Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

19. 06. 2024
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ, FINANČNÍ MANAŽER OP / MANAŽERKA OP.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 07. 2024
17. 06. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent*ka vědecké sekce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2024
17. 06. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral positions at the Dioscuri Centre for Single-Molecule Optics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
13. 06. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 07. 2024
13. 06. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář softwaru - úvazek 0,5.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 07. 2024
07. 06. 2024
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Data steward.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2024
07. 06. 2024
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2024
06. 06. 2024
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 07. 2024
05. 06. 2024
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník - tenké vrstvy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2024
05. 06. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2024
29. 05. 2024
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici CHŮVA V DĚTSKÉ SKUPINĚ - PRAHA 8.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 06. 2024
23. 05. 2024
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Chemik / Chemický inženýr - postdoc.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 2024
20. 05. 2024
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand/doktorandka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2024
09. 05. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in single molecule fluorescence and biophysics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2024
03. 05. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER - ADMINISTRÁTOR a FINANČNÍ MANAŽER OP (M/Ž).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 07. 2024
02. 05. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in 2D sandwiches, artificial layered building blocks for multifunctional materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 09. 2024
30. 04. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in the Laboratory of Experimental Hypertension.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2024
25. 03. 2024
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2025

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.