Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 2. 6. 2021

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

Do 31.5.2021 mohou vědečtí pracovníci a PhD studenti podávat žádosti o projekty s finanční dotací až 200 000 Kč od společnosti Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Českou mikroskpickou společností. Více ZDE

Do 15.5.2021 lze přihlašovat své inovativní nápady do soutěže Vodafone Nápad roku. Výherci mohou získat finanční odměnu a investici. Více ZDE

Do 14.5.2021 lze podávat žádosti o dotaci na podporu start-upů/spin-offů do programů Czechinvest. Více ZDE

16.4.2021 MŠMT schválilo program OP Jan Amos Komenský navazující na OP VVV. OP JAK poběží do r. 2027. Rozpočet činí 90 mld. Kč z toho 43 mld. Kč na VaV. Více informací vč. dokumentu ZDE

15.4.2021 bude vyhlášena 3. výzva v programu TAČR DOPRAVA2020+

29.4.2021 bude vyhlášena 5. výzva programu TAČR Prostředí pro život.

13.5.2021 bude vyhlášena 3. výzva programu TAČR DELTA2. 

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

On-line platformy spolupráce

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

ERA Corona Platform

Webová platforma Evropské komise s informacemi o finančních možnostech k řešení COVID-19

ERA Corona

WHO

Web Světové zdravotnické organizace WHO sdružující veškeré dostupné informace ke COVID-19 vč. výzkumných aktivit a vědeckých článků

WHO COVID-19

EUvsVirus Hackathon

První pan-evropský hackathon k řešení COVID-19, který nabídne propojení všech zájemců o vývoj relevantních inovací a sdílení znalostí z řad výzkumníků, výrobců, spotřebitelů apod.

https://euvsvirus.org/​ 

Amazon

Společnost Amazon dává prostřednictvím AWS Data Lake k dispozici volný přístup k datasetu obsahující aktuální repositář dat týkajících se šíření a charakteru koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Jde o data Johns Hopkins, The New York Times, ESRI, Palantir, Beds a Equipment Availability. Součástí je i odkaz na dashboard ukazující aktuální stavy nemoci COVID-19 ve světě. 

https://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-public-data-lake-for-analysis-of-covid-19-data/ 

https://covid19-lake.s3.us-east-2.amazonaws.com/dashboard.html?dashboardName=COVID-19 

The Country for the Future

Web poskytující základní informace o vládní Inovační strategii ČR 2019-2030 "Česká republika: země pro budoucnost" (The Country for the future). Obsahuje rovněž přehled vybraných finančních nástrojů pro inovace související s pandemií COVID-19. 

Country for Future - COVID19

Spojujemecesko

Portál vlády ČR soustřeďující informace a programy pomoci ke COVID19.

www.spojujemecesko.cz

Laboratoře AV proti koronaviru

Web AVČR zaměřený na prezentaci laboratoří AV ČR a jejich služeb v boji proti koronaviru.

https://www.laboratore-proti-koronaviru.cz/

CoVpoint

Nabídky a poptávky produktů, služeb, spoluprací.

CoVpoint

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

BusinessInfo

Přehled pomoci podnikům – finance, poradenství.

Bussinesinfo

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV

MSMT Vyzvy

TAČR

Info k řešeným a hodnoceným projektům. Kontakty.

https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/

https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

GAČR

Aktuální info v souvislosti s COVID-19. Nové výzvy.

GACR COVID-19

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce ve VaV EU i jednotlivých států jako Horizon2020 a velké infrastruktury ESFRI.

TCAV programy

Evropská komise

Web EK k VaV v oblasti koronaviru

EC R&D COVID

LIFE Calls

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o aktuálním dění v oblasti VaV

www.vedavyzkum.cz

OPPIK

Přehled výzev a programů na portále OP PIK.

https://www.oppik.cz/dotacni-radce/prakticky-prehled-dostupna-podpora-na-zachranu-podnikani-i-boj-s-covid-19

Pomáháme2020

Portál nabídek a poptávek institucí a firem pro zajištění roušek a respirátorů.

https://www.pomahame2020.cz/

Právo v roušce

Vzory smluv různých oblastí práva vč. obchodního a veřejných zakázek.

https://pravovrousce.cz/

Právo a koronavirus

On-line právní poradna k různým otázkám a situacím spojeným s koronavirem pro občany, podnikatele, zaměstnavatele. K dispozici také vzorové právní texty do smluv. 

www.koronavirus-pravo.cz

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy

https://business.esa.int/

ECCP

Portál COVID-19 Industrial Cluster Response Portal jako informační a nabídkovýpoptávkový kanál pro evropské podniky provozovaný Platformou pro spolupráci evropských klastrů 

EU Cluster 

CIIBS

Nabídka bezplatných služeb Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (CIISB) při Masarykově univerzitě

CIIBS Offer 

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 10. 6. 2021

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

GAMA2 - 3. veřejná soutěž - 2. podprogram

Podpora komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje MSP a start-upů.

Finance na: studii proveditelnosti s možností expanze na zahran.trhy.

Mezinárodního kouče.

Zapojení se do soutěže o účast v EIC Accelerator

Projekt musí být podán v angličtině.

55%

Až 1 mil. Kč/projekt.

TAČR

MSP

Start-upy

Od 3.6.2021

Do 21.7.2021

GAMA2 - MSP
Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

Nákup poradenských služeb pro MSP pro:

a) získání nových certifikátů pro podnikání

b) zpracování hodnocení vodního hospodářství

Dotace 50 000 Kč až 1 mil. Kč

50% uznat.nákladů

MPO

MSP

spin-off/start-up

Od 1.3.2021 Do 30.6.2021

Poradenství
DELTA2 - 3. výzva Mezinárodní aplikovaný výzkum a vývoj.
Partnerské státy: Německo, Kanada, Brazílie, Čína, Jižní Korea, Izrael, Tchajwan, Vietnam
Max. délka projektu 36 měsíců.

Dotace: 300 mil. Kč na výzvu,

Max. podpora 74%

TAČR Podnik, výzkumná organizace

Od          13. 5. 2021

DO        14. 7. 2021

DELTA2
OP INOVAČNÍ VOUCHERY Vhodné pro MSP poptávající výzkumné znalosti od v.v.i.
Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb kromě výzkumu (měření, testování, diagnostika aj.)

U rozpočtu 58 824 Kč až 499 999 Kč

Dotace:

max.75%, 85% (u projektů řešících sucho)

U rozpočtu:
500 000 Kč až 1 999 999 Kč

Dotace

max.50%

MPO Podniky - MSP

Od 1.7.2020

DO 31.12.2022

INOVAČNÍ VOUCHERY VÝZVA VI
DOPRAVA2020+ 3. výzva Hlavní téma: digitalizace v dopravě
Nutný aplikační garant. 
Max. délka projektu: 48 měsíců (do r. 2026)

Uznatelné náklady: neinvestiční (osobní, subdodávky, režie, ostatní nepřímé)


Dotace: 500 mil. Kč na výzvu, 50 mil. Kč na projekt,

Max. podpora 80%

TAČR Podnik, výzkumná organizace

Od          15. 4. 2021

DO        16. 6. 2021

DOPRAVA2020+ 3
Prostředí pro život - Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu 5. výzva

Výzkum ve veřejném zájmu a s využitím ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, snižování administr.). Projekty musí zahrnout uplatnitelnost v praxi.


Max. doba realizace projektu 36 měsíců do r. 2025

Uznatelné náklady: neinvestiční (osobní, subdodávky, režie, ostatní nepřímé)


Dotace:

152 mil. Kč na výzvu, 10 mil. Kč na projekt

Max.podpora 85%

TAČR Výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu

Od        29.4.2021

DO        30. 6. 2021

Prostředí pro život
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

             
             
             
             

 

Neuniklo vám

Vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace. Najdete je zde.

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.