Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
28. 07. 2021

Je možné zařídit, aby voda byla vodivá stejně jako třeba měděný drát? Vědci předpokládali, že k něčemu takovému může docházet v jádrech velkých planet, kde vysoký tlak dokáže stlačit molekuly vody k sobě do té míry, až se začnou překrývat jejich elektronové obaly. Vyvinout takový tlak v pozemských podmínkách v současnosti není možné. Mezinárodní vědecký tým vedený Pavlem Jungwirthem z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR však přišel s novou metodou, díky níž se mu podařilo kovovou vodu na několik sekund vytvořit i v pozemských podmínkách. Jejich článek nyní vychází v časopise Nature.

27. 07. 2021

Centrum HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR dosáhlo světového rekordu v rychlosti produkce laserem indukovaných periodických nanostruktur na nerezové oceli, konkrétně rychlosti nanostrukturování 1909 cm2/min 2601 svazky na 40 × 40mm nerezové oceli. Rekordu dosáhl tým Laserového mikroobrábění vedeného Petrem Hauschwitzem.

27. 07. 2021

Vědci Jan Němeček a Jindřich Dejmek dnes převezmou medaili ministra zahraničních věcí ČR Za Zásluhy o diplomacii. Jsou prvními profesionálními historiky, kterým bude toto ocenění uděleno. Mezi laureáty z řad domácích i zahraničních politiků a diplomatů patří například Madeleine Albrightová, Jan Kavan nebo bývalý tajemník NATO lord George Robertson.

21. 07. 2021

Mezinárodní tým biologů pod vedením Josefa Bryji z Ústavu biologie obratlovců AV ČR obohatil savčí faunu hned o pět nových rodů. Od letošního roku jsou novými zástupci afrických savců Congomys, Montemys, Ochromyscus, Serengetimys a Chingawaemys. Čtyři rody experti popsali a přejmenovali na základě analýz jejich genomů, pátý je pro vědu zcela nový, známý pouze z posledního zbytku tropického pralesa v jihozápadní Etiopii

21. 07. 2021

Elektromobilita by mohla dostat nové rozměry. A to doslova. Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR vyvinuli z grafenu a vodivého polymeru nové dvojrozměrné (2D) materiály a prokázali, že jsou prakticky použitelné jako superkondenzátory.

19. 07. 2021

V neděli 11. července zemřel ve věku 87 let JUDr. Michal Illner, který se po roce 1989 významně zasloužil o obnovení Sociologického ústavu AV ČR, založil oddělení Lokální a regionální studia a v letech 1993 až 2001 působil jako ředitel ústavu. Poslední rozloučení s Michalem Illnerem se uskuteční ve strašnickém krematoriu ve středu 21. července.

19. 07. 2021

Vědci Botanického ústavu AV ČR zjistili, že velikost genomu u orchidejí je nezávislá na počtu chromozomů, ale úzce souvisí s celkovým obsahem repetitivních úseků DNA a typem endoreplikace. Výzkum ukázal, že evoluce genomu na úrovni druhů probíhá dvojí rychlostí – zatímco kódující část je u blízce příbuzných druhů víceméně stálá, část DNA obsahující nekódující úseky se neustále mění, a s ní i jeho celková velikost. U orchidejí je tento jev úzce spjatý s částečnou endoreplikací, která jim umožňuje cíleně zvyšovat počet kopií kódujících částí genomu a zabraňuje neefektivnímu zmnožování těch nekódujících. Tyto poznatky, které byly publikovány v časopise The Plant Journal, mohou pomoci lépe pochopit, jak se rostliny dokážou adaptovat a účinně šetřit energii.

15. 07. 2021

Průhonická botanická zahrada Botanického ústavu AV ČR získala jako první česká botanická zahrada mezinárodní akreditaci Conservation Practitioner, kterou uděluje mezinárodní organizace botanických zahrad, Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Získání tohoto oprávnění je významným stupněm v profesionalizaci zahrady a jejích genofondových programů

13. 07. 2021

Úspěch transplantace kostní dřeně závisí na optimální kondici dárcovských krvetvorných kmenových buněk, které jsou pacientovi podány. Vědci nově objevili, že buňky, které byly dosud považovány za neškodné, mohou úspěšnost transplantace snížit. Mezinárodní výzkumný tým vedený Meritxell Alberich-Jorda z Ústavu molekulární genetiky AV ČR publikoval v časopise Stem Cell Reports studii, která identifikuje buňky a molekuly přítomné v krvi dárce jako klíčové prvky řídící aktivitu krvetvorných kmenových buněk při transplantaci kostní dřeně.

02. 07. 2021

Sedm hnízd a čtrnáct malých ptáčat rybáka obecného napočítali jihočeští vědci v pátek 2. července při kontrole experimentálních plovoucích ostrovů na lipenské přehradě. Tento silně ohrožený a zákonem chráněný druh ptáka zahnízdil na pokusných ostrovech v zátoce Hadí luka poprvé vloni a místo si oblíbil. Letos se počet hnízd oproti loňsku zdvojnásobil. Lokalita je unikátní tím, že se jedná o nejvýše doložené hnízdění rybáků v České republice.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy