Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) působí v Praze od roku 1991. Je členem sítí francouzských výzkumných institutů v zahraničí a od roku 2007 působí zároveň jako servisní a výzkumné pracoviště francouzského národního centra pro vědecký výzkum Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Od prosince 2015 sídlí CEFRES v areálu pracovišť AV ČR Na Florenci 3. Centrum přijímá každoročně mladé vědce z Francie a ze zemí visegrádské čtyřky, díky čemuž napomáhá rozvíjet vzdělávání v interdisciplinárním a mezinárodním výzumu.
 
Díky smlouvě z 21. listopadu 2014 mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze vznikla společná platforma vědecké spolupráce mezi pracovišti CEFRES, AV ČR a UK, nazvaná Platforma CEFRES. Z důvodu končící platnosti smlouvy byl dne 6. listopadu 2019 podepsán Dodatek č. 1, který prodloužil platnost původní smlouvy na dobu dalších pěti let.
 
Cílem platformy CEFRES je vytvářet společné programy vědecké spolupráce a vzdělávání, podporovat vědeckou přípravu mladých výzkumných pracovníků a šířit a publikovat vědecké práce, které vzniknou v rámci této vědecké spolupráce.
 
AV ČR rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci Platformy CEFRES prostřednictvím podpory výzkumných aktivit z oblasti společenských a humanitních věd. (omezený přístup)
 
Vědecký program CEFRESU je vymezen třemi výzkumnými osami, k jejichž naplnění jsou mj. vypisována každoročně stipendia pro PhD studenty a postdoktorandy.

Program TANDEM

V současnosti (2/2022-1/2024) probíhá projekt řešitelů Petra Gibase, PhD. (Sociologický ústav AV ČR) a Dr. Chloé Mondémé (CNRS) s názvem: Home beyond species: More-than-human dwelling in the age of crises
 
V lednu roku 2022 skončil projekt řešitelek Michèle Baussant (financované CNRS) a Johanny Wyss (EÚ AVČR) s názvem Europe: A resentful confederation of vanquished peoples? Raw and lapsed memories of post-imperial (European) minorities, který probíhal v období 2/2020-1/2022. I tento TANDEM byl úspěšný a jeho řešitelka, Johana Wyss, obdržela grant ERC grant ve výši 1,5 mil. eur, čímž se jako sedmá žena zařadila mezi 54 českých elitních vědců a vědkyň, kteří nejprestižnější evropský grant doposud získali - viz tisková zpráva.
 
Začátkem roku 2020 skončil první dvouletý program TANDEM v rámci Platformy CEFRES. V rámci tohoto programu se řešitelé Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. (Etnologický ústav AV ČR) a Virginie Vaté, PhD. (CNRS) soustředili na projekt s názvem Bewildering Boar: Changing Cosmpolitics of Hunt in Europe and Beyond. O projektu vyšel francouzsky článek v bulletinu CNRS (květen 2019) na straně 10. Úspěšnost projektu dokazuje fakt, že jeho řešitel, Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. získal v roce 2019 jednu z nejprestižnějších vědeckých podpor: ERC konsolidační grant ve výši 2 mil. eur, které využije v následujících pěti letech na pokračování svého zkoumání vztahu mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností. O této významné události informovala tisková zpráva.
 
V září 2023 bylo dokončeno ýběrové řízení na návrhy projektů s obdobím realizace 2/2024 - 1/2026. Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES navrhla podpořit projekt Mgr. Martina Ďurďoviče, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) a dr. Lepesanta (CNRS) s názvem Contested energy transitions. Conflicts and social innovations in the Czech Republic, Slovakia, Germany, and France, pro jehož řešení bude poskytnuta podpora v celkové výši 1 200 000 Kč. 
 

Kontakty

Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR pověřený koordinací programu TANDEM v rámci platformy CEFRES
e-mailkostelecky@kav.cas.cz

Jana Whalen, KAV, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 110 00 Prague 1
e-mail: whalen@kav.cas.cz 

Orgány CEFRES

Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES - pomocný orgán Akademické rady AV ČR dohlížející na program TANDEM Platformy CEFRES. Seznam členů zde.

Řídící výbor - zajišťuje činnost Platformy CEFRES, je tvořen členy tří partnerských institucí a zasedá třikrát ročně. Seznam členů a jednací řád zde.

Vědecká rada CEFRES - dohlíží na vědeckou politiku spolupráce, hodnotí kandidatury na pozici ředitele CEFRESu. Skládá se z osmi členů, kteří jsou vždy po dvou jmenováni Univerzitou Karlovou v Praze, Akademií věd České republiky, francouzským Ministerstvem Evropy a zahraničních věcí a výzkumným centrem CNRS. Seznam členů zde.