Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

04. 01. 2021
Problém částečně skrytý, leckdy přehlížený: domácí násilí. Jak se na něm podepsala první koronakrize na jaře roku 2020, kdy partneři i celé rodiny zůstali na dlouhé týdny uzavřeni ve svých domovech? ...
09. 12. 2020
Představitelům státu občané mnohdy vyčítají, že se při svém rozhodování neopírají o relevantní informace. Jenže které jsou relevantní? A dokáže jedinec vůbec pojmout veškerá dostupná data v plné šíři? ...
09. 12. 2020
„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Tak zní první článek Všeobecné deklarace lidských práv, která vstoupila v platnost 10. prosince 1948. ...
01. 12. 2020
V další epizodě podcastu Věda na dosah si povídáme s Lenkou Kollerovou z Psychologického ústavu AV ČR o šikaně ve školách. Až třetina žáků sedmých tříd byla podle průzkumů svědkem nějaké formy šikany. ...
30. 10. 2020
Mezi země nejvíce zasažené nemocí covid-19 patří Indie. Podle statistik už tam kvůli ní zemřelo více než 120 tisíc lidí. Mnozí další jsou ohroženi důsledky plynoucími z lockdownu. Už před pandemií trpělo okolo 200 milionů Indů podvýživou. ...
29. 10. 2020
Jestliže chceme výrazně zklidnit epidemickou situaci, nevyhneme se přísnému lockdownu včetně zákazu setkávání s jinými než rodinnými příslušníky. Současná dramatická vlna šíření nemoci covid-19 ještě podle propočtů nedospěla k vrcholu. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce