Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

18. 10. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laboratorní pracovník / technik.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 11. 2021
15. 10. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position on Time-resolved THz spectroscopy of semiconductors.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 11. 2021
15. 10. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář HW/ SW.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
14. 10. 2021
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení provozu.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2021
13. 10. 2021
CERGE-EI vyhlašuje výběrové řízení na pozici Údržbář.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2021
13. 10. 2021
CERGE-EI vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí personálního a mzdového oddělení.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2021
13. 10. 2021
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 11. 2021
07. 10. 2021
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / Odborná pracovnice v oboru archivnictví do Oddělení osobních a historických fondů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 11. 2021
07. 10. 2021
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů v oborech geologie, strukturní geologie, petrologie, geochemie, geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika a geomechanika..
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 11. 2021
07. 10. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný vědecký pracovník – organický petrograf na oddělení geochemie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021
07. 10. 2021
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník – postdoktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na tematiku právní ochrany klimatu, a to jako zástup za MD, celková výše úvazku 0,9, s nástupem leden 2022..
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021
06. 10. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Asistent/ka oddělení pro podporu vědeckých týmů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 10. 2021
06. 10. 2021
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník/ odborný pracovník výzkumu a vývoje s VŠ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 11. 2021
04. 10. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á odborný/á referent/ka v Ekonomickém odboru Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
01. 10. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Interní právník/právnička - úvazek 0,5.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
01. 10. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektová asistentka/ projektový asistent.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021
30. 09. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/ka oddělení.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
29. 09. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí odd. Chovu a zoohygieny laboratorních zvířat.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
24. 09. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Právník / Právnička.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
24. 09. 2021
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2021
23. 09. 2021
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze, v pracovním úvazku 0,5.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2021
23. 09. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/pracovnice do rentgenové laboratoře.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
23. 09. 2021
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pozorovatel počasí na meteorologické observatoři Milešovka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2021
22. 09. 2021
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník vědy a výzkumu v oboru byzantologie (100%).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2021
22. 09. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Grantový specialista/specialistka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021
22. 09. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Personalista/tka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021
10. 09. 2021
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Mzdový/mzdová účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
01. 09. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
26. 08. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Výkonný asistent/ Výkonná asistentka vedoucího sekce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2021
19. 07. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici právník/právnička ve Správním odboru Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2021
03. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Elektrospecialista/ Elektrospecialistka pro slaboproud a optoelekroniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.