Předseda

JUDr. Ján Matejka, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR

Členové

  • prof. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., členka Vědecké rady AV ČR
  • doc. Petr Filip, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  • Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

Mgr. Radka Šmídová, Kancelář AV ČR


Sekretariát

Národní 3, 110 00 Praha 1
telefon: 737 744 605 
e-mail: smidovar@kav.cas.cz