Zahlavi

Akademický sněm AV ČR

Základní údaje o Akademickém sněmu AV ČR a informace o jeho činnosti


 

Příští zasedání Akademického sněmu AV ČR:

  • LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR je plánováno na středu 8. dubna 2020 (POZOR ZMĚNA! Původně plánováno na úterý 7. dubna 2020).
  • LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR je plánováno na středu 9. prosince 2020 (POZOR ZMĚNA! Původně plánováno na úterý 8. prosince 2020).

Akademie věd ČR
Správní odbor KAV
Národní 3
117 20 Praha 1

telefon: 221 403 589
e-mail: spod@kav.cas.cz