Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
18. 05. 2022

Již tento pátek odstartuje v České republice akce BioBlitz, kdy se může veřejnost zapojit do mapování invazních druhů živočichů a rostlin. Pomoci vědě může kdokoli, kdo v termínu 20. až 22. května v přírodě narazí na jeden ze dvaceti nepůvodních druhů a informace o jeho výskytu zachytí na mobilní telefon a předá dál. V České republice je hlavním koordinátorem aktivity Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR.

18. 05. 2022

Astronomický ústav Akademie věd ČR zve na Dny otevřených dveří v Ondřejově v pátek 20. a v sobotu 21. května 2022. Po oba dny jsou otevřena odborná pracoviště a lidé si je můžou prohlédnout s výkladem odborníků. Otevírací doba po oba dny 9 až 18 hodin, v pátek a sobotu večer navíc za jasného počasí pozorování oblohy dalekohledem. Vstup i doprovodný program zdarma.

18. 05. 2022

Kvalita surové vody, ze které se získává voda pitná, se výrazně zhoršuje a v některých lokalitách je už na hranici upravitelnosti. S tím si musí poradit úpravny vod – a to znamená neustále zlepšovat technologie. Pomoci jim může praktický návod, který sepsali experti z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Kniha je v elektronické formě k dostání pro zájemce zdarma.

17. 05. 2022

Sedmý ročník celosvětové výzvy City Nature Challenge oficiálně skončil. Letos poprvé se do této čtyřdenní akce, kdy lidé fotili přírodu ve městech, zapojily i České Budějovice. Jak si vedly v porovnání se světem i s ostatními českými městy? Výsledky společně s nejlepšími fotkami představí Biologické centrum AV ČR na výstavě v Domě U Beránka, která bude zahájena ve středu 18. 5. v 17 hodin a potrvá do konce května.

17. 05. 2022

Obydlí poslepovaná z kdečeho i uniformní domy pro několik rodin. Vzhled dělnických kolonií se v čase sice měnil, jejich obyvatelé však byli stále stejní. Přestože dělnické kolonie byly často svým světem ve světě, dějinám sociálního bydlení pracujících a dělnické kultuře se dosud nikdo systematicky nevěnoval. Fenomén dělnických kolonií teď nově zpracovává tematický webový portál Dělnické kolonie, který vzniká v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR a s historiky z celé ČR v rámci Strategie AV21: Město jako laboratoř změny.

16. 05. 2022

Setkání expertů na černé díry, formování hvězd v galaktických jádrech, jejich dynamiku a fyziku bude začátkem června hostit Hvězdárna a planetárium Brno. Třídenní workshop pod zkratkou CPB meeting 2022, na kterém budou odborníci diskutovat o novinkách ve vývoji přístrojového vybavení, včetně infračerveného teleskopu Jamese Webba a nové rentgenové sondy IXPE s polarimetrem, organizuje Skupina astrofyziky vysokých energií Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR a Univerzitou v Kolíně nad Rýnem. 

16. 05. 2022

Jak vznikne život z neživé hmoty? Vědci simulovali procesy probíhající před čtyřmi miliardami let po dopadu asteroidu na Zem. Zjistili, že kvantové tečky uvolněné z těžkých kovů v asteroidech mohou v prostředí organických látek a při působení UV záření plnit funkci jednoduchých enzymů, které jsou rozhodující pro fungování živých organismů. Výsledky publikoval v americkém časopise Astrobiology tým vědců a vědkyň z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

13. 05. 2022

ELI Beamlines, výzkumné centrum Fyzikálního ústavu AV ČR, oslaví Mezinárodní den světla. Symbolická monumentální instalace je součástí Signal Festivalu a chce upozornit na nezastupitelnou roli vědy, která zlepšuje život na naší planetě. Laserové paprsky v barvách Ukrajiny budou zářit v pátek 13. a sobotu 14. května vždy od 20:00 do půlnoci.

 

12. 05. 2022

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou
Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě aktinia-225
(225Ac), izotopu, jenž je účinnou složkou léčiv onkologických onemocnění. Firma naopak získá exkluzivní přístup k výrobní kapacitě pilotní jednotky, která bude v následujících dvou letech vybudována v Řeži, a bude sdílet práva na celý proces přípravy a výroby 225Ac ve velkém měřítku.

12. 05. 2022

První a jedinečná instalace zobrazovacích Čerenkovových teleskopů vysokoenergetického záření gama na území České republiky byla úspěšně dokončena na observatoři v Ondřejově. Oba teleskopy se tak staly zcela největšími optickými dalekohledy u nás a svojí kvalitou jsou srovnatelné s přístroji, které budou pracovat na nejcitlivější mezinárodní observatoři vysokoenergetického záření gama na světě Cherenkov Telescope Array (CTA).

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy