Zahlavi

Stáže pro studenty

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit nadaným studentům se zájmem o vědu a výzkum získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu a směřovat je k volbě vědecké profesní dráhy. Otevřená věda již 20 let středoškolské studenty aktivně zapojuje do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na webové stránce www.otevrenaveda.cz nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, matematika, historie, filologie, filozofie, archeologie, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice. Stáže pro středoškolské studenty jsou téměř roční, konají se vždy od ledna do listopadu, a to minimálně 8 hodin v měsíci.

V roce 2024 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 225 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházejí na 119 vědeckých stáží, které probíhají pod odborným vedením 111 vědkyň a vědců na 37 pracovištích Akademie věd ČR

Stáže pro středoškoláky v rámci Otevřené vědy pořádá Akademie věd ČR s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Studentská vědecká konference 2023Středoškoláci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy

Tisková zprávaStředoškoláci si mohou vyzkoušet práci vědců. Akademie věd vypsala roční stáže

 

Kontakt pro studentské stáže

Nikola Dašková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00  Praha 1
 
e-mail: daskova@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 815