Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

31. 07. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Research scientist for the Centre of Molecular Structure - Biophysical methods facility
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202029. 07. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Organic chemist
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202027. 07. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Research specialist in organic chemistry
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202024. 07. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Soustružník/frézař
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202024. 07. 2020
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník ve výzkumu VŠ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 08. 202021. 07. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník v oboru dějin holokaustu (úvazek 0,5)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 08. 202021. 07. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný/ná účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 08. 202020. 07. 2020
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 08. 202014. 07. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 08. 202025. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Lab Research Assistant
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 08. 202025. 06. 2020
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 08. 202023. 06. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer / Projektová manažerka aplikovaných projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202005. 06. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Výkonná asistentka / Výkonný asistent vedoucího sekce
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202013. 03. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do Oddělení bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202004. 02. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student Laboratoře struktury a funkce biomolekul
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.