Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

05. 08. 2022
Pandemie nemoci covid-19 zasáhla naši planetu jako blesk z čistého nebe. Komplikace, které zapříčinila, nikdo nepředvídal. Jak lidé neočekávané situaci přizpůsobili své soukromé i pracovní životy? ...
02. 06. 2022
Lékaři vakcínám proti covidu-19 důvěřují. Veřejnost má ale o jejich názorech zkreslenou představu. Myslí si, že vakcíny podporuje pouhá polovina lékařské komunity. ...
18. 03. 2022
Pandemie covidu-19 umocnila šíření nebezpečných konspiračních teorií. Další vlna se aktuálně šíří nejen v Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Proč lidé konspiračním teoriím věří? Jaké mají důsledky pro společnost a jak s tím naložit? ...
10. 03. 2022
Pandemie dopadá na většinu aspektů života. Její vliv pociťujeme nejen na našem zdraví, ale také v uvažování. „Každý si musíme vystavět svou imunitu. ...
21. 01. 2022
Spíše než s osobnostními nebo hodnotovými faktory souvisí ochota nechat se naočkovat proti nemoci covid-19 s politickou a kulturní preferencí. ...
20. 01. 2022
Být doma s dítětem do tří nebo čtyř let věku? Spousta lidí věří, že čím déle, tím lépe, jenže přímá úměra zde zřejmě neplatí. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce