Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
07. 05. 2021

Mezinárodní tým vědců pod vedením Zdeňka Trachtulce z Ústavu molekulární genetiky AV ČR představil nový laboratorní model zkráceného reprodukčního věku samců i samic potkanů, který bude sloužit i jako model lidské neplodnosti včetně předčasné menopauzy. S tím, jak se ve společnosti zvyšuje stáří rodičů, je čím dál důležitější zkoumat poruchy plodnosti, jež se projevují v pozdějším věku.

06. 05. 2021

Ustavení právnické osoby Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (ELI ERIC) umožní výzkumným pracovníkům a průmyslovým podnikům využívat nejrozsáhlejší soubor nejvýkonnější laserů na světě, a to jak pro vědecké experimenty, tak i pro průmyslové aplikace.

06. 05. 2021

Slovanský ústav Akademie věd České republiky sezval 29 odborníků z 9 evropských zemí k sestavení publikace, která zmapovala současné bádání o nářečích, která odrážení působení několika různých jazyků. Kniha vyšla pod názvem Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu pod vedením dialektologů Mirosława Jankowiaka a Michala Vašíčka ze Slovanského ústavu. Práce se zabývá zejména sdílením slovní zásoby mezi nářečími různých jazyků v Pobaltí, v Karpatech a na hranicích Polska, Běloruska a Ukrajiny.

06. 05. 2021

Každý rok se v Česku narodí přibližně deset dětí s achondroplázií, nejčastější formou genetické poruchy růstu u lidí. Vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny-ICRC popsali nový přístup k léčbě tohoto onemocnění. Studii uveřejnil prestižní časopis Science Translational Medicine.

05. 05. 2021

Hlavní husitské bitvy, místní srovnání výsledků parlamentních voleb, ale také zmapované zajatecké tábory za první světové války a rozmístění rozhleden a českého trampingu. To vše nabízí webový portál Český historický atlas, který je od května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

04. 05. 2021

Botanický ústav AV ČR se v rámci mezinárodní výzkumné skupiny LandCover6K podílel na vytvoření nového klasifikačního systému, který pomůže zpřesnit modely, jak se bude vyvíjet klima na Zemi. Mezinárodní tým čítající více než 200 expertů z mnoha oborů vytvořil databázi a jednotnou terminologii, která pomůže při shromažďování dat o využití krajiny za posledních 12 tis. let ve všech koutech světa. Výsledky své práce zveřejnil ve vědeckém časopise PLOS ONE.

28. 04. 2021

Tým Václava Gvoždíka z Ústavu biologie obratlovců AV ČR objevil a popsal nový rod rákosničkovité žáby žijící v pralesích středního Konga. Popis nového rodu žáby v Africe je relativně vzácná událost, poslední byl popsaný před sedmi lety. Jedná se tak o významný objev, který je důležitý zejména pro ochranu místních ekosystémů.

27. 04. 2021

Navazování vědecké spolupráce mezi vědci z České republiky a světoznámého Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology, MIT) usnadní nový program MIT-Czech Republic Seed Fund. Fond vzniká ve spolupráci MIT, Akademie věd ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jehož dceřiná společnost IOCB Tech do fondu vloží 300 tisíc amerických dolarů.

26. 04. 2021

K úspěšné reprodukci je většinou potřeba samců i samiček. Tým vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ostravské univerzity však objevil, že veškeří skokani zelení v povodí řeky Odry jsou jen samci. Takové populace nejsou u jiných čtyřnohých obratlovců známy nikde jinde na světě. Vajíčka „kradou“ u skokanů skřehotavých. Na přelomu dubna a května ožívají stojaté vody žabími chóry a tento zajímavý proces rozmnožování tak bude po roce opět možné pozorovat.

23. 04. 2021

Přes 160 jedinců karase obecného bylo vypuštěno do bývalého mlýnského náhonu v areálu Zoo Praha. Po několika měsících příprav tak do své první etapy vstoupil projekt na záchranu této dříve zcela běžné ryby. Zoo Praha na něm spolupracuje s Biologickým centrem Akademie věd ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
Tiskové oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
Tiskové oddělení
+420 739 535 007

press@avcr.cz

Tiskové zprávy