Zahlavi

Matematika, fyzika a informatika

21. 01. 2022
Nehoří a nevybuchuje, vydrží pět set cyklů vybití a opětovného nabití a její kapacita je srovnatelná s komerčními nikl-metal hydridovými bateriemi. ...
15. 11. 2021
Jak fungují urychlovače částic a k čemu slouží? O tom vypráví první díl 6. série seriálu NEZkreslená věda. Jeho garantem je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. ...
12. 11. 2021
Českým vědcům se podařilo potvrdit přítomnost sigma-děr u atomů halogenových prvků, které dosud existovaly jen v teorii. ...
04. 11. 2021
Před lety jí takzvaní solární baroni pokazili pověst. Vědci ale fotovoltaiku i nadále považují za nadějný alternativní způsob, jak vyrábět elektřinu. Máme však v tuzemsku vhodné podmínky pro výrobu solární energie? ...
23. 06. 2021
Dokážou se smrštit a zase vrátit do původního tvaru. Nevšední vlastnosti speciálních kovových slitin našly uplatnění v mnoha oblastech. Pulzují například ve formě koronárních stentů po miliony cyklů v cévních řečištích. ...
10. 06. 2021
Pouhé jedno procento. Jen tak malá část vzorků nasbíraných v dubnu z povrchů a vzduchu v pražské městské hromadné dopravě obsahovala zbytky viru SARS-CoV-2. Žádný z nich navíc nebyl infekční. ...

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce

-->