Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
23. 02. 2024

Liberecký kraj podepsal spolu se zástupci Akademie věd ČR a města Turnov memorandum o spolupráci v souvislosti s výstavbou nové budovy centra TOPTEC, které je jednou z výzkumných sekcí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

23. 02. 2024

Mohlo by se zdát, že o Karlu Hynku Máchovi a jeho díle víme už vše, ale zdaleka tomu tak není. Do mozaiky máchovských studií přibyly v nedávné době tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky).

22. 02. 2024

Přestože kůrovcová kalamita v České republice způsobila značné škody a vytěžené smrkové lesy mohou působit zdevastovaným dojmem, výzkum českých vědců přinesl překvapivě dobrou zprávu. Příroda se zotavila, výrazně vzrostla biodiverzita a kůrovcem napadené hospodářské lesy, včetně holin a nově osázených či samovolně se vyvíjejících pasek, doslova kypí životem. Nečekaně se v nich objevily i desítky kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin, které figurují v červeném seznamu. Výsledky ze 45 lokalit v České republice zveřejnili pracovníci Biologického centra Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Muzea regionu Valašsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ve studii, právě vydané ve vědeckém časopisu Forest Ecology and Management.

22. 02. 2024

Počet velkých šelem klesá. Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se v nové studii soustředili na levharta skvrnitého, na to, jak další šelmy ovlivňují areál, v němž je rozšířen. Zjistili, že levhartů v oblasti ubývá, pokud se v ní setkávají s jinými šelmami. Nicméně žádná z těchto šelem nezapříčiňuje vymírání levharta ve sdíleném areálu.

21. 02. 2024

V rámci oslav Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě se 13. února 2024 v bruselském BOSA konala konference ERA of Inclusive Gender Equality. Akce se zúčastnilo více než 60 lidí na místě, desítky lidí se připojily online. Konference se konala pod záštitou belgického předsednictví v Radě EU.

20. 02. 2024

Vědecký tým z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvinul unikátní výpočetní metodu, která dokáže během pouhých několika desítek minut přesně popsat interakci proteinu s molekulou potenciálního léčiva. Nová kvantově-mechanická skórovací funkce z ÚOCHB tak může významně urychlit hledání nových léků. Článek zveřejnil časopis Nature Communications.

20. 02. 2024

Současná válka na Ukrajině, rostoucí neklid na Balkáně, napětí mezi Čínou, Tchaj-wanem a dalšími státy jsou jen těmi nejviditelnějšími projevy „nové studené války“. Společným jmenovatelem je změna ve vnímání identit a nahrazování novými. Pochopit svět, který se rychle mění, a přinést data a analýzy k řešení aktuálních výzev chce nový výzkumný program Akademie věd ČR Identity ve světě válek a krizí podporovaný Strategií AV21.

19. 02. 2024

Mezinárodnímu týmu vědců vedenému českými fyziky se poprvé podařilo vyvinout unikátní magnetický nanografen. Zkombinovali přitom dva koncepty vzniku magnetismu a jako první dokázali detekovat jejich magnetický signál pomocí pokročilé rastrovací mikroskopie a kvantově mechanických výpočtů. Grafenové nanočástice mají potenciál pro využití k uchování a zpracování informací v kvantové informatice.

15. 02. 2024

Mezinárodní tým vědců boří v článku publikovaném v časopise Nature tradiční představu o dělení magnetismu na dvě větve – několik tisíciletí známou feromagnetickou a antiferomagnetickou, objevenou přibližně před sto lety. Výzkumníkům se nyní podařilo experimentálně prokázat třetí altermagnetickou větev teoreticky předpovězenou vědci z Prahy a Mohuče před několika lety.

14. 02. 2024

Vědci z ÚOCHB AV ČR ve spolupráci s univerzitou v belgickém Gentu vylepšují vlastnosti materiálů na bázi želatiny a rozšiřují možnosti jejich využití hlavně v medicíně. V článku, který vydává vědecký časopis ACS Applied Engineering Materials, výzkumníci představili 3D tisknutelné materiály, které lze jednoduše sledovat na rentgenu nebo počítačové tomografii (CT).

 

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy