26. 01. 2022
Dne 12. prosince 2021 byl zahájen 16. ročník programu UNESCO – L’Oréal Pro ženy ve vědě v České republice. Jeho smyslem je ocenit ženy působící ve vědeckých oborech a poskytnout podporu mladým vědkyním na počátku jejich kariéry.
26. 01. 2022
Program Dioscuri byl v České republice implementován ve spolupráci Max Planck Society s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podepsáním Memoranda o spolupráci 2. září 2021. ...
17. 01. 2022
Francouzský institut v Praze vyhlašuje již tradiční soutěž "Ma thèse en 180 secondes" (Moje diplomová práce za 180 sekund). ...
13. 01. 2022
Panelová diskuse ALLEA s názvem "Udržitelnost klimatu v akademickém systému - proč a jak" se bude zabývat uvedenou problematikou v návaznosti na dvě hlavní otázky: Proč je nutné usilovat o udržitelnost klimatu v akademickém systému a jak toho ...
11. 01. 2022
Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vyhlásily program Barrande Fellowship pro rok 2022, program výměnné mobility určený pro doktorandy v České republice, kteří žádají o studium ve Francii, a naopak.
07. 01. 2022
Kdo jsou hlavní aktéři v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Polsku? Která klíčová odvětví mají největší potenciál pro zhodnocení výsledků výzkumu a vývoje? Jak je v Polsku organizován transfer technologií a jak vypadá jeho podpůrný ekosystém?
22. 12. 2021
23rd International Symposium on Laser Precision Microfabrication 2022 se uskuteční v Drážďanech (Německo) ve dnech 7-10 června 2022. ...
20. 12. 2021
Dům zahraniční spolupráce nabízí v rámci programu AIA výjezdy pro doktorandy do Albánie, Bulharska a Mongolska. Termín pro podávání přihlášek je 31. 12. 2021.
20. 12. 2021
V rámci EASAC programu Biosciences bude zahájen nový projekt s názvem věnující se tématu masových alternativ. Nominovaní experti by se měli zaměřovat na jedno z následujících témat: výživa; potravinářská věda, potravinářské technologie a ...

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit
-->