Věda a výzkum

07. 12. 2018
V letošním ročníku mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award, spolupořádané Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, zvítězil Eric Daniel Glowacki z Univerzity v Linköpingu ve Švédsku. ...
07. 12. 2018
Rakovinné buňky s poruchami mitochondriální DNA (mtDNA), která je nezbytná pro mitochondriální dýchání, nedokážou vytvořit nádor. ...
06. 12. 2018
Jaké jsou silné a slabé stránky české vědy? Jak do naší země přilákat nadějné mladé vědce? Jaká je vize tuzemského vědního rozvoje? ...
04. 12. 2018
Představit odpady jako významný zdroj surovin a energie a osvětlit principy oběhového hospodářství včetně právního rámce v EU měl za cíl seminář Trendy v nakládání s odpady, který v pondělí 3. ...
29. 11. 2018
Letos uplynulo 90 let od doby, kdy se v prostorách někdejší Vydrovy továrny na výrobu poživatin v pražské Libni usídlil Ústav pro vědecký výzkum uhlí. ...
29. 11. 2018
Historik Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Michal Frankl (1974) získal jeden z nejprestižnějších světových grantů ERC (Evropská výzkumná rada) ve výši téměř dva miliony eur. ...
29. 11. 2018
Globální potravinové systémy selhávají a přispívají ke změně klimatu, varuje zpráva expertů ze 130 akademií věd světa v předvečer další klimatické konference OSN (COP24).
28. 11. 2018
Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydávající prestižní časopis Science, zvolila profesora Julia Lukeše z Parazitologického ústavu Akademie věd ČR jedním ze svých Fellows. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR