Zahlavi

Výběrová řízení

25. 03. 2024
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student.

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie MBÚ AV ČR v.v.i. hledá talentovaného a vysoce motivovaného kolegu/kolegyni na práci zaměřenou na výzkum úlohy mikrobiomu v patogenezi psoriázy. Jedná se tedy o základní výzkum s významným přesahem do klinické medicíny.

Hlavním cílem vašeho projektu bude rozlišit subtypy pacientů s psoriázou na základě společných klinických charakteristik, molekulárních znaků a specifického složení mikrobioty. Jejich charakterizace pak povede k výběru vhodné terapie a schopnosti predikce úspěšnosti současné biologické léčby

Konkrétní cíle:

 1. Identifikovat konsorcia bakterií, konkrétní bakterie či specifický mikrobiální profil charakteristický pro pacienty s psoriázou a specifikovat jejich úlohu v patogenezi této nemoci
 2. Specifikovat úlohu mikrobioty v imunitní odpovědi pacientů s psoriázou
 3. Identifikovat nové sérové biomarkery, které vedou k predikci odpovědi na biologickou léčbu obézních pacientů s psoriázou a identifikovat specifické sérové biomarkery předpovídající takzvanou superodpovídavost na biologickou léčbu
 4. Analyzovat úlohu obezity v patogenezi psoriázy a úlohu kožní a střevní mikrobioty obézních pacientů za pomoci prostorové transkriptomiky a s využítím gnotobiotických technik

Pro další informace mě prosím neváhejte kontaktovat.

Požadavky:

 • Pozitivní vztah k práci v laboratoři, chuť se učit novým metodám
 • Eminentní zájem o imunologii a mikrobiologii
 • Spolehlivost, pečlivost, schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Vzdělání v biologických, lékařských či biochemických oborech
 • Dobré komunikační schopnosti, znalost angličtiny (psané i mluvené)

Nabízíme:

 • Perspektivní, zajímavou a smysluplnou práci
 • Zajištěné financování výzkumu včetně úvazku z grantu
 • 6 týdnů dovolené
 • Další zaměstnanecké výhody: Multisport karta, Flexi Pass, příspěvky pro zaměstnance i rodinné příslušníky (po 1. roce zaměstnání)
 • Možnost práce z domova
 • Stravenkový paušál

Nástup dle dohody

Jak se přihlásit: 

Přihláška by měla obsahovat životopis a motivační dopis.

Více informací a podání přihlášek zakostelska@biomed.cas.cz , +420 241 062 372.

Uzávěrka přihlášek: 6/2025


Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2025

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.