Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) působí v Praze od roku 1991. Je členem sítí francouzských výzkumných institutů v zahraničí a od roku 2007 působí zároveň jako servisní a výzkumné pracoviště francouzského národního centra pro vědecký výzkum Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Od prosince 2015 sídlí CEFRES v areálu pracovišť AV ČR Na Florenci 3. Centrum přijímá každoročně mladé vědce z Francie a ze zemí visegrádské čtyřky, díky čemuž napomáhá rozvíjet vzdělávání v interdisciplinárním a mezinárodním výzumu.
 
Díky smlouvě z 21. listopadu 2014 mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze vznikla společná platforma vědecké spolupráce mezi pracovišti CEFRES, AV ČR a UK, nazvaná Platforma CEFRES. Z důvodu končící platnosti smlouvy byl dne 6. listopadu 2019 podepsán Dodatek č. 1, který prodloužil platnost původní smlouvy na dobu dalších pěti let.
 
Cílem platformy CEFRES je vytvářet společné programy vědecké spolupráce a vzdělávání, podporovat vědeckou přípravu mladých výzkumných pracovníků a šířit a publikovat vědecké práce, které vzniknou v rámci této vědecké spolupráce.
 
AV ČR rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci Platformy CEFRES prostřednictvím podpory výzkumných aktivit z oblasti společenských a humanitních věd. (omezený přístup)
 

Program TANDEM

 
Začátkem roku 2020 skončil první dvouletý program TANDEM v rámci Platformy CEFRES. V rámci tohoto programu se řešitelé Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. (Etnologický ústav AV ČR) a Virginie Vaté, PhD. (CNRS) soustředili na projekt s názvem Bewildering Boar: Changing Cosmpolitics of Hunt in Europe and Beyond. O projektu vyšel francouzsky článek v bulletinu CNRS (květen 2019) na straně 10. Úspěšnost projektu dokazuje též fakt, že jeho řešitel, Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. získal v roce 2019 jednu z nejprestižnějších vědeckých podpor: ERC konsolidační grant ve výši 2 milionů eur, které využije v následujících pěti letech na pokračování svého zkoumání vztahu mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností. O této významné události informovala tisková zpráva mluvčí AV ČR Markéty Růžičkové.
 
V současnosti (2/2020-1/2022) probíhá projekt řešitelek Michèle Baussant (financované CNRS) a Johanny Wyss (EÚ AVČR) s názvem Europe: A resentful confederation of vanquished peoples? Raw and lapsed memories of post-imperial (European) minorities. Návrh projektu byl vybírán v průběhu roku 2019 a v rámci výběrového řízení posoudila Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES ve dvou kolech předkládané návrhy projektů. Příští výběrové řízení bude spuštěno v roce 2021.
 
Vědecký program CEFRESU je vymezen třemi výzkumnými osami, k jejichž naplnění jsou mj. vypisována každoročně stipendia pro PhD studenty a postdoktorandy.
 

Řídící výbor

 
Činnost Platformy CEFRES zajišťuje Řídící výbor, který je tvořen členy tří partnerských institucí a zasedá třikrát ročně.

Členové Řídícího výboru Platformy CEFRES 2018–2019
 
Statutární členové Řídícího výboru
  • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES
 
Zástupci Univerzity Karlovy v Praze
 
Zástupci Akademie věd České republiky