Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

25. 01. 2022
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ASISTENT/KA výzkumného oddělení.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 02. 2022
21. 01. 2022
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí odd. Chovu a zoohygieny laboratorních zvířat.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
17. 01. 2022
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník – postdoktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na tematiku právní ochrany klimatu.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
14. 01. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Výkonný asistent/ Výkonná asistentka vedoucího vědecké sekce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
13. 01. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position in computational design of universal molecular self-assembler.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
13. 01. 2022
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 02. 2022
13. 01. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORAND / POSTDOKTORANDKA V OBLASTI POKROČILÉ OPTICKÉ MIKROSKOPIE.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
13. 01. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral research associate in the field of renewable energy storage.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 02. 2022
13. 01. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in materials science.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
12. 01. 2022
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení ionosféry a aeronomie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 02. 2022
12. 01. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ADMINISTRATIVNÍ PODPORA PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
05. 01. 2022
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí produkce proteinů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
31. 12. 2021
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Director, Oriental Institute Research Center in Taiwan (OIRCT).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
16. 12. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant /Lab Manager - Laboratoř strukturních proteinů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
09. 11. 2021
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik (kategorie samostatný technik).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
27. 10. 2021
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK organizačních součástí BC: Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin, Ústav půdní biologie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
13. 10. 2021
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->