Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

02. 08. 2021
První srpnový týden se nese v barvách Prague Pride, festivalu na podporu LGBTQ+ komunity. Proč se v posledních letech vyrojilo tolik nových genderových identit, co to vypovídá o stavu společnosti a jak se má zachovat stát? ...
29. 06. 2021
Chcete být na sociálních sítích viditelnější osobou? V tom případě počítejte i s nepřátelskými reakcemi. „Na začátku jejich fungování před dvaceti lety byli všichni okouzleni šíří možností,“ říká antropoložka Marie Heřmanová ze Sociologického ...
14. 06. 2021
Romové představují jednu z nejvíce stigmatizovaných a diskriminovaných menšin v Evropě, v mnoha zemích včetně Česka jsou vztahy mezi majoritou a minoritou napjaté. ...
06. 05. 2021
České věznice jsou přeplněné, často v nich končí lidé za banální přešlapy. Je proto na čase nastavit justici zrcadlo a zrevidovat systém ukládání trestů. ...
09. 04. 2021
Denně činíme desítky rozhodnutí. Některá si ani neuvědomuje, řídíme se naučenými vzorci. Jiná konfrontujeme s informacemi, které jsme schopni si obstarat. Přitom dnešní digitální doba nám jich poskytuje přemíru. ...
02. 03. 2021
Přesně rok po prvním doloženém výskytu viru SARS-CoV-2 v České republice vstupujeme nařízením vlády do dalšího přísného režimu s cílem co nejvíce minimalizovat počet kontaktů, a tím pádem zamezit šíření nemoci. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce