Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

17. 01. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / pracovnice Centra transferu technologií
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202017. 01. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný/ná účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 202016. 01. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand Laboratoře strukturních proteinů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 02. 202016. 01. 2020
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici CHEMICKÝ TECHNIK / CHEMICKÁ TECHNIČKA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 02. 202015. 01. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici GRANTOVÝ SPECIALISTA/KA pro VaV
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 02. 202014. 01. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK/NICE KONTROLY TAZATELSKÉ SÍTĚ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 02. 202013. 01. 2020
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Kontrolním odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 202007. 01. 2020
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ASISTENT/KA DO SKUPINY BIOINFORMATIKY
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 01. 202006. 01. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici IT TECHNIK
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 02. 202006. 01. 2020
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný personalista / samostatná personalistka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202003. 01. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici doktorand v oboru hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní české hudební kultuře (0,5 pracovního úvazku na 1–3 roky)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 202030. 12. 2019
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici New postdoctoral position in molecular regulation of neural development
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 01. 202027. 12. 2019
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 202020. 12. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mechanical Engineer – Space Applications
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202016. 12. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Researcher in Material Engineering of Diamond and Carbon Thin Films
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202003. 12. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 202029. 11. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do Oddělení bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.