Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť.

 

Udělené Prémie Otto Wichterleho

Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2024

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2024 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

RNDr. Lenka Kubíčková, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
RNDr. Orsolya Molnárová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Jan Pinc, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Dr. Shelja Sharma Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Mgr. Ľubica Vetráková, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Mgr. Štěpán Timr, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Ing. Erik Andris, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ing. Daniel Bím, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
RNDr. Jana Škerlová, Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Mgr. Dmytro Didukh, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Maria-Cecilia Chiriac, M.Sc., Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Galina Prokopchuk, M.Sc., Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Mgr. Tomáš Štětina, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Mgr. Zuzana Štípková, Ph.D. Ústav výzkumu globální změny AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.  Sociologický ústav AV ČR
JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. Ústav státu a práva AV ČR
PhDr. Michaela Žáková, Ph.D. Historický ústav AV ČR
PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Martin Zach, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2023

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2023 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D., MBA Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Filip Křížek, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Tomáš Neuman, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Andrea Školáková, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Gwladys Steciuk, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Veronika Brychová, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Giovanni Ceccio, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ing. Michal Kamrádek, Ph.D. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
RNDr. Kateřina Novotná, Ph.D. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR
RNDr. Jana Popová, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Mgr. Jan Hynek, Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
Pamir Nag, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
PharmDr. Eva Randárová, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR
RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Ing. Stanislav Juráň, Ph.D. Ústav výzkumu globální změny AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Pavel Horák, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR
Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Jiří Dynda, Ph.D. Slovanský ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2022

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2022 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Ing. Drahomír Dvorský, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
RNDr. Jan Papež, Ph.D. Matematický ústav AV ČR
Ing. Silvia Carpitella, Ph.D. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D. Geologický ústav AV ČR
Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Karel Škoch, Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
Joanna Elžbieta Olszówka, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
RNDr. Jan Blahut, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Mgr. Petr Fajkus, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
Mgr. Dalibor Košek, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR
RNDr. Martin Ezechiáš, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Alena Sucháčková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D. Botanický ústav AV ČR
RNDr. Peter Mikula, Ph.D. Ústav biologie obratlovců AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

Dr. Kateřina Chládková, MA Psychologický ústav AV ČR
PhDr. Eva Krulichová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Dr. Anja Bunzel, Ph.D. Ústav dějin umění AV ČR
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Jakub Mikulecký, Ph.D. Slovanský ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2021

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2021 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. RNDr. Petra Suková, Ph.D. Astronomický ústav AV ČR
2. Ing. Jan Berger, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
3. Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
4. Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
5. Tomasz Kania, Ph.D. Matematický ústav AV ČR
6. RNDr. František Lukáč, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu AV ČR
7. Ing. Petr Vondráček, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu AV ČR
8. RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. Haider Golam, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2. Mgr. Rafał Łukasz Konefał, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
3. RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
4. RNDr. Eliška Procházková, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
5. RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
6. Mgr. Petra Beznosková, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
7. Mgr. Anzhelika Butenko, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
8. RNDr. Pável Matos-Maraví, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
9. RNDr. Martin Volf, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
10. Ana Novoa, Ph.D. Botanický ústav AV ČR
11. Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. Ústav biologie obratlovců AV ČR
12. Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D. Ústav výzkumu globální změny AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

1. JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR
2. PhDr. Jan Květina, Ph.D. Historický ústav AV ČR
3. MSc. Johana Wyss, D. Phil. Etnologický ústav AV ČR
4. Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2020

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2020 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Ing. Václav Eigner, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
2. RNDr. Michal Hrbek, Ph.D. Matematický ústav AV ČR
3. RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
4. RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
5. Mgr. Aleš Urban, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Gabriela Ambrožová, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
2. RNDr. Andrea Bednářová, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
3. Ing. Jiří Henych, Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
4. Mgr. Anna Herrmannová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
5. RNDr. Jan Klečka, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
6. Mgr. Petr Kohout, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
7. Marta Alicja Kolanowska, MSc., Ph.D. Ústav výzkumu globální změny AV ČR
8. Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
9. RNDr. Alan Liška, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
10. Mgr. Jiří Malíček, Ph.D. Botanický ústav AV ČR
11. Ing. Kinga Mlekodaj, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
12. Mgr. Petr Stadlbauer, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

1. PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR
2. Mgr. Filip Herza, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR
3. Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR
4. Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. Historický ústav AV ČR
5. Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2019

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2019 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Renann Lipinski Jusinskas, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
2. Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
3. RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
4. Ing. Anna Artemenko, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
5. Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
6. Mgr. Jan Geletič, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR
7. Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
8. Michael Warsitzka, Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR
9. Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Geologický ústav AV ČR
10. RNDr. David Píša, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2. Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3. Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
4. RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR
5. Mgr. Lenka Marková, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
6. RNDr. Miroslav Krepl, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
7. Mgr. Tomáš Větrovský, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
8. Mgr. Jan Perner, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
9. RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
10. RNDr. Jan Altman, Ph.D. Botanický ústav AV ČR


III. Oblast humanitních a společenských věd

1. Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR
2. RNDr. Martin Šimon, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR
3. PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR, na základě návrhu komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2018 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Mgr. Jan Ebr, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
2. RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
3. Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
4. Ing. Jakub Železný, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
5. Mgr. Michal Doucha, Ph.D. Matematický ústav AV ČR
6. Ing. Daniel Gazda, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
7. Mgr. Petr Brož, Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR
8. RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Stanislav Musil, Ph.D. Ústav analytické chemie AV ČR
2. Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3. Ing. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
4. Volodymyr V. Shvadchak, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
5. Mgr. Vojtěch Novohradský, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
6. MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR
7. Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
8. MVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
9. Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
10. RNDr. Martin Palus, Ph.D. Biologické centrum AV ČR

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. Mgr. Petr Vašát, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR
2. PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3. PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
4. Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
5. Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2017
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2017 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
2. RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.  Fyzikální ústav AV ČR
3. Ing. Jakub Vícha, Ph.D.  Fyzikální ústav AV ČR
4. RNDr. Martin Doležal, Ph.D.  Matematický ústav AV ČR
5. Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.  Ústav fyziky plazmatu AV ČR
6. RNDr. Karel Žídek, Ph.D.  Ústav fyziky plazmatu AV ČR

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. Mariana Manuela Salgado da Costa Amaro, Ph.D.  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2. RNDr. Radek Šachl, Ph.D.  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3. Ing. Libor Kobera, Ph.D.  Ústav makromolekulární chemie AV ČR
4. Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
5. Dmytro A. Yushchenko, Ph.D.  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
6. Mgr. Soňa Legartová, Ph.D.  Biofyzikální ústav AV ČR
7. Mgr. Lenka Polidarová, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR
8. RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.  Fyziologický ústav AV ČR 
9. Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR
10. Mgr. Peter Dráber, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR
11. Mgr. Milan Říha, Ph.D.  Biologické centrum AV ČR
12. Mgr. Jan Hrček, Ph.D.  Biologické centrum AV ČR
13. RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.  Botanický ústav AV ČR

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D.  Sociologický ústav  AV ČR
2. Petr Gibas, MSc., Ph.D.  Sociologický ústav AV ČR
3. Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.  Masarykův ústav a Archiv AV ČR
4. Ansten Mørch Klev, Ph.D.  Filosofický ústav AV ČR
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2016
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2016 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Ing. Prokop Hapala Fyzikální ústav
2. Mgr. Kamil Olejník, Ph.D. Fyzikální ústav
3. Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. Fyzikální ústav
4. Mgr. Jan Hladký, Ph.D. Matematický ústav
5. Ing. Michal Cifra, Ph.D. Ústav fotoniky a elektroniky 
6. Mgr. Michael Komm, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu
7. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. Ústav termomechaniky
8. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. Geologický ústav 

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Martin Ferus, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
2. Ing. Petra Cuřínová, Ph.D. Ústav chemických procesů 
3. Mgr. Michal Behuliak, Ph.D. Fyziologický ústav 
4. RNDr. Katarína Smolková, Ph.D. Fyziologický ústav 
5. RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D. Mikrobiologický ústav 
6. Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D. Biologické centrum 
7. RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. Biologické centrum 
8. Ing. Martin Šálek, Ph.D. Ústav biologie obratlovců 

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. Sociologický ústav 
2. Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny 
3. Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D. Filosofický ústav
4. Filip Vostal, Ph.D. Filosofický ústav
5. Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. Ústav pro českou literaturu 
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2015
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2015 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D.
Astronomický ústav
2. Mgr. Martin Ondráček, Ph.D.
Fyzikální ústav
3. Mgr. Evgeniya Tereshina, Ph.D.
Fyzikální ústav
4. Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.
Matematický ústav
5. Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace
6. Mgr. Andriy Ostapovets, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů
7. Ing. Jakub Urban, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Martin Srnec, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
2. Ing. Elena Tomšík, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie
3. RNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie
4. Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
5. Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
6. Mgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.
Biofyzikální ústav
7. RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
Fyziologický ústav
8. Mgr. Helena Fulková, Ph.D. Ústav molekulární genetiky
9. Dr. Tom Maurice Fayle, Ph.D. Biologické centrum

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Psychologický ústav
2. Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Sociologický ústav
3. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv
4. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Filosofický ústav
5. Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2014
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2014 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky
2. Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky
3. RNDr. Leona Chadimová, Ph.D.
Geologický ústav
4. Mgr. Martin Kempa, Ph.D.
Fyzikální ústav
5. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace
6. Mgr. Jakub Plášil, Ph.D.
Fyzikální ústav
7. RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. Astronomický ústav
8. Mgr. Martin Švec, Ph.D. Fyzikální ústav
9. RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D. Fyzikální ústav
10. Mgr. Prokop Závada, Ph.D. Geofyzikální ústav

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
2. RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
3. RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
Fyziologický ústav
4. Mgr. Petr Pecina, Ph.D.
Fyziologický ústav
5. Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D.
Biofyzikální ústav
6. Mgr. Matěj Polačik, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců
7. RNDr. Marie Prchalová, Ph.D.
Biologické centrum
8. RNDr. Petra Procházková, Ph.D. Mikrobiologický ústav
9. doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie
10. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Biologické centrum

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav pro jazyk český
2. Patrick Gaulé, Ph.D.
Národohospodářský ústav
3. Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.
Sociologický ústav
4. PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
Filosofický ústav
5. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
Filosofický ústav
6. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Psychologický ústav
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2013
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2013 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Mgr. Veronica Goian, Ph.D.
Fyzikální ústav
2. Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Ústav informatiky
3. Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.
Fyzikální ústav
4. RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
Fyzikální ústav
5. Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace
6. Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
Matematický ústav
7. Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D. Astronomický ústav

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
2. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
3. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie
4. Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
5. RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
6. RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie
7. Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav
8. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. Biologické centrum
9. Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D Ústav živočišné fyziologie a genetiky

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Sociologický ústav
2. Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny
3. Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Archeologický ústav
4. Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
Ústav dějin umění
5. Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
Orientální ústav
6. PhDr Vojtěch Kyncl, Ph.D. Historický ústav
7. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Filosofický ústav
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2012
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2012 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
Astronomický ústav
2. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Fyzikální ústav
3. Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
Fyzikální ústav
4. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Geologický ústav
5. RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
Ústav informatiky
6. Ing. Vít Jakubský, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky
7. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1. RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Biologické centrum
2. Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D.
Biofyzikální ústav
3. Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Botanický ústav
4. Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.
Fyziologický ústav
5. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců
6. Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
7. Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky

III. Oblast humanitních a společenských věd

1. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Filosofický ústav
2. Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Filosofický ústav
3. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Psychologický ústav
4. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Sociologický ústav
5. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2011
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2011 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

RNDr. Jan Borovička, Ph.D.
Geologický ústav a Ústav jaderné fyziky
RNDr. Stanislav Gunár, Ph.D.
Astronomický ústav
RNDr. Tomáš Masopust, Ph. D.
Matematický ústav
Neil Dillip Thapen BA DPhil
Matematický ústav
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Ústav informatiky
Mgr. Martin Čada, Ph.D.
Fyzikální ústav
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
Fyzikální ústav

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
RNDr. Dušan Koval, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců
Mgr. Natálie Martínková, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců
Mgr. Jana Křenková, Ph.D.
Ústav analytické chemie
RNDr. Lydie Plecitá-Hlavatá, Ph.D.
Fyziologický ústav
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Fyziologický ústav

III. Oblast humanitních a společenských věd

PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Národohospodářský ústav
PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny
Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Ústav pro jazyk český
Mgr. Gabriela Marková, Ph.D.
Psychologický ústav
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Sociologický ústav
František Šístek, M. A., Ph.D.
Historický ústav
 
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2010
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2010 těmto pracovníkům:
 

I. Oblast věd o neživé přírodě

 
Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky
Ing. Jiří Filip, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace
Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů
Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.
Matematický ústav
Ing. Jan Souček, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.
Matematický ústav
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
Astronomický ústav

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

 
Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Botanický ústav
RNDr. Marek Kovář, Ph.D.
Mikrobiologický ústav
Dr. Céline Levron, Ph.D.
Biologické centrum
RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.
Biofyzikální ústav
Mgr. Kamila Réblová, Ph.D.
Biofyzikální ústav
Ing. Petr Sazama, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Mgr. Martin Sládek, Ph.D.
Fyziologický ústav
RNDr. Alena Zíková, Ph.D.
Biologické centrum

III. Oblast humanitních a společenských věd

 
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Filosofický ústav
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Sociologický ústav
JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Ústav státu a práva
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Ústav dějin umění
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2009

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2009 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. (Astronomický ústav)

Mgr. Tetyana Ostapchuk, Ph.D .(Fyzikální ústav)

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (Matematický ústav)

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

RNDr. Zuzana Haniková, Ph.D. (Ústav informatiky)

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky)

Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Martin Falk, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Ing. Petr Novák, Ph.D. (Biologické centrum)

Ing. Jan Pergl, Ph.D. (Botanický ústav)

RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. (Fyziologický ústav)

RNDr. Petr Man, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Michael Volný, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců)

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky)

Mgr. Jíří Pinkas, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)

Mgr. Viktoriya Poterya, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)

III. Oblast humanitních a společenských věd

Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (Filosofický ústav)

PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav)

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (Sociologický ústav)

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)

PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny)

JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Ústav státu a práva)

Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2008

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2008 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. (Astronomický ústav)

Mgr. Petr Trávníček, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Dr. András Rontó, DrSc. (Matematický ústav)

Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

Ing. Rostislav Horčík, Ph.D. (Ústav informatiky)

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky)

RNDr. Anna Macková, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky)

Ing. Filip Šroubek, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Ing. Pavel Neumann, Ph.D. (Biologické centrum)

Ing. Kateřina Bímová, Ph.D. (Botanický ústav)

RNDr. Jan Neckář, Ph.D. (Fyziologický ústav)

Ing. Radim Osička, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců)

Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D. (Ústav chemických procesů)

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie)

RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie)

Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (Ústav systémové biologie a ekologie)

III. Oblast humanitních a společenských věd

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (Etnologický ústav)

PhDr. Jan Balon, Ph.D. (Filosofický ústav)

PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. (Historický ústav)

Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. Psychologický ústav)

PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav)

PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (Ústav dějin umění)
 

Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2007

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2007 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (Fyzikální ústav)

RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (Matematický ústav)

RNDr. Petra Šauli, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry)

Ing. Martin Hron, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

RNDr. Petr Tichý, Ph.D. (Ústav informatiky)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Mgr. Jaroslav Malina, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (Botanický ústav)

RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Mgr. Pavel Kubáň, Ph.D. (Ústav analytické chemie)

Ing. Mgr. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)

Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky)

Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie)

Mgr. David Kaftan, Ph.D. (Ústav systémové biologie a ekologie)

III. Oblast humanitních a společenských věd

Pavel Blažek, BA, DEA, Dr. Phil. (Filosofický ústav)

PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav - Archiv)

Peter Katuščák, Ph.D. (Národohospodářský ústav)

PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny)
 

Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2006

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006 těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Ing. Ján Lančok, Ph.D. (Fyzikální ústav)

doc. RNDr. Jan Peřina ml., Ph.D. (Fyzikální ústav)

RNDr. Jan Kolář, Ph.D. (Matematický ústav)

Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky)

RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry)

Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu)

Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky)

RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace)

Mgr. Radan Slavík, Ph.D. (Ústav radiotechniky a elektroniky)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Mgr. Luděk Havran, Dr. (Biofyzikální ústav)

Judit Erika Šponerová, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Ing. Josef Planeta, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR)

Mgr. Michal Horáček, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského)

Ing. Jiří Brus, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie)

RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie)

Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie)

Ing. Radek Pohl, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie)

Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie)

RNDr. Rüdiger H. Ettrich, Ph.D. (Ústav systémové biologie a ekologie)

III. Oblast humanitních a společenských věd

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav)

Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. (Historický ústav)

Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav)

Ing. Petr Zemčík, Ph.D. (Národohospodářský ústav)

Mgr. et Mgr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (Sociologický ústav)

Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)
 

Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2005

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2005  těmto pracovníkům:

I. Oblast věd o neživé přírodě

Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D. (Astronomický ústav)

Dr. Elena Buixaderas, PhD (Fyzikální ústav)

Mgr. Filip Kadlec, Dr. (Fyzikální ústav)

Mgr. Alexandr Kupčo, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. (Fyzikální ústav)

Ing. Petr Cintula, Ph.D. (Ústav informatiky)

Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (Matematický ústav)

Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Matematický ústav)

RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Ing. Petr Halada, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

RNDr. Petr Novák, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Mgr. Roman Čurík, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského)

Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D. (Biofyzikální ústav)

Mgr. Petr Kotlík, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

RNDr. Martin Reichard, Ph.D (Ústav biologie obratlovců)

MUDr. Lýdie Vargová, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny)

Ing. Vladimír Církva, Dr. (Ústav chemických procesů)

III. Oblast humanitních a společenských věd

Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filozofický ústav)

Mgr. Zuzana Škorpíková, Ph.D. (Filozofický ústav)

Mgr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu)

Doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Psychologický ústav)
 
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2004

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2004  těmto pracovníkům

I. Oblast věd o neživé přírodě

Ing. Miloš Kopecký, CSc ; Fyzikální ústav

RNDr. Kateřina Luterová, Ph.D ; Fyzikální ústav

Dr. Ing. Aleš Poruba ; Fyzikální ústav

Mgr. Petr Pravec, Ph.D. ; Astronomický ústav

Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. ; Matematický ústav

Mgr. Ivo Stloukal, Dr. ; Ústav fyziky materiálů

Dr. Ing. Pavel Trávníček, Dr. ; Ústav fyziky atmosféry

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. ; Mikrobiologický ústav

Ing. Michal Hocek, CSc ; Ústav organické chemie a biochemie

Mgr. Jan Jakubík, Ph.D ; Fyziologický ústav

RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. ; Ústav experimentální medicíny

RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. ; Biofyzikální ústav

RNDr. Michal Koblížek, Ph.D. ; Mikrobiologický ústav

Ing. Michaela Rumlová, CSc. ; Ústav organické chemie a biochemie

Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. ; Biofyzikální ústav

Ing. Zdeněk Trachtulec, Dr. ; Ústav molekulární genetiky

III. Oblast humanitních a společenských věd

doc. PhDr. Marek Blatný, CSc. ; Psychologický ústav

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. ; Ústav pro soudobé dějiny

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. ; Ústav pro jazyk český

Ing. Štěpán Jurajda, PhD., M.A. ; Národohospodářský ústav

Mgr. Martin Mádl, Ph.D. ; Ústav dějin umění

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. ; Archeologický ústav

Dr. Pavlína Rychterová ; Filozofický ústav

PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D. ; Etnologický ústav
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2003

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2003  těmto pracovníkům

I. Oblast věd o neživé přírodě

Dr. RNDr. Karel Knížek ; Fyzikální ústav

RNDr. Petr Kužel, Dr. ; Fyzikální ústav

Mgr. Petr Straka, Dr. ; Fyzikální ústav

doc. RNDr. Eva Matoušková, Ph.D. ; Matematický ústav

RNDr. Šárka Nečasová, CSc. ; Matematický ústav

doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc. ; Ústav informatiky

Mgr. Martin Kružík, Dr. ; Ústav teorie informace a automatizace

doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. ; Ústav přístrojové techniky

Ing. Jiří Homola, CSc. ; Ústav radiotechniky a elektroniky

Mgr. Petr Hellinger, Dr. ; Ústav fyziky atmosféry

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Oto Bludský, CSc. ; Ústav fyzikální chemie J. H.

Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. ; Ústav fyzikální chemie J. H.

RNDr. Petr Bouř, CSc. ; Ústav organické chemie a biochemie

RNDr. Jiří Jiráček, CSc. ; Ústav organické chemie a biochemie

RNDr. Miroslav Fojta, CSc. ; Biofyzikální ústav

doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. ; Biofyzikální ústav

RNDr. Ivo Šauman, Ph. D. ; Entomologický ústav a BF JU

RNDr. Marek Šinkora, Ph.D. ; Mikrobiologický ústav

Mgr. Karel Doležal, Dr. ; Ústav experimentální botaniky

MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD ; Ústav experimentální medicíny

RNDr. Karel Koberna, CSc. ; Ústav experimentální medicíny

doc. RNDr. František Vácha, PhD. ; Ústav molekulární biologie rostlin

Mgr. Jan Pačes, Ph.D. ; Ústav molekulární genetiky

Mgr. Jolana Turečková, Ph.D. ; Ústav molekulární genetiky

Ing. Pavel Jurajda, PhD ; Ústav biologie obratlovců

III. Oblast humanitních a společenských věd

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.; Sociologický ústav

Mgr. Viktor Černý, Dr ; Archeologický ústav, Praha

PhDr. Jindřich Dejmek, Dr. ; Historický ústav
Prémie O. Wichterleho udělené v roce 2002

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2002  těmto pracovníkům

I. Oblast věd o neživé přírodě

RNDr. Jiří Borovička, CSc. ; Astronomický ústav

RNDr. Michal Dušek, CSc. Fyzikální ústav

Ing. Jiří Hlinka, PhD ; Fyzikální ústav

Ing. Alice Hospodková, Dr.; Fyzikální ústav

Ing. Libor Juha, CSc. ; Fyzikální ústav

Mgr. Tomáš Jungwirth, Dr. ; Fyzikální ústav

RNDr. Eva Mihóková, CSc. ; Fyzikální ústav

Ing. Vít Novák, CSc. ; Fyzikální ústav

Ing. Bedřich Rus, Dr ; Fyzikální ústav

Ing. Alexander B. Shick, CSc. ; Fyzikální ústav

RNDr. David Uličný, CSc. ; Geofyzikální ústav

RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. ; Matematický ústav

Mgr. Petr Hájek, DrSc. ; Matematický ústav

Doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. ; Matematický ústav

RNDr. Radan Huth, DrSc. ; Ústav fyziky atmosféry

RNDr. Milan Paluš, DrSc. ; Ústav informatiky

Ing. Miroslav Rozložník, Dr. ; Ústav informatik

Ing. Marie Běgusová, PhD, CSc. ; Ústav jaderné fyziky

RNDr. Aleš Cieplý, CSc. ; Ústav jaderné fyziky

Ing. Miroslav Chomát, CSc. ; Ústav pro elektrotechniku

Ing. Josef Lazar, Dr. ; Ústav přístrojové techniky

Ing. Tomáš Suk, CSc. ; Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Petr Tichavský, CSc. ; Ústav teorie informace a automatizace

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

RNDr. Jiří Fajkus, CSc. ; Biofyzikální ústav

Mgr. Olga Nováková, Dr. ; Biofyzikální ústav

Mgr. Martina Réblová, Ph.D. ; Botanický ústav

RNDr. Marek Jindra, CSc. ; Entomologický ústav

Doc. RNDr.Vojtěch Novotný, CSc. ; Entomologický ústav

Ing. Vladimír Havlíček, Dr. ; Mikrobiologický ústav

RNDr. Josef Komenda, CSc. ; Mikrobiologický ústav

RNDr. Julius Lukeš, CSc. ; Parazitologický ústav

Ing. Dr. Marcel Honza ; Ústav biologie obratlovců

RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D. ; Ústav experimentální medicíny

Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc. ; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Doc. RNDr. Petr Nachtigall, PhD ; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

RNDr. Patrik Šaněl, Dr.Rer.Nat.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

RNDr. Radek Fajgar, CSc. ; Ústav chemických procesů

Ing. Martin Lísal, CSc. ; Ústav chemických procesů

RNDr. Jiří Macas, Ph.D. ; Ústav molekulární biologie rostlin

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. ; Ústav molekulární genetiky

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. ; Ústav molekulární genetiky

RNDr. Zbyněk Kozmík, CSc. ; Ústav molekulární genetiky

Ing. Michal Hoskovec, CSc. ; Ústav organické chemie a biochemie

RNDr. Jan Konvalinka, CSc. ; Ústav organické chemie a biochemie

RNDr. Miloš Macholán, CSc. ; Ústav živočišné fyziologie a genetiky

III. Oblast humanitních a společenských věd

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. ; Orientální ústav

PhDr. Martina Hřebíčková, Dr. ; Psychologický ústav