Zahlavi

Stáže pro studenty

 

 


Otevřená věda Akademie věd ČR: Studentské vědecké stáže

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

Od roku 2016 jsou do nabídky stáží kromě přírodních a technických věd zařazeny také vědy humanitní a společenské. V nabídce je více než 200 registrovaných témat z nejrůznějších vědních oborů: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další. Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice v délce 12 měsíců. Do projektu se mohou přihlásit studenti středních škol.

 

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2018:

 

Vše o projektu naleznete na www.otevrenaveda.cz.

 
 
Kontakt:
 
Mgr. Zuzana Všetečková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00  Praha 1
 
tel.: +420 221 403 815

 

Projekt je financován Akademií věd České republiky.