Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

 
01. 12. 2023
Částicová fyzika je podivnější, než by se mohlo zdát. Vědci z mezinárodní observatoře Telescope Array, kde je zapojen také vědec z Fyzikálního ústavu AV ČR, zachytili extrémně energetickou částici, která byla pojmenována "Amaterasu" podle ...
30. 11. 2023
Vědcům z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se podařila celogenomová analýza regulace tvorby bílkovin v myších vajíčkách a embryích. ...
29. 11. 2023
Ústav biologie obratlovců AV ČR a Zoo Brno slaví letos 70 let od založení. Závěrem roku se obě organizace rozhodly, že společně pověsí 70 budek na podporu populací městských druhů volně žijících ptáků. ...
28. 11. 2023
Víceškálové materiály jsou sestaveny z různých druhů nanomateriálů, které mají samy o sobě neobvyklé vlastnosti. Jejich vzájemnou kombinací a integrací do hierarchií vyššího řádu lze získat inteligentní hmotu s unikátními funkcionalitami a ...
28. 11. 2023
Diskuze předních českých expertek a expertů nastínila možnosti propojení etiky nových technologií a etiky životního prostředí ve vzdělávání, při tvorbě veřejných politik, ale i na úrovni vědeckého výzkumu. ...
28. 11. 2023
Už desátý rok můžou lidé nahlédnout do krás vědy skrz hledáček fotoaparátu. Nejpovedenější snímky letošního roku jsou ode dneška vystavené v Galerii Věda a umění v ulici Národní v Praze. ...

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
 +420 777 970 812

Eliška Zvolánková
 +420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Loga AV ČR ke stažení