Akademie věd zemí Visegrádské čtyřky

 
AVCR_stredova_znacka_CZ_cmyk    
Kontaktní osoba:
Magdaléna Jiráčková 
jirackova@kav.cas.cz
Tel: +420 221 403 287
Kontaktní osoba:
Gergely Mészáros
meszaros.gergely@titkarsag.mta.hu

http://mta.hu/

Kontaktní osoba:
Renata Kuskowska
renata.kuskowska@pan.pl

https://www.pan.pl/

Kontaktní osoba:
František Fundárek
fundarek@up.upsav.sk

http://www.sav.sk/

Hlavním posláním Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky, tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, je především posilování vzájemné spolupráce a zvyšování participace akademií věd zemí V4 v rámci Evropského výzkumného prostoru. Na pravidelných setkáních svých vrcholných představitelů diskutují tvorbu národních i evropských vědních politik a postavení vědy a výzkumu ve svých zemích.