Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

22. 01. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Developer (AZURE, Python, SQL)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 202121. 01. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Two PhD positions in Chemistry and Biophysics
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 202120. 01. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář/ka Aplikační specialista/ tka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 202119. 01. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici expert in scientific programming and data management
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 202118. 01. 2021
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici IT programátor
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 02. 202118. 01. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK, SKUPINA CÍLENÉHO VÝZKUMU “HBV CURE”
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 202117. 01. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in Physics or Material Chemistry
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 02. 202117. 01. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Associate in Electrocatalysis
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 02. 202115. 01. 2021
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 202115. 01. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Tajemník/tajemnice ředitele
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 02. 202115. 01. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position on Electronic Structure of Uranium Compounds
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 202114. 01. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie (pracoviště v Praze, úvazek 0,5)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 02. 202113. 01. 2021
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Vedoucí ekonomického úseku/ekonom

Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 202113. 01. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury (pracoviště v Praze, úvazek 0,5 – zástup za rodičovskou dovolenou)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 202113. 01. 2021
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 02. 202112. 01. 2021
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici post-doktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 02. 202112. 01. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 02. 202111. 01. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Začínající vědecká pracovnice/pracovník či post-doktorandka/post-doktorand nebo o doktorandka/doktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 02. 202107. 01. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Specialista/tka na konstrukce experimentálních zařízení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 02. 202105. 01. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník - vedoucí výroby v Laboratoři čistých prostor v areálu BIOCEV ve Vestci u Prahy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202105. 01. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular mechanisms of insulin secretion
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202111. 12. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník v oboru kodikologie do Oddělení pro soupis a studium rukopisů (úvazek 1,0)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 202107. 12. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Klíčový zahraniční vědecký pracovník/pracovnice (KZVP) v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 01. 202103. 12. 2020
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher - Japan Studies / Japan History
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.