Zažij vědu na Lipně

Vědci z Biologického centra AV ČR představí v Mobilní laboratoři výzkum z Lipna a Šumavy ve středu 31. července 2024 od 13 do 18 hodin v areálu hotelu Jestřábí v Černé v Pošumaví. Vstup je zdarma.

Více informací naleznete zde.


Navštivte výstavu Na smetanovské vlně. Voda v životě a díle Jana a Bedřicha Smetanových

Výstava představuje dva příslušníky starého východočeského rodu Smetanů v netradiční perspektivě. Hudebního skladatele Bedřicha Smetanu a hydrologa a hydrotechnika Jana Smetanu propojuje skrze motiv vody. Do 31. srpna 2024 bude výstava volně přístupná ve Smetanově domě v Litomyšli, poté se přesune do budovy Hučáku v Hradci Králové (září–říjen 2024) a následně do Automatických mlýnů v Pardubicích (listopad–prosinec 2024).

Více informací naleznete zde.


Národní konference o genderu a vědě se zaměří na bezpečné a důstojné akademické prostředí

V úterý 10. září 2024 se v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě uskuteční osmá národní konference NKC – gender a věda. Letošní ročník s názvem Sociální bezpečí: Od opatření k akci se bude věnovat tématu bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí.

Více informací naleznete zde.


V září se uskuteční 9. ročník soutěže Falling Walls Lab Czech Republic

České finále mezinárodního projektu Falling Walls, jehož cílem je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů, proběhne 12. září 2024 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Vítěz národního kola bude Českou republiku zastupovat na celosvětovém finále v Berlíně, které se pravidelně organizuje v předvečer výročí pádu Berlínské zdi. To se letos uskuteční 7.–9. listopadu 2024. 

Více informací naleznete zde.


Registrujte se na konferenci Vědecká integrita a úloha vědy

Vědecká rada AV ČR pořádá ve dnech 24.–26. září 2024 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze multioborovou konferenci Vědecká integrita a úloha vědy jako reflexi současného stavu morálky ve vědě i ve společnosti. Vystoupí na ní 34 přednášejících. Registrujte se do 15. září 2024.

Více informací naleznete zde.


Otevřela se výstava Karlovarská idyla? Židé v západočeských lázních

Výstava reflektuje vzájemné vztahy Židů a společnosti v Karlových Varech, Mariánských a Františkových Lázních od 17. století až do konce 30. let 20. století. Připravilo ji Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Navštívit ji můžete do 29. září 2024 v Muzeu Karlovy Vary.

Více informací naleznete zde.


Navštivte výstavu Boj o malé město (1900–1960). Příběhy památek a jejich lidí

Výstava v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představuje ochranu památek v menších městech jako téma, které na počátku bouřlivého dvacátého století pozvolna vystoupilo do popředí širšího veřejného zájmu. Otevřená je do 6. října 2024.

Více informací naleznete zde.


XI. ročník Podzimní školy elektronové mikroskopie

V Brně se ve dnech 14.–18. října 2024 uskuteční XI. ročník Podzimní školy elektronové mikroskopie – PŠEM2024 pro postgraduální studenty a specialisty. Akci pořádá Ústav přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s dalšími pracovišti Akademie věd ČR, jako jsou Ústav fyziky materiálů a Biofyzikální ústav. PŠEM2024 má také velkou podporu u významných brněnských výrobců elektronových mikroskopů. Registrovat se lze od 2. září.

Více informací naleznete zde.