Zahlavi

Akademický sněm AV ČR

Základní údaje o Akademickém sněmu AV ČR a informace o jeho činnosti


 

Příští zasedání Akademického sněmu AV ČR:

  • LXIV. zasedání je plánované na úterý 10. prosince 2024.

Akademie věd ČR
Správní odbor KAV
Národní 3
110 00 Praha 1

telefon: 221 403 589
e-mail: spod@kav.cas.cz