Zahlavi

Stáže pro studenty VŠ

Akademie věd ČR vyhlašuje následující vědecké stáže pro studenty VŠ:

16. 03. 2024
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Stážista/stážistka v Laboratoři technické matematiky oddělení Rázy a vlny v tělesech.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2024
22. 02. 2024
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž v projektu Dějiny Charty 77 v domácí a transnacionální perspektivě.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
22. 02. 2024
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž do výzkumné skupiny pro historická transformační studia.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
22. 02. 2024
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž v projektu Československá diplomacie a arabsko-izraelský konflikt v letech 1948–1989.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
22. 02. 2024
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž v projektu Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspective.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
08. 02. 2024
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Příprava polyaromatických látek na bázi fosfininů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2024
29. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Vliv globálního oteplování na společenstva hmyzu v tekoucích vodách.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
29. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Kombinovaný vliv oteplování a znečištění vod na vodní hmyz.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
15. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Udržování genetické a druhové rozmanitosti v přírodě.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2024
18. 12. 2023
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Stabilizace dostupného organického uhlíku z kořenových exudátů a výluhů z opadu v půdě.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
18. 12. 2023
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Stabilizace pyrogenní organické hmoty v lesních půdách ovlivněná klimatickým gradientem.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024
06. 12. 2023
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje stáž Anotace letní stáže pro české studenty studující v zahraničí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2024

CentrumRadius_Logo_RGB_DarkBlue_Horizontal Claim
Další možnosti stáží nabízí Centrum Radius.