Zahlavi

Právní ujednání

Podmínky užití

Autorská práva jsou vyhrazena. Použití textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních materiálů je možné jen s písemným souhlasem provozovatele webu a zveřejněním odkazu na autora, pokud není uvedeno jinak.

Část obsahu tohoto webu je šířena pod licencí Creative commons CC BY-SA 3.0 CZ. Obsah uvolněný pod svobodnou licencí je vždy označen symbolem Licence Creative Commons nebo kompaktním symbolem Licence Creative Commons. Takto označené dílo smíte (za dodržení podmínek) použít, nicméně musíte uvést zdroj (lze použít kredit ve zkrácené verzi „Akademie věd ČR“ / „Czech Academy of Sciences“). Fotografie neobsahují property ani model release.