Rozsáhlé popularizační aktivity Akademie věd ČR a Střediska společných činností, v. v. i., nabízejí partnerství různých forem. Partneři projektů popularizujících vědu a výzkum jsou prezentováni vždy po vybrané období jako oficiální partneři jednotlivých projektů nebo celé AV ČR.
 
Prezentace partnera se odvíjí od rozsahu spolupráce nebo druhu partnerství. Partneři jsou prezentování umístěním loga na oficiální propagační materiály, do tištěné a elektronické inzerce, na webových stránkách projektů a pořádajících institucí či rozsáhlými výstupy ve veřejnoprávních médiích. Partneři jsou rovněž prezentováni na společenských akcích a tiskových konferencích souvisejících s vybranými projekty formou osobní účasti, popř. vlastní prezentací formou výstav, odborných přednášek, otevřených dveří či předávání cen atd.
 

Daňového zvýhodnění dárců - právnických a fyzických osob

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území ČR v případě, že celková hodnota poskytnutých darů je alespoň 2000 Kč, maximálně lze přitom odečíst 5 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Podrobnou úpravu obsahuje § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území ČR v případě, že celková hodnota poskytnutých darů je alespoň 1000 Kč nebo přesáhne v daném kalendářním roce 2% základu daně dárce. Maximálně lze ale odečíst 10 % ze základu daně. Podrobnou úpravu obsahuje § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Odčitatelnou položku uplatní dárce ve svém daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně. Jako doklad slouží darovací smlouva a potvrzení o zaplacení daru.
 

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz