Zahlavi

Humanitní a filologické vědy

13. 03. 2024
V sobotu 16. března to bude přesně 10 let od světem neuznaného referenda, jímž se údajně 96 % obyvatel poloostrova Krym vyslovilo pro dobrovolné připojení k Ruské federaci. ...
19. 12. 2023
Vyrostli jsme na nich všichni. Původně přitom pohádky dětským uším nepříslušely. Jsou ty české něčím specifické? Co vlastně dělá pohádky pohádkami? A proč jsou pro děti důležité? ...
30. 11. 2023
Kočovné stepní kmeny Oghuzů, Pečeněhů a Baškirů, ale i volžští Bulhaři a severští obchodníci a válečníci ožívají na stránkách raně středověkého cestopisu, který právě vychází v překladu do českého jazyka. ...
18. 10. 2023
Starořečtinu se začala učit už jako teenagerka. Pěkně po večerech, místo obcházení diskoték. Zanedlouho se Pavla Drápelová Gkantzios vrhla i na řečtinu moderní – to když přes dopisovací klub poznala svého budoucího manžela. ...
29. 08. 2023
Čas a paměť úplně jinak definují psychologové a jinak jej vnímají filozofové. Jejich vzájemné mezioborové setkání může obohatit obě strany. Právě s tímto cílem se v Praze od pondělí 28. do čtvrtka 31. ...
14. 08. 2023
Spiderman, Hulk, Batman… Moderní kultura se postavami s výjimečnými schopnostmi jen hemží. Superhrdinové ale nejsou žádnou novinkou. ...

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce