Portál transferu technologií AV ČR

techtransfer.cas.cz

Portál transferu AV ČR je komunikační platforma, jejíž hlavní součástí je Databáze technologií a přístrojů. Databáze nabízí pezentaci výsledků výzkumu vhodných pro komercializaci a transfer a zároveň jednoduchý online přístup k těmto nabídkám. Na portálu dále najdete přehled přístrojů a laboratoří vhodných pro využití subjekty komerční i nekomerční sféry.

Podpora transferu znalostí na pracovištích

Do spolupráce na transferových případech se zapojujeme především na základě poptávky z pracovišť. Jedná se o specifické služby a poradenství poskytované dle vývoje jednotlivých případů.

Služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Konzultace v oblasti práva a smluvních vztahů
  • Konzultace v oblasti ochrany duševního vlastnictví
  • Konzultace podnikatelských záměrů a plánů na založení spin-off společností
  • Analýzy a přehledy z databáze PatSnap a dalších databází
  • Průvodce dotačními programy na podporu transferu znalostí

Připravujeme smluvní vzory pro situace, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou.
 

Profesní rozvoj v oblasti transferu

Ústavům AV ČR poskytujeme specializované vzdělávání v oblasti transferu znalostí.

Vědci, nebojte se transferu

Základní informace v kostce, zorientujte se v problematice uplatňováni výsledků výzkumu v praxi.

Transfer šitý přímo vám na míru

Máte specifické nároky na vzdělávací program z oblasti TZT, rádi ho vytvoříme dle vašich potřeb a požadavků.

Transferářem snadno a rychle

Chcete se naplno věnovat transferu, pak je tento školící program určen přímo pro vás.

Okna transferu dokořán

Aktuální dění v transferu, zahraniční inspirace, informace a akce nejen z okruhu TTO Circle a ASTP Proton.

Centrum transferu technologií AV ČR

Jsme CETTAV / Centrum transferu technologií AV ČR, jsme specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytujeme konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi, a i díky tomu propojujeme vědu s byznysem.

Muž prezentuje

Muž prezentuje

Školící místnost

Školící místnost

Pohled do přednáškového sálu

Pohled do přednáškového sálu

Brožura

Brožura


Portál transferu technologií

techtransfer.cas.cz

Kontakt na CeTTAV

Smekal Martin

Martin Smekal
vedoucí CeTTAV
tel.: +420 731 627 230
e-mail: smekal@ssc.cas.cz