Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 10. 11. 2023

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících se základním i aplikovaným výzkumem a vývojem a s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Sledujeme pro Vás také výzvy vhodné pro start-upy, spin-offy a Vaše firemní partnery. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

25.10 TAČR zveřejnil posun termínu u výzvy SIGMA DC1 "PoC" (navazuje na GAMA2). Výzva bude vyhlášena 22.11.2023 a přijetí žádostí skončí 17.1.2024.

22.9. Dnes bychom Vás rádi upozornili na nedávno spuštěné výzvy OP TAK APLIKACE již ukončeného programu OP PIK, můžete žádat o pokračování 2. fáze projektů, výzvu THÉTA TAČR na aplikovaný výzkum v oblasti energetiky s uzávěrkou 27.10.2023 a mezinárodně/bilaterálně orientované programy pod TAČR Clean Energy Transition Call 2023, Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services, Partnerství pro biodiverzitu a Driving Urban Technologies Call.

Stále je možné využít také výzvy OP JAK „Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti“ s uzávěrkou duben 2024 a alokací 150 mil. Kč na projekt, „Mezisektorová spolupráce“ s uzávěrkou v únoru 2024 a alokací 20-100 mil. Kč na projekt nebo výzev OP TAK Inovačních voucherů, ať již pro spolupráci výzkumných organizací a podniků tak i pro úhradu nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví (přihlášek vynálezů národních i mezinárodních).

Prodloužený termín má i programu OP TAK Potenciálpro ty, kdo potřebují více času na žádost. 

Pro zájemce o založení spin-off a start-up je tu i možnost přihlásit své projekty do akcelerátoru Start it ČSOB do 26.10.2023.

1.8. Nově byly vyhlášeny výzvy v programech OP JAK a TAČR. OP JAK se zaměřením na výzkum v oblasti SHUV společenských a humanitních věd se štědrým rozpočtem 2 mld. Kč. TAČR spustil výzvu Water4ALL TAP pro podporu mezinárodní spolupráce běžících českých projektů. Blíží se spuštění programů OP TAK Proof-of-Concept a TAČR THÉTA a TREND.

25.8. Stále je možné přihlásit projekty do soutěže Transfera Technology Day 2023 s uzávěrkou 12.9.2023. Nově byly spuštěny 2 výzy. Jedna v OP TAK "Služby infrastruktury" na rozvoj/vybudování výzkumné a inovační infrastruktury a nákup služeb (transfer, komercializace, ochrana duš.vlastnictví) s uzávěrkou 18.1.2024. Druhou výzvou je možnost získání podpory z inkubátoru ESA BIC pro start-upy. Podrobnosti v naší databázi.

14.7. Přidali jsme informace o čerstvých i plánovaných výzvách pro výzkumné organizace i MSP jako Mezisektorová spolupráce OP JAK financující spolupráce výzkumné a aplikační sféry v rozsahu až 100 mil. Kč na projekt a délce 66 měsíců, předběžné parametry výzvy THÉTA TAČR v oblastli výzkumu energetiky a chystané výzvy OP TAK Potenciál II, Inovace II nebo Proof-of-Concept pro MSP.

15.5. Za pár dní, ve čtvrtek 18.5., bude spuštěna dlouhoočekávaná výzva na podporu start-upů Technologická inkubace agentury Czechinvest, která již zveřejnila předběžné parametry. Více informací v našem přehledu.

21.4. V dnešní aktualizaci najdete v databázi 2 zajímavé výzvy pro malé a střední podniky a tak teoreticky využitelné i pro některé spin-offy a start-upy. 5. výzva programu The Country for the Future zaměřená na podnikové inovace a také výzva Ministerstva kultury Kreativní vouchery - Design Credit poskytující finanční podporu na produktový a průmyslový design

24.3. Dnes jsme přidali čerstvě vyhlášené předběžné parametry výzvev Prostředí pro život (TAČR) a SECTECH v oblastli bezpečnostního výzkumu (TAČR, Ministerstvo vnitra ČR). Za pozornost stojí i několik končících výzev podporujících začínající podnikatele, zájemce o podnikání či start-upy (ESA BIC, EIT Jumpstarter, EIT Food).

15.3. Upozorňujeme na oznámené parametry připravovaných výzev TAČR u programů TREND 10 PP1 "Technologičtí lídři" a Doprava 2030. Podrobnosti v naší databázi.

19.1. Tento týden upozorňujeme na sadu nových výzev v programu OP TAK (Spolupráce-klastry, Partnerství znalostního výzkumu, Inovační vouchery a Technologické platformy) podporujících spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Za povšimnutí stojí i připravované výzvy agentury TAČR nebo TC Praha výzva ESA Spark funding podporující financování technol.transferu kosmických inovací do pozemních produktů. 

4.11. dnes jsme přidali výzvy v programu EUREKA zaměřené na mezinárodní spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu a inovací produktů (elektronika, pokročilá výroba). A dále tzv. výzvy s kaskádovým financováním vyhlašované konsorcii projektů HorizonEurope/2020 a EK. Zajímavé pro start-upy a malé a střední podniky. Více v naší databázi. 

5.10.2022 Upozorňujeme na spuštěný program SIGMA TAČR, kde byla vyhlášena 1. výzva v oblasti aplik. projektů pro řešitele projektů EIC Accelerator "Seal of Excelence" z r. 2020. Rovněž byla vyhlášena konkrétní podtémata nadcházející výzvy v oblasti SHUV (společenských věd a humanitních oborů). Více v naší databázi.

30.9.2022 jen 14 dní zbývá do ukončení podávání žádostí do výzvy Danube Lab, která podpoří vývoj a komercializaci výsledků výzkumu v oblasti farmacie a biotechnologie. Více v naší databázi. 

23.9.2022 Byly oznámeny předběžné parametry u mezinárodních programů CET a DUT spolufinancovaných ze zdrojů TAČR.

14.9.2022 TAČR vyhlásil dlouho očekávané základní parametry programu SIGMA vč. termínu vyhlášení 1. výzvy. Ta bude zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních oborů a navazovat na program ÉTA. Termín přijímání žádostí je stanoven na 27.10.2022. Více informací ZDE nebo v naší databázi.

9.9.2022 Upozorňujeme na nově a nedávno vyhlášené výzvy CHIST-ERA ORD, která je zaměřená na otevřená výzkumná data a software z pohledu jejich možného opětovného využití s uzávěrkou podávání projektů 14.12.2022 a dále vyhlášení očekávané vývy programu Partnerství pro biodiverzitu s uzávěrkou podání projektů 9.11.2022

6.9.2022 Dne 5.9. byla vyhlášena výzva MPO „Czech Rise Up 3.0“ zaměřená na podporu medicínského výzkumu, a to dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast v oblasti zdravotnictví. Lze získat až 200 000 euro na projekt pro financování klinického výzkumu, validace patentů a certifikace. Uzávěrka podání žádostí je 17.10.2022. Více informací k nalezení na webu MPO Program Czech Rise Up 3.0 | MPO

2.9.2022 Přidali jsme nově vyhlášené výzvy pro start-upy a spin-offy, Disruptors Summit a Start-up Vouchery od Moravskoslezského inovačního centra a středoevropské sítě CEE Start-up Network.

17.8. OP TAK spuštěn! Byly vyhlášeno prvních 6 výzev. Pro akademické instituce vhodné zejména programy Aplikace, Inovace, Proof-of-Concept a Inovační vouchery-ochrana duš.vlastnictví. Více v naší databázi.

12.8. Dnes jsme přidali několik výzev zaměřených na podporu inovačních aktivit a aplikací výsledků do praxe start-upů a spin-off společností, ať již založených nebo plánovaných k založení, v rámci výzev ESA nebo EIC a Horizon Europe.

8.7. program OP JAK připravuje na den 14.7.2022 ke spuštění výzvu Špičkový výzkum zaměřenou na podporu vytváření mezinárodních špičkových výzkumných týmů a výsledků s aplikačním potenciálem. Uzávěrka žádostí je 16.1.2023. Více informacíZDE

1.7. Agentura Czechinvest dnes spouští dlouho očekávaný program podpory spin-off a stat-up podniků Technologická inkubace v 6 oblastech: umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti. Žádosti lze podávat do 31.7.2022. NEPROMEŠKEJTE !! Více informací ZDE

1.7. Byla vyhlášena 6. výzva v programu TAČR - Prostředí pro život určená projektům přinášejícím aplikace do praxe v oblasti životního prostředí. Žádosti lze podávat do 14.9.2022. Více informací ZDE

27.5. Dnes jsme přidali 2 výzvy v oblastli aplikovaného výzkumu. Jedna z programu ZEMĚ Ministerstva zemědělství s uzávěrkou podání projektů 13.6.2022 a druhá Evropské zájmové skupiny EIG pro spolupráci s Japonskem s uzávěrkou podání projektů 18.7.2022 a tématem vývoje materiálů s atomovou přesností. Více v naší databázi výzev.

19.5. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. kolo veřejné soutěže aplikovaného výzkumu s datem podání žádostí 29.6.2022. Více ZDE

19.5. MŠMT vydalo aktualizovaný harmonogram výzev programu OP JAK. Více ZDE

19.5. Vyšly nové výzvy v programech ESA BIC Czech republic (podnikatelské nápady kosmických aplikací) a OP JAK (Teaming CZ ) poskytující fin.podporu, zejména investic, úspěšně vybraným projektům z výzvy Teaming for Excellence programu HorizonEurope.

13.5. Upozorňujeme na přípravu nové výzvy v programu Eureka "Eurostars" s termínem podání žádostí 12.7.2022. Výzvy podpoří mezinárodní kolaborativní projekty firem a výzkumných institucí při spolupráci na výzkumu, vývoji a komercializaci nových služeb, produktů a inovací. 

6.5. Byly aktualizovány termíny vyhlášení výzev programu OP TAK na červenec 2022. 

22.4. Nově byly do databáze přidány výzvy pro výzkum v oblasti bezpečnosti Min. vnitra s cílem aplikovatelných výstupů, dále Gazelle Akcelerator od evropského sdružení EIT Manufacturing podporující internacionalizaci start-upů nebo soutěž Olomouckého kraje a VTP UPOL Podnikavá hlava 2022 pro zajímavé podnikatelské nápady.

1.4. Přidali jsme novou výzvu na podporu podnikatelských nápadů Vodafone - Nápad roku 2022 a výzvy krajských Inovačních voucherů podporující regionální spolupráce výzkumných organizací a podniků. Bližší informace najdete v databázi výzev.

25.3. Upozorňujeme na nové výzvy u programů NAKI III v oblasti výzkumu humanitních věd, THETA v oblasti energetiky a ERA-NET Cofund v oblasti materiálových věd a příležitost prezentovat své technologie v oblasti medtech pro investory v USA a získat zajímavé ceny a kontakty. Více informací v naší databázi.

11.3.2022 Nově jsme přidali výzvy předběžné termíny výzev v OP TAK, dále zahraniční granty pro podporu nápadů i start-upů v programech EIT Digital Venture, Fond pro malé a střední firmy EUIPO na krytí nákladů duševního vlastnictví anebo EIC Accelerator. Bližší informace k programům naleznete v naší databázi. 

4.3.2022 Na jaře je plánováno (bude-li schválen státní rozpočet) vyhlášení 2 výzev programů Doprava2020+ (duben) a Delta2 (květen). Více v databázi výzev tohoto webu.

25.2. 2022 Do pondělí 28.2. je ještě šance se přihlásit do soutěže Perry Talent o cenu 50 000 euro se svým start-up podnikatelským nápadem. Více ZDE

11.2.2022 do konce února lze podávat projekty do soutěže Parádní nápad. Více informací ZDE

11.2.2022 Sledujte zajímavé nové i končící výzvy v programu Eureka Eureka | Home (eurekanetwork.org)

11.2.2022 Program HorizonEurope vyhlásil 27.1.2022 novou výzvu nástroje "Hop On", která umožňuje partnerům ze skupiny Widening zemí, vč. ČR přistoupit k běžícím projektům v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3. Více zde Nástroj Hop On. S hledáním českých partnerů pomáhá i služba FIT-4-NMP ZDE 

14.1.2022 Program BETA2 TAČR státních veřejných zakázek má stále otevřené výzvy viz Program BETA2 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Program CHIST-ERA končí již v pondělí 17.1.2022! Viz Call 2021 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Termín vyhlášení programu GAMA2 odložen na neurčito s ohledem na rozpočtové provizorium.

17.12.2021 TAČR vydal vyjádření k financování podpořených projektů v příštím roce, na které dopadne rozpočtové provizorium ČR. Více ZDE

17.12.2021 TAČR vyhlásil program Národní centra kompetence s uzávěrkou 6.4.2022. Více v tabulce nebo ZDE

26.11.2021 TAČR zveřejnil předběžné parametry programu GAMA2, podprogramu 2 zaměřeného na tvorbu studií proveditelnosti nových, malých a středních podniků s vyhlášením v lednu 2022. Viz Gama2, PP2

16.9.2021 - Dne 13.9. byl spuštěn nový dotační program financovaný univerzitou MIT-Czech Republic Seed Fund s dotací až 25 000 dolarů, zaměřený na podporu začínajících vědeckých spoluprací. Vice v našem přehledu "Mezinárodní dotační příležitosti".

3.9.2021 - JIC, MIC a TAČR pořádají ve čtvrtek 9.9.2021 od 13.00 do 16.30, fyzicky i on-line, workshop k programu EIC Accelerator, který je určený start-upům a spin-offům. Workshop je zdarma. Bližší informace a registrace ZDE

1.9.2021 - MPO vydal pracovní program pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkureceschopnost OP TAK. První výzvy se očkávají v březnu 2022. Více ZDE

13.8. 2021 Přidali jsme a aktualizovali přehled informačních zdrojů dotačních programů, které můžete sledovat samostatně, v záložce "Informační zdroje k výzvám a grantům".

13.8.2021 V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

2.8.2021 - přidáno oznámení o prodloužení termínu podání projektových žádostí v programu OP Aplikace, výzva IX, a to do 1.9.2021.

23.7.2021 - přidali jsme informaci o výzvách TAČR k programům ÉTA a NCK s plánovaným vyhlášením v listopadu 2021. Harmonogram výzev TAČR

16.7.2021 - doplněny výzvy z programu HorizonEurope viz Výzvy HorizonEurope

24.6.2021 - přidali jsme běžící a patrně poslední výzvy OP PIK (Inovace, Aplikace, Potenciál a Poradenství)

Do 31.5.2021 mohou vědečtí pracovníci a PhD studenti podávat žádosti o projekty s finanční dotací až 200 000 Kč od společnosti Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Českou mikroskpickou společností. Více ZDE

Do 15.5.2021 lze přihlašovat své inovativní nápady do soutěže Vodafone Nápad roku. Výherci mohou získat finanční odměnu a investici. Více ZDE

Do 14.5.2021 lze podávat žádosti o dotaci na podporu start-upů/spin-offů do programů Czechinvest. Více ZDE

16.4.2021 MŠMT schválilo program OP Jan Amos Komenský navazující na OP VVV. OP JAK poběží do r. 2027. Rozpočet činí 90 mld. Kč z toho 43 mld. Kč na VaV. Více informací vč. dokumentu ZDE

15.4.2021 bude vyhlášena 3. výzva v programu TAČR DOPRAVA2020+

29.4.2021 bude vyhlášena 5. výzva programu TAČR Prostředí pro život.

13.5.2021 bude vyhlášena 3. výzva programu TAČR DELTA2. 

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Informační zdroje k výzvám a grantům

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

Eureka Oblíbený grantový program pro mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji. 

INTER-EUREKA, MŠMT ČR (msmt.cz)

Eureka | Home (eurekanetwork.org)

OP JAK MŠMT Operační program "Jan Amos Komenský" na výzkum a vývoj, nahrazující program OP VVV. OP JAK 
OP TAK MPO Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027, nahrazující OP PIK

OP TAK

HorizonEurope Přehledně zpracovaný web Technologického centra AV ČR k výzvám a programu HorizonEurope Výzvy Horizont Evropa | Portál Horizont Evropa
Finančí podpora start-upům Czechinvest Programy agentury CzechInvest pro start-upy a spin-offy Služby pro startupy - CzechInvest
Technologická inkubace Czechinvest Program podpory technologických inkubátorů a start-upů/spin-offů Technologická inkubace
NAKI III Program ministerstva kultury NAKI, který podporuje mj. i transfer technologií. Nyní v přípravě aktualizace programu. Vyhlížíme další výzvy. NAKI III
Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2021 - 2027 Připravovaný oblíbený program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji.  Programové období 2021-2027 | INTERREG (by-cz.eu)

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Veřejné soutěže ve VVI Přehled připravovaných, běžících a ukončených programů podpory vědy, výzkumu a inovací v Informačním systému VaVaI. Vyhledávání - IS VaVaI

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV MŠMT

MSMT Vyzvy

TAČR

Programy a výzvy agentury TAČR zaměřené na aplikovaný výzkum. Programy a soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

GAČR

Výzvy pro základní výzkum. Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Technologické centrum Praha

Informace o možnostech spolupráce a výzvách v rámci programu Horizont Evropa.

Výzvy Horizont Evropa

Granty a tendry Evropské komise

Grantové výzvy a tendry všech programů Evropské komise vč. HorizonEurope. Lze dobře filtrovat a vyhledávat. Výzvy EK vč. HorizonEurope

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Fondy EHP a Norska

Fondy Lichtenštejnska, Islandu a Norska na podporu spolupráce vč. VaV.

Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

InterExcellence II

Zahrnuje programy Inter-Eureka, Inter-Cost a Inter-Action. Výzvy od podzimu 2021.

PROGRAM PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH INTER-EXCELLENCE II (2021-2029)., MŠMT ČR (msmt.cz)

EuroStars 2

Podpora MSP provádějících VaV aktivity a inovace produktů. 

EUROSTARS 2, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o grantech a výzvách na VaV

Granty a dotace - Vědavýzkum.cz (vedavyzkum.cz)

Mobility

Podpora mobility výzkumných pracovníků řešících mezinárodní výzkumné projekty.

Mobility, MŠMT ČR (msmt.cz)

OP Praha Pól růstu

Výzvy v rámci operačního programu hl.města Prahy.

Výzvy - penizeproprahu

Dotace kraje Vysočina Dotační možnosti kraje Vysočina vč. inovačních voucherů umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Dotační možnosti
Inovační vouchery Prahy Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Home - Pražský voucher Pražský voucher (prazskyvoucher.cz)
Inovační vouchery kraje Karlovarského Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery | KARP-KV
Inovační vouchery kraje Jihočeského

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Jihočeské vouchery

Dotace Moravskoslezského kraje

Různé dotační programy MS kraje. 

Dotace MS kraje

Dotace kraje Královéhradeckého

Dotační možnosti kraje Vysočina vč. inovačních voucherů umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Dotační možnosti

Dotační možnosti Ústeckého kraje

Dotační možnosti vč. podpory inovací a podnikání

Dotace Ústeckého kraje

Podpora inovací Libereckého kraje

Dotační podpora Regionálního inovačního programu na podporuvzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/ technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

Dotace Lib.kraje

 

Dotační možnosti Zlínského kraje

Dotační možnosti vč. asistenčních voucherů a smart akcelerátoru. 

Dotace Zlínský kraj

Dotační možnosti Středočeského kraje

Dotační možnosti vč. kreativních voucherů pro výzk.organiazce a smart akcelerátorů. 

Dotace Středoč.kraj

Dotační možnosti Olomouckého kraje

Dotační možnosti Olomouckého kraje.

Dotace Olom.kraje

Dotační možnosti Pardubického kraje

Dotační možnosti Pardubického kraje.

Dotace Pardub.kraj

Služby JIC

Dotační programy JIC vč. programu Prototypuj a ověřuj pro zakládané i založené MSP zaměřený na vytvoření a otestování prototypu budoucího produktu u zákazníků.

Dotace JIC

Prototypuj a ověřuj | JIC

Vodafone Nápad roku

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Nápad roku

Parádní nápad od PowerHub a PPink

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Parádní nápad

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy vč. spin-off/start-up

https://business.esa.int/

ESA BIC Praha a Brno Programy podpory start-upů s produkty zaměřenými na vesmírné aplikace.

Hlavní strana (esa-bic.cz)

Vyzkoušejte si grantové poradenství od JIC | JIC

Programy Ministerstva zdravotnictví  Různé dotační programy MIn.zdravotnictví.

Evropské fondy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Národní dotace

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

INTER-EXCELLENCE II/ INTER-EUREKA II

Podpora bilaterálních a multilaterálních projektů výzkumu. Zaměření na Cluster a Network projects. 

Výzkumné oblastli bez omezení.

Délka trvání projektů až 3 roky. 

15mil. Kč/výzvu ročně v r. 2024 a 2027.

30mil. Kč/výzvu ročně v letech 2025-2026.

Max. 3 mil. Kč/projekt s 1 účastníkem, v jednom kal. roce.

Max. 4 mil. Kč/projekt s více účastníky, v jednom kal. roce.

MŠMT

Podniky jako hlavní úchazeč.

Výzkumné instituce jako další účastník.

Od 24.10. DO 6.12.2023

INTER-EUREKA

SIGMA DC1: Podpora komercializace, 6. výzva

V PŘÍPRAVĚ

Podpora komercializace MSP, start-upů a průlomových řešení. Ověření výsledků aplikovaného výzkumu a jejich komerčního potenciálu.

Výstupem projektů budou studie proveditelnosti. V angličtině. Díky ní a spec. hodnocení se uchazeči budou moci přihlásit do programu EIC Accelerator.

Součástí žádosti musí být i video s představením projektu.

Délka projektu od 6 do 8 měsíců. 

Až 70% uznat. nákladů.

TAČR

MSP

Od 17.1. DO 16.3.2024

SIGMA DC1 - výzva 6 předběžné parametry

INTER-ACTION Česko-Bavorsko (LUABA24)

Podpora projektů bilaterální spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. 

Témata:

 1. Počítačové a informační vědy;
 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie;
 3. Společenské vědy;
 4. Humanitní vědy a umění.

Projekty v délce max. 2,5 roku.

Nutný "letter of intent" dokládající spolupráci stran.

90 mil. Kč/výzvu

5,5 mil. Kč/projekt

Výše dotace 25% až 100%

MŠMT

Výzkumné instituce

Od 16.9.2023 DO 30.11.2023

Výzva INTER-ACTION

Technologická inkubace Czechinvest, 3. výzva

V PŘÍPRAVĚ

3. výzva se jako předchozí zaměří na  podporu zakládání start-upů a spin-off společností, a to ve všech plánovaých technolog. oborech:

 • Mobilita
 • Kreativní průmysl
 • Cirkulární ekonomika
 • Umělá inteligence
 • Biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Zdravotnictví
 • Bezpečnostní řešení

Již nyní je možnost konzultací záměrů založit společnost v tzv. pre-inkubaci.

Režim de minimis.

Přesné podmínky výzvy budou zveřejněny.

Finční podpora - bude upřesněno

Konzultace, networking, expertní poradenství.

Czechinvest

Start-upy do stáří 5 let a čerstvě založené.

podzim 2023

Technologická inkubace 3

Registrace do předinkubace

OP JAK Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti 

Výzva je zaměřena na špičkové výzkumné záměry v oblasti humatnitních a společenských věd a spolupráci různých výzkumných institucí. Cílem je posílení tohoto oboru. 

Tematicky jde o kategorii FORD 5 a 6 a témata národní RIS3 strategie.

Podpořené aktivity projektů:

Řízení projektů

Realizace výzkumných záměrů

Mobility

Modernizace infrastruktury

Povinní jsou min. 2 partneři v projektu.

Max. délka projektu 48 měsíců. 

2 mld. Kč/výzvu

Max. 150 mil. Kč/projekt

MŠMT

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Od 31.8.2023 DO 11.4.2024

OP JAK SHUV call

OP JAK Mezisektorová spolupráce

 

Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní 
společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

3 povinné a 3 volitelné aktivity (řízení projektů, realizace spolupráce nebo projektů VaV s aplikační sférou, příprava společných žádostí, modernizace infrastruktury, výuka).

Délka tvrání projektů od 36 do 66 měsíců.

Projekty v hodnotě 20 - 100 mil. Kč.

1,75 mld. Kč na výzvu.

MŠMT

Výzkumné organizace

Od 28.6.2023 DO 14.2.2024

Mezisektorová spolupráce

OP JAK Mezisektorová spolupráce pro ITI

 

Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní 
společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Zaměření na projekty, které jsou v souladu s integrovanou územní 
strategií / strategickým rámcem v rámci nástroje Integrovaných teritoriálních investic (dále jen „ITI“).

3 povinné a 3 volitelné aktivity (řízení projektů, realizace spolupráce nebo projektů VaV s aplikační sférou, příprava společných žádostí, modernizace infrastruktury, výuka).

Délka tvrání projektů od 36 do 66 měsíců

Projekty v hodnotě 20 - 100 mil. Kč.

2,522 mld. Kč na výzvu.

MŠMT

Výzkumné organizace

Od 31.7.2023 DO 28.2.2025

(Uzávěrky: do 31.12.2024 každý poslední v měsíci. Od 1.1.2025 průběžně).

Mezisektorová spolupráce ITI

OP TAK Služby infrastruktury - ITI - I

Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP.

Realizace mimo NUTS II (Praha).

Dotace 1,5 mld. Kč na výzvu

Max 250 mil. Kč/projekt

Výše dotace až 75%

MPO

Malé a střední podniky

Velké podniky

Výzkumné organizace

Provozovatelé výzkumné infrastruktury

Od 29.9.2023 DO 20.9.2024

Výzva Služby infrastruktury

OP TAK Proof-of-Concept

V PŘÍPRAVĚ

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Realizace mimo NUTS II (Praha).

200 mil. Kč na výzvu

MPO

MSP

Bude upřesněno

Harmonogram výzev OP TAK

OP TAK Inovace II

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) 


b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 

Realizace mimo NUTS II (Praha).

1 mld. Kč na výzvu

MPO

MSP a malá společnost se střední tržní kapitalizací

Od 2.10.2023 DO 11.1.2024

Harmonogram výzev OP TAK

THÉTA 2 PP1 + PP2

Výzkum a vývoj v energetice. 

Podprogram 1: Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podtémata: dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Mezisektorová spolupráce.

Podprogram 2: Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Zaměření na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi v oblasti klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR. 

Projekty v délce od 12 do 48 měsíců.

Max. intenzita podpory:

P1 - 90%

P2 - 60%

Max. výše dotace na výzvu:

PP1: 110 mil. Kč, PP2: 430 mil. Kč, PP3: 360 mil. Kč

Max. výše dotace na projekt:

PP1: 10 mil. Kč, PP2 a PP3: není stanoveno

TAČR

Podniky

Výzkumné organizace

Od 6.9. 2023 

DO 27.10.2023

Výzva Théta2

TREND 11 PP2 "Nováčci"

Zahájení vlastních výzkumných aktivit v podnicích s malou zkušeností s výzkumem a vývojem.

Pro podniky, které nečerpaly v posledních 5 letech podporu na výzkum a vývoj vyšší jak 1 mil. Kč.

Projekty na 12-42 měsíců

Max. 15 mil. Kč na projekt

Intenzita dotace: 80%

TAČR

Výzkumné organizace

Podniky

Od 5.10. DO 22.11. 2023

Předběžné parametry

SIGMA DC1 Předaplikační výzkum Proof-of-Concept

V PŘÍPRAVĚ

Podpora nových a zefektivnění stávajících systémů transferu výsledků VaV do praxe a Proof-of-Concept projektů.

Navazuje na program GAMA2.

Projekty na 24-48 měsíců.

Max. 15 mil. Kč na projekt

Intenzita dotace: 80%

TAČR

Výzkumné organizace

Podniky (další účastník)

Od 22.11.2023 DO 17.1. 2024

Předběžné parametry

Posun termínu

SIGMA DC5 

Dlouhodobé výzkumné záměry

V PŘÍPRAVĚ

 

 

TAČR

 

prosinec 2023

Harmonogram výzev 2023

OP TAK Inovační vouchery II

Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací a akredit.laboratoří (měření, testování, diagnostika, certifikace výrobků, zpracování nových technol.postupů, vývoj nového produktu, funkčního vzorku, prototypu, SW, HW, tvorba metod a procesů aj.).

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Dotace na 1 projekt min. 50 000. Kč a max. 1 mil. Kč.

Míra podpory:

50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů:

75 % u výdajů v rozsahu 66 667 – 499 999 Kč

50 % u výdajů v rozsahu 500 000 – 1 999 999 Kč.

Režim de minimis

MPO

Malé a střední podniky

Od 16.1.2023 DO 1.2.2024

Inovační vouchery II

OP TAK - Inovační vouchery - ochrana práv prům.vlastnictví - výzva I

Podporu lze žádat na služby patentových zástupců:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Výzva naopak nepodpoří udělení národního a mezinárodního patentu a udržovací poplatky.

Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

Režím de minimis.

50 mil. Kč/výzvu

50 - 500 tis. Kč/projekt

Výše dotace: 75% způs.výdajů

MPO

Malé a střední podniky

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Od 15.8.2022 DO 31.12.2023

Inovační vouchery I

Středočeské inovační vouchery

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

4 mil. Kč/výzvu

50 - 500 000 Kč/projekt

Proplácení ex-post

Středočeský kraj Podniky Středočeského kraje Průběžná Inovační voucher - Středoč.kraj
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

Partnerství pro biodiverzitu

Mezinárodní výzva má podtitul:

Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS

Výzkumná témata:

 • Synergies and trade-offs of Nature-based solutions in the context of human well-being
 • Nature-based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
 • The contribution of Nature-based solutions for just transformative change

Podávají se zkrácené návrhy projektů.

Projekt podává mezin. konsorcium, kde jsou min. 3 partneři ze 3 různých členských zemí výzvy. Přehled zemí je uveden ve výzvě.

26.9. se koná informační webinář.

Podmínky výzvy jsou stejné jako u programu SIGMA DC4 - Mezinárodní spolupráce.

680 000 eur/výzvu

170 000 eur/projekt

Intenzita podpory 80%

TAČR

výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu

Od 11.9. DO 10.11.2023

Výzva Partnerství pro biodiverzitu

DUT Call

Mezinárodní výzva evropského partnerství DUT - Driving Urban Transition vyhlašovaného sítí JPI Urban Europe.

Témata:

Positive Energy Districts Pathway (PED):

 • Energy Resilience and Energy Poverty
 • Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-Minutes City Pathway (15mC):

 • Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Podmínky stejné jako u programu SIGMA DC4-Mezinárodní spolupráce.

Mezinárodní konsorcia z min. 3 partnerů, z toho 2 z členských či přidružených zemí (jt. např. Belgie, Dánsko, Finsko, Bulharsko, Francie, Estonsko, Island, Kanada, Německo, Šýcarsko, Turecko aj.).

12.9. a 10.10. proběhnou webináře. 

380 000 eur pro PED výzvu

380 000 eur pro 15mC výzvu

max. 200 000 eur pro 1 projekt.

Výše dotace max. 80%.

TAČR

JPI Urban Europe

Výzkumné organizace

Podniky

Od 1.9. DO 21.11.2023

DUT Call a webináře

 

Clean Energy Transition Call 2023

Podpora výzkumným projektům v oblasti energetické transformace (čisté energie).

Projekty se přihlašují do tzv. Call Modules (podtémata) rozdělených do 4 h. témat:

TRI 1: Net-zero emission energy system

TRI3: Storage technologies, renewable fuels and CCU/CCS

TRI5: Regional energy systems

TRI7: Built environment

Pravidla výzvy stejná jako u programu SIGMA.

Projekt podává mezin. konsorcium složené z min. 3 partnerů ze 3 nezávislých způsobilých partnerů ze 3 zemí (z toho min. 2 z členských zemí EU či přidružených k HEurope)..

Výše dotace na výzvu je 760 000 eur

Výše dotace na projekt je 175 000 eur

Intenzita dotace je 80%

TAČR

MPO

MŽP

Výzkumné organiizace

Podniky

Od 20.9. DO 22.11.2023

CET 2023

Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services

Výzva podpoří projekty zaměřené na vyšší bezpečnost vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu.

Podrobné znění témat i zapojených zemí je uvedno na odkazu výzvy.

Podmínky jsou stejné jako u programu TAČR SIGMA DC4 - Mezinárodní spolupráce.

Projekt podává mezin. konsorcium až 7 partnerů (z toho 1 samofinancovaný a min. 3 partneři ze 3 různých členských zemí).

Podávají se zkrácené návrhy projektů.

450 000 eur/výzvu

150 000 eur/projekt

Max. intenzita podpory projektu české strany je 80%.

TAČR

Podniky

Výzkumné instituce

Od 12.9. DO 13.11.2023

Water4all

Eureka Open Call for Network Projects Aplications

 

Podpora tvorby projektů a konsorcií se zaměřením na výzkum, vývoj produktu, procesu nebo služby.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka a min. 1 podnik.

Max 50% nákladů pro MSP a výzk.organiizace, resp. 30% pro velké podniky nebo 115 000 euro/projekt/1 partner, příp. 150 000 euro/projekt/2 a více partnerů.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 1.1.2020

DO 31.12.2025

Eureka Open call

Challenge Fund

V PŘÍPRAVĚ

Výzva programu Czech-UNDP Partnership for SDGs podporující bilaterální výzkumné projekty se státy: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. 

Cílem projektů jsou inovace v oblastech technických inovací, zemědělství, nakládání s odpady, zdravotnictví, komunitního plánování nebo implementace moderních technologií v dopravě. 

Délka projektů je max. 12 měsíců. 

V případě zájmu je nutné se co nejdříve registrovat.

20 - 40 000 USD/projekt

Intenzita podpory: max. 80%, zbytek kofinancování.

UNDP

soukromé firmy

univerzity

výzkumná centra

neziskové organizace

 

Challenge Fund Call

Kaskádové granty HorizonEurope

Kaskádové financování je podporou Evropské komise pro třetí strany projektů a větší zapojení start-upů, MSP a mid caps.

Výzvy vyhlašované konsorcii projektů financovaných z programu HorizonEurope (HE). Zaměřené na technologie ve fázi TRL5-6 (prototypy), které hledají validaci, testování či propojení s technologiemi řešenými v projektech HE.

Řídí se pravidly jednotlivých projektů.

různé, jednotky až desítky tis. euro/projekt

Konsorcia projektů financovaných EK (typicky HorizonEurope/2020)

malé a střední podniky

mid-caps

start-upy

průběžně

Cascade funded projects

 

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.