Zahlavi

Představitelé AV ČR a jejích předchůdců

Období od 25. března 2021 dosud

Předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)

Místopředsedové AV ČR
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (OÚ)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT)
prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)

Další členové předsednictva Akademické rady
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)

Další členové Akademické rady
Ing. Jana Bludská, CSc. (ÚACH)
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (ÚFE)
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (ÚEB)
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL)
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ÚFM)
Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT)
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (ÚJČ)
RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. (ÚFCH JH)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (BFÚ)

Období od 25. března 2017 do 24. března 2021

Předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)

Místopředsedové AV ČR
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)
prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)

Další členové předsednictva Akademické rady
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (FZÚ)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP)

Další členové Akademické rady
Ing. Jana Bludská, CSc. (ÚACH)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (ÚFCH JH)
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ)
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (MÚ)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ÚFM)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (ÚDU)
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (ÚJČ)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)

Období od 25. března 2013 do 24. března 2017

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP)

Místopředsedové AV ČR 
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)

Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE)

Další členové Akademické rady 
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL)
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (ÚDU)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP)
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (BC, ÚEB)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)

Období od 25. března 2009 do 24. března 2013 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP) 

Místopředsedové AV ČR 
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (HÚ)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ÚJČ) – do 6. října 2011
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE) – od 7. října 2011

Další členové Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
PhDr. Jiří Beneš (FLÚ)
prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV)
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ)
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (SOÚ)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)

Období od 24. března 2005 do 24. března 2009 

Předseda AV ČR 
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) 

Místopředsedové AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (HÚ)
doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ) 

Další členové Akademické rady 
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. (BÚ)
PhDr. Petr Nejedlý (ÚJČ)
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
prof. doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ)

Období od 27. března 2001 do 24. března 2005 

Předsedkyně AV ČR 
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ) 

Místopředsedové AV ČR 
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (EÚ)
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (ÚEB) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ) 

Další členové Akademické rady 
RNDr. Pavel Hejda , CSc. (GFÚ)
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH)
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
PhDr. Petr Nejedlý (ÚJČ)
prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH)
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ)

Období od 27. března 1997 do 27. března 2001 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH JH) 

Místopředsedové AV ČR 
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (ASÚ)
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) – do 22. 4. 1998
RNDr. Vladimír Petrus, CSc. (ÚMCH) 

Další členové Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ) – do 17. 12. 1998
RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ)
Ing. Josef Kotrba, PhD (NHÚ) – do 17. 12. 1997
PhDr.Petr Kratochvíl,CSc.(ÚDU) – od května 1998 člen PAR
Ing. Rostislav Mach, DrSc. (ÚJF) – od 17. 12. 1998
RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA) – do 17. 12. 1998
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
Ing. Vladimír Nekvasil, CSc. (FZÚ)
PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (ÚEF)
PhDr. Václav Podaný (A) – od 17. 12. 1997
doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
RNDr. Antonín Sochor, DrSc. (MÚ)
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. – od 22. 4. 1998

Období od 25. února 1993 do 27. března 1997 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH JH) 

Místopředsedové AV ČR 
RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
doc. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP)
doc. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
RNDr. Bedřich Velický, CSc. (MFF UK Praha)

Další členové Akademické rady
doc. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.(ÚČL) – do 22. 2. 1994
RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA)
PhDr. Petr Kratochvíl,CSc. (ÚDU) – od 22. 2. 1994
JUDr. František Novák, CSc. (ÚSP)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ)
RNDr. Jan Palouš, CSc. (ASÚ) – do 30. 6. 1996
PhDr. Svetozár Pantůček, CSc. (OÚ)
RNDr. Vladimír Petrus, CSc. (ÚMCH)
doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ) – od 14. 6. 1994
RNDr. Antonín Sochor, CSc. (MÚ)
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM) – do 14. 6. 1994
Ing. Milan Šolc, DrSc. (ÚACH)

Období od 1. ledna 1993 do 25. února 1993 

V tomto období vykonával působnost Akademické rady podle § 20 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, dosavadní Výbor pro řízení pracovišť Československé akademie věd ve složení: 

Předseda Výboru 
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (ÚEM) 

Členové 
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
RNDr. Vladimír Fučík, CSc. (ÚMG)
PhDr. A. Kostlán, CSc. (HIU)
prof. JUDr. V. Knapp, DrSc. (ÚSP)
PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (ARÚ, Praha)
prof. RNDr. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
Ing. Ladislav Půst, DrSc. (ÚT)
RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (ASÚ)
RNDr. Milan Straškraba, DrSc. (SLBP)
RNDr. Jan Svoboda, DrSc. (ÚMG)
Ing. Josef Vepřek, CSc. (EÚ)
Ing. Pavel Vlasák, CSc. (ÚH)

Představitelé ČSAV 1952 – 1992

Prezidenti, resp. předsedové 

Zdeněk Nejedlý (12. 11. 1952–9. 3. 1962)
František Šorm (30. 3. 1962–26. 11. 1965, 26. 11. 1965–10. 10. 1969)
Jaroslav Kožešník (10. 10. 1969–1970 s titulem úřadující místopředseda, 27. 5. 1970–29. 12. 1977, 29. 12. 1977–31. 12. 1980)
Bohumil Kvasil (1. 1. 1981–30. 10. 1985)
Josef Říman (12. 12. 1985–21. 12. 1989)
Otto Wichterle (28. 6. 1990–31. 12. 1992) 

Místopředsedové (období 1965–1989) 

Jaroslav Kožešník (26. 11. 1965–10. 10. 1969, poté úřadující místopředseda za F. Šorma)
Štefan Schwarz, předseda SAV (26. 11. 1965–1969)
Karol Šiška, předseda SAV (25. 2. 1970–30. 5. 1974)
Vladimír Hajko, předseda SAV (30. 5. 1974–29. 12. 1977, 29. 12. 1977–1980, 1981–1985, 1985–1987, 1987–1989)
Bohumír Rosický (25. 5. 1970–1977)
Bohumil Kvasil (29. 12. 1977–31. 12. 1980)
Vladimír Pokorný (29. 12. 1977–31. 12. 1980, 1. 1. 1981–prosinec 1985, 1985–1987)
Zdeněk Snítil (29. 12. 1977–31. 12. 1980, 1. 1. 1981–1985, 1985–+30. 6. 1987)
Přemysl Ryš (1. 1. 1981–1985)
Josef Říman (1. 1. 1981–1985)
Vlastimil Baruš (1985–1987, říjen 1987–6. 12. 1989)
Karel Juliš (1985–1987)
Václav Bucha (říjen 1987–6. 12. 1989)
Stanislav Kubík (říjen 1987–6. 12. 1989)
František Valenta (říjen 1987–6. 12. 1989)
Miroslav Katětov (21. 12. 1989–31. 12. 1992)
Viktor Knapp (21. 12. 1989–31. 12. 1992)
Vladislav Hančil (1. 1. 1990–1. 9. 1991)
Antonín Kostlán (1. 1. 1990–31. 12. 1992)
Petr Lukáš (1. 1. 1990–31. 12. 1992)
Ladislav Macho, předseda SAV (1. 1. 1990–31. 12. 1992)
Milan Straškraba (1. 1. 1990–31. 12. 1992)

Náměstkové prezidenta, resp. místopředsedové(období 1957–1965) 

Jan Filip (1957–1961)
Vilém Laufberger (15. 11. 1957–1961)
František Šorm (1957–31. 12. 1961, 1. 1. 1961–30. 3. 1962)
Jaroslav Kožešník (1. 12. 1961–26. 11. 1965)
Ivan Málek (1. 12. 1961–26. 11. 1965)
Ladislav Štoll (1. 12. 1961–26. 11. 1965)
Dionýz Blaškovič (1. 12. 1961–26. 11. 1965) 

Zástupci prezidenta (období 1952–1957) 

I. zástupce, Vilém Laufberger (12. 11. 1952–15. 11. 1957)
II. zástupce, Jaroslav Böhm (12. 11. 1952–15. 11. 1957) 

Hlavní vědecký sekretář, resp. generální sekretář, resp. vědecký sekretář: 

František Šorm (12. 11. 1952–15. 11. 1957)
Jaroslav Kožešník (15. 11. 1957–1. 12. 1961)
Jaroslav Pluhař (1. 12. 1961–26. 11. 1965, 26. 11. 1965–květen 1970)
Karel Friml (květen 1970–29. 12. 1977)
Josef Říman (29. 12. 1977–1979/80)
Ladislav Kubíček (1979/80–1. 3. 1984)
Stanislav Kubík (1. 3. 1984–1985, 1985–1987)
Karel Martinek (říjen 1987–6. 12. 1989, 6. 12.–21. 12. 1989)
Pavel Vlasák (1. 1. 1990–31. 12. 1992)

Představitelé České Akademie věd a umění

Prezidenti/předsedové

 1. Josef Hlávka (předseda) 12. 7. 1890 - 11. 3. 1908
 2. Antonín Randa (předseda) 3. 7. 1908 - 6. 10. 1914
 3. Karel Vrba (předseda) 24. 10. 1914 - 7. 12. 1922
 4. Josef Zubatý (prezident) 16. 1. 1923 - 21. 3. 1931
 5. Josef Bohuslav Foerster (prezident) 5. 5. 1931 - 25. 1. 1939
 6. Josef Šusta (prezident) 25. 1. 1939 - 27. 5. 1945
 7. Zdeněk Nejedlý (prezident) 3. 7. 1945 - 1952

Generální tajemníci/sekretáři

 1. František Josef Studnička (sekretář) 12. 7. 1890 - 3. 7. 1891
 2. Josef Šolín (sekretář) 14. 7. 1891 - 1899
 3. Bohuslav Raýman (sekretář) 1900 - 22. 9. 1910
 4. Karel Vrba (sekretář) 15. 10. 1910 - 24. 10. 1914
 5. Rudolf Dvořák (sekretář) 29. 10. 1914 - 1. 2. 1920
 6. Karel Kadlec (generální tajemník) 14. 4. 1920 - 4. 12. 1928
 7. Jan Bedřich Novák (generální tajemník) 14. 5. 1929 - 29. 10. 1933
 8. Karel Weigner (generální tajemník) 19. 1. 1934 - 20. 11. 1937
 9. Oldřich Hujer (generální tajemník) 26. 1. 1938 - 4. 6. 1942
 10. Viktor Trkal (generální tajemník) 20. 11 .1942 - 1952

Představitelé Královské České společnosti nauk

Prezidenti 

Kníže Karl Egon Fürstenberg (4. 12. 1784–11. 7. 1787)
Hrabě Eugen z Vrbna a Bruntálu (4. 12. 1784–1789)
Hrabě Prokop Lažanský z Bukové (30. 5. 1789–20. 1.1794)
Hrabě Franz de Paula Hartig (14. 4. 1794–1. 5.1797)
Hrabě Johann Rudolf Chotek (27. 8. 1804–26. 8. 1824)
Hrabě František Antonín Kolovrat–Libštejnský (23. 1. 1825–4. 4. 1861)

Předsedové 

Johann Tessanek (10. 9. 1784–4. 12. 1784)
Hrabě Franz Ernst Schaffgotsch (4. 12. 1784–2. 7. 1785)
Ungar Karel Rafael (2. 7. 1785–7.1. 1786, 28. 4. 1798–1. 5. 1799, poč. ledna 1807)
Mayer Joseph (7. 1. 1786–8. 7. 1786)
Strnad Antonín (13. 1. 1787–poč. 1788)
Prochaska Georg (poč. 1788)
Steinbach z Kranichsteina Otto (16. 10. 1790), ale Steinbach předává okamžitě Gruberovi
Gruber Tobias (16. 10. 1790–23. 8. 1791, 1. 5. 1799–25. 6. 1800, 24. 4. 1801–22. 7. 1802)
Mayer Johann (8. 5. 1797–28. 4. 1798)
Pelzel (Pelcl) Franz Martin (8. 7. 1786–13. 1. 1787, 25. 6. 1800)
Gerstner Franz Joseph, rytíř (22. 7. 1802–29. 7. 1803, 3. 6. 1811–4. 7. 1813, 1825, 20. 12. 1829–26. 12. 1830)
Cornova Ignaz (29. 7. 1803–11. 10. 1804)
Mader Josef, rytíř (11. 10. 1804–poč. ledna 1806)
David Martin Alois (leden 1806–11. 11.1807, 29. 1.–26. 12. 1832)
Dobrovský Josef (22. 12. 1807–3. 6. 1811, 28. 12. 1823–23. 1. 1825)
Dlabač Bohumír Jan (4. 7. 1813–13. 12. 1818)
Bolzano Bernard (13. 12. 1818–26. 12. 1819, 28. 11. 1841–5. 10. 1845 , 6. 11. 1845–18. 12. 1848)
Bittner Adam (26. 12. 1819–18. 2. 1821, 29. 1. 1827, 26. 12. 1830)
Millauer Franz Xaver Maximilian (26. 12. 1821–29. 12. 1822, 28. 12. 1828–20. 12. 1829)
Steinmann Josef (29. 12. 1822–28. 12. 1823, 26. 12. 1827–28. 12. 1828, 26. 12. 1832–10. 7. 1833)
Kalina z Jäthensteina Mathias, rytíř (18. 2. 1821–26. 12. 1821, 28. 1. 1827–26. 12. 1827, 24. 1. 1841–26. 12. 1841)
Jandera Josef Ladislav (1. 12. 1833–7. 12. 1834)
Krombholz Julius Vincenc, šlechtic (7. 12. 1834–27. 12. 1835)
Palacký František (27. 12. 1835–4. 12. 1836)
Zippe František Xaver (3. 12. 1837–2. 12. 1838)
Seidl Michael (2. 12. 1838–1. 12. 1839)
Jungmann Josef (1. 1. 1840–31. 12. 1840)
Presl Jan Svatopluk (26. 12. 1841–4. 12. 1842)
Hanka Vácslav (1. 1. 1844–31. 12. 1844, 26.12.1831)
Presl Karel Bořivoj (1. 1. 1845–31. 12. 1845)
Doppler Christian (1. 1. 1847–7. 11. 1847)
Šafařík Pavel Josef (1. 1. 1846–31. 12. 1846)
Kreil Karel (1. 1. 1848–31. 12. 1848)
Vocel (Wocel) Jan Erazim (2. 5. 1849 (zároveň stanoveno ukončení funkce "k poč. května 1850")
Redtenbacher Josef (1. 1. 1849–2. 5. 1849)
Erben Karel Jaromír (7. 4. 1852–6. 4. 1853, 6. 5. 1863–4. 5. 1864)
Petřina František Adam (1. 5. 1850–2. 4. 1851)
Tomek Wáclav Wladiwoj (2. 4. 1851–7. 4. 1852, 5. 3. 1862–24. 3. 1863)
Reuss August Emanuel, rytíř (7. 5. 1856–6. 5. 1857)
Balling Karel Josef Napoleon (6. 4. 1853–6. 4. 1854, 4. 5. 1864–3. 5. 1865)
Purkyně Jan Evangelista (6. 4. 1854–4. 4. 1855)
Wenzig Josef (6. 5. 1857–14. 4. 1858, 1. 6. 1866–2. 6. 1867)
Höfler Karl Adolf Constantin, rytíř, von (5. 1. 1858–6. 4. 1859, 12. 6. 1867–6. 5. 1868)
Matzka Vilém (Wilhelm) (4. 4. 1855–7. 5. 1856, 21. 6. 1865 do 1. 6. 1866)
Löwe Johann Heinrich (6. 5. 1868–2. 12. 1868)
Jireček Josef (5. 5. 1875–25. 11. 1888)
Král Josef (2. 12. 1914–do smrti, na výzvu odstupujícího předsedy Vrby se ujal funkce ihned)
Janko Josef (12. 10. 1932–31. 12. 1945)
Vejdovský František (7. 11. 1917–5. 3. 1932)

Místopředsedové 

Stein Friedrich von, rytíř (2. 12. 1868–5. 5. 1875)
Waltenhofen Adalbert von (5. 5. 1875–6. 2. 1884)
Šafařík Vojtěch (5. 11. 1884)
Gebauer Jan (8. 11. 1905–25. 5. 1907)
Ludwig Alfred (4. 12. 1907–12. 6. 1912)
Ott Emil (9.10.1912–2.12.1914; 1918.–3.3.1920)
Polívka Jiří (3. 3. 1920–12. 10. 1932)
Němec Bohumil (12. 10. 1932–1945)
Urbánek Rudolf (28. 11. 1945, s pl. od 1. 1. 1946, do zániku KČSN)

Ve funkci hlavního tajemníka 

Riegger Joseph Anton, rytíř (6. 10. 1786–6. 12. 1791)
Exner František (7. 7. 1844–2. 5. 1849)
Weitenweber Wilhelm Rudolf (6. 4. 1853–6. 6. 1866)
Kořistka Karel (František Edvard) (11. 10. 1871–7. 11. 1888, fakticky ale 4. 12.)
Kalousek Josef (4. 12. 1888–5. 11. 1890)
Emler Josef (5. 11. 1890–9. 12. 1896)
Mourek Václav Emanuel (9. 12. 1896–24. 10. 1911)
Zubatý Josef Jiří (8. 11. 1911–18. 10. 1916)
Bidlo Jaroslav (12. 10. 1932–11. 10. 1933)
Bydžovský Bohumil (11. 10. 1933–1942)
Záviška František (9. 12. 1942–21. 1. 1944)
Laufberger Vilém (23. 11. 1949–1952)

Ve funkci tajemníka I. třídy 

Nováček Vojtěch Jaromír (2. 12. 1914–8. 4. 1916)
Novotný Václav (7. 3. 1923–14. 7. 1932)
Friedrich Gustav (12. 10. 1932–8. 5. 1935)
Hýsek Miloslav (15. 12. 1937–14. 12. 1938)
Vojtíšek Václav (9. 10. 1946–zrušení KČSN v r. 1952)

Ve funkci tajemníka II. třídy 

Rochleder Friedrich (2. 12. 1868–1. 12. 1869)
Krejčí Jan (od 12. 1. 1870)
Vrba Karel (2. 11. 1887–6. 12. 1889)
Velenovský Josef (2. 12. 1914–18. 10. 1916)
Kučera Bohumil (18. 1916–16. 4. 1921)
Petr Karel (11. 5. 1921–6. 11. 1929)
Slavík František (1946–1952)
Smetánka Emil (14. 12. 1938–28. 11., resp. 31. 12. 1945)
Kössler Miloš (9. 12. 1942–28. 11. 1945, fakticky do 31. 12. 1945)

Ve funkci pokladníka 

Strouhal Vincenc (Čeněk) (8. 11. 1905–23. 1. 1922)
Sternberg–Manderscheid Franz, František Josef, hrabě (7. 1. 1816–8. 4. 1830)
Sternberg (ze Šternberka) Kaspar (Kašpar Maria), hrabě (12. 4. 1830–23. 1. 1831)
Studnička František Josef (15. 10. 1884–21. 2. 1903)
Sobotka Jan (8. 3. 1922–6. 11. 1929)
Kettner Radim (16. 2. 1943, ustaven ex presidio per rollam až do zrušení KČSN)
Spirk Antonín Ferdinand (30. 1. 1842–9. 2. 1845)

Další funkce 

Hrabě z Valdštejna (Waldstein) Emanuel Arnošt, čestný viceprezident, (?–7. 12. 1789)
John Johann Dionys (1794–2. 9. 1796 aktuár)
Hrabě z Vrbna a Bruntálu (Freudenthal) Rudolf, čestný prezident per rollam (7. 9. 1804–30. 1. 1823)
Kulik Jakub Filip (Jakob Philipp), knihovník (1832–14. 10. 1849)
Fritsch Karel, jedn. odb. přírodověd. (prosinec 1850 do 3. 2. 1851)
Hanuš Ignác Jan, knihovník (6. 4. 1853–5. 12. 1860), jednatel filosofického odboru (6. 10. 1858–1868), knihovník (5. 11. 1862–1. 2. 1865), jednatel odboru česko–filologického (6. 11. 1867)
Kaulich Vilém, knihovník (1. 3. 1865–8. 10. 1868)
Hattala Martin, jednatel česko–filologického odboru (4. 12. 1861–3. 2. 1862, 1863–1867)
Posejpal Václav, vrchní knihovník (12. 10. 1932–8. 4. 1935)
Král Josef, pověřen vedením agendy vrch. knihovníka (8. 12. 1843–28. 11. 1945, fakticky do 31. 12. 1945), tajemník I. tř. (28. 11. 1945, s platn. od 1. 1. 1946), rezignoval (9. 10. 1946)
Ryba Bohumil, vrchní knihovník (28. 11. 1945 s platn. od 1. 1. 1946) až do zániku KČSN
Havránek Bohuslav, předseda akčního výboru (28. 4. 1948)
Kunský Josef, jednatel akčního výboru KČSN (28. 4. 1948)