Zahlavi

O Transferu technologií

Transfer znalostí a technologií:

Posláním Akademie věd České republiky (AV ČR) je vědecký výzkum a šíření jeho výsledků – znalostí. Transfer znalostí a také technologií (TZT) je šířením výsledků, které mají aplikační potenciál cestami, které napomohou a urychlí jejich využití v praxi.

Jak interpretujeme TZT:

Techniky a postupy TZT jsou oborově specifické, zahrnují jak hledání (a pokud možno také nalézání) využití pro výsledky nezávislého výzkumu, tak také výzkum v (účinné) spolupráci s aplikačními partnery i výzkumné služby využívající kumulativní know-how pracovišť AV ČR.

Poslání TZT na AV ČR:

AV ČR stanovuje cíle TZT v souladu s principy Zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovations – RRI) s primární snahou maximalizovat společenský dopad TZT při zohlednění kritérií finanční efektivity a přispění ke konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu.