Bioinova

Bioinova je česká biotechnologická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj léčivých přípravků moderní terapie, in vitro diagnostických zdravotnických prostředků a vývoj inovativních molekulárně diagnostických postupů v genetice a mikrobiologii. Společnost vyvíjí léčivé přípravky na základě kmenových a jiných typů buněk získaných z různých somatických a extra-fetálních tkání. Jejich bezpečnost a účinnost jsou hodnoceny v preklinických a v klinických studiích. Vývoj, výzkum a navazující výroba zdravotnických prostředků v oblasti in vitro diagnostiky jsou zaměřeny na inovativní metody, které umožní detekci nových biomarkerů a které urychlují a zefektivňují současné diagnostické postupy. 

Naší prioritou je přinést pacientům nové, dostupné a účinné metody léčby v různých oblastech regenerativní medicíny. Toho chceme dosáhnout spojením skvělých myšlenek, high-tech vybavení, tvrdé práce a silných partnerů. Naším cílem je flexibilně reagovat na vědecký pokrok a v dlouhodobém horizontu udávat směr v oborech regenerace tkání, aplikovaného biomedicínského inženýrství a in vitro diagnostiky.

Bioinova je držitelem certifikátu Správné výrobní praxe a ISO 13485 (standard systému řízení pro oblast výroby zdravotnických prostředků).


Carl Zeiss spol s r.o.

ZEISS je technologický koncern s celosvětově dominantním postavením v oblasti optického a optoelektronického průmyslu. Společnost ZEISS vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní řešení pro průmyslovou měřicí techniku a zajištění kvality, mikroskopická řešení pro biovědní obory a výzkum materiálů i řešení lékařské techniky pro diagnostiku a terapii v oftalmologii a mikrochirurgii. ZEISS je také předním světovým výrobcem litografické optiky, která se používá v mikročipovém průmyslu při výrobě polovodičů. Výrobky značky ZEISS, jako jsou brýlová skla, fotografické objektivy a dalekohledy, jsou vyhledávané a určují trendy po celém světě.

Díky tomuto portfoliu, které je zaměřeno na růstové oblasti budoucnosti, jako je digitalizace, zdraví a průmysl 4.0, a díky silné značce pomáhá ZEISS utvářet technologický pokrok a svými řešeními rozvíjí svět optiky a souvisejících oblastí. Základem úspěchu a dalšího plynulého budování dominantního postavení společnosti ZEISS v technologiích a na trhu jsou trvale vysoké výdaje na výzkum a vývoj.


CellBest s.r.o.

Cílem společnosti CellBest s.r.o. je poskytovat kvalitní ICT služby kreativním přístupem, stabilním způsobem a přitom být loajálním partnerem. S námi naleznete řeč i řešení, protože...

... máme bohaté tuzemské i mezinárodní zkušenosti s poskytováním informačních a telekomunikačních služeb pro privátní i veřejnou sféru.
... máme dlouhodobý nepřetržitý kontakt s českým prostředím, známe jeho potřeby, možnosti i jeho limity.
... disponujeme roky prověřenými kvalitními poradenskými, konzultačními a realizačními personálními zdroji.
... spoluvytváříme optimální, ekonomicky přijatelná střednědobá a dlouhodobá aplikační řešení v ICT.
… držíme slovo i krok.

Motto: Naše vědomosti – vaše výhoda, naše zkušenosti – vaše pohoda i svoboda.
Pozn.: 27 roků na českém trhu, jako virtuální operátor a servisní organizace hlasových systémů, jsme jednička v segmentu českých veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.


Galerie Kodl, s.r.o.

Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.


Kardiologie na Bulovce

Kardiologie na Bulovce, s. r. o.

Kardiologie na Bulovce byla založena 1. 7. 1993 a je prvním soukromým lůžkovým zdravotnickým zařízením specializovaným na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění – ischemické choroby srdeční, vrozených či získaných srdečních vad a srdečních arytmií.


Katchem spol. s r.o.

Katchem spol. s r. o. je inovativní společnost s velkým výzkumným potenciálem, který je zaměřen především na oblast boranové chemie. Produkce společnosti zahrnuje více než 200 boranových produktů. Na základě vlastního výzkumu vyvíjí nové výrobní technologie látek, které mají široké využití v různých oborech, např. v chemickém, elektrochemickém a energetickém průmyslu. Významnou oblastí výzkumu a vývoje jsou přípravky pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie. Společnost se z velké části věnuje syntéze těchto látek na míru, zejména pro univerzitní a výzkumné laboratoře po celém světě. Laboratoře Katchemu se nacházejí v Kralupech nad Vltavou. Společnost dále vyrábí iniciátor pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktamů – DILACTAMATE-Katchem.


Společnost M.G.P.

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v tehdejším Československu. V roce 1993 byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt.
Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu, výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE, radiofarmaka firmy AAA - Advanced Accelerator Applications (součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL. Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals, Cell Projects, Izotop, Isohelix, MoBiTec, NEST, NXTBio, Labcon, Servicebio, FineTest, LDN, Edvotek, ThermoFisher, Hartmann, ARC, Moravek a dalších výrobců.
Naše firma se zaměřuje na dovoz, vývoz, distribuci a smluvní přepravu radionuklidových zdrojů, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Také pořádáme kurzy radiační ochrany a jsme oprávněni k provádění externích klinických auditů (nukleární medicíny a radiodiagnostiky).


nf iocb tech_logo_rgb

Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Prostřednictvím nadačního fondu a dalších podpor společnost IOCB Tech systematicky vrací do vědy část svých zisků získaných z podílů na dojednaných licenčních smlouvách.

Fond financuje širokou paletu projektů. Zaměřuje se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Podporuje studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

V rámci partnerství s Akademií věd ČR fond finančně podporuje provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. V letech 2022–2025 na jejich provoz věnuje 22 milionů korun.


Siemens, a. s.

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a je více než 130 let nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 


Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz