Zahlavi

Humanitní a filologické vědy

17. 06. 2021
Ustavení pozice etického důvěrníka, zapojení etiky do personálního řízení či účast na zásadní revizi etického kodexu státních zaměstnanců. ...
21. 05. 2021
Touha po lepším životě a ochota jít do rizika spojují migranty napříč časem i prostorem. Jak se s kroky do neznáma vyrovnávaly moravské rodiny, které se před 170 lety přestěhovaly do srbského Banátu? ...
20. 05. 2021
Znáte nejdelší české slovo bez samohlásek? Víte, jaké i/y napsat, když chcete sdělit, že si nutně potřebujete dobít/dobýt mobilní telefon? Anebo zakládáte dceřinou/dceřinnou společnost a nejste si jistí, kolik těch „n“ tam vlastně je? ...
26. 03. 2021
Mohli jsme vám naservírovat klasický velikonoční rozhovor. A krásný. Křesťanská symbolika, kořeny u pohanů a pak také nějaké ty zvyky. Ale řekli jsme si: Ne! Půjdeme proti proudu a vyhneme se mylnému vnímání Velikonoc. ...
17. 03. 2021
Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang představuje pro Čínu strategické území. V roce 1949 bylo připojeno ke vznikající Čínské lidové republice. ...
11. 03. 2021
Změna životního stylu způsobená restrikcemi kvůli covidu-19 výrazně zvýšila zájem o sledování seriálů a filmů. Naproti tomu knížky tolik netáhnou. Lidé místo čtení raději brouzdají na internetu. Typické je to hlavně u dětí. ...

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce