiálů s atomovou přesností. Více v naší databázi výzev.

19.5. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. kolo veřejné soutěže aplikovaného výzkumu s datem podání žádostí 29.6.2022. Více ZDE

19.5. MŠMT vydalo aktualizovaný harmonogram výzev programu OP JAK. Více ZDE

19.5. Vyšly nové výzvy v programech ESA BIC Czech republic (podnikatelské nápady kosmických aplikací) a OP JAK (Teaming CZ ) poskytující fin.podporu, zejména investic, úspěšně vybraným projektům z výzvy Teaming for Excellence programu HorizonEurope.

13.5. Upozorňujeme na přípravu nové výzvy v programu Eureka "Eurostars" s termínem podání žádostí 12.7.2022. Výzvy podpoří mezinárodní kolaborativní projekty firem a výzkumných institucí při spolupráci na výzkumu, vývoji a komercializaci nových služeb, produktů a inovací. 

6.5. Byly aktualizovány termíny vyhlášení výzev programu OP TAK na červenec 2022. 

22.4. Nově byly do databáze přidány výzvy pro výzkum v oblasti bezpečnosti Min. vnitra s cílem aplikovatelných výstupů, dále Gazelle Akcelerator od evropského sdružení EIT Manufacturing podporující internacionalizaci start-upů nebo soutěž Olomouckého kraje a VTP UPOL Podnikavá hlava 2022 pro zajímavé podnikatelské nápady.

1.4. Přidali jsme novou výzvu na podporu podnikatelských nápadů Vodafone - Nápad roku 2022 a výzvy krajských Inovačních voucherů podporující regionální spolupráce výzkumných organizací a podniků. Bližší informace najdete v databázi výzev.

25.3. Upozorňujeme na nové výzvy u programů NAKI III v oblasti výzkumu humanitních věd, THETA v oblasti energetiky a ERA-NET Cofund v oblasti materiálových věd a příležitost prezentovat své technologie v oblasti medtech pro investory v USA a získat zajímavé ceny a kontakty. Více informací v naší databázi.

11.3.2022 Nově jsme přidali výzvy předběžné termíny výzev v OP TAK, dále zahraniční granty pro podporu nápadů i start-upů v programech EIT Digital Venture, Fond pro malé a střední firmy EUIPO na krytí nákladů duševního vlastnictví anebo EIC Accelerator. Bližší informace k programům naleznete v naší databázi. 

4.3.2022 Na jaře je plánováno (bude-li schválen státní rozpočet) vyhlášení 2 výzev programů Doprava2020+ (duben) a Delta2 (květen). Více v databázi výzev tohoto webu.

25.2. 2022 Do pondělí 28.2. je ještě šance se přihlásit do soutěže Perry Talent o cenu 50 000 euro se svým start-up podnikatelským nápadem. Více ZDE

11.2.2022 do konce února lze podávat projekty do soutěže Parádní nápad. Více informací ZDE

11.2.2022 Sledujte zajímavé nové i končící výzvy v programu Eureka Eureka | Home (eurekanetwork.org)

11.2.2022 Program HorizonEurope vyhlásil 27.1.2022 novou výzvu nástroje "Hop On", která umožňuje partnerům ze skupiny Widening zemí, vč. ČR přistoupit k běžícím projektům v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3. Více zde Nástroj Hop On. S hledáním českých partnerů pomáhá i služba FIT-4-NMP ZDE 

14.1.2022 Program BETA2 TAČR státních veřejných zakázek má stále otevřené výzvy viz Program BETA2 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Program CHIST-ERA končí již v pondělí 17.1.2022! Viz Call 2021 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Termín vyhlášení programu GAMA2 odložen na neurčito s ohledem na rozpočtové provizorium.

17.12.2021 TAČR vydal vyjádření k financování podpořených projektů v příštím roce, na které dopadne rozpočtové provizorium ČR. Více ZDE

17.12.2021 TAČR vyhlásil program Národní centra kompetence s uzávěrkou 6.4.2022. Více v tabulce nebo ZDE

26.11.2021 TAČR zveřejnil předběžné parametry programu GAMA2, podprogramu 2 zaměřeného na tvorbu studií proveditelnosti nových, malých a středních podniků s vyhlášením v lednu 2022. Viz Gama2, PP2

16.9.2021 - Dne 13.9. byl spuštěn nový dotační program financovaný univerzitou MIT-Czech Republic Seed Fund s dotací až 25 000 dolarů, zaměřený na podporu začínajících vědeckých spoluprací. Vice v našem přehledu "Mezinárodní dotační příležitosti".

3.9.2021 - JIC, MIC a TAČR pořádají ve čtvrtek 9.9.2021 od 13.00 do 16.30, fyzicky i on-line, workshop k programu EIC Accelerator, který je určený start-upům a spin-offům. Workshop je zdarma. Bližší informace a registrace ZDE

1.9.2021 - MPO vydal pracovní program pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkureceschopnost OP TAK. První výzvy se očkávají v březnu 2022. Více ZDE

13.8. 2021 Přidali jsme a aktualizovali přehled informačních zdrojů dotačních programů, které můžete sledovat samostatně, v záložce "Informační zdroje k výzvám a grantům".

13.8.2021 V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

2.8.2021 - přidáno oznámení o prodloužení termínu podání projektových žádostí v programu OP Aplikace, výzva IX, a to do 1.9.2021.

23.7.2021 - přidali jsme informaci o výzvách TAČR k programům ÉTA a NCK s plánovaným vyhlášením v listopadu 2021. Harmonogram výzev TAČR

16.7.2021 - doplněny výzvy z programu HorizonEurope viz Výzvy HorizonEurope

24.6.2021 - přidali jsme běžící a patrně poslední výzvy OP PIK (Inovace, Aplikace, Potenciál a Poradenství)

Do 31.5.2021 mohou vědečtí pracovníci a PhD studenti podávat žádosti o projekty s finanční dotací až 200 000 Kč od společnosti Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Českou mikroskpickou společností. Více ZDE

Do 15.5.2021 lze přihlašovat své inovativní nápady do soutěže Vodafone Nápad roku. Výherci mohou získat finanční odměnu a investici. Více ZDE

Do 14.5.2021 lze podávat žádosti o dotaci na podporu start-upů/spin-offů do programů Czechinvest. Více ZDE

16.4.2021 MŠMT schválilo program OP Jan Amos Komenský navazující na OP VVV. OP JAK poběží do r. 2027. Rozpočet činí 90 mld. Kč z toho 43 mld. Kč na VaV. Více informací vč. dokumentu ZDE

15.4.2021 bude vyhlášena 3. výzva v programu TAČR DOPRAVA2020+

29.4.2021 bude vyhlášena 5. výzva programu TAČR Prostředí pro život.

13.5.2021 bude vyhlášena 3. výzva programu TAČR DELTA2. 

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Informační zdroje k výzvám a grantům

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

Eureka Oblíbený grantový program pro mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji. 

INTER-EUREKA, MŠMT ČR (msmt.cz)

Eureka | Home (eurekanetwork.org)

OP JAK MŠMT Operační program "Jan Amos Komenský" na výzkum a vývoj, nahrazující program OP VVV. OP JAK 
OP TAK MPO Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027, nahrazující OP PIK

OP TAK

HorizonEurope Přehledně zpracovaný web Technologického centra AV ČR k výzvám a programu HorizonEurope Výzvy Horizont Evropa | Portál Horizont Evropa
Finančí podpora start-upům Czechinvest Programy agentury CzechInvest pro start-upy a spin-offy Služby pro startupy - CzechInvest
Technologická inkubace Czechinvest Program podpory technologických inkubátorů a start-upů/spin-offů Technologická inkubace
NAKI III Program ministerstva kultury NAKI, který podporuje mj. i transfer technologií. Nyní v přípravě aktualizace programu. Vyhlížíme další výzvy. NAKI III
Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2021 - 2027 Připravovaný oblíbený program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji.  Programové období 2021-2027 | INTERREG (by-cz.eu)

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Veřejné soutěže ve VVI Přehled připravovaných, běžících a ukončených programů podpory vědy, výzkumu a inovací v Informačním systému VaVaI. Vyhledávání - IS VaVaI

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV MŠMT

MSMT Vyzvy

TAČR

Programy a výzvy agentury TAČR zaměřené na aplikovaný výzkum. Programy a soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

GAČR

Výzvy pro základní výzkum. Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce a výzvách v rámci programu Horizont Evropa.

Výzvy Horizont Evropa

Granty a tendry Evropské komise

Grantové výzvy a tendry všech programů Evropské komise vč. HorizonEurope. Lze dobře filtrovat a vyhledávat. Výzvy EK vč. HorizonEurope

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Fondy EHP a Norska

Fondy Lichtenštejnska, Islandu a Norska na podporu spolupráce vč. VaV.

Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

InterExcellence II

Zahrnuje programy Inter-Eureka, Inter-Cost a Inter-Action. Výzvy od podzimu 2021.

PROGRAM PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH INTER-EXCELLENCE II (2021-2029)., MŠMT ČR (msmt.cz)

EuroStars 2

Podpora MSP provádějících VaV aktivity a inovace produktů. 

EUROSTARS 2, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o grantech a výzvách na VaV

Granty a dotace - Vědavýzkum.cz (vedavyzkum.cz)

Mobility

Podpora mobility výzkumných pracovníků řešících mezinárodní výzkumné projekty.

Mobility, MŠMT ČR (msmt.cz)

OP Praha Pól růstu

Výzvy v rámci operačního programu hl.města Prahy.

Výzvy - penizeproprahu

Dotace kraje Vysočina Dotační možnosti kraje Vysočina vč. inovačních voucherů umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Dotační možnosti
Inovační vouchery Prahy Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Home - Pražský voucher Pražský voucher (prazskyvoucher.cz)
Inovační vouchery kraje Karlovarského Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery | KARP-KV
Inovační vouchery kraje Jihočeského

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Jihočeské vouchery

Dotace Moravskoslezského kraje

Různé dotační programy MS kraje. 

Dotace MS kraje

Dotace kraje Královéhradeckého

Dotační možnosti kraje Vysočina vč. inovačních voucherů umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Dotační možnosti

Dotační možnosti Ústeckého kraje

Dotační možnosti vč. podpory inovací a podnikání

Dotace Ústeckého kraje

Podpora inovací Libereckého kraje

Dotační podpora Regionálního inovačního programu na podporuvzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/ technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

Dotace Lib.kraje

 

Dotační možnosti Zlínského kraje

Dotační možnosti vč. asistenčních voucherů a smart akcelerátoru. 

Dotace Zlínský kraj

Dotační možnosti Středočeského kraje

Dotační možnosti vč. kreativních voucherů pro výzk.organiazce a smart akcelerátorů. 

Dotace Středoč.kraj

Dotační možnosti Olomouckého kraje

Dotační možnosti Olomouckého kraje.

Dotace Olom.kraje

Dotační možnosti Pardubického kraje

Dotační možnosti Pardubického kraje.

Dotace Pardub.kraj

Služby JIC

Dotační programy JIC vč. programu Prototypuj a ověřuj pro zakládané i založené MSP zaměřený na vytvoření a otestování prototypu budoucího produktu u zákazníků.

Dotace JIC

Prototypuj a ověřuj | JIC

Vodafone Nápad roku

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Nápad roku

Parádní nápad od PowerHub a PPink

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Parádní nápad

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy vč. spin-off/start-up

https://business.esa.int/

ESA BIC Praha a Brno Programy podpory start-upů s produkty zaměřenými na vesmírné aplikace.

Hlavní strana (esa-bic.cz)

Vyzkoušejte si grantové poradenství od JIC | JIC

Programy Ministerstva zdravotnictví  Různé dotační programy MIn.zdravotnictví.

Evropské fondy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Národní dotace

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

OP TAK SIGMA DC1 - podpora komercializace VaVaI+

V PŘÍPRAVĚ!

Program navazující na GAMA2, PP2 zaměřený na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. 

Výstupem projektu bude studie proveditelnosti v angličtině a posun z TRL5 na TRL6.

Možnost získat speciální nadrámcové hodnocení s možností postoupit do druhého kola EIC Accelerátoru.

Délka projektů 6 až 10 měsíců (s prodloužením).

Podpůrné služby typu koučink.

Max. 10 mil. Kč na výzvu.

Max na 1 projekt 780 000 Kč (cca 30 000 € z doporučení z GO-SME). 

Výše dotace až 70%.

TAČR

Malé a střední či založené podniky.

Od 30.3. 2023

DO 14.5.2023

SIGMA DC1

ESA Spark funding

Podpora využití kosmických aplikací v produktech pozemního sektoru skrze podniky (start-upy, spin-offy, firmy).

On-line workshop proběhne 1.2.2023.

Až 60 000 euro na technologický transfer, vývoj prototypu a uvedení na trh.

Technologické centrum Praha, ESA Technology Broker

Malé a střední firmy

Start-upy

Výzkumná centra

Univerzity

DO 31.3.2023

ESA Spark funding

Info k výzvě

SIGMA DC2 Začínající výzkumníci

Celý název výzvy Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Podpora spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.

Minim.3členný řešitelský tým.

Délka projektů od 12 do 24 měsíců.

230 mil. Kč na výzvu.

Dotace max. 5 mil. Kč na 1 projekt.

Podpora max. 85%.

TAČR

Podniky

Výzkumné organizace

Od 8.2.2023 DO 5.4.2023

SIGMA DC2

OP TAK Proof-of-concept II

V PŘÍPRAVĚ

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Dotace 200 mil. Kč na výzvu.

MPO

Malé a střední podniky

Od 1.6.2023 DO 30.9.2023

 

OP TAK Služby infrastruktury I

V PŘÍPRAVĚ

Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP

Dotace 1 mld. Kč na výzvu

MPO

Malé a střední podniky

Velké podniky

Výzkumné organizace

Municipality

2Q 2023

 

OP TAK Služby infrastruktury - ITI - I

V PŘÍPRAVĚ

Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP

Dotace 1,5 mld. Kč na výzvu

MPO

Malé a střední podniky

Velké podniky

Výzkumné organizace

Provozovatelé výzkumné infrastruktury

2Q 2023

 

SIGMA DC4 Seal of Excelence

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

duben 2023

 

TREND 10 PP1 Technologičtí lídři

V PŘÍPRAVĚ

Podpora realizace vlastního výzkumu a rozvoje výsledků VaV v podnicích. 

Projekty na 12-30 měsíců.

Dotace až 25 mil.Kč/projekt

Výše dotace max. 70%

TAČR

Podniky všech velikostí

Výzkumné organizace

Od 6.4. DO 24.5. 2023

TREND 10 PP1

DOPRAVA 2030

V PŘÍPRAVĚ 

Podpora výzkumných projektů v oblasti dopravy s uplatněním v nových přístupech, technologických postupech a službách. 

Cíle výzvy:

1) Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava 
2) Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava 
3) Nízkoemisní a ekologická doprava

Projekty na 12-30 měsíců.

Dotace až 25 mil.Kč/projekt

Výše dotace max. 80%

TAČR

Podniky všech velikostí

Výzkumné organizace

Organizační složky státu

Územně samosprávné celky

Od 27.4. DO 28.6.2023

Doprava 2030

SIGMA DC4 Mezinárodní spolupráce

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

květen 2023

 

Prostředí pro život

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

červen 2023

 

THÉTA 2

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

září 2023

 

Partnerství pro biodiverzitu

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

září 2023

 

TREND 11 PP2

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

říjen 2023

 

SIGMA DC1 Předaplikační výzkum

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

listopad 2023

 

OP TAK Poradenství I

V PŘÍPRAVĚ

Nákup poradenských služeb zaměřených na a) získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl b) zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

80 mil. Kč na výzvu

MPO

 

Od 27.3.2023 DO 4.9.2023

 

OP TAK Spolupráce - klastry

Podpora vzniku a rozvoje společných inovačních klastrů mezi podniky a výzkumnými organizacemi. 

Podporovaná témata:

A. kolektivní výzkum

B. sdílená infrastruktura

C. rozvoj inovačního klastru

Je dán počet povinných MSP dle úrovně klastru (nezralý, rozvinutý, excelentní).

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Dotace na 1 projekt ve výši 1 až 40 mil. Kč.

Podpora pro aktivity:

A - 35-70% způs.výdajů

B - až 50% způs.výdajů

Způs.výdaje:

A-osobní n., služby, režie aj.

B-marketing, propagace, nájem, konference aj.

C-hmotný a nehm.majetek, duševní vlastnictví, stavby, stroje, zařízení, nájem aj.

MPO

Malé a střední podniky

Výzkumné organizace

Od 16.1.2023 DO 21.4.2023

Spolupráce-klastry

OP TAK Technologické platformy I

Podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem a spoluprací na inovacích mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Podpořená témata výzvy:

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Dotace na 1 projekt min. 0,5 mil. Kč a max. 5 mil. Kč.

Podpora max. 75% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady

 Režim de minimis.

MPO

Malé a střední podniky

Velké podniky

Od 16.1.2023 DO 14.4.2023

Technologické platformy

OP TAK Inovační vouchery II

Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací a akredit.laboratoří (měření, testování, diagnostika, certifikace výrobků, zpracování nových technol.postupů, vývoj nového produktu, funkčního vzorku, prototypu, SW, HW, tvorba metod a procesů aj.).

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Dotace na 1 projekt min. 50 000. Kč a max. 1 mil. Kč.

Míra podpory:

50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů:

75 % u výdajů v rozsahu 66 667 – 499 999 Kč

50 % u výdajů v rozsahu 500 000 – 1 999 999 Kč.

Režim de minimis

MPO

Malé a střední podniky

Od 16.1.2023 DO 1.2.2024

Inovační vouchery II

OP TAK Partnerství znalostního transferu

Výzva je zaměřena na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu

c) zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2 a zapojení tzv. Asistenta znalostního transferu přímo v podniku. Nutné výběrové řízení.

Dotace na 1 projekt od 1 do 8 mil. Kč.

Podpora pro MSP max. 70% a pro výzkumné organizace max. 85%.

 

Způsobilé výdaje:

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.
 • Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

MPO

Malé a střední podniky (MSP)

Znalostní organizace

Od 16.1.

DO 28.4.2023

OP TAK - Transfer

Výzva č. 2_22_001 Teaming_CZ I

Podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (TfE) programu HorizonEurope.

Délka projektů: 24-80 měsíců.

Výzva rozdělena na 2 kola:

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy TfE.

Investiční výdaje (stavební, přístrojové, hardwarové a další) nutné k modernizaci infrastruktury excelentního výzkumného centra. 

Komplementární financování.

2 mld. Kč/výzvu

MŠMT

Veřejné vysoké školy; ­

Veřejné výzkumné instituce; ­

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

1. kolo

Od 18.5.2022 DO 17.6.2022

 

2. kolo

Od 1.2.2023

DO 31.5.2023

OP JAK - Teaming CZ

OP TAK - Inovační vouchery - ochrana práv prům.vlastnictví - výzva I

Podporu lze žádat na služby patentových zástupců:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Výzva naopak nepodpoří udělení národního a mezinárodního patentu a udržovací poplatky.

Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

50 mil. Kč/výzvu

50 - 500 tis. Kč/projekt

Výše dotace: 75% způs.výdajů

MPO

Malé a střední podniky

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Od 15.8.2022 DO 31.12.2023

Inovační vouchery I

Středočeské inovační vouchery

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

4 mil. Kč/výzvu

50 - 500 000 Kč/projekt

Proplácení ex-post

Středočeský kraj Podniky Středočeského kraje Průběžná Inovační voucher - Středoč.kraj
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

Eureka Eurostars 3 - výzva 4.

Program podoří aplikovaný výzkum inovativních malých a středních podniků při vývoji nové služby, produktu a/nebo procesu a komercializaci. Podmínkou je mezinárodní projekt a partnerství.

Max. 36 měsíců. Inovace zaměřené na civilní aplikace.

Dotace pro MSP max. 50%.

Přesná výše podpory na vyžádání ZDE

MŠMT

Eureka

Malé a střední podniky

Od 10.2.2023 DO 13.4.2023

Eurostars3

Eureka

QuantERA II Call 2023

Mezinárodní výzva zaměřená na aplikovaný a základní výzkum v oblasti kvantových technologií. 

Podmínky shodné z programem EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika).

Minim.3 nezávislí partneři ze 3 zemí. Viz Odkaz.

750 000 euro na 1 projekt z ČR. Max výše dotace celkem je bez omezení.

Max.intenzita podpory projektu 85%.

TAČR

EK - Horizon2020

Národní plán obnovy

Podniky

Výzkumné organizace

Od 26.1.2023 DO 11.5.2023

QuantERA Call II

Výzvy Inovačního fondu EK v oblasti čistých technologií

Jednokolová výzva Inovačního fondu Evropské komise zaměřená na dekarbonizaci, vodíkové technologie, středně velké pilotní projekty a výrobu čistých technologií.

29.a 30.11. proběhnou ke všem tématům infodny. Viz odkaz.

 

Všeobecná dekarbonizace - 1 mld. euro/výzvu

Inovativní elektrifikace v průmyslu | Vodík (1 mld. eur/výzvu)

Výroba čistých technologií (0,7 mld. eur/výzvu)

Středně velké pilotní projekty (0,3 mld. eur/výzvu)

Min.rozpočet projektů musí být 7,5 mil. eur

Podpora formou lump sum.

Evropská komise

viz text výzvy

Od 3.11.2022 

DO 16.3.2023

Info k výzvě

Text výzvy

Výzvy na portálu EK

Infodny

EUREKA SMART Call

Výzva Eureka klastru SMART pro pokročilou výrobu 

Technical domains:

 • Advanced manufacturing processes
 • Smart and adaptive manufacturing systems
 • Digital, virtual and efficient companies
 • Person-machine collaboration
 • Sustainable manufacturing
 • Customer-based manufacturing

Key application areas:

 • Aerospace
 • Automotive
 • Railway
 • Consumer goods
 • Capital goods
 • Industrial components

Podmínkou jsou 2 různí partneři ze 2 různých čl.států Eureka.

Trvání projektu 2 až 3 roky.

Dle podmínek národních autorit. Pro více info kontaktujte českého zástupce programu Eureka, tj. Kláru Musilovou z MŠMT Eureka | In your country (eurekanetwork.org)

SMART klastr

není specifikováno

Od 16.9.2022 DO 3.5.2023

SMART Call

Eureka Open Call for Network Projects Aplications

 

Podpora tvorby projektů a konsorcií se zaměřením na výzkum, vývoj produktu, procesu nebo služby.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka a min. 1 podnik.

Max 50% nákladů pro MSP a výzk.organiizace, resp. 30% pro velké podniky nebo 115 000 euro/projekt/1 partner, příp. 150 000 euro/projekt/2 a více partnerů.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 1.1.2020

DO 31.12.2025

Eureka Open call

Kaskádové granty HorizonEurope

Kaskádové financování je podporou Evropské komise pro třetí strany projektů a větší zapojení start-upů, MSP a mid caps.

Výzvy vyhlašované konsorcii projektů financovaných z programu HorizonEurope (HE). Zaměřené na technologie ve fázi TRL5-6 (prototypy), které hledají validaci, testování či propojení s technologiemi řešenými v projektech HE.

Řídí se pravidly jednotlivých projektů.

různé, jednotky až desítky tis. euro/projekt

Konsorcia projektů financovaných EK (typicky HorizonEurope/2020)

malé a střední podniky

mid-caps

start-upy

průběžně

Cascade funded projects

 

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.