Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

30. 06. 2020
Už 14 let, konkrétně od 1. července 2006, mohou v České republice osoby stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství. Přes počáteční bouřlivé debaty se nakonec toto úřady posvěcené soužití stalo pevnou součástí českého právního řádu. ...
22. 06. 2020
Od července už roušky na obličeji nebudou na většině míst v Česku povinné. Snad se stanou pouze připomínkou období, kdy vrcholila pandemie nemoci covid-19. Jak jsme v této vyhrocené době obstáli? ...
11. 06. 2020
Jak se od sametové revoluce proměnily české hospody? Kam mizí tradiční „čtyřky“? Jak hostince ovlivnil zákaz kouření? A jak probíhá sociologický výzkum vztahu Čechů k hospodám – chodí při něm výzkumník na pivo? ...
22. 04. 2020
Jak účinně sdělovat veřejnosti, která opatření jsou nezbytná, abychom se co nejlépe vypořádali s šířením nového koronaviru a nemoci covid-19? Jak postupovat v hospodářské oblasti, aby byly dopady předpokládané ekonomické krize co nejmenší? ...
17. 02. 2020
České vysoké školy zaostávají za světovou špičkou v najímání vědců z jiných pracovišť. Ukazuje to nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. ...
31. 01. 2020
Investice do atraktivity učitelské profese a do kvalitnějšího reformy počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů se společnosti státu jednoznačně vyplatí. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce