Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

21. 11. 2023
Kriminalita roste, tresty jsou nízké a všude kolem pobíhají delikventi, které jsme příliš brzy propustili z vězení: realita současné české společnosti? Skutečnost je přesně opačná. Jaké další mýty kolují mezi veřejností? ...
08. 11. 2023
Dezinformace na sociálních sítích, psychická kondice učitelů, život v českých periferiích nebo politicko-psychologické aspekty pandemie covidu-19. ...
28. 06. 2023
Češi touží po vlastním bydlení. V cestě jim však stojí vysoké náklady na jeho pořízení. Vyplývá to z průzkumu Index prosperity a finančního zdraví, který realizují Česká spořitelna, portál datové žurnalistiky Evropa v datech a Sociologický ústav ...
21. 06. 2023
Nedostupnost zdravotní péče, nedostatek učitelů češtiny pro ukrajinské žáky i problém s přijímacími zkouškami na střední školy. ...
19. 04. 2023
Dění ve světě v posledních letech nezavdává mnoho příčin k optimismu. Z klasických médií, internetových portálů a sociálních sítí se čím dál častěji dozvídáme o přírodních katastrofách, epidemiích a konfliktech. ...
14. 03. 2023
Nejhlouběji si v Praze do kapsy sáhnou výletníci ze Spojených států, zatímco Poláci jsou při nákupech v naší metropoli nejšetrnější. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce