Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

15. 10. 2019
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 201910. 10. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archeolog - postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 11. 201910. 10. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Údržbář v Areálu AV ČR Jilská - Husova
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 11. 201908. 10. 2019
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201907. 10. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student or Master Degree student
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 201907. 10. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení klimatologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201907. 10. 2019
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků a odborných pracovníků výzkumu a vývoje v oborech geologie, strukturní geologie, sedimentární geologie, petrologie, geochemie, geologie a geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika, paleomagnetismus a geomechanika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 11. 201904. 10. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace na dobu římskou a římsko-provinciální archeologii
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 201903. 10. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archeolog se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 201903. 10. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik / technička v oddělení nízkodimenzionálních systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201902. 10. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Inženýr vývoje elektroniky pro družice a kosmické sondy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201902. 10. 2019
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Zaměstnanec/zaměstnankyně IT podpory
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201901. 10. 2019
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – juniorní pozice / Junior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 201901. 10. 2019
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – seniorní pozice / Senior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 201930. 09. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice a postdoktorand/ka v oblasti fyziky a chemie nanoklastrů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 201930. 09. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice a postdoktorand/ka v oblasti nanokatalýzy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 201925. 09. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Knihovník / Knihovnice se zaměřením na Open Access
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201920. 09. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HR koordinátor/ka se zaměřením na oblast hodnocení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201920. 09. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Specialist/k/a rozvoje a řízení kariéry
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201918. 09. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový administrátor (možnost zkráceného úvazku)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201918. 09. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201913. 09. 2019
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Referent projektové podpory
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201914. 08. 2019
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici RECEPČNÍ - ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.