16. 04. 2024
Na základě uzavřených bilaterálních dohod o vědecké spolupráci lze od 15. 4. 2024 do 10. 6. 2024 podávat návrhy projektů mezinárodní spolupráce s níže uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi AV ČR v rámci programů Mobilitních projektů ...
22. 04. 2024
Druhou červnovou středu proběhne velká konference „Through Academic Culture to Scientific Excellence“ pořádaná „Czexpats in Science“.
18. 04. 2024
Mezinárodní visegrádský fond – Info Week je sérií webinářů věnovaných různým druhům podpory, kterou tento fond nabízí. Uskuteční se 23.-25. dubna a 6. května.
17. 04. 2024
Academia Sinica (AS) je jednou z předních vědeckých institucí na Tchaj-wanu, která stojí v čele mnoha iniciativ základního výzkumu v zemi. Součástí AS jsou ústavy všech vědních oblastí a struktura je tak velmi podobná AV ČR.
28. 03. 2024
Byla vyhlášena výzva Berlínsko-braniborské akademie věd a humanitních oborů pro zakládající členy sítě Young Network TransEurope (YNT), která je určena pro mladé vědce a vědce ve střední fázi kariéry. ...
21. 03. 2024
Ve svém novém prohlášení poukazuje ALLEA na to, že se věda a technologie stále více prolínají s naším každodenním životem, a proto je nezbytné pro současnou společnost, aby byli její občané „vědecky gramotní“. ...
14. 03. 2024
Revidované vydání Evropského kodexu integrity výzkumu z roku 2023, které publikovala mezinárodní organizace ALLEA, je nyní k dispozici i v českém jazyce. Foto: Pixabay
13. 03. 2024
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2024). ...
04. 03. 2024
Termín pro zaslání přihlášek: 4. března 2024.

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit