Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a regionálními partnery, např. kraji a mikroregiony České republiky, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti.
 
Pracoviště Akademie věd České republiky jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci při řešení konkrétních projektů (jednoleté s možností prodloužení na 3 roky) přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Výsledky řešení společných projektů jsou zveřejňovány s logy obou partnerů nebo standardním textovým odkazem v médiích i cestou vědeckých publikací a konferencí. Pravidelně jedenkrát ročně jsou též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, krajů a dalších partnerů regionální spolupráce.

 
Přehled uzavřených smluv o spolupráci či partnerství:

Prezentace projektů programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji

Praha, 5. 6. 2024

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2023

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2023

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Masarykův Ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Masarykův Ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

 
Brno, 12. 6. 2023

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR se konalo 12. června 2023. Byly zde prezentovány výsledky vybraných společných projektů, kterým byla poskytnuta dotace na regionální spolupráci. Projekty regionální spolupráce představili řešitelé z Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i., Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Masarykova Ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a Sociologického ústavu AV ČR v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2022

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2022

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Masarykův Ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Masarykův Ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR v. v. i.

 
Praha, 27. 6. 2022

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR se konalo 27. června 2022. Byly zde prezentovány výsledky vybraných společných projektů, kterým byla poskytnuta dotace na regionální spolupráci. Projekty regionální spolupráce představili řešitelé z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2021

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2021

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.       Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Brno, 30. 4. 2021

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji se v roce 2021 neuskutečnilo. Výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci, jsou v tomto roce prezentovány prostřednictvím panelů, vystavených v prostorách AV ČR. Prezentaci projektů Regionální spolupráce připravili řešitelé z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., z Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2020

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Praha, 30. 4. 2020

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji se v letošním roce z důvodu vyhlášení nouzového stavu, souvisejícího s epidemií koronaviru, neuskutečnilo. Výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci, jsou v tomto roce prezentovány prostřednictvím panelů, vystavených v prostorách AV ČR. Prezentaci projektů Regionální spolupráce připravili řešitelé z Biologického centra AV ČR, v. v. i., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., z Ústavu dějin umění, AV ČR, v. v. i. a z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2019

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav dějin umění, AV ČR, v. v. i.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Brno, 9. 4. 2019

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji se v letošním roce konalo 9. dubna 2019 v Brně. Byly zde prezentovány výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci. Projekty Regionální spolupráce představili řešitelé z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i. a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2018

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Praha, 11. 4. 2018

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR a zástupců krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji se konalo 11. dubna 2018. Byly zde prezentovány výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci. Projekty Regionální spolupráce představili řešitelé z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i., Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 
Brno, 14. 3. 2017

Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR, krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji se konalo pod  záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka dne 14. 3. 2017 v Brně. Byly zde prezentovány výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci. Projekty Regionální spolupráce představili řešitelé z Biologického centra AV ČR, v. v. i., Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s ústavy AV ČR v roce 2016

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Praha, 7. 4. 2016

Na pracovním setkání představitelů Akademie věd ČR a krajů a dalších partnerů ke každoročnímu zhodnocení výsledků programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji byly prezentovány výsledky vybraných společných projektů, na které byla poskytnuta dotace na Regionální spolupráci. Projekty Regionální spolupráce představili řešitelé z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. a Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

Spolupráce krajů a regionů s ústavy AV ČR v roce 2015

01-spoluprace-kraju-a-regionu-s-ustavy-akademie-ved-ceske-republiky-v-roce-2015-b.jpg

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

05-Regionalni_spoluprace_2016_pardubicky-kraj-b.jpg

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

06-Regionalni_spoluprace_2016_kralovehradecky-kraj-b.jpg

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

07-Regionalni_spoluprace_2016_brno-b.jpg

Brno, 20. 11. 2014

Na pracovním setkání představitelů Akademie věd ČR a hejtmanů krajů ke každoročnímu zhodnocení programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji, byly prezentovány výsledky některých společných projektů v krajích.
Projekty Regionální spolupráce představili řešitelé z Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

centrum-vyzkumu-globalni-zmeny-pavelka.jpg centrum-vyzkumu-globalni-zmeny-pavelka.jpg

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

files

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

files

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

files

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

files

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

files

 

Vila Lanna, 18. 10. 2013

Na pracovním setkání k desátému výročí uzavření smlouvy o regionální spolupráci představily svoje projekty Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav fyzikální chemie J. Hejrovského, v. v. i., Praha; Ústav geoniky AV ČR, Brno – Environmentální geografie; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav soudobých dějin AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.

 

Spolupráce krajů a regionů s ústavy Akademie věd České republiky
v letech 2003–2013

files

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

files files

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

filesfiles

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

files

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

filesfiles

Ústav analytické chemie AV CR, v. v. i.

files

Ústav soudobých dějin AV ČR, v. v. i.

files

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

files