Akademie věd ČR (AV ČR) je významná vědecká instituce, která navazuje na více než dvousetletou tradici akademií a vědeckých společností na našem území. Hlavním posláním Akademie věd ČR a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd ČR se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách.
 
Akademie věd ČR je financována z větší části ze státního rozpočtu. Vedle institucionálního financování výzkumných záměrů pracovišť AV ČR se stále výrazněji uplatňuje financování účelové, zaměřené na řešení vědeckých projektů a grantů vybraných ve veřejné soutěži. Dosažení a udržení špičkové úrovně výzkumu i vývoje a uplatnění jeho výsledků bude ovšem v nemalé míře záviset nejen na zmíněné podpoře ze strany státu, Evropské unie, případně dalších partnerů, ale i na podpoře poskytované z neveřejných zdrojů.
 
Předmětem podpory a partnerství je propojení významných institucí v oblasti vědy a byznysu, rozvoj spolupráce s aplikovaným výzkumem a průmyslem, vytváření společných hodnot a prostoru ke sdílení společných cílů a strategií prostřednictvím podpory výzkumu a popularizace vědy. Podpora vědecké instituce je společností vždy chápána jako významný počin v oblasti společenské odpovědnosti firem, který významně přispívá k budování dobrého jména partnerské organizace.

Podpořte nás!

Více informací o podpoře AV ČR Vám poskytne:

Divize vnějších vztahů – Oddělení protokolu
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1
Česká republika

email: sponzoring@ssc.cas.cz