Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 3.12. 2021

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

26.11.2021 TAČR zveřejnil předběžné parametry programu GAMA2, podprogramu 2 zaměřeného na tvorbu studií proveditelnosti nových, malých a středních podniků s vyhlášením v lednu 2022. Viz Gama2, PP2

16.9.2021 - Dne 13.9. byl spuštěn nový dotační program financovaný univerzitou MIT-Czech Republic Seed Fund s dotací až 25 000 dolarů, zaměřený na podporu začínajících vědeckých spoluprací. Vice v našem přehledu "Mezinárodní dotační příležitosti".

3.9.2021 - JIC, MIC a TAČR pořádají ve čtvrtek 9.9.2021 od 13.00 do 16.30, fyzicky i on-line, workshop k programu EIC Accelerator, který je určený start-upům a spin-offům. Workshop je zdarma. Bližší informace a registrace ZDE

1.9.2021 - MPO vydal pracovní program pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkureceschopnost OP TAK. První výzvy se očkávají v březnu 2022. Více ZDE

13.8. 2021 Přidali jsme a aktualizovali přehled informačních zdrojů dotačních programů, které můžete sledovat samostatně, v záložce "Informační zdroje k výzvám a grantům".

13.8.2021 V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

2.8.2021 - přidáno oznámení o prodloužení termínu podání projektových žádostí v programu OP Aplikace, výzva IX, a to do 1.9.2021.

23.7.2021 - přidali jsme informaci o výzvách TAČR k programům ÉTA a NCK s plánovaným vyhlášením v listopadu 2021. Harmonogram výzev TAČR

16.7.2021 - doplněny výzvy z programu HorizonEurope viz Výzvy HorizonEurope

24.6.2021 - přidali jsme běžící a patrně poslední výzvy OP PIK (Inovace, Aplikace, Potenciál a Poradenství)

Do 31.5.2021 mohou vědečtí pracovníci a PhD studenti podávat žádosti o projekty s finanční dotací až 200 000 Kč od společnosti Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Českou mikroskpickou společností. Více ZDE

Do 15.5.2021 lze přihlašovat své inovativní nápady do soutěže Vodafone Nápad roku. Výherci mohou získat finanční odměnu a investici. Více ZDE

Do 14.5.2021 lze podávat žádosti o dotaci na podporu start-upů/spin-offů do programů Czechinvest. Více ZDE

16.4.2021 MŠMT schválilo program OP Jan Amos Komenský navazující na OP VVV. OP JAK poběží do r. 2027. Rozpočet činí 90 mld. Kč z toho 43 mld. Kč na VaV. Více informací vč. dokumentu ZDE

15.4.2021 bude vyhlášena 3. výzva v programu TAČR DOPRAVA2020+

29.4.2021 bude vyhlášena 5. výzva programu TAČR Prostředí pro život.

13.5.2021 bude vyhlášena 3. výzva programu TAČR DELTA2. 

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Informační zdroje k výzvám a grantům

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

Eureka Oblíbený grantový program pro mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji. 

INTER-EUREKA, MŠMT ČR (msmt.cz)

Eureka | Home (eurekanetwork.org)

OP JAK MŠMT Připravovaný operační program "Jan Amos Komenský" na výzkum a vývoj, nahrazující program OP VVV. OP JAK 
OP TAK MPO Připravovaný operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027, nahrazující OP PIK

OP TAK

OP TAK 2 - MPO

HorizonEurope Přehledně zpracovaný web Technologického centra AV ČR k výzvám a programu HorizonEurope Výzvy Horizont Evropa | Portál Horizont Evropa
Finančí podpora start-upům Czechinvest Programy agentury CzechInvest pro start-upy a spin-offy Služby pro startupy - CzechInvest
Technologická inkubace Czechinvest Připravovaný program podpory technologických inkubátorů a start-upů/spin-offů Technologická inkubace
NAKI III Program ministerstva kultury NAKI, který podporuje mj. i transfer technologií. Nyní v přípravě aktualizace programu. Vyhlížíme další výzvy. NAKI III
Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2021 - 2027 Připravovaný oblíbený program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji.  Programové období 2021-2027 | INTERREG (by-cz.eu)

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Veřejné soutěže ve VVI Přehled připravovaných, běžících a ukončených programů podpory vědy, výzkumu a inovací v Informačním systému VaVaI. Vyhledávání - IS VaVaI

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV MŠMT

MSMT Vyzvy

TAČR

Programy a výzvy agentury TAČR zaměřené na aplikovaný výzkum. Programy a soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

GAČR

Výzvy pro základní výzkum. Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce v rámci COVID ve VaV EU i jednotlivých států jako Horizon2020 a velké infrastruktury ESFRI.

TCAV programy

Granty a tendry Evropské komise

Grantové výzvy a tendry všech programů Evropské komise vč. HorizonEurope. Lze dobře filtrovat a vyhledávat. Výzvy EK vč. HorizonEurope

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Fondy EHP a Norska

Fondy Lichtenštejnska, Islandu a Norska na podporu spolupráce vč. VaV.

Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

InterExcellence II

Zahrnuje programy Inter-Eureka, Inter-Cost a Inter-Action. Výzvy od podzimu 2021.

PROGRAM PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH INTER-EXCELLENCE II (2021-2029)., MŠMT ČR (msmt.cz)

EuroStars 2

Podpora MSP provádějících VaV aktivity a inovace produktů. 

EUROSTARS 2, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o grantech a výzvách na VaV

Granty a dotace - Vědavýzkum.cz (vedavyzkum.cz)

Mobility

Podpora mobility výzkumných pracovníků řešících mezinárodní výzkumné projekty.

Mobility, MŠMT ČR (msmt.cz)

API MPO - programy OP PIK

Přehled výzev a programů na portále OP PIK.

Programy podpory - API (agentura-api.org)

OP Praha Pól růstu

Výzvy v rámci operačního programu hl.města Prahy.

Výzvy - penizeproprahu

Inovační vouchery kraje Vysočina Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery 2021 – program na podporu inovačních aktivit firem v Kraji Vysočina | Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)
Inovační vouchery Prahy Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Home - Pražský voucher Pražský voucher (prazskyvoucher.cz)
Inovační vouchery kraje Karlovarského Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery | KARP-KV
Inovační vouchery kraje Jihočeského

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Přijímáme žádosti o Jihočeské podnikatelské vouchery | Novinky | Jihočeské podnikatelské vouchery (inovoucher.cz)

Dotace Moravskoslezského kraje

Různé dotační programy MS kraje. 

Dotace | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Inovační vouchery kraje Královéhradeckého

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)

Služby JIC

Dotační program pro zakládané i založené MSP zaměřený na vytvoření a otestování prototypu budoucího produktu u zákazníků.

Prototypuj a ověřuj | JIC

Vodafone Nápad roku

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Nápad roku 2021 | Nápad roku (napadroku.cz)

Parádní nápad od PowerHub a PPink

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Parádní nápad – Parádní nápad 2021 je zde! (powerhub.cz)

T-Mobile rozjezdy

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

T-Mobile Rozjezdy | T-Mobile Rozjezdy

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy vč. spin-off/start-up

https://business.esa.int/

ESA BIC Praha a Brno Programy podpory start-upů s produkty zaměřenými na vesmírné aplikace.

Hlavní strana (esa-bic.cz)

Vyzkoušejte si grantové poradenství od JIC | JIC

Programy Ministerstva zdravotnictví  Různé dotační programy MIn.zdravotnictví. Evropské fondy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

Asistenční vouchery Praha

Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích institucí se sídlem v Praze. 

12 mil. Kč/výzvu

100 - 900 000 Kč/projekt

90% míra dotace

Hl.m.Praha

Pražský inovační institut

Výzkumné organizace

Univerzity

Firmy

Veřejná správa

se sídlem v Praze

Od 31.12.2021 DO 31.5.2022

Vouchery

GAMA 2, Podprogram 2 - předběžné parametry

Výzva podpoří vytvoření studií proveditelnosti u nově založených, malých a středních podniků. 

max. 1 mil. Kč/projekt

23,5 mil. Kč/soutěž

Dotace: 55%

Nutné kofinancování 45%

TAČR

nově založené podniky

malé a střední podniky

Od 19. ledna 2022 DO 10. 3. 2022

GAMA 2 - PP2

Středočeské inovační vouchery

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

4 mil. Kč/výzvu

50 - 500 000 Kč/projekt

Proplácení ex-post

Středočeský kraj Podniky Středočeského kraje Průběžná Inovační voucher - Středoč.kraj

ESA BIC projekty

Projekty ESA BIC Praha a Brno podporující vznik inovativních start-upů/spin-offů s technologiemi pro kosmický průmysl nebo pozemní aplikace. 

50 tis. € na 2 roky inkubace + zvýhodnění služby

Magistrát m.Brna

Magistrát hl.m.Prahy

Začínající spin-off, start-upy do 5 let, inovátoři s business nápadem

průběžně/ podzim 2021

ESA BIC

ESA BIC Brno

ÉTA - 6. výzva

Zatím nejsou známy

Program zaměřený na projekty v oblasti aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Není známo TAČR Výzkumné organizace, podniky Plánované vyhlášení v listopadu 2021 ÉTA 6v

Národní centra kompetence - 

Zatím nejsou známy

Program zaměřený na dlouhodobé propojení výzkumných center, aplikovaného výzkumu a transferu technologií.

Není známo TAČR Výzkumné organizace, podniky Plánované vyhlášení v listopadu 2021 NCK

Trend - 5. výzva

Podpora pro podniky se zájmem rozšíření svých inovací na zahraniční trhy.

Není známo TAČR Výzkumné organizace, podniky Plánované vyhlášení v prosinci 2021 Program TREND - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP

PRODLOUŽENÝ DEADLINE!!

Finance na poradenské služby pro MSP, zejména získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a dále na zpracování hodnocení vodního hospodářství
průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.
50 000 Kč až 1 mil. Kč na 1 projekt. Max. 50% způsobilých nákladů. MPO MSP  OD 8.2.2021 DO 31.12.2021 OP Poradenství
OP INOVAČNÍ VOUCHERY Vhodné pro MSP poptávající výzkumné znalosti od v.v.i.
Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb kromě výzkumu (měření, testování, diagnostika aj.)

U rozpočtu 58 824 Kč až 499 999 Kč

Dotace:

max.75%, 85% (u projektů řešících sucho)

U rozpočtu:
500 000 Kč až 1 999 999 Kč

Dotace

max.50%

MPO Podniky - MSP

Od 1.7.2020

DO 31.12.2022

INOVAČNÍ VOUCHERY VÝZVA VI
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

Eureka Xecs call for projects

Podpora komunity ECS - Electronic Components and Systems. Podpora aplikačně orientovaných výstupů s ohledem na potřeby trhu.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka.

Platí pro každý stát zvlášť Pro ČR nutné zjistit u MŠMT.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 28. 9. 2021

DO 28.2.2022

Xecs Eureka

Eureka Smart Call for Projects

Podpora tzv. Eureka klastru v oblastech:

 • Advanced Manufacturing Processes
 • Intelligent & Adaptive Manufacturing Systems
 • Person-Machine Collaboration
 • Sustainable Manufacturing
 • Digital, Virtual & Efficient Companies
 • Customer-Based manufacturing

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka.

Platí pro každý stát zvlášť Pro ČR nutné zjistit u MŠMT.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 20.9.2021 DO 3.5.2022

Eureka-SmartCall

Eureka Open Call for Network Projects Aplications

 

Podpora tvorby projektů a konsorcií se zaměřením na výzkum, vývoj produktu, procesu nebo služby.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka a min. 1 podnik.

Max 50% nákladů pro MSP a výzk.organiizace, resp. 30% pro velké podniky nebo 115 000 euro/projekt/1 partner, příp. 150 000 euro/projekt/2 a více partnerů.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 1.1.2020

DO 31.12.2025

Eureka Open call

INTER-EXCELLENCE II

podprogram INTER-ACTION – LUABA22 - ČR - Bavorsko

 

Podpora bilaterálních projektů partnerů z ČR a Bavorska u základního, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Témata: 

 • Informační a komunikační vědy
 • Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
 • Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění

Dotace 25% až 100% dle katerogie výzkumu

12 mil. Kč/program tj. roky 2022 až 2024.

max. 1,2 mil. Kč/českou část projektu

Max. 10 projektů bude podpořeno

Doba řešení: max. 30 měsíců

MŠMT

Výzkumné organizace

Od 11.11.2021 DO 31.1.2022

Interexcellence II

MIT-Czech Rep. Seed Fund

Nově spuštěný fond MIT univerzity pro vědce a studenty z MIT a České republiky. Fond je zaměřený na vznik vědeckých kontaktů a začínajících spoluprací a projektů. Financuje cestovné a náklady na jednání v ČR i MIT. Délka projektů max. 20 měsíců. 25 000 USD

MIT Fond

Výzkumné instituce, neziskové instituce.

Složení týmů: Vědečtí pracovníci, PhD, absolventi a studenti VŠ oborů.

Od 13.9.2021 DO 13.12.2021

Žádosti MIT International Science and Technology Initiatis (MISTI) (myreviewroom.com)

Vyhledání partnera z MIT Research | MIT - Massachusetts Institute of Technology

Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2021)

HORIZON

Podpora inovací v oblastli boje s klimat.změnami, CO2. 1,5 mld. euro

Horizon

 

Od 26.10.2021 DO 3.3.2022

Innovation Fund Large Scale

Climate Neutral and Circular Innovative Materials Technologies Open Innovation Test Beds

Establish Open Innovation Test Beds (OITB) by upgrading existing or developing new materials facilities and pilot lines, and made available services for the design, development, testing, regulatory and environmental assessment and upscaling to industry and interested parties, specially SMEs;

34 mil. euro

Horizon

 

Od 12.10.2021 DO 30.3.2022

Open Innovation Test Bed

"Innovate to transform" support for  SMEs sustainability transition (CSA) HORIZON

Podpore propojení sítí jako EEN, OTB, EDIH, ECCP, akadem.institucí aj. za účelem poskytování služeb SME skrze výzvy: A) Advisory services a B) Financial support in the form of ‘Third party financing’. 

10 mil. euro

Horizon

EEN, OTB, EDIH, ECCP

Od 12.10. 2021 DO 30.3.2022

SME CSA

 

Neuniklo vám

Vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace. Najdete je zde.

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.