Ing. Pavel Janáček, Ph.D.

Člen Akademické rady AV ČR

  • koordinace správy majetku AV ČR a řešení agendy nakládání s majetkem pracovišť
  • metodický dohled nad podporou orgánů pracovišť a interními předpisy AV ČR (dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.)
  • dohled nad agendou využívání bytového fondu

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Inženýrský titul získal v roce 1991 na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studoval obor automatizované informační systémy. Již v době studia softwarového inženýrství se věnoval literární kritice, v letech 1990–1995 byl redaktorem a vedoucím kulturní rubriky deníku Lidové noviny. V roce 2000 ukončil doktorské studium oboru česká literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 1995 pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde byl v letech 2007–2010 předsedou rady instituce a poté do roku 2020 po 10 let vykonával funkci ředitele ústavu. V období 2003–2009 vyučoval na Filozofické fakultě UK, postgraduální studenty nadále vede ve společně akreditovaném doktorském programu ústavu a Jihočeské univerzity. V různých funkcích se zapojuje do organizace domácího literárního, kulturního a vědeckého prostředí, byl členem panelů Grantové agentury AV ČR, vedl organizační výbor 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze v roce 2005, v současnosti je například členem Garanční rady pro Národní knihovnu České republiky.

Ve vědecké práci se zaměřuje na sociologii literatury, dějiny knihy a kulturální studia. V roce 2003 založil v Ústavu pro českou literaturu AV ČR oddělení pro výzkum literární kultury, které se zabývá sociálními, kulturními a ekonomickými kontexty literární komunikace v českých zemích v období od poloviny 18. století do současnosti. Je jedním z hlavních autorů dvousvazkových dějin české literární a tiskové cenzury a autorem různých publikací o populární literatuře 20. století. Jako člen redakční rady se podílí na vydávání centrálního oborového periodika literárněvědné bohemistiky Česká literatura.

telefon:
221 403 282
  e-mail:
janacek@kav.cas.cz