Předmětem podpory může být podpora výzkumného projektu, vědeckého pracoviště, a popularizačních aktivit, jako jsou přednášky, dny otevřených dveří, vědecké festivaly, soutěže či výstavy a další. Rozsáhlé výzkumné a popularizační aktivity Akademie věd ČR.

Finanční podporu chápeme jako různé smluvně sjednané formy podpory, jež jsou poskytovány za dohodnuté přímé protiplnění, které prostřednictvím propagační a komunikační činnosti ze strany AV ČR směřuje k naplnění marketingových cílů partnera. Vztah mezi partnerem a institucí AV ČR je upravován Smlouvou o reklamě nebo Smlouvou o sponzoringu.
 
Finanční a nefinanční dary jsou přijímány od jednotlivců i podnikatelských subjektů (právnických a fyzických osob). Nefinančním darem se rozumí podpora založená na poskytování poradenských služeb, vzdělávání, nájemného prostoru, zapůjčení techniky, realizace grafických a reklamních služeb, poskytování reklamního prostoru, materiálních potřeb či přímo vlastního majetku a výrobků zdarma. Dárce obdrží na vyžádání Potvrzení o přijetí daru nebo Darovací smlouvu.
 
Dobrovolnictví chápeme jako jakoukoliv společensky prospěšnou činnost fyzických nebo právnických osob ve smyslu výpomoci prostřednictvím svého volného času, vlastních znalostí nebo dovedností. Odborní dobrovolníci mohou poskytnout prostřednictvím svého vědomostního potenciálu pomoc například v oblasti odborného poradenství, marketingové činnosti, vývoje a správy informačních technologií, školení nebo vzdělávání vědců a zaměstnanců atd. Dobrovolnická činnost je upravována Příkazní smlouvou nebo Smlouvou
o výkonu pracovní činnosti.

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem Vy nebo Vaše firma stát se partnerem Akademie věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese sponzoring@ssc.cas.cz nebo písemně:
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Oddělení protokolu

Národní 1009/3, 110 00  PRAHA 1
PhDr. Kateřina Sobotková
tel.: +420 221 403 454
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz