Ukrajinu podporují vědci napříč obory
Podporu Ukrajině vyjadřují i jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR. Například Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST), což je platforma tvořená Filosofickým ústavem AV ČR, Ústavem informatiky AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK:

„Bohužel, ačkoli by lidstvo mělo nyní napnout síly ke zmírnění následků nadcházející klimatické změny, případně uvažovat, jak řešit sociální dopady robotizované ekonomie, vládnoucí garnitura Ruské federace se rozhodla uvrhnout svět hluboko do minulosti, do doby imperialismu a dobyvačných válek,“ píše CEVAST ve svém prohlášení, ve kterém zároveň vysvětluje, co je etická doktrína o spravedlivé válce, kterou Rusko nerespektuje.  

Celé prohlášení CEVAST najdete v příloze.

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice spustilo speciální webové stránky věnované konceptu spravedlivé války. Čtenáři na nich naleznou záznamy z přednášek na toto téma, články a další informace.


Profily na sociálních sítích v modro-žluté
Ruskou agresi odsuzují ústavy Akademie věd také na svých profilech na sociálních sítích, například Historický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Psychologický ústav AV ČR nebo Ústav experimentální medicíny AV ČR.

Podporu Ukrajině vyjádřili také vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „V případě potřeby, např. ohledně dočasného zaměstnání a ubytování vědců v našem ústavu, se na nás neváhejte obrátit a my uděláme, co bude v našich silách,“ napsali ředitel ústavu Zdeněk Hostomský a předseda rady instituce Pavel Jungwirth svým kolegům v Národní akademii věd Ukrajiny. Celé znění dopisu uveřejnil ústav na svých webových stránkách

Zastavte násilí! Žádají vědci
Učená společnost České republiky oslovila Ruskou akademii věd, aby se obrátila na svou vládu s žádostí o vyslyšení hlasu rozumu a zastavila agresi proti Ukrajině. „Mezinárodní rozpory, názorové odlišnosti, ba ani údajné obavy o osud národnostních menšin v sousedních státech neopravňují k použití vojenského násilí, neomlouvají ničení měst a vesnic, zabíjení civilistů i vojáků, bránících svoji zemi,“ píše se v dopise. „Je třeba vyslyšet hlas rozumu a s ním ruku v ruce kráčející humanity. Válka je popřením principů, na nichž stojí komunita vědců, jejímiž jste členy stejně jako my. Pomozte ji zastavit!"

Ruští vědci a vědečtí novináři v mezidobí vydali prohlášení, v němž invazi odsuzují. „Tento fatální krok vede k obrovským lidským ztrátám a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě nese výhradně Rusko,“ píší v něm.

Solidaritu se signatáři petice už vyjádřili zástupci české vědecké obce. Jmenovitě například vedení Filosofického ústavu AV ČR a předsednictvo Rady ústavu.


Vědecká pracoviště nabídnou ubytování
K důraznému odmítnutí ruské agrese se připojili také vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. „V současné situaci se snažíme o rychlou a bezprostřední pomoc uprchlíkům, pro které jsme nabídli ubytovací prostory na naší terénní stanici Mohelský mlýn. V dlouhodobém horizontu jsme připraveni poskytnout pomoc našim ukrajinským kolegům, a to jak v rámci ústavu, tak i v koordinaci s aktivitami Akademie věd.“

Ubytovací kapacity nabízí také Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, a to na Břevnově. První ukrajinští uprchlíci zde byli ubytováni 2. 3. 2022.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
IOCB Tech (dceřiná společnost ÚOCHB) daroval 1 mil. Kč na financování grantů pro mladé ukrajinské vědce v ČR připravované a distribuované Nadačním fondem Neuron. IOCB Tech (dceřiná společnost ÚOCHB) daroval 100 tis Kč na humanitární účely prostřednictvím organizace Člověk v tísni. 

ÚOCHB spolu s dalšími institucemi iniciativy Kampusu Dejvice uspořádal akci „Studenti proti válce“ 3. 3. 2022 u NTK. Na programu byla vystoupení představitelů jednotlivých institucí (včetně ředitele ÚOCHB), prohlášení studentských spolků a organizací, hudební vystoupení. Ve spolupráci se spolkem Silicon Hill proběhla materiální sbírka zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a spacáků; s iniciativou #TechResistance se sbírá elektronika, aby lidé mohli zůstat ve spojení se svými blízkými. 

ÚOCHB zorganizoval ve dnech 28. 2. – 2. 3. sbírku 80 dětských autosedaček a podsedáků, které budou ve spolupráci se Skauty z Kolína využity pro transport malých uprchlíků od ukrajinských hranic do Česka.  


Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
ÚŽFG nabídlo možnost ubytování rodinným příslušníkům ukrajinských zaměstnanců v ústavních bytových domech v Liběchově. První tři rodiny již dorazily a jsou ubytovány.

ÚŽFG v Liběchově se připojilo k materiální sbírce města Liběchov s názvem Obvazový materiál a dezinfekce pro Ukrajinu, která proběhla 14.-16. 3.2022. Sebraný materiál byl předám v součinnosti s SDH Liběchov a Obecním úřadem v Liběchově.


Fyzikální ústav AV ČR
Krizový štáb Fyzikálního ústavu AV ČR zorganizoval dva tzv. stánky pomoci, jejichž prostřednictvím propojuje potřeby lidí prchajících z Ukrajiny s nabídkami ubytování nebo dopravy. Ústav pomáhá řešit problémy současných ukrajinských kolegyň a kolegů i případných nových vědeckých pracovníků z Ukrajiny.

Řady ústavu rozšířilo už minimálně 12 nových kolegyň a kolegů z Ukrajiny.


Botanický ústav AV ČR
Botanický ústav nabídl podporu rodinám a známým ukrajinských kolegů, kteří pracují v ústavu, vědci jsou v kontaktu s ukrajinskými spolupracovníky, se kterými pracují v rámci svých výzkumů.

V Průhonicích nabízí tři ubytovací jednotky ukrajinským občanům, společně s možností zaměstnání v Průhonickém parku.

„Snažíme se ukrajinským občanům nabídnout pomoc, která bude smysluplná, efektivní a dlouhodoběji udržitelná. K nabídce ubytování jim proto také poskytujeme různé formy zaměstnaneckého poměru v Průhonickém parku, díky čemuž se mohou rychleji integrovat, být finančně nezávislí a čerpat zaměstnanecké výhody. První příchozí jsme přivítali v našich řadách již začátkem března a další nové kolegy přivítáme během následujících dní,“ říká ředitel Botanického ústavu Jan Wild.

Ústav také nabízí vstup zdarma do Průhonického parku pro všechny ukrajinské občany a společně s Ústavem experimentální botaniky pořádá biologický workshop pro ukrajinské děti v Průhonicích.


Archeologický ústav AV ČR
Archeologický ústav se zapojil do pomoci lidem z Ukrajiny. Ve svých prostorách v Brně na Čechyňské ústav poskytl ubytování ženám s dětmi.