Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
01. 12. 2023

Částicová fyzika je podivnější, než by se mohlo zdát. Vědci z mezinárodní observatoře Telescope Array, kde je zapojen také vědec z Fyzikálního ústavu AV ČR, zachytili extrémně energetickou částici, která byla pojmenována "Amaterasu" podle japonské nebeské bohyně Slunce. Původ takto vysokoenergetické částice zůstává záhadný, protože zpětné sledování směru příletu nevede k žádnému zřejmému zdroji, například galaxii.

30. 11. 2023

Vědcům z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se podařila celogenomová analýza regulace tvorby bílkovin v myších vajíčkách a embryích. Odhalili dynamické změny, které jsou zásadní pro jednotlivé fáze zrání vajíčka a buněčného dělení nového embrya. Vědci popsali klíčové hráče a dráhy, které tvorbu bílkovin regulují. Získané poznatky mají zásadní význam pro klinickou léčbu neplodnosti, a zároveň rozšiřují poznatky o rakovinotvorných procesech v nádorové buňce. 

29. 11. 2023

Ústav biologie obratlovců AV ČR a Zoo Brno slaví letos 70 let od založení. Závěrem roku se obě organizace rozhodly, že společně pověsí 70 budek na podporu populací městských druhů volně žijících ptáků. Do akce se zapojil i Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, který ji pomáhal koordinovat. Budky budou umístěny kolem řeky Svratky, u připravované naučné stezky na Komínské Chochole a na brněnském Ústředním hřbitově, který letos oslavil 140 let od svého založení.

28. 11. 2023

Víceškálové materiály jsou sestaveny z různých druhů nanomateriálů, které mají samy o sobě neobvyklé vlastnosti. Jejich vzájemnou kombinací a integrací do hierarchií vyššího řádu lze získat inteligentní hmotu s unikátními funkcionalitami a překvapivým využitím v mnoha různých oborech. Na výzkum s tímto zaměřením získalo konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry vedené Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně se jednalo o výzvu Špičkový výzkum, která je zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi.

28. 11. 2023

Diskuze předních českých expertek a expertů nastínila možnosti propojení etiky nových technologií a etiky životního prostředí ve vzdělávání, při tvorbě veřejných politik, ale i na úrovni vědeckého výzkumu. CETE-P Forum, první akci svého druhu, na které se setkali zástupci státní správy, neziskových organizací a akademické obce, zorganizovalo nově vzniklé Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P), které působí při Filosofickém ústavu Akademie věd (FLÚ AV ČR).

28. 11. 2023

Už desátý rok můžou lidé nahlédnout do krás vědy skrz hledáček fotoaparátu. Nejpovedenější snímky letošního roku jsou ode dneška vystavené v Galerii Věda a umění v ulici Národní v Praze. Jubilejní ročník přinesl vedlejší kategorii Věda praktická i nepraktická a také fotoknihu shrnující celou historii soutěže.

27. 11. 2023

Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky a Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy získali významné ocenění zejména za svůj dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Jejich činnost ocenilo Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides). Cenu (Hiroshi Fukuoka Award), která se udílí jednou za tři roky, si převzali před několika dny na celosvětové konferenci ve Florencii.  

27. 11. 2023

Vědci z CzechGlobe společně s kolegy z Rakouska, Slovenska a Srbska v letošním roce založili monitorovací síť pro sledování vitality dubů v lužních lesích podél širokého zeměpisného gradientu. Stalo se tak v rámci projektu NetFor, který sleduje adaptabilitu dubu letního na rychle se měnící klimatické podmínky a předpokládá, že střední Evropa začíná zažívat klimatické podmínky podobné těm, které jsou typické pro jižní Evropu.

27. 11. 2023

Ceny AV ČR letos vyzdvihují šest mimořádných výsledků výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie. Vědkyně a vědci převezmou ceny AV ČR ve dvou kategoriích z rukou předsedkyně AV ČR ve vile Lanna v Praze právě dnes.

23. 11. 2023

Tmavé skvrny na listech, jejich předčasné opadávání a celkové oslabení stromů. Tak jírovce v Českých Budějovicích poškozuje invazní hmyzí škůdce, klíněnka jírovcová, a také houbová choroba. Na ochranu stromů provádějí letos vědci z Biologického centra AV ČR experiment, při němž chtějí ověřit, zda lze stromům pomoci přírodní cestou.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy