Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

1. 12. 2020
Popsat nové mutace v genu GRK2, které vedou k poškození funkce tzv. primárních cilií v buňce a v konečném důsledku ke smrtelné poruše růstu se podařilo týmu Pavla Krejčího z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Masarykovy univerzity v Brně a Kalifornské univerzity v Los Angeles.
30. 11. 2020
Tým Tomáše Jungwirtha z Fyzikálního ústavu AV ČR úspěšně dokončil experiment, ve kterém se podařilo zapsat informace do antiferomagnetu pomocí záblesků z femtosekundového laseru. Na výzkumu spolupracovali vědci z Univerzity Karlovy, Univerzity v Nottinghamu, ETH Curych a Univerzity v Řezně.
30. 11. 2020
Pomocí vysoce intenzivních krátkých elektropulzů je možné ovlivňovat stavbu mikrotubulů. Zjistili to vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR a Univerzity ve francouzském Limoges.
27. 11. 2020
On-line konferenci na téma fotografie a diskurzy vědy pořádá ve dnech 1. a 2. prosince Ústav dějin umění AV ČR. Její součástí bude 30. listopadu od 18.30 veřejná přednáška Macieje Wielguse, polského astrofyzika z Harvardovy univerzity, o fotografování černé díry.
27. 11. 2020
Výzkum na příkladu halančíka tyrkysového prokázal, že i obratlovci, jejichž růst není po dosažení dospělosti ukončen, nejsou ušetřeni reprodukčního stárnutí. To se projevuje až v poměrně pozdním věku. Studii Jakuba z Ústavu biologie obratlovců AV ČR uveřejnil časopis Journal of Animal Ecology.
26. 11. 2020
Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydává analýzu, která přehledně vyhodnocuje dopad jednotlivých předkládaných návrhů na zrušení superhrubé mzdy. Autory analýzy jsou Klára Kalíšková, Daniel Münich, Daniel Prokop a Michal Šoltés.