Předseda

prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR

Místopředseda

prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Členové

  • PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
  • RNDr. Helena Štorchová, CSc., DSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

JUDr. Beatrix Kuglerová, LL.M., Kancelář AV ČR


Sekretariát

Národní 3, 110 00 Praha 1
telefon: 221 403 589
e-mail: kuglerova@kav.cas.cz