Zahlavi

Matematika, fyzika a informatika

23. 06. 2021
Dokážou se smrštit a zase vrátit do původního tvaru. Nevšední vlastnosti speciálních kovových slitin našly uplatnění v mnoha oblastech. Pulzují například ve formě koronárních stentů po miliony cyklů v cévních řečištích. ...
10. 06. 2021
Pouhé jedno procento. Jen tak malá část vzorků nasbíraných v dubnu z povrchů a vzduchu v pražské městské hromadné dopravě obsahovala zbytky viru SARS-CoV-2. Žádný z nich navíc nebyl infekční. ...
13. 05. 2021
Teleportace nepatří jen do science fiction a pohádek. Odborníci s ní úspěšně experimentují a jednou poslouží k vytvoření kvantového internetu. Jak o něj soupeří USA s Čínou a v čem spočívá výhoda kvantové kryptografie? ...
16. 04. 2021
Jsme ve vesmíru sami? Bylo by zvláštní, kdyby na Zemi existovaly jediné formy života v celém univerzu. Ještě se ale nepodařilo najít důkazy o opaku. ...
31. 03. 2021
Zda jsou prostory autobusů, tramvají a vlakových souprav metra zcela bezpečné, vrtá hlavou mnoha lidem. I přes ujišťování Dopravního podniku hlavního města Prahy, že všechny interiéry důkladně dezinfikuje, pro jistotu omezili cestování. ...
04. 03. 2021
Umí pálit, řezat, bouchat, zvrásňovat i vyhlazovat. „V HiLASE jsme jimi schopni vytvořit řadu textur. Jako jedni z mála na světě to navíc dokážeme rychle. ...

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce