Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

21. 03. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník v nanomateriálových vědách - postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 04. 201920. 03. 2019
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ETHNIC POLICY IN CONTEMPORARY CHINA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 06. 201918. 03. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student – the Molecular Therapy Group
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 04. 201915. 03. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK (SKUPINA CÍLENÉHO VÝZKUMU “HBV CURE”)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 201912. 03. 2019
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ADMINISTRÁTOR / FINANČNÍ MANAŽER OP
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 201911. 03. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK / PRACOVNICE PRO PRÁCI S DATY (ANALYTIK)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 03. 201911. 03. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ASISTENT / ASISTENTKA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 03. 201908. 03. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand v oddělení kosmické fyziky
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 03. 201906. 03. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent v Odboru podpory vědy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 04. 201901. 03. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201901. 03. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL POSITION IN ORGANIC CHEMISTRY
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 04. 201901. 03. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici TECHNICIAN POSITION IN ORGANIC CHEMISTRY
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 04. 201928. 02. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení zpracování polymerních materiálů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201927. 02. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník - polymerní sítě a gely
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201927. 02. 2019
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Odborný obchodní referent
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201922. 02. 2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Samostatná/ý účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201918. 02. 2019
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník pro Úsek teoretické a aplikované mechaniky
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201915. 02. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Společná pozice doktorandky/doktoranda Bioetiky na Masarykově univerzitě a ve Filosofickém ústavu AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201912. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v oboru chemie/chemického inženýrství - Studium katalytických vlastností klastrů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 201912. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecká pozice Chemik/ Chemický inženýr nebo Fyzik - Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 201928. 01. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 03. 201925. 01. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Referent zahraničních vztahů, pokladník


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 03. 201915. 01. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici First Stage Researcher (R1)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201915. 01. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici First Stage Researcher (R1)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201906. 12. 2018
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.