Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

27. 07. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 08. 2021
26. 07. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici MANAŽER/KA EXTERNÍ KOMUNIKACE.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 08. 2021
23. 07. 2021
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Open PHD studen position - Department of Cell Nucleus Plasticity.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 08. 2021
22. 07. 2021
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborně výzkumný pracovník (kategorie postdoktorand), s následujícím odborným zaměřením: Analytik/analytička dat dálkového průzkumu Země a modelování procesů rizika sucha a přírodních požárů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
22. 07. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Fellowship in Egyptology with focus on Greco-Egyptian Perfumery, Medicine and Science.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 08. 2021
21. 07. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/Laborantka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
20. 07. 2021
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení klimatologie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 2021
19. 07. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORANDSKÁ POZICE VE VÝZKUMU RAKOVINY (1–5 LET).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
19. 07. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici právník/právnička ve Správním odboru Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 08. 2021
14. 07. 2021
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technický pracovník - mechanik, elektrotechnik, 3D tisk.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
09. 07. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position on Electronic Structure of Uranium Compounds.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
09. 07. 2021
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik aerosolové instrumentace.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
09. 07. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
30. 06. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
28. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORAND/KA V OBLASTI METABOLICKÉHO INŽENÝRSTVÍ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
24. 06. 2021
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand se zaměřením na politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948 (nástup 1. 1. 2022).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021
23. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK/TECHNICKÁ PRACOVNICE VE SKUPINĚ CÍLENÉHO VÝZKUMU “HBV CURE”.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
08. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 2021
07. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení zpracování polymerních materiálů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
03. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Elektrospecialista/ Elektrospecialistka pro slaboproud a optoelekroniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
07. 05. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent – specialista do oddělení hodnocení a podpory vědy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 09. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.