Program Researchers at Risk Fellowship

Program je zaměřen na podporu výzkumných pracovníků, jejichž vědecká práce je v jejich domovské zemi ohrožena válkou, pronásledováním, porušováním lidských práv a dalšími život ohrožujícími hrozbami, kterým mohou čelit. Program umožňuje těmto výzkumným pracovníkům pokračovat v jejich vědecké práci v bezpečném prostředí na pracovištích AV ČR po dobu 24 měsíců.

Podávání přihlášek do druhého kola programu bylo uzavřeno 29. února 2024.

Příslušné dokumenty: Call, Annex 1, Privacy policy