Zahlavi

O nás

Časopis A / Věda a výzkum

Časopis A / Věda a výzkum je čtvrtletník o zajímavých projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách. Áčko vychází v tištěné i elektronické podobě.

Archiv časopisu

Časopis AB / Akademický bulletin

Časopis AB / Akademický bulletin je měsíčník určený pro zaměstnance AV ČR. Časopis AB vychází elektronicky.


Archiv časopisu

Časopis AΩ / Věda pro každého

Časopis AΩ / Věda pro každého je určený (nejen) návštěvníkům popularizačních akcí AV ČR a všem zvídavým čtenářům. Vychází tiskem i elektronicky.

Archiv časopisu