Zahlavi

Humanitní a filologické vědy

27. 04. 2022
Téma šetrnosti v časech války na Ukrajině, zvyšování cen zboží a klimatické nejistoty rezonuje ve veřejném prostoru. Za zdánlivě prostou a univerzálně platnou myšlenkou se však skrývá svět plný paradoxů. ...
15. 04. 2022
Boom konspiračních teorií je vázaný na popularitu sociálních sítí, které jsou ideální platformou pro jejich šíření. Nejsou ale historicky první. Dávno před nimi se na šíření konspirací podílela beletrie. ...
01. 04. 2022
Do Tibetu se pravidelně vrací už dvacet let. Sleduje, jak se oblast proměňuje téměř k nepoznání. Pastviny se stády jaků ustupují sídlištím a z Tibeťanů se stávají čínští občané. ...
02. 03. 2022
Téma eutanazie, dobrovolné smrti za pomoci lékaře, je složité a citlivé. Spojuje totiž poznatky řady oborů od lékařství a psychologie, až po aplikovanou etiku a filozofii. ...
14. 12. 2021
Vize budoucnosti, ve které lidé využívají intimních služeb robotů není tak vzdálená. Podle optimistických prognóz se naplní v horizontu padesáti let. Nasazení sexbotů nebo pečovatelských robotů vyvolává množství otázek. ...
08. 12. 2021
Naaranžované přistání na Měsíci, atentát na princeznu Dianu, zapojení tajných služeb do zastřelení J. F. Kennedyho, z poslední doby pak třeba čipy ve vakcínách proti covidu-19, nebo manipulace s lidskou myslí pomocí nastupující generace 5G sítí. ...

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce