Odbor mezinárodní spolupráce

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
  
Karolína Rachačová, M.A.
ředitelka
E-mail: rachacova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 417, č. dv. 209/20
 

Sekretariát:

Bc. Pavla Barchánková
E-mail: barchankova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 267, č. dv. 110
 
Renata Štursová
E-mail: stursova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 517, č. dv. 110

Oddělení pro Evropský výzkumný prostor

Mgr. Lyudmyla Tysyachna

vedoucí oddělení
tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (REI)

tajemnice Komise pro rovné příležitosti AV ČR

Evropský výzkumný prostor
rámcový program Horizont 2020, Horizont Evropa

E-mail: tysyachna@kav.cas.cz, telefon: 221 403 461, č. dv. 357

Mgr. et Mgr. Alena Žochová (Klvaňová), Ph.D.
ERA-NET Cofund (NORFACE, HERA, CHANSE), EIG CONCERT Japan, EU-KOR Community, SEA-Europe JFS
E-mail: zochova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 566, č. dv. 357

Mgr. Iva Sojková, M.A.
Evropský výzkumný prostor
rámcový program Horizont 2020, Horizont Evropa
E-mail: sojkova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 369, č. dv. 357

Oddělení bilaterálních vztahů

Mgr. Julie Smilnická
zástupkyně ředitelky
tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS)
Indie, Německo, Rumunsko, Slovinsko; Srbsko, Černá HoraChorvatskoMakedonie, Rakousko, Švýcarsko*
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz, telefon: 221 403 421, č. dv. 209/17 

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Argentina, Egypt, Itálie, Španělsko, Turecko; Brazílie, Chile, Mexiko, Peru, Portugalsko, Řecko*

E-mail: drahovzalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 467, č. dv. 209/21

RNDr. Zdeněk Kresl
Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam; Hong Kong, Indonésie, Korejská republika, Malajsie, Singapur, Thajsko*
E-mail: kresl@kav.cas.cz, telefon: 221 403 299, č. dv. 209/21

Mgr. Denisa Zemanová (Jetelinová)
Belgie, Francie, Maďarsko, Polsko, Slovensko; Afrika – frankofonní*
Visegrádská skupina akademií věd
kongresové akce (organizace)
tajemnice Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES
E-mail: zemanova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 354, č. dv. 209/19

Mgr. Markéta Říhová
Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Mongolsko, Ukrajina, USA; Arménie, Austrálie, Dánsko, Finsko, Gruzie, Jihoafrická republika, Kanada, Moldavsko, Norsko, Rusko, Švédsko, Velká Británie*
E-mail: rihova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 287, č. dv. 209/19

 * v zemích uvedených kurzívou není v současnosti realizována žádná spolupráce

Mezinárodní organizace:

PhDr. Klára Šámalová
ALLEA, ISC, EASAC, IAP, IHRNASS, Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau
E-mail: samalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 310, č. dv. 358

Mgr. Jana Trnková

E-mail: trnkova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 308, č. dv. 358