Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

07. 05. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 05. 2021
07. 05. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent – specialista do oddělení hodnocení a podpory vědy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 06. 2021
06. 05. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký asistent / Vědecká asistentka (částečný úvazek).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 05. 2021
06. 05. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Digital humanities specialista/ specialistka a projektový referent/ referentka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 05. 2021
06. 05. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Project Assistant / Co-ordinator (part-time).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 2021
05. 05. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher in Condensed Matter Theory.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 2021
03. 05. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2021
03. 05. 2021
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Nákupčí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 05. 2021
30. 04. 2021
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktoranda v oddělení Dynamiky a vibrací.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 05. 2021
29. 04. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí edičního oddělení Oikoymenh při centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2021
29. 04. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Position for postdoctoral or early career researcher in philosophy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021
29. 04. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 05. 2021
26. 04. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení NMR spektroskopie a rtg. difrakce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 05. 2021
26. 04. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení vývoje jazyka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 05. 2021
26. 04. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Laboratoře analytické chemie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2021
26. 04. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Research Fellow – Metabolomics and Lipidomics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021
23. 04. 2021
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Head of Laboratory of DNA integrity.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 2021
23. 04. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Tajemník ředitele Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 05. 2021
22. 04. 2021
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Knihovník/ knihovnice a zpracovatel/ zpracovatelka ASEP.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 2021
22. 04. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technický pracovník / technická pracovnice (skupina cíleného výzkumu "vyléčení hepatitidy B").
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 05. 2021
20. 04. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Python vývojář se zájmem o datovou analýzu.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021
20. 04. 2021
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný/á účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021
15. 04. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici tajemník /tajemnice Ekonomické rady AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2021
13. 04. 2021
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021
08. 04. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Junior Research Group Leader.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 2021
07. 04. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Specialista/ Specialistka technologií.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.