Zahlavi

Dotační programy VaVaI k epidemii koronaviru SARS CoV-2

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících se současnou krizí SARS CoV-2. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

TAČR 25.5.2020 ukončila agentura TAČR příjem žádostí o rozšíření realizace projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s pandemií COVID-19. Výsledky budou známy do konce června. 

MPO MPO připravuje další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0, kterou se podpoří využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru a jako přípravu na očekávanou druhou vlnu. Více ZDE a v sekci Dotační programy...

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA spustila 2 dotační programy zaměřené na COVID-19 a digitální formáty ve vědě a výuce pro spolupráci bavorských a českých výzkumných institucí. Uzávěrka podávání žádostí je 20.7.2020. Více informací ZDE 

Technologické centrum AV informuje na svém webu o vyhlášení 2. koronavirové výzvy k vyjádření zájmu o řešení 5 výzkumných téamt v programu Horizon2020-SC1. Více informací ZDE . TC AV rovněž aktualizovalo webový rozcestník věnovaný výzvám ke COVID-19 v rámci EU, tak i např. USA. Více ZDE

TAČR 26.5.2020 od 14.00 se uskuteční on-line seminář k 3. výzvě programu TREND 3, podprogram Technologičtí lídři, zaměřený na podmínky soutěže. Registrace nutná do 25.5.2020, 10.00. Více informací a regisgtrace ZDE

ČMZRB Vláda ČR dne 18.5.2020, po notifikaci EU, schválila program COVID III určený na pomoc podnikům postiženým pandemií COVID-19. Oficiálně bude vyhlášen po uzavařené dohodě se spolupracujícími bankami. Podniky mohou již nyní u svých bank zkusit o dotaci zažádat. Více ZDE

Evropská komise spustila web ERA Corona Platform sdružující informace o finančních možnostech k řešení problematiky COVID-19. Více ZDE

Ministerstvo zdravotnictví Dne 13.5.2020 vyhlásilo MZv, v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, jednostupňovou veřejnou soutěž na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Termín pro podávání projektů je 26.6.2020. Více ZDE

CTT Masarykovy univerzity Společnost Microsoft zveřjnila výzvu pro podávání projektových návrhů pro oblast COVID-19 a zdravotnictví. Žádosti lze podávat do 15.6.2020. Více ZDE

Masarykova univerzita 1. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity spustila portál shrnující aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19 v českém jazyce. Jedná se o překlady vědeckých publikací Cochrane knihovny. Bližší informaci naleznete ZDE

TAČR a Ministerstvo dopravy ČR pořádají 13.5.2020 od 12.30 webinář ke 2. výzvě programu DOPRAVA2020+. Registrace a bližší info naleznete ZDE

GAČR 30.4.2020 Agentura GAČR vyhlásila další výzvu typu "LA Granty" mezinárodní spolupráce pro boj s COVID-19. Jde o výzvu s názvem NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF – (Swiss National Science Foundation) s termín pro podávání návrhů 25.5.2020. Více ZDE 

EOSC European Open Science Fund nabízí finance v rámci Fast Track Co-Creation for COVID-19 na aktivity spojné se sdílením výzkumných, aktuálních a validovaných dat spojených s virem COVID-19. Projekty lze podávat do 30.6.2020. Více ZDE

OCRE Do 8.5.2020 byla prodloužena uzávěrka podávání žádostí IaaS vocherů pro COVID-19 pro začínající vědce, kteří jsou členy Eurodoc, CERN OpenLab a CloudSigma, za účelem přístupu ke "cloud computing" pro výzkumné účely. Více ZDE  

CETTAV 4.5.2020 Upozorňujeme na další užitečný rozcestník mezinárodní dotačních příležitostí propojujících vědu a průmysl na webu ScienceBusiness https://sciencebusiness.net/coronavirus-funding-opportunities   

TAČR Od 29.4.2020 do 15.6.2020 lze podávat projekty také do speciální 4. výzvy ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se zaměřením na témata spojená s COVID-17. Více ZDE

TAČR Od 29.4. do 24.6.2020 je možné podávat žádosti do 3. výzvy programu TREND určený k podpoře zavádění výsledků výzkumu do praxe. Vhodný pro spolupráci podniků a výzkumných organizací. Více v sekci Dotační programy a ZDE 

Ministerstvo vnitra/TAČR Od 30.4.2020 do 12.6.2020 je možné podávat projekty do 4. výzvy bezpečnostního programu ČR. Cílem jsou nové poznatky a technologie pro složky integrovaného záchranného systému ČR určené ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů. Více v sekci Dotační programy nebo ZDE 

TAČR Od 13.5. bude možné podávat projekty související s pandemií COVID-19 také do programu DELTA2, který podporuje mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Více ZDE

MPO/TAČR Informují, že příjem žádosti o podporu do XII. výzvy programu Technologie OPPIK bude odložen o týden, tj. na 4. 5. 2020 10:00. V této souvislosti bude posunut i termín pro poslední možné podání žádostí, o to z 29. 5. 2020 10:00 na 5. 6. 2020 10:00. Více ZDE

Evropská komise Do 9. června je stále otevřená výzva Fast Treck to Innovation určená k hledání firemních partnerů do aplikačně orientovaných výzkumných projektů k rychlejšímu tržnímu uplatnění a skrze podporu start-up/spin-off společnosti. Více v sekci Dotační programy a zde Výzva FTI 

WHO dnes 28.4.2020 od 15.00 vysílá diskusi na téma Global collaboration to accelerate ne COVID-19 health technologies. Účastníky budou mj. francouzský predizend Emanuel Macron, prezidentka EU Ursula von der Leyen, prezident WHO nebo Bill a Melinda Gatesovi. Lze ji sledovat zde https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/24/default-calendar/global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-tools

CZECHINVEST 23.4.2020 V úterý 28.4.2020 v 10.30 proběhne webinář (Registrace zde EU-JAPAN webinář) k programu INTER-EUREKA, kam bude možné, v rámci výzvy GlobalStars, od června do září 2020 podávat společné projekty také s japonskými firmami, spin-offy a start-upy. Více info zde https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Duben-2020/Spolecna-vyzva-GlobalStars-podpori-projekty-vyzkumne-spoluprace-mimo-jine-mezi-ceskymi-a-japonskymi

ČMZRB Začátkem května bude spuštěn program COVID III na podporu podnikům s alokací peněz až 150 mld. Kč. Více na webu www.cmzrb.cz 

MPO 23.4.2020 MPO prodlužuje termíny pro podávání projektů v několika výzvách OP PIK. Více zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-prodluzuje-terminy-pro-prijem-zadosti-u-vyzev-op-pik--254193/

GAČR 23.4.2020 K výzvě Urgent Funding SARS-COV-19, o které jsme již psali a je v sekci Dotační programy se připojil další zahraniční partner, s nímž je možné podávat společné projekty. Je jím Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko). Více zde https://gacr.cz/nova-agentura-ve-vyzve-urgent-funding-sars-cov-2/

Evropská komise EK před časem spustila iniciativu AI-ROBOTICS vs. COVID-19, do které se mohou zapojit všichni, kteří se zabývají bojem s COVID-19 pomocí robotiky a umělé inteligence. Pokud jste něco vymysleli (AI, robot), nebo jste už součástí nějaké spolupráce či máte zájem sdílet informace, připojte se zde https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance 

Horizon2020 Stále běží výzva na technologický transfer v oblasti robotiky pro medicínu v rámci výzvy projektu DIH-HERO s uzávěrkou podávání projektů 15.6.2020. Největší šanci mají projekty pomáhající s COVID-19. Více viz sekce Dotační programy nebo https://dih-hero.eu/call/technology-transfer-experiment-open-call-2020/ 

Businessinfo.cz 24.4.2020 Web informuje o plánovaném bezplatném přístupu k technickým normám ČSN pro podnikatele. Více zde https://www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-ziskaji-bezplatny-pristup-k-technickym-normam-kterymi-se-musi-ridit/ 

ČMZRB Program COVID Praha financovaný z "OP Praha - pól růstu" spuštěný 21.4.2020 byl vyčerpán do 10min. Na přelomu dubna a května bude vyhlášen program COVID III poskytující úvěry pro podniky (vč. start-up/spin-off) také skrze komerční banky. Více na www.cmzrb.cz 

Velvyslanectví SRN Informuje na svém webu o soutěži Green Talents 2020 výzkumných projektů v oblasti životního prostředí a SDGs, které je možné podávat do 19.5.2020. Výhrou je účast na dvou týdenní konferenci Science Forum a 3měsíční stáž u největších neměckých vědců a výzkumných institucí. Více zde https://www.greentalents.de/ 

TAČR Připomínka! Od 7.4. byla stanovena nová minimální délka řešení projektu v rámci 1. podprogramu programu GAMA2, a to na 2 měsícehttps://www.tacr.cz/program-gama-2-pp1-zkraceni-minimalni-delky-reseni-dilcich-projektu/

TAČR 1.4.2020 2. výzva programu Národní centra kompetence bude vyhlášena až koncem roku 2020, nikoli 29.4.2020 jak bylo plánováno. Výzva obsahuje výzkumná témata vhodná pro výzkum související se současnou situací. Více zde https://www.tacr.cz/program-nck-zmena-terminu-vyhlaseni-2-vs-a-aktualizace-parametru/

MPO/OP PIK 23.4.2020 Od 14. dubna 2020 opětovně umožněno vyhledávat informace o souhrnné výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem z dat Centrálního registru podpor malého rozsahu (registr de minimis), a to bez nutnosti předchozí registrace. urychlí podávání žádostí o podporu žadatelům zasaženým dopady pandemie COVID-19.

TAČR 24.4.2020 Připomenutí! Stále běží výzva AquaticPollutants Call 2020 s posunutým datem podání zkrácených návrhů projektů do 18.5.2020 do 17.00. Jde o mezinárodní projekty řešící znečištění vod, zejména patogeny a bakteriemi a jejich vlivu na lidské zdraví. Více zde: https://www.tacr.cz/aquaticpollutants-call-2020-posun-terminu-pro-prijem-zkracenych-navrhu-projektu/

Ministerstvo vnitra Do 25.5.2020 lze podávat projekty do programu IMPAKT1 "Strategická podpora bezpečnostního výzkumu ČR", podpogramu 3 "Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu". Témata: bezpečnostní hrozby státu jako jsou kyberbezpečnost, snižování rizik katastrof, CBRN ochrana, bezpečnostní témata rámcových programů EU. Projekty podpoří vybudování/udržení mezinárodních partnerství, semináře/workshiopy, informační podporu atd. Více informací v sekci Dotační programy a zde https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx 

ESA vyhlásila ve spolupráci s Evropskou komisí a skupinou Euro Data Cube soutěž s názvem: „COVID-19 Custom Script Contest“, která se zaměří na využití satelitních dat k monitorování a zmírnění krize spojené s pandemií. Soutěž proběhne do 31. 5. 2020 s možným prodloužením uzávěrky. Hodnocení proběhne průběžně a vítězové získají výhru ve výši od 1 000 do 5 000 EUR. Více informací je uvedeno https://www.sentinel-hub.com/contest

Evropská komise 19.4.2020 Do sekce "On-line platformy spolupráce" byl přidán odkaz na přehled dotačních možností z programu LIFE zaměřeného na životní prostředi a klima s ohledem na COVID-19 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals , které stojí za to sledovat. 30.4.2020 pořádá EK informační dne. Registrace možná zde https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day. V té souvislosti Ministerstvo živ.prostředí ČR oznámilo prodloužení lhůt pro podání žádosti - do programu Životní prostředí do 25.5.2020 a do programu Klima do 10.8.2020. viz https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2020

TAČR 16.4.2020 oznámila spuštění 4. kola programu ÉTA dne 29.4.2020 se zaměřením na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Podrobnosti v sekci Dotační programy a zde https://www.tacr.cz/program-eta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-4-vs/

MPO/AIP 16.4.2020 vyhlásilo očekávanou výzvu Inovační vouchery COVID-19. Více v sekci Dotační programy a zde https://www.agentura-api.org/cs/vyhlasena-vyzva-v-covid-19-programu-podpory-inovacni-vouchery/

Ministerstvo dopravy/TAČR 15.4.2020 MD a TAČR vyhlásili 2. veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2020+, ve které budou rovněž podpořeny projekty řešící mimořádné situace kolem COVID-19. Více v sekci Dotační programy nebo zde https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

JRC/Evropská komise 16.4.2020 Evropská komise spouští první pan-evropský hackathon k řešení COVID-19 nazvaný #EUvsVirus - The Pan European hackathon. Cílem je přivést dohromady vývojáře, výzkumníky, podnikatele a další, kteří mají o spolupráci zájem. Proběhne ve dnech 24. až 26.4.2020. Více informací zde https://euvsvirus.org/​ a v sekci "On-line platformy spolupráce". 

MPO 16.4.2020 MPO umožňuje zažádat o navýšení podpory u běžících projektů v programech TRIO zaměřených na boj s COVID-19.https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/moznost-navyseni-podpory-projektu-v-programu-trio-zamerenych-na-covid-19

Evropská komise 16.4.2020 EK schválila český režim státní podpory pro výrobu produktů na boj s koronavirem do výše až 37 mil. euro (cca 1 mld. Kč) určené podnikům. https://www.euroskop.cz/8952/34845/clanek/ek-schvalila-cesky-rezim-statni-podpory-pro-vyrobu-produktu-na-boj-s-koronavirem/

MPO/API 19. 3. 2020 „Lhůty výzev v programu OP PIK jsou prodlouženy o 30 dní. Prodloužení se týká pouze výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020.“ https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-terminu-vyzev-op-pik/

TAČR – „TAČR dává prostor řešitelům běžících projektů k rozšíření výzkumných aktivit směrem k řešení COVID 19. Žádá příjemce programů GAMA2, aby podporovali projekty zaměřené na COVID19 a příjemce DELTA2, aby zvážili zaměření projektů tímto směrem. Řešitelé budou moci požádat o rozšíření aktivit. TAČR se jim ozve.“ https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

TAČR „Vliv karanténních opatření na projekty VaV - TAČR umožní zažádat o změnu harmonogramu projektu.“ https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/

TAČR „Pokud si nejste jisti dalšími kroky Vašeho projektu, můžete využít nabídky TAČR na poradenské služby on-line skrze on-line schůzky s koordinátorem pro daný kraj.“ www.tacr.cz/online-konzultace/

MMR 25. 3. 2020Jak naložit s projekty (z evropských fondů) zasaženými nenadálou situací.“ http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti

MMR 25. 3. 2020 „Doporučení MMR k možnosti prodlužování lhůt projektů.“ http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti

GAČR 26.3.2020 Přijal přechodné změny a opatření u způsobilých nákladů běžících projektů. https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/

GAČR 2. 4. 2020 „Zrušil běžící výzvy a vyhlásil výzvy nové. Přijal řadu dalších opatření jako úpravu pravidel čerpání dotací“. https://gacr.cz/grantova-agentura-podnika-v-souvislosti-s-epidemii-dalsi-kroky/

Amazon 8.4.2020 - Společnost Amazon dává prostřednictvím AWS Data Lake k dispozici volný přístup k datasetu obsahující aktuální repositář dat týkajících se šíření a charakteru koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Jde o data Johns Hopkins a The New York Times. Součástí je i odkaz na dashboard ukazující aktuální stavy nemoci COVID-19 ve světě. https://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-public-data-lake-for-analysis-of-covid-19-data/ Dashboard: https://covid19-lake.s3.us-east-2.amazonaws.com/dashboard.html?dashboardName=COVID-19 

On-line platformy spolupráce

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

ERA Corona Platform

Webová platforma Evropské komise s informacemi o finančních možnostech k řešení COVID-19

ERA Corona

WHO

Web Světové zdravotnické organizace WHO sdružující veškeré dostupné informace ke COVID-19 vč. výzkumných aktivit a vědeckých článků

WHO COVID-19

EUvsVirus Hackathon

První pan-evropský hackathon k řešení COVID-19, který nabídne propojení všech zájemců o vývoj relevantních inovací a sdílení znalostí z řad výzkumníků, výrobců, spotřebitelů apod.

https://euvsvirus.org/​ 

Amazon

Společnost Amazon dává prostřednictvím AWS Data Lake k dispozici volný přístup k datasetu obsahující aktuální repositář dat týkajících se šíření a charakteru koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Jde o data Johns Hopkins, The New York Times, ESRI, Palantir, Beds a Equipment Availability. Součástí je i odkaz na dashboard ukazující aktuální stavy nemoci COVID-19 ve světě. 

https://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-public-data-lake-for-analysis-of-covid-19-data/ 

https://covid19-lake.s3.us-east-2.amazonaws.com/dashboard.html?dashboardName=COVID-19 

The Country for the Future

Web poskytující základní informace o vládní Inovační strategii ČR 2019-2030 "Česká republika: země pro budoucnost" (The Country for the future). Obsahuje rovněž přehled vybraných finančních nástrojů pro inovace související s pandemií COVID-19. 

Country for Future - COVID19

Spojujemecesko

Portál vlády ČR soustřeďující informace a programy pomoci ke COVID19.

www.spojujemecesko.cz

Laboratoře AV proti koronaviru

Web AVČR zaměřený na prezentaci laboratoří AV ČR a jejich služeb v boji proti koronaviru.

https://www.laboratore-proti-koronaviru.cz/

CoVpoint

Nabídky a poptávky produktů, služeb, spoluprací.

CoVpoint

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

BusinessInfo

Přehled pomoci podnikům – finance, poradenství.

Bussinesinfo

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV

MSMT Vyzvy

TAČR

Info k řešeným a hodnoceným projektům. Kontakty.

https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/

https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

GAČR

Aktuální info v souvislosti s COVID-19. Nové výzvy.

GACR COVID-19

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce ve VaV EU i jednotlivých států jako Horizon2020 a velké infrastruktury ESFRI.

TCAV programy

Evropská komise

Web EK k VaV v oblasti koronaviru

EC R&D COVID

LIFE Calls

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o aktuálním dění v oblasti VaV

www.vedavyzkum.cz

OPPIK

Přehled výzev a programů na portále OP PIK.

https://www.oppik.cz/dotacni-radce/prakticky-prehled-dostupna-podpora-na-zachranu-podnikani-i-boj-s-covid-19

Pomáháme2020

Portál nabídek a poptávek institucí a firem pro zajištění roušek a respirátorů.

https://www.pomahame2020.cz/

Právo v roušce

Vzory smluv různých oblastí práva vč. obchodního a veřejných zakázek.

https://pravovrousce.cz/

Právo a koronavirus

On-line právní poradna k různým otázkám a situacím spojeným s koronavirem pro občany, podnikatele, zaměstnavatele. K dispozici také vzorové právní texty do smluv. 

www.koronavirus-pravo.cz

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy

https://business.esa.int/

ECCP

Portál COVID-19 Industrial Cluster Response Portal jako informační a nabídkovýpoptávkový kanál pro evropské podniky provozovaný Platformou pro spolupráci evropských klastrů 

EU Cluster 

CIIBS

Nabídka bezplatných služeb Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (CIISB) při Masarykově univerzitě

CIIBS Offer 

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 29. 5. 2020

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍN

ODKAZ

COVID III

Ručení za úvěry u komerčních bank.

Dotace: celkem - 150 mld. Kč, záruka pro úvěry až do 500 mld.Kč. Záruky pro úvěry do cca 50 mil. Kč na 3 roky. Záruka na cca 90% úvěru dle počtu zaměstnanců.

Žádá se u bank spolupracujících s ČMZRB na programu COVID III.

Předmět žádosti: např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu aj.

Žadatel: OSVČ, MSP vč. z Prahy do 500 zaměstnanců

ČMZRB Podniky do 500 zaměstnanců

18. května 2020 - ??

COVID III
Výzva MZv

Jednostupňová výzva Ministerstva zdravotnictví, v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. 

Dotace: 300 mil. pro 1. rok programu; 100% pro VO, 40-100% pro podniky dle typu podniku a výzkumu/vývoje

Ministerstvo zdravotnictví Výzkumné organizace, podniky 13.5.-26.6.2020 Výzva MZv
Inovační vouchery COVID-19 – výzva V

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.

Dotace: 50 tis. – 999 tis. Kč, alokace programu 25 mil. Kč;podpora 50%/85%

Žadatel: MSP

 MPO Podniky a výzkumné organizace. 17.4. - 31.12.2020 Inovační voucher COVID-19 V

Technologie COVID 19 (OP PIK)

Program na pořízení nového zařízení/vybavení vč. SW na výrobu zdrav. prostředků a rozšířit výrobu.

Finance: 300 mil. Kč program. Projekty 250 tis.Kč-20 mil.Kč.

Dotace: 50% dotace.

Žadatel: MSP. Všechny regiony kromě NUTS2 Praha.

 MPO

Podniky

4.5. - 5.6.2020

Vyzva Technologie XII COVID-19

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Vývoj nových produktů přes start-up, hackaton.

Pořízení mat. pro výrobu ochr.a zdrav.prostředků.

Nová řešení nasaditelná do praxe.

Finance: náklady neinvestiční, mzdové výdaje. Alokace programu 200 mil. Kč.

Dotace max. 5 mil.Kč.

Žadatel: MSP

MPO

Podniky a výzkumné organizace

2.4. - do vyčerpání prostředků

Czech Rise Up

Czech Rise-Up II

Výzva na využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru.

Aktivity - výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu, projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky. 

Dotace: 300 mil. Kč/výzvu, 75% podpora.

MPO

Podniky a výzkumné organizace

??

Czech Rise-Up II

Partnerství znalostního transferu – výzva IV (OP PIK)

Partnerství mezi MSP a VO za účelem přenosu znalostí, technologií a dovedností v oblastech zlepšení výr.procesů, vývoje nových produktů/služeb, zlepšení podnik.procesů.

Dotace: 0,5 – 5 mil. Kč, 70% pro všechny žadatele

Žadatel: MSP, VO (vvi)

 MPO

Podniky a výzkumné organizace.

1.4. – 10.9.2020

Partnerství znalostního transferu

Služby infrastruktury - výzva VII

Dotace na poskytování služeb inovačním podnikům (A), provozování inovační infrastruktury (B), rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro, na společné využívání technologií (C) či výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury (D).

 

Dotace: dle typu projektu; od 50 tis. Kč do 200 mil. Kč

Žadatel: podnik vč. těch 100% vlastněných veřejnou institucí (spin-off)

 

 MPO

Podniky

20.3. - 30.8.2020

OP PIK Infrastruktura
ÉTA COVID-19

Program TAČR zaměřený na projekty v oblasti aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Přesné parametry budou vyhlášeny 29.4.2020.

Dotace: 4 mil. Kč/projekt; 100 mil. Kč/výzvu; 80% podpora

TAČR Výzkumné organizace, podniky 30.4.-15.6.2020 ÉTA COVID-19

DOPRAVA 2020+

2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+, ve které budou rovněž podpořeny projekty řešící mimořádné situace kolem COVID-19.

Dotace: až 50 mil.Kč/projekt; 400 mil. Kč/výzvu; 80%

Žadatel: VO, podniky, další

Ministerstvo dopravy/TAČR

Výzkumné organizace, podniky

9.4. - 6.6.2020

DOPRAVA 2020+

TREND 3

3. výzva programu TREND určeného k podpoře zavádění výsledků výzkumu do praxe. Vhodný pro spolupráci podniků a výzkumných organizací.

Dotace: 40 mil.Kč/projekt; 70%/projekt

TAČR Podniky, výzkumné organizace

29.4. až 24.6.2020

TREND 3

DELTA 2

2. výzva programu spolupráce českých podniků a VO s 10 vybranými zharničními partnery ze zemí jako Německo, Brazílie, Izrael, Tchaj-wan, Kanada, Čína, Jižní Korea, Vietnam.

Dotace: 300 mil.Kč/výzvu; 74%/projekt; neomezená alokace/projekt.

Žadatel: hlavní uchazeč musí být podnik, VO jako další účastník.

TAČR

Podniky, vzkumné organizace

14.5. - 15.7.2020

DELTA2

4. VÝZVA PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČU

Cílem jsou nové poznatky a technologie pro složky integrovaného záchranného systému ČR určené ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Dotace: max. 15 mil.Kč/projekt

Ministerstvo vnitra

MSP, výzkumné organizace

30.4. - 12.6.2020

4. VÝZVA MVČR

Národní centra kompetence

2. výzva programu Národní centra kompetence. Obsahuje výzkumná témata vhodná pro výzkum související se současnou situací jako např. bkomedicína, biotechnologie, zmněa klimatu, technolog.změny a globalizace, ICT, pokročilé mat. a nanotechnologie, optika aj.

Dotace: 400 mil.Kč/projekt; 3 mld.Kč/výzvu; 80% dotace/projekt.

TAČR

Výzkumné organizace, podniky

Vyhlášení koncem r. 2020

NCK 2

Bankovní produkty ČEB

Předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow.

ČEB

Podniky

 

Produkty ČEB

GAČR - LA granty

Urgent Funding SARS-COV-2

Výzva GAČR a rakouské agentury FWF v oblasti mezinárodní spolupráce zaměřená na boj se SARS-COV-2.

GAČR Výzkumné organizace 6.4. - 30.9.2020 GACR CALL COV-2

Hack the crisis

Cílem hackathonu je pomoci s jejich realizací, a to formou finanční podpory státu či propojením s mentory a díky spolupráci s krizovým štábem ČR sdílet seznam potřeb, které jsou pro naši zemi nyní prioritní. Kromě nápadů hledáme i mentory a partnery, kteří hackathon podpoří.

Web obsahuje i výzkumné oblasti, kde je třeba pomoci a postup ke spolupráci a realizaci.

Můžete se zapojit jako vědec či nositel nápadu, ale i jako mentor(ka) – např. tranfefáři.

Hlavním finančním programem je zde Czech Rise UP – chytrá řešení proti COVID-19

Kritéria hodnocení projektů – inovativnsot, realizovatelnost (v řádech týdnů) a dopad (co největší skupina lidí).

CZECHINVEST

Výzkumné organizace

Bez termínu

Hackathon

INFIN

OP Praha Pól růstu

Program pro vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem na území hl.města Prahy. Bezúročná půjčka.

Dotace: 400 mil. Kč/výzvu; 0,75 - 15 mil. Kč/projekt

Magistrát hl.m.PRAHY/ČMZRB

MSP

15.4.2019 - 31.12.2022

OP PPR INFIN

OP Praha Pól růstu

55. výzva "Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV". Podpora rozvoje inovačních firem a infrastruktury, vč. provozu, např. vědeckotechnické parky, technologické parky, podnikatelské inkubátory, akcelerátory apod.

Dotace: 1 - 150 mil. Kč/projekt; podpora 50 - 90%

Magistrát hl.m.Prahy

Výzkumné organizace, podniky, hl.m.Praha

20.12.2019 - 30.6.2020

OP PPR 55

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍN

ODKAZ

Výzva BTHA

2 dotační programy zaměřené na COVID-19 a digitální formáty ve vědě a výuce pro spolupráci bavorských a českých výzkumných institucí. Více šancí mají projekty podporující mladé vědce. Vhodné i pro financování první fáze delšího budoucího projektu. Žádost v němčině.

Dotace: 1000 až 10 000 euro

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Výzkumné instituce české a bavorské

Průběžně do 20.7.2020 do vyčerpání dotace.

VÝZVA BTHA 

EU Clusters Portal

Portál pro sdílení poptávek a nabídek v rámci klastrů mezi podniky a výzk.organizacemi, dodavateli apod. Řízeno EU pro rychlejší koordinaci pomoci VaV v boji s COVID 19. Zveřejnění nabídky může zajistit kontakt CETTAV.

Evropská unie

Výzkumné organizace, podniky

Bez termínu

THE COVID-19 INDUSTRIAL CLUSTERS RESPONSE PORTAL.

ESA/EK

Soutěž „COVID-19 Custom Script Contest“ pořádána Euro Data Cube, která se zaměří na využití satelitních dat k monitorování a zmírnění krize spojené s pandemií. Soutěž proběhne do 31. 5. 2020 s možným prodloužením uzávěrky. Hodnocení proběhne průběžně a vítězové získají výhru ve výši od 1 000 do 5 000 EUR.

ESA/EK

Výzkumné organizace, podniky

Do 31.5.2020

ESA COVID-19 Contest

Horizon2020

Výzvy k programu Horizon2020 ve vztahu ke COVID-19 a další přiležitosti ke spolupráci

Evropská komise

Výzkumné organizace, podniky

Různé

EC COVID-19 R&D Opportunities

Horizon2020 - DIH-HERO

Otevřená výzva "Technology Trasnfer Experiment" v projektu DIH-HERO zaměřeném na roboriku pro medicínu, zejména na COVID-19.

Dotace: 4 mil.euro/výzvu; 200 tis.euro/projekt

Evropská komise

Výzkumné organiizace, podniky

Do 15.6.2020

DIH-HERO call

Granty EOSC

European Open Science Fund jako klastr R&D institucí (Technopolis, CERN, TU Wien aj.) nabízí urychlení dostupnosti výzkumných grantů řešících COVID-19

EOSC

Výzkumné organizace

Bez termínu

EOSC Fast-Track-Funding

IMI Calls

Výzvy Innovative Medicines Initiative, platformy financující R&D projekty v oblasti health ze zdrojů Evropské unie a farmaceut.firem.

IMI

Výzkumné organizace, podniky

Různé

IMI Calls

Fast Treck To Innovation

Výzva Fast Treck to Innovation určená k hledání firemních partnerů do aplikačně orientovaných výzkumných projektů k rychlejšímu tržnímu uplatnění a skrze podporu start-up/spin-off společnosti. Výsledek na min. úrovni TRL6.

Dotace: 3 mil.euro/akci, 70% pro podniky, 100% pro VO

Evropská komise

Výzkumné organizace, podniky

Do:

9.7.2020

a

27.10.2020

Výzva FTI

Fast Track Co-Creation for COVID-19

Finance v rámci Fast Track Co-Creation for COVID-19 na aktivity spojené se sdílením výzkumných, aktuálních a validovaných dat spojených s virem COVID-19.

European Open Science Cloud

Právnické i fyzické osoby

27.3. - 30.6.2020

EOSC

Výzvy MICROSOFT COVID-19

Společnost Microsoft zveřejnila výzvu pro podávání projektových návrhů. Granty jsou nově součástí pilíře AI for Health a míří na využití nejnovějších cloudových technologií a služeb pro potřeby řešení COVID-19 situace. Zdroj: CTT MUNI

Dotace: 20 mil.USD/výzvu

Microsoft

NNO, výzkumné instituce, státní instituce.

Do 15.6.2020

Microsoft Call COVID-19

 

Neuniklo vám

Vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Najdete je zde

 

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.