Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

29. 10. 2020
V pondělí 2. listopadu startuje 20. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Letošní ročník je kvůli pandemii jiný, stále však plný novinek ze světa vědy. Hlavními tématy je 130 let historie neuniverzitního výzkumu v českých zemích a věda v boji s koronavirem. Vše na www.tydenvedy.cz.
22. 10. 2020
Vědkyně Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií UK uveřejňují výsledky výzkumu domácího násilí během pandemie koronaviru. Potvrzují, že jednotlivé složky systému dokáží obětem pomáhat, pokud dobře využijí možnosti legislativy. Situace obětí se ale vyhodnocuje rozdílně.
22. 10. 2020
Začíná projekt Plantmetals, který propojí biology, fyziky, chemiky, molekulární genetiky, ekology i agronomy. Přinese nové poznatky i inovace pro zemědělství, pěstování nebo šlechtění plodin i pro ochranu životního prostředí. Povede jej Hendrik Küpper z Biologického centra AV ČR).
22. 10. 2020
Tři roky testovali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, jak se čolek obecný a čolek horský přizpůsobují sezónním výkyvům teploty prostředí. Zjistili, že jejich strategie je překvapivá: reagují co nejrozmanitěji. Výsledky ojedinělého pokusu uveřejnil nyní časopis Functional Ecology.
21. 10. 2020
Mezinárodní tým vědců, na jehož práci se podíleli i odborníci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, popsal také 62 nových genomů tzv. mykorhizních hub, jež pomáhají kořenům získávat živiny z půdy. Údaje vědcům pomohou zjistit, jak se vyvinula symbióza mezi houbami a rostlinami.
20. 10. 2020
Velikost genomu není úměrná počtu genů ani velikosti a složitosti rostliny. Mechanizmus vzniku gigantických genomů rostlin objasňuje studie mezinárodního týmu, zveřejněná v Nature Plants. Součástí byli vědci z Biologického centra a Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.